† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2829|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập II Sa-mu-ên

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-8-2011 08:43:42 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập II Sa-mu-ên

Các niên đại
Các quan xét bắt đầu cai trị 1375 TC (1220 TC)
Sau-lơ lên ngôi vua, năm 1050 TC (1045 TC)
Sau-lơ thăng hà; Đa-vít làm vua Giu-đa, năm 1010 TC
Đa-vít làm vua trên cả xứ Y-sơ-ra-ên, năm 1003 TC
Đa-vít phạm tội với Bát-sê-ba, năm 997 TC
Sa-lô-môn ra đời, năm 991 TC
Cuộc kiểm tra dân số của Đa-vít năm 980 TC
Đa-vít thăng hà, Sa-lô-môn được tôn làm vua, năm 970 TC
Vương quốc bị chia đôi, năm 930 TC
Lời giới thiệu
Cô bé bước vào phòng với chiếc áo dài lượt thượt kéo lê sau đôi giày cao gót. Chiếc mũ rộng vành chụp hờ trên đầu nàng, hơi lệch sang phía tay phải, và xâu chuỗi hạt nơi cổ lắc lư theo mỗi bước chân nàng. Bước sát theo sau là “người chồng”. Những chiếc móng tay dài của “chàng” vượt khỏi hai tay áo dài và rộng thùng thình, cùng với đôi chân kéo lê trong đôi giày quá khổ, các bước đi chập choạng của chàng phản lại nụ cười làm ra vẻ tự tin. Đám trẻ con tham gia vở kịch đều ăn mặc chỉnh tề - rập mẫu Mẹ và Cha chồng - đang theo dõi họ chưng diện và bước đi. Thời trang... tất cả bọn họ đều có những bộ xiêm y hợp thời trang... là những người mà thiên hạ đang bắt chước, những con người lý tưởng cho chúng ta. Và có lẽ chúng ta đều đang vô tình rập mẫu các hành động của họ và tiếp thu các ý kiến của họ nữa. (xxxĐoạn này chưa rõ nghĩa nên không biết sửa thế nàoxxx)
Trong số các khuôn mẫu về con người tin kính được đề cập trong Thánh Kinh, có lẽ đã chẳng ai vượt trội hơn vua Đa-vít. Ra đời vào khoảng giữa Áp-ra-ham và Chúa Giê-xu, ông đã trở thành nhà lãnh đạo của toàn dân Y-sơ-ra-ên và là tổ phụ của Đấng Mê-si-a. Đa-vít là người “theo lòng của Đức Chúa Trời” (ISa1Sm 1:13,14). Đâu là các đức tính cá nhân của Đa-vít, khiến ông được đẹp lòng Đức Chúa Trời như thế?
Sách IISamuên kể lại truyện tích của Đa-vít. Trong khi đọc sách ấy, bạn sẽ cảm thấy vô cùng phấn khởi lúc ông được tin làm vua trên xứ Giu-đa rồi trên cả xứ Y-sơ-ra-ên (IISa 2Sm 5:1-5) lúc ông ca ngợi tán tụng khi rước hòm giao ước trở vào đền tạm (IISa 2Sm 6:1-23) và reo mừng khi ông cầm đầu các đạo quân của mình chiến thắng các kẻ thù và hoàn tất việc chinh phục đất hứa đã được Giô-suê bắt đầu (8-10). Đa-vít là một nhân vật rất thành đạt.
Nhưng Đa-vít cũng chỉ là một con người, và cũng đã gặp những thời kỳ đen tối khiến ông va vấp và phạm tội. Phần ký thuật về lòng tham dục, tội ngoại tình và sát nhân của ông thật chẳng dễ đọc chút nào (11-13) nhưng đã cho chúng ta một bài học, ngay đến các nhân vật vĩ đại sống đẹp lòng Đức Chúa Trời vẫn có thể bị cám dỗ sa vào tội lỗi.
Nếp sống tin kính đạo đức không bảo đảm được cho người ta một cuộc đời dễ dãi và vô tư. Đa-vít có nhiều vấn đề về gia đình - chính con trai ông đã khích động cả nước phản lại ông và tự xưng vương (IISa 2Sm 14:1-18:33). Và tính cách cao trọng có thể làm nảy sinh thói kiêu ngạo, như chúng ta sẽ thấy trong hành động tội lỗi của Đa-vít là lập một cuộc kiểm tra dân số nhằm đề cao sự hùng cường của dân tộc mình (IISa 2Sm 24:1-25). Nhưng câu chuyện về vị anh hùng sa ngã này vẫn chưa kết thúc tấn thảm kịch. Nhờ biết ăn năn, mối giao hảo và sự bình an với Đức Chúa Trời tuy đã được vãn hồi, nhưng ông vẫn phải trực diện với các hậu quả của những tội lỗi đã vi phạm (12-20). Các hậu quả này đã theo đuổi ông suốt cuộc đời còn lại như để nhắc nhở ông về các hành vi tội lỗi của mình và nhu cầu về Đức Chúa Trời của ông.
Trong khi bạn đọc sách IISa-mu-ên, hãy tìm cầu các đặc điểm giống như Đức Chúa Trời của Đa-vít - lòng trung tín, đức nhẫn nại, can đảm, hào hiệp, tận hiến và chân thành của ông - cũng như các đặc điểm rất được Đức Chúa Trời coi trọng, như đức khiêm tốn và lòng đau thương thống hối. Nhiều bài học có giá trị có thể được rút ra từ các tội lỗi và sự ăn năn của ông. Cũng như Đa-vít, bạn có thể trở thành một con người “theo lòng Đức Chúa Trời”.
Các đặc điểm quan trọng:
Các chủ đích:
1. Nhằm ghi lại lịch sử thời trị vì của Đa-vít
2. Để chứng minh quyền lãnh đạo có kết quả khi người ta chịu đầu phục Đức Chúa Trời.
3. Để nêu rõ một người có thể hành động khác đi
4. Để chứng minh các đặc tính cá nhân đẹp lòng Đức Chúa Trời
5. Để tả vẽ Đa-vít như một lãnh tụ lý tưởng của một vương quốc bất toàn, để chỉ bóng về Chúa Cứu thế, Đấng sẽ là lãnh tụ lý tưởng của một vương quốc hoàn toàn (chương 7).
Trước giả: Khuyết danh, một số người gợi ý rằng Na-than con trai Xa-lút có lẽ là trước giả sách này (dc IVua 4:5;). Sách này cũng gồm luôn các văn phẩm của Na-than và Gót nữa (ISu1Sb 29:29).
Niên đại viết sách: Năm 930 TC, được viết ngay sau thời trị vì của Đa-vít, 1050-970 TC
Bối cảnh: Xứ Y-sơ-ra-ên dưới thời trị vì của Đa-vít
Câu chìa khoá: “Bấy giờ, Đa-vít nhìn biết rằng Đức Giê-hô-va đã lập mình làm va trên Y-sơ-ra-ên, và khiến nước mình được thạnh vượng vì cớ dân Y-sơ-ra-ên của Ngài” (5:2).
Những nét đặc trưng: Sách này được đặt tên theo nhà tiên tri đã xức dầu cho Đa-vít (làm vua) và hướng dẫn ông để biết sống cho Đức Chúa Trời.
Bố cục:
A. Những thành công của Đa-vít (1:1-10:19)
1. Đa-vít lên ngôi vua Giu-đa
2. Đa-vít lên ngôi vua Y-sơ-ra-ên
3. Đa-vít chinh phục các lân bang
Đa-vít tiếp thu vương quốc đã bị biến thành nhiều mảnh vụn mà Sau-lơ để lại để gây dựng thành một thế lực hùng cường và thống nhất. Bốn mươi năm sau, Đa-vít sẽ giao vương quốc này lại cho con trai mình là Sa-lô-môn. Đa-vít dâng tấm lòng mình cho Đức Chúa Trời. Ông là một nhà vua đã cai trị dân sự của Đức Chúa Trời theo các đường lối của Đức Chúa Trời, và Ngài đã ban nhiều phước hạnh cho ông. Có lẽ chúng ta sẽ không được nhiều thành công trên đời này như Đa-vít, nhưng suy cho cùng, thì theo Đức Chúa Trời là quyết định thành công nhất mà một người có thể có được.
B. Những cuộc chiến đấu của Đa-vít (11:1-24:25)
1. Đa-vít và Bát-sê-ba
2. Náo loạn trong gia đình Đa-vít
3. Các cuộc nội loạn chống Đa-vít
4. Những năm trị vì cuối cùng của Đa-vít.
Đa-vít đã phạm tội với Bát-sê-ba, rồi tìm cách lấp liếm tội lỗi của mình bằng việc bày mưu sát hại luôn chồng bà ta. Tuy nhà vua đã được tha tội, các hậu quả vẫn còn - nhà vua đã phải gặp hoạn nạn rắc rối, cả với gia đình lẫn đất nước dân tộc. Đức Chúa Trời bao giờ cũng sẵn lòng tha thứ, nhưng chúng ta vẫn phải gánh lấy hậu quả do hành động của mình. Che giấu tội lỗi mình, chỉ khiến hậu quả được nhân lên gấp bội mà thôi.
Các đại đề mục
Luận đề: Vương quốc phát triển
Lời giải thích: Dưới quyền lãnh đạo của Đa-vít, vương quốc của Y-sơ-ra-ên đã nhanh chóng phát triển. Cùng với sự phát triển là nhiều biến chuyển: từ nền độc lập của một chi phái đến một chính phủ tập quyền, từ quyền lãnh đạo của một quan xét đến chế độ quân chủ, từ việc thờ phượng lương tâm đến sự thờ phượng tại Giê-ru-sa-lem.
Tầm quan trọng: Cho dù chúng ta từng trải được bao nhiêu sức phát triển hay thay đổi. Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục cung ứng cho chúng ta nếu chúng ta yêu mến và tôn trọng các nguyên tắc của Ngài. Công việc của Đức Chúa Trời được thực thi theo đường lối Ngài, thì Ngài không bao giờ để chúng ta thiếu khôn ngoan và năng lực.
Luận đề: Tính cách cao trọng cá nhân
Lời giải thích: Danh tiếng và ảnh hưởng của Đa-vít đã tăng lên rất nhiều. Ông nhận thức được rằng có Đức Chúa Trời ẩn phía sau sự thành công của ông, vì Ngài muốn dốc đổ đức nhân từ khoan dung của Ngài trên dân Y-sơ-ra-ên. Đa-vít xem các mối bận tâm của Đức Chúa Trời là quan trọng hơn các lợi ích của riêng mình.
Tầm quan trọng: Đức Chúa Trời dốc đổ rời rộng các đặc ân của Ngài trên chúng ta vì những gì Chúa Cứu Thế đã làm. Ngài không xem tích cách cao trọng cá nhân như điều có thể đem ra sử dụng một cách ích kỷ mà phải là công cụ để chuyển tải công tác của Ngài đến cho dân sự (những người thuộc về) Ngài. Sự cao trọng mà chúng ta nên ao ước, là yêu người khác như Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta vậy.
Luận đề: Công lý
Lời giải thích: Vua Đa-vít chứng minh đức công bằng, khoan dung và ưu ái với gia đình Sau-lơ, các kẻ thù kẻ phản loạn các liên minh và bạn bè thân thiết với mình y như nhau. Cách cai trị công minh của nhà vua có cơ sở là đức tin và sự nhận biết Đức Chúa Trời của mình. Bản tính đạo đức trọn vẹn của Đức Chúa Trời là định chuẩn cho công lý.
Tầm quan trọng: Tuy Đa-vít là nhà vua công minh nhất trong các vua Y-sơ-ra-ên, ông vẫn còn bất toàn. Cách sử dụng công lý của nhà vua đem đến cho mọi người niềm hi vọng và một vương quốc lý tưởng trên thiên đàng. Niềm hi vọng sẽ chẳng bao giờ thoả mãn được trong lòng người ta, trước khi Chúa Cứu Thế, là hậu duệ của Đa-vít sẽ đến để cai trị miên viễn bằng công lý trọn vẹn của Ngài.
Luận đề: Các hậu quả của tội lỗi
Lời giải thích: Đa-vít đã từ bỏ chủ đích của nhà lãnh đạo và nhà vua trong thời chiến của mình. Ông muốn được thịnh vượng và an nhàn nên từ chỗ chiến thắng, ông đã gặp hoạn nạn. Vì Đa-vít phạm tội ngoại tình với Bát-sê-ba, nhà vua đã phải gánh chịu nhiều hậu quả của nó, đã gây tàn hại cho cả gia đình lẫn đất nước của mình.
Tầm quan trọng: Cám dỗ thường đến khi một người sống vô mục đích. Lắm khi chúng ta tưởng rằng hưởng các lạc thú và quyền tự do, thoát khỏi sự kiềm chế của Đức Chúa Trời, sẽ đem đến cho chúng ta cảm giác về sinh lực, nhưng tội lỗi tạo ra một chu kỳ đau khổ hoàn toàn không tương xứng với các lạc thú phù du mà nó đem đến.
Luận đề: Bàn chân bằng đất sét
Lời giải thích: Chẳng những Đa-vít đã phạm tội với Bát-sê-ba mà còn sát hại một người vô tội nữa. Vua đã không sửa trị các con trai khi chúng tham gia các tội cưỡng dâm và giết người. Vị anh hùng vĩ đại này đã tỏ ra thiếu cá tính trong một số các quyết định quan trọng nhất cho cuộc đời mình. Con người sắt lại chỉ có đôi bàn chân bằng đất sét
Tầm quan trọng: Chẳng bao giờ nên xem tội lỗi chỉ là một nhược điểm hay môt sơ xuất. Tội lỗi vô cùng tai hại và cần phải được xoá sạch khỏi đời sống chúng ta. Cuộc đời của Đa-vít dạy chúng ta phải nhân ái đối với mọi người, kể cả những kẻ mà bản tính tội lỗi đưa họ đến chỗ có hành động phạm tội. Nó được dùng làm một lời cảnh cáo chúng ta đừng biện bạch cho tội lỗi trong chính đời sống của chúng ta, cả khi chúng ta thành công.


† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 16-12-2018 11:12 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách