† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2693|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập I Các Vua

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-8-2011 08:44:42 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập I Các Vua

Các niên đại
Đa-vít làm vua năm 1010 TC
Sa-lô-môn làm vua năm 970 TC
Đền thờ được hoàn tất năm 959 TC
Vương quốc chia đôi năm 930 TC
Si-sắc xâm lăng Giê-ru-sa-lem năm 925 TC
A-sa làm vua Giu-đa năm 910 TC
Ê-li bắt đầu chức vụ năm 875 TC
A-háp làm vua Y-sơ-ra-ên năm 874 TC
Giô-sa-phát làm vua Giu-đa năm 872 TC
Bên-ha-đát tấn công Sa-ma-ri năm 857 TC
A-háp tử trận năm 853 TC
Lời giới thiệu
“Con bất chấp người khác nói gì, con sẽ bắt tay vào việc đây!”, hắn ta thét lên với mẹ mình như thế, vừa thoát như giông như gió ra khỏi nhà. Đây là một màn kịch quen thuộc trong xã hội của chúng ta. Nhiều lời lẽ đã được thay đổi, nhưng bức thông điệp vẫn y nguyên... con người vẫn không chịu mở lòng ra để nghe lời khuyên bảo vì tâm trí họ đã đóng chặt rồi. Một vài lời khuyên có lẽ cũng được suy nghĩ, nhưng nó chỉ được chú ý nếu nó tăng cường thêm cho các quyết định mà người ta đã có rồi hoặc là một nẻo đường dễ đi hơn. Bản tính của con người là từ chối sự trợ giúp và làm mọi việc theo ý riêng.
Còn có một phương pháp khôn ngoan hơn, là tìm cầu lắng nghe, và để ý đến lời khuyên của một mưu sĩ (cố vấn) giỏi. Sa-lô-môn, người khôn ngoan nhất trên đời, đã khuyên như thế trong sách Châm ngôn (ChCn 11:14; 15:22; 24:6). Thật mỉa mai biết bao khi con trai và là người kế vị vua ấy là Rô-bô-am lại chỉ nghe những lời khuyên dại dột, dẫn tới nhiều hậu quả tàn hại. Vào ngày đăng quang của Rô-bô-am, dân sự đã nài xin vua hãy là một nhà vua tử tế và hào hiệp. Các trưởng lão thì khuyên nhà vua làm như người đầy tớ của dân sự này, phục vụ họ, đáp lời, trò chuyện tử tế cùng họ” ( IVua 1V 7). Nhưng Rô-bô-am lại nhất trí với những lời lẽ tàn bạo của các bạn đồng trang lứa với mình, thúc giục nhà vua tỏ ra tàn bạo. Hậu quả là Rô-bô-am đã khiến cho vương quốc của mình chia đôi. Hãy học tập từ sự sai lầm của Rô-bô-am. Hãy dấn thân tìm cầu và noi theo lời khuyên khôn ngoan. Các biến cố chủ yếu xảy ra trong sách IVua là sự thăng hà của Đa-vít, thời trị vì của Sa-lô-môn, vương quốc bị chia đôi, và chức vụ của Ê-li. Lúc Sa-lô-môn lên ngôi, Đa-vít đã nghiêm khuyến vua ấy là phải vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời và bước đi “trong đường lối Ngài” ( IVua 1V 2:3). Đó là điều Sa-lô-môn đã làm theo, nên khi chọn các ân tứ Chúa ban, nhà vua đã khiêm tốn cầu xin khả năng biết biện biệt ( IVua 1V 3:9). Kết quả là thời trị vì của Sa-lô-môn đã bắt đầu với thật nhiều thành công, kể cả việc xây cất đền thờ - là thành tựu vĩ đại nhất của nhà vua. Tai hại thay, Sa-lô-môn cưới nhiều vợ ngoại đạo, để rồi đến cuối cùng, đã khiến lòng vua xây khỏi Đức Giê-hô-va mà hướng về các tà thần ( IVua 1V 11: 1- 4).
Rô-bô-am nối ngôi Sa-lô-môn và có cơ hội để trở thành minh quân, làm một nhà vua nhân ái và công bằng. Nhưng thay vào đó, vua ấy lại nghe những lời sàm tấu của đám bạn bè trẻ tuổi của mình và cố tìm cách trị vì bằng một bàn tay sắt. Và dân sự đã nổi loạn, vương quốc bị chia đôi với mười chi phái ở miền Bắc (Y-sơ-ra-ên) do Giê-rô-bô-am ở lại với Rô-bô-am mà thôi. cả hai vương quốc đều noi theo nẻo đường gian ác và thờ thần tượng của nhiều thời trị vì của các nhà vua, chỉ có tiếng nói rõ ràng của các nhà tiên tri là còn tiếp tục để cảnh cáo và kêu gào cả dân tộc hãy quay lại với Đức Chúa Trời. Ê-li quả thật là một trong số các nhà tiên tri vĩ đại nhất, và các IVua 1V 17:1-22:54 mô tả những nét đặc trưng của cuộc tranh chấp giữa ông với kẻ ác, tức là A-háp và Giê-sa-bên trong xứ Y-sơ-ra-ên. Nhưng một trong những cuộc đối đầu đầy kịch tích vào bậc nhất lịch sử, là Ê-li đã đánh bại các tiên tri của Ba-anh trên núi Cạt-mên. Mặc dù bị chống đối dữ dội, Ê-li đã đứng vững với Đức Chúa Trời để chứng minh rằng một người cộng với Đức Chúa Trời tức là đa số. Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta, thì chẳng có ai chống nổi chúng ta cả (RoRm 8: 31).
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Nhằm ghi lại sự tương phản trong cuộc đời của những người sống cho Đức Chúa Trời, với những kẻ không đi theo đường lối Ngài qua sử ký của các vua Y-sơ-ra-ên và Giu-đa.
Trước giả: Khuyết danh. Có lẽ là Giê-rê-mi hoặc một nhóm các nhà tiên tri.
Bối cảnh: Quốc gia Y-sơ-ra-ên đã từng hùng cường, nay biến thành một đất nước bị phân đôi, không chỉ về mặt hình thể mà thôi, mà cả về mặt thuộc linh nữa.
Các câu chìa khoá: “Còn ngươi, nếu ngươi đi trước mặt ta, như Đa-vít, cha ngươi đã đi, lấy lòng trọn lành và ngay thẳng mà làm theo các điều mà ta đã phán dặn ngươi, giữ các mạng lịnh và luật lệ của ta, bấy giờ ta sẽ làm cho ngôi nước ngươi kiên cố đến đời đời trên Y-sơ-ra-ên, y như ta đã hứa cùng Đa-vít, mà rằng: Ngươi sẽ chẳng hề thiếu kẻ hậu tự ngươi ngồi trên ngôi Y-sơ-ra-ên” ( IVua 1V 9: 4,5).
Các nhân vật chính: Đa-vít, Sa-lô-môn, Rô-bô-am, Giê-rô-bô-am, Ê-li, A-háp, Giê-sa-bên.
Những nét đặc trưng: Hai sách I và II Vua nguyên chỉ là một.
Bố cục:
A. Vương quốc thống nhất (IVua 1V 1:1-11:43)
1. Sa-lô-môn lên ngôi
2. Sự khôn ngoan của Sa-lô-môn
3. Sa-lô-môn xây đền thờ
4. Sự cao trọng rồi suy sụp của Sa-lô-môn
Sa-lô-môn là một nhà thảo mộc học, động vật học kiến trúc sư, thi sĩ, và triết gia. Vua ấy là nhà vua khôn ngoan nhất trong lịch sử dân Y-sơ-ra-ên, nhưng vợ (hoàng hậu, cung phi) của vua đã đưa nhiều tà thần và việc thờ phượng các tà thần ấy vàoY-sơ-ra-ên. Kiên trì nhẫn nhục vâng lời Đức Chúa Trời phải là đặc điểm của đời sống chúng ta. Mục tiêu cao nhất của đời sống người ta là vâng lời Đức Giê-hô-va. Có sự khôn ngoan là điều ích lợi cho chúng ta, nhưng chỉ có chừng đó thôi thì chưa đủ.
B. Vương quốc bị phân đôi (IVua 1V 12:1-22:53)
1. Cuộc nổi loạn của các chi phái miền Bắc
2. Các vua Y-sơ-ra-ên và Giu-đa
3. Chức vụ của Ê-li
4. Các vua Y-sơ-ra-ên và Giu-đa.
Khi vương quốc miền Bắc là nước Y-sơ-ra-ên bị các nhà vua gian ác lãnh đạo, Đức Chúa Trời đã dấy lên một tiên tri để rao truyền các thông điệp của Ngài. Với đôi bàn tay trắng, Ê-li đã thách thức cả giới thầy tế lễ của một quốc giáo và diệt trừ họ chỉ trong một ngày. Nhờ việc chia đôi vương quốc và sai Ê-li đến, Đức Chúa Trời đã đối phó với tội lỗi của dân sự theo nhiều cách thức đầy quyền năng. Tội lỗi trong đời sống chúng ta đều được Đức Chúa Trời lấy ân điển để tha thứ khi chúng ta ăn năn. Tuy nhiên, tội của một kẻ không chịu ăn năn sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Chúng ta phải xây bỏ tội lỗi và quay trở về với Đức Chúa Trời để được cứu khỏi bị phán xét.
Các đại đề mục
Luận đề: Vua
Lời giải thích: Sự khôn ngoan quyền thế và các thành tựu của Sa-lô-môn đem vinh dự về cho dân Y-sơ-ra-ên và cho Đức Chúa Trời. Tất cả các vua của Y-sơ-ra-ên và Giu-đa đều được truyền bảo phải vâng lời Đức Chúa Trời và cai trị theo luật pháp của Ngài. Nhưng khuynh hướng muốn từ bỏ các mệnh lệnh của Đức Chúa Trời và thờ lạy các thần khác đã dẫn họ đến chỗ thay đổi tôn giáo và chính quyền, để thoả mãn các dục vọng riêng của họ. Chính việc từ bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời đó, đã đưa họ đến chỗ bị sụp đổ.
Tầm quan trọng: Khôn ngoan, quyền thế và thành tựu, suy cho cùng, đều không do bất kỳ một nguồn gốc nào từ loài người mà có; chúng đều bắt nguồn từ Đức Chúa Trời. Cho dù chúng ta có cai trị hay lãnh đạo như thế nào, chúng ta sẽ không thể làm được tốt nếu bỏ các nguyên tắc chỉ đạo của Đức Chúa Trời. Cho dù chúng ta có là cấp lãnh đạo hay không, thành công của chúng ta lệ thuộc vào việc chúng ta lắng nghe và vâng lời Đức Chúa Trời. Đừng để cho các dục vọng cá nhân xuyên tạc lời Đức Chúa Trời.
Luận đề: Đền thờ
Lời giải thích: Đền thờ do Sa-lô-môn xây là một nơi đẹp đẽ để thờ phượng và cầu nguyện. Nơi thánh này là trung tâm của Do Thái giáo. Đó là nơi hiện diện đặc biệt của Đức Chúa Trời và là nơi đặt hòm giao ước bên trong có Mười Điều Răn.
Tầm quan trọng: Một nơi thờ phượng đẹp đẽ không luôn luôn bảo đảm cho những phước hạnh người ta nhận được trong khi thờ phượng Đức Chúa Trời. Tạo cơ hội cho sự thờ phượng thật không bảo đảm được cho việc ấy xảy ra. Đức Chúa Trời muốn sống trong lòng chúng ta, chứ không phải chỉ trong thánh đường mà thôi.
Luận đề: Các thần khác
Lời giải thích: Tuy dân Y-sơ-ra-ên có luật pháp của Đức Chúa Trời và từng trải việc Ngài hiện diện giữa họ, họ vẫn bị các thần khác lôi kéo. Khi việc ấy xảy ra lòng họ trở thành nguội lạnh đối với luật pháp Đức Chúa Trời mà hậu quả là gia đình, chính quyền của họ bị tàn hại, và cuối cùng dẫn đến việc cả dân tộc bị tiêu diệt.
Tầm quan trọng: Qua nhiều năm, dân sự nhiễm lấy các thói xấu của các tà thần mà họ thờ lạy. Họ trở thành tàn ác, tham quyền, và sai lệch về tình dục. Chúng ta có xu hướng trở thành điều mà chúng ta thờ lạy. Nếu không phục vụ Đức Chúa Trời chân chính chúng ta sẽ trở thành nô lệ cho bất kỳ điều gì chiếm lấy chỗ của Ngài.
Luận đề: Thông điệp của nhà tiên tri
Lời giải thích: Trách nhiệm của nhà tiên tri là đối diện để sửa sai bất cứ việc nào lệch khỏi luật pháp của Đức Chúa Trời. Ê-li là nhân vật chủ chốt để rao truyền sự phán xét chống lại dân Y-sơ-ra-ên. Các bức thông điệp bằng phép lạ của ông là lời cảnh cáo đối với các vua và những kẻ gian ác, phản loạn.
Tầm quan trọng: Thay đổi đời sống để vâng lời Đức Chúa Trời và quay lại với đường đi đúng thường đòi hỏi phải chịu sửa phạt đau đớn và làm việc gian khổ.
Luận đề: Tội lỗi và ăn năn
Lời giải thích: Mỗi nhà vua đều có các mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, một thầy tế lễ hoặc một nhà tiên tri, và các bài học trong quá khứ để kéo mình quay về với Đức Chúa Trời. Mọi người đều có cùng phương cách như nhau. Khi nào họ ăn năn tội và quay trở về với Đức Chúa Trời, thì Ngài nghe lời cầu nguyện và tha tội cho họ.
Tầm quan trọng: Đức Chúa Trời nghe và tha tội cho chúng ta khi chúng ta cầu nguyện - nếu chúng ta sẵn sàng tin cậy Ngài và xây bỏ tội lỗi. Ước muốn xa lánh tội của chúng ta phải thành thật và xuất phát tự đáy lòng. Như thế, Ngài sẽ ban cho chúng ta một điểm bắt đầu mới và một ước vọng sống cho Ngài.


† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 08:35 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách