† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3889|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập I Sa-mu-ên

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-8-2011 08:41:12 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập I Sa-mu-ên

Các niên đại:
Các quan xét bắt đầu cai trị năm 1375 (1220 TC)
Sa-mu-ên ra đời năm 1105 (1083)
Sau-lơ ra đời năm 1080
Sam-sôn làm quan xét năm 1075 (1083)
Đa-vít lên ngôi vua năm 1040
Đa-vít được xức dầu, Gô-li-át bị giết 1025
Đa-vít làm vua trên xứ Giu-đa 1010
Đa-vít làm vua trên xả Y-sơ-ra-ên 1003
Sa-lô-môn lên ngôi vua 970
Vương quốc bị chia đôi 930
Lời giới thiệu:
“Các đấu thủ đứng vào mức khởi hành”, người cầm cờ lệnh phất lên ra hiệu, đám đông im lặng tập trung chú ý vào đám lực sĩ đang tiến tới mức khởi hành. “Chuẩn bị”... tất cả đều đứng vào đúng vị trí của mình, các bắp thịt căng thẳng, chờ đợi tiếng súng lệnh. Nó vang lên! Và thế là cuộc đua bắt đầu. Trong bất kỳ một cuộc tranh đua nào, điểm khởi hành cũng là quan trọng, nhưng đích đến càng quan trọng hơn. Người chạy đầu thường bị mất sức, phải nhường chỗ cho người chạy ở giữa đoàn. Và có cả tấn thảm kịch là kẻ bắt đầu thật xuất sắc, dẫn đầu cuộc đua một chặng dài, nhưng lại không thể theo trọn cuộc thi tài vì nhiều lý do khác nhau như đuối sức, chấn thương…
Sách Sa-mu-ên thứ nhất là một sách về những khởi điểm quan trọng... và những kết thúc bi thảm. Nó bắt đầu với thầy tế lễ cả Hê-li vào thời các quan xét. Là một lãnh tụ tôn giáo, Hê-li chắc phải bắt đầu cuộc đời mình bằng một mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Trong việc ông tiếp xúc với An-ne và huấn luyện cho con trai bà là Sa-mu-ên, ông đã chứng tỏ mình là một người thông hiểu rõ ràng các chủ đích và tiếng gọi của Đức Chúa Trời (ISa1Sm 1:1-54; 3:1-24). Nhưng cuộc đời của ông lại kết thúc trong ô nhục vì hai đứa con trai phạm thượng của ông đã bị Đức Chúa Trời đoán phạt, và chiếc hòm giao ước sa vào tay các kẻ thù (4:43). Cái chết của Hê-li đánh dấu sự suy tàn ảnh hưởng của chức vụ tế lễ và sự dấy lên của các nhà tiên tri trong xứ Y-sơ-ra-ên.
Sa-mu-ên được mẹ ông là bà An-ne tận hiến cho việc phục vụ Đức Chúa Trời. Ông đã trở thành một trong những nhà tiên tri vĩ đại nhất của dân Y-sơ-ra-ên. Ông là người cầu nguyện, đã kết thúc công tác của các quan xét, bắt đầu trường phái của các nhà tiên tri, và xức dầu cho nhà vua đầu tiên của dân Y-sơ-ra-ên. Thế nhưng, cả đến Sa-mu-ên cũng không được miễn trừ việc phải kết thúc cuộc đời mình thật hẩm hiu. Cũng như gia đình của Hê-li, các con trai của Sa-mu-ên đã xây bỏ Đức Chúa Trời; chúng nhận hối lộ để làm sai lệch các cân công lý. Dân sự đã khước từ quyền lãnh đạo của các quan xét và các thầy tế lễ và kêu gào xin một nhà vua, “y như các dân tộc khác đã có rồi” (8:5).
Sau-lơ đã bắt đầu thật nhanh chóng. Là một nhân vật gây kinh ngạc cho mọi người, chàng thanh niên đẹp trai (9:3) và khiêm hạ (9:21; 10:22) này đã được Đức Chúa Trời chọn để làm nhà vua đầu tiên cho dân Y-sơ-ra-ên (10:24). Đầu đời trị vì của ông đã được đánh dấu bằng tài lãnh đạo (11:1-47) và lòng dũng cảm (14:46-48). Nhưng rồi ông lại không chịu vâng lời Đức Chúa Trời (15:1-35), trở thành kẻ ghen tị và tự thần thánh hoá (18:1-19:24), nên cuối cùng đã bị Đức Chúa Trời thu hồi vương quyền (16:1-43). Cuộc đời của Sau-lơ cứ tiếp tục đi xuống mãi. Bị ám ảnh ước muốn sát hại Đa-vít (20:1-29:31), Sau-lơ đã cầu vấn một bà bóng (28:1-21), và cuối cùng đã phạm tội tự sát (31:1-13).
Giữa các biến cố của cuộc đời Sau-lơ là khởi điểm của một nhân vật vĩ đại khác: Đa-vít. Là một người theo Đức Chúa Trời (13:24; 16:7), Đa-vít đã phục vụ cho Sau-lơ (16:1-23), giết Gô-li-át (17:1-58),và trở thành một dũng sĩ. Nhưng chúng ta phải chờ sang quyển thứ nhì của sách Sa-mu-ên mới biết được kết thúc của Đa-vít như thế nào.
Trong khi bạn đọc sách ISa-mu-ên, hãy lưu ý đến việc chuyển tiếp từ chế độ thần chủ sang quân chủ,với niềm hoan hỉ trong các câu chuyện cổ điển về Đa-vít với Gô-li-át, và Đa-vít với Giô-na-than. Nhưng trong lúc đọc cả phần sử ký lẫn những cuộc phiêu lưu, hãy quyết định chạy cuộc đua của mình với tư cách một người của Đức Chúa Trời từ đầu chí cuối.
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Nhằm ghi lại cuộc đời của Sa-mu-ên là vị quan xét cuối cùng, thời trị vì và sự suy tàn của Sau-lơ là nhà vua đầu tiên, và phần tuyển chọn, chuẩn bị cho Đa-vít, nhà vua vĩ đại nhất của dân Y-sơ-ra-ên.
Trước giả: Có thể là Sa-mu-ên nhưng còn được bổ sung bằng các văn phẩm của hai nhà tiên tri Na-than và Gát (ISu1Sb 29:29)
Bối cảnh: Quyển sách bắt đầu vào thời các quan xét và mô tả giai đoạn chuyển tiếp từ chế độ thần chủ (do Đức Chúa Trời lãnh đạo) sang chế độ quân chủ (do nhà vua lãnh đạo) trong dân Y-sơ-ra-ên.
Các nhân vật chính: Hê-li, An-ne, Sa-mu-ên, Sau-lơ, Giô-na-than, Đa-vít.
Bố cục:
A. Hê-li và Sa-mu-ên: (1:1-7:17)
1. Sự ra đời và thuở ấu thời của Sa-mu-ên
2. Chiến tranh với dân Phi-li-tin
Chúng ta thấy một sự tương phản sinh động giữa chàng thiếu niên Sa-mu-ên với các con trai của Hê-li. Các con trai của Hê-li thì ích kỷ, còn Sa-mu-ên lại sẵn sàng giúp đỡ. Các con trai của Hê-li gian lận đối với dân chúng, nhưng Sa-mu-ên thì lớn lên trong sự khôn ngoan và truyền lại cho dân sự các bức thông điệp từ Đức Chúa Trời. Khi đã trưởng thành, Sa-mu-ên là một nhà tiên tri, một thầy tế lễ và là một quan xét trên dân Y-sơ-ra-ên. Hành động của một người phản ảnh cá tính của người ấy. Điều đó đã được nghiệm đúng đối với Sa-mu-ên và các con trai của Hê-li. Nó cũng nghiệm đúng cho chúng ta nữa. Hãy phấn đấu như Sa-mu-ên, để giữ cho lòng bạn trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời.
B. Sa-mu-ên và Sau-lơ : (8:1-15:35)
1. Sau-lơ làm vua Y-sơ-ra-ên
2. Đức Chúa Trời từ bỏ Sau-lơ vì ông không vâng lời
Sau-lơ tỏ ra có nhiều hứa hẹn. Ông khoẻ mạnh, cao lớn, và khiêm tốn. Thần của Đức Thánh Linh ngự trên ông, và Sa-mu-ên làm cố vấn cho ông. Nhưng Sau-lơ cố ý không vâng lời Đức Chúa Trời, và trở thành một bạo chúa. Chúng ta không nên căn cứ vào phần tiềm năng mình có để xây lên các kỳ vọng hoặc tương lai cho mình. Trái lại, chúng ta phải luôn luôn vâng lời Đức Chúa Trời trong mọi lãnh vực của đời sống mình. Đức Chúa Trời đánh giá cao sự vâng lời, chứ không phải là phần tiềm lực.
C. Sau-lơ và Đa-vít: (16:1-31:13)
1. Sa-mu-ên xức dầu cho Đa-vít
2. Đa-vít và Giô-na-than kết bạn với nhau
4. Sau-lơ rượt đuổi Đa-vít
5. Sau-lơ thất bại và tử trận
Đa-vít đã giết Gô-li-át thật nhanh chóng, nhưng phải kiên trì chờ đợi Đức Chúa Trời để đối phó với Sau-lơ. Tuy Đa-vít đã được xức dầu để làm vua Y-sơ-ra-ên tiếp sau đó, ông phải chờ nhiều năm, lời hứa dành cho ông mới được thực hiện. Hoàn cảnh khó khăn trong đời sống cũng như thì giờ chờ đợi thường tinh luyện, dạy dỗ và chuẩn bị chúng ta cho các trách nhiệm mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong tương lai.
Các đại đề mục:
Luận đề: Vua
Lời giải thích: Vì dân Y-sơ-ra-ên bị các thầy tế lễ và quan xét tham lam gây khổ sở, nên họ muốn có một vua. Họ muốn được tổ chức giống như các lân bang vậy. Tuy điều đó trái với chủ đích nguyên thủy của Đức Chúa Trời Ngài vẫn chọn cho họ một vua.
Tầm quan trọng: Thiết lập chế độ quân chủ không giải quyết được các vấn đề của dân Y-sơ-ra-ên. Điều Đức Chúa Trời muốn là sự tận hiến đích thực tâm trí và tấm lòng của từng người cho Ngài. Chẳng có chính quyền hay bộ luật nào thay thế được quyền cai trị của Đức Chúa Trời trong tấm lòng và cuộc đời của bạn.
Luận đề: Sự kiểm soát của Đức Chúa Trời
Lời giải thích: Bao lâu dân Y-sơ-ra-ên xem Đức Chúa Trời là vua đích thực của họ, thì họ được hưng thịnh. Khi các cấp lãnh đạo xa lìa luật pháp Đức Chúa Trời, Ngài can thiệp vào đời sống cá nhân của họ và cai trị trên các hành động của họ. Nhờ vậy, mà Đức Chúa Trời nắm được quyền kiểm soát tối hậu trên lịch sử dân Y-sơ-ra-ên.
Tầm quan trọng: Đức Chúa Trời luôn luôn vận hành trong thế gian này, cả khi chúng ta không thấy được việc Ngài làm, dù chúng ta bị loại áp lực nào hay phải thay đổi nhiều đến đâu, cuối cùng Đức Chúa Trời vẫn kiểm soát được tình hình của chúng ta. Hãy tin quyết vào quyền tể trị của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ mạnh dạn đương đầu với mọi tình hình khó khăn trong đời sống chúng ta.
Luận đề: Quyền lãnh đạo
Lời giải thích: Đức Chúa Trời dùng nhiều hình thức lãnh đạo khác nhau để hướng dẫn dân sự Ngài. Các quan xét, các thầy tế lễ, các nhà tiên tri, các vua. Những nhân vât được Ngài chọn vào nhiều chức vụ khác nhau, như Hê-li, Sa-mu-ên, Sau-lơ và Đa-vít, thể hiện nhiều lề lối lãnh đạo khác nhau. Thế nhưng sự thành công của mỗi nhà lãnh đạo đều tùy thuộc vào sự tận hiến của vị ấy cho Đức Chúa Trời, chứ không phải là vào địa vị, lề lối lãnh đạo, sự khôn ngoan, tuổi tác hay sức lực của riêng họ.
Tầm quan trọng: Khi Hê-li, Sa-mu-ên, Sau-lơ và Đa-vít không vâng lời Đức Chúa Trời, họ đã gặp nhiều hậu quả bi thảm. Tội lỗi ảnh hưởng đến những gì họ thực hiện cho Đức Chúa Trời và cách thức mà một số người đã trưởng dưỡng con cái họ. Làm một nhà lãnh đạo chân chính có nghĩa là phải để cho Đức Chúa Trời điều khiển mọi phương diện của các hoạt động, giá trị, và mục tiêu của bạn, kể cả cách bạn trưởng dưỡng con cái nữa.
Luận đề: Sự vâng lời
Lời giải thích: Với Đức Chúa Trời thì “sự vâng lời tốt hơn của tế lễ” (15:22). Ngài muốn người thuộc về Ngài phải vâng lời, phục vụ và hết lòng theo Ngài thay vì chỉ có sự dấn thân mặt ngoài trên cơ sở là truyền thống hay các hệ thống nghi lễ mà thôi.
Tầm quan trọng: Tuy chúng ta được tự do không phải tuân thủ hệ thống tế lễ theo luật Do Thái nữa, chúng ta vẫn có thể còn trông cậy vào phần tuân thủ nghi lễ bề ngoài để thay thế cho sự tận hiến nội tâm. Đức Chúa Trời muốn mọi công tác và sự thờ phượng của chúng ta đều được thúc đẩy bởi động cơ đích thực là thái độ hết lòng tận hiến cho Ngài.
Luận đề: Sự thành tín của Đức Chúa Trời
Lời giải thích: Đức Chúa Trời vẫn thành tín giữ các lời hứa của Ngài với dân Y-sơ-ra-ên. Ngài đã đáp lại với dân mình bằng lòng nhân từ thương xót âu yếm và công lý nhanh nhạy. Khi tỏ lòng nhân từ thương xót, Ngài hành động thành tín để dân Ngài được điều lợi ích nhất. Khi chứng minh công lý, Ngài thành tín với lời phán và bản tính đạo đức trọn vẹn của mình.
Tầm quan trọng: Vì Đức Chúa Trời vốn thành tín, chúng ta có thể trông cậy Ngài tỏ lòng nhân từ khoan dung đối với chúng ta. Thế nhưng Đức Chúa Trời cũng công bằng, nên Ngài sẽ không thể dung thứ kẻ phản loạn chống lại Ngài. Lòng thành tín và yêu thương bất vị kỷ của Ngài phải cảm động được chúng ta để chúng ta sẵn sàng tận hiến cho Ngài. Đừng bao giờ quyết đoán rằng lòng nhân từ thương xót của Chúa sẽ còn mãi cho chúng ta mà không quan tâm đến thái độ của chúng ta đối với Ngài.


† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 22-10-2018 09:01 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách