† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3008|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập II Các Vua

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-8-2011 08:45:38 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập II Các Vua

Các niên đại
Vương quốc bị phân đôi năm 930 TC
A-háp tử trận năm 853
Chức vụ cua Ê-li được chuyển sang cho Ê-li-sê, năm 848
Giê-hu làm vua Y-sơ-ra-ên năm 841
Giô-ách làm vua Giu-đa năm 835
Chức vụ của Ê-li-sê kết thúc năm 797
Giê-rô-bô-am II làm vua Y-sơ-ra-ên năm 793
Chức vụ của A-mốt bắt đầu năm 760
Chức vụ của Ô-sê bắt đầu năm 753
Chức vụ của Mi-chê bắt đầu năm 742
Chức vụ của Ê-sai bắt đầu năm 740
Y-sơra-ên (vương quốc miền Bắc) thất thủ năm 722
Ê-xê-chia làm vua Giu-đa năm 715
Giô-si-a làm vua Giu-đa năm 640
Chức vụ của Giê-rê-mi bắt đầu năm 627
Sách luật pháp được tìm thấy trong đền thờ năm 622
Cuộc lưu đày lần thứ nhất của Giu-đa, Đa-ni-ên bị bắt đi năm 605
Cuộc lưu đày lần thứ hai của Giu-đa, Ê-xê-chi-ên bị bắt đi năm 597
Giu-đa (vương quốc miền Nam) thất thủ năm 586
Lời giới thiệu
Lấp lánh sáng lên khi va mạnh vào những tảng đá dọc theo hai bên bờ, dòng sông cuốn nhanh như thác đổ hướng về phía biển. Dòng nước như vồ chụp như xô đẩy nào là các cành cây, lá khô và những khúc gỗ vừa to vừa nhỏ, đun đẩy chúng dọc theo dòng chảy. Chỗ này chỗ nọ một vài vận động viên thể thao nổi bật hẳn lên rải rác trên một chiếc thuyền hay tam bản, trôi xuôi theo dòng nước. Luật hấp lực đẩy nước, và dòng sông thì đẩy những vật còn lại ... trôi xuống phía dưới. Thình lình một chiếc hoả tiễn màu bạc xé mặt nước và tiến như tên bắn ngược dòng rồi một chiếc khác nữa. Rõ ràng là đang vùng vẫy lội ngược, con cá hồi lấp lánh muốn bơi ngược dòng nước. Chúng phải trở về vùng thượng nguồn, và sẽ chẳng có gì ngăn được chúng đến nơi chúng muốn đến.
Dòng sông của xã hội đang chảy xiết và giận dữ, đẩy mọi vật trên đường đi của nó trôi theo.Thật là dễ trôi theo dòng nước. Nhưng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta phải lội ngược dòng. Sự việc sẽ không dễ dàng, và có lẽ chúng ta rất cô đơn, nhưng đó là cách sống đúng.
Trong sách II Các vua, chúng ta đọc về các nhà vua làm điều ác, việc thờ thần tượng lan tràn, và một đám quần chúng tự phụ tự mãn - chắc chắn là đang bị đẩy xuống dốc. Bất chấp áp lực muốn rập mẫu với nếp sống của thế gian xây bỏ Đức Chúa Trời để chỉ phục vụ cho “cái ta” mà thôi, một thiểu số người được chọn cũng biết hướng về chiều ngược lại, nghĩa là về phía Đức Chúa Trời. Các nhà tiên tri tại Bê-tên và nhiều người khác nữa, cũng như hai nhà vua công chính, vẫn truyền dạy lời của Đức Chúa Trời và đứng vững cho Ngài. Trong khi bạn đọc sách II Các vua, hãy theo dõi các cá nhân can đảm ấy. Hãy tìm cầu sức lực và sự mạnh dạn của Ê-li với Ê-li-sê sự tận hiến của Ê-xê-chia và Giô-si-a, để nhất định làm một người dám lội ngược dòng!
Sách Các Vua thứ hai tiếp tục sử ký của dân Y-sơ-ra-ên, ở khoảng giữa ngày thăng hà của Đa-vít với cái chết của dân tộc ấy. Xứ Y-sơ-ra-ên đã bị chia đôi (IVua 1V 12:1-33) và cả hai vương quốc đều bắt đầu sa vào sự thờ thần tượng và tham nhũng thối nát hướng tới chỗ sụp đổ và bị lưu đày. Sách Các Vua thứ hai kể lại những câu chuyện bẩn thỉu của 12 ông vua của vương quốc miền Bắc (gọi là Y-sơ-ra-ên) và 16 ông vua của vương quốc miền Nam (gọi là Giu-đa). Suốt 130 năm, dân Y-sơ-ra-ên đã phải chịu đựng việc các nhà vua gian ác ấy nối ngôi nhau cho đến khi họ bị Sanh-ma-na-se vua A-sy-ri chinh phục và bắt đi đày năm 722 TC (17:6). Trong số tất cả các nhà vua của cả hai miền Nam Bắc ấy, chỉ có hai vị - là Ê-xê-chia và Giô-si-a - là có thể được gọi là làm điều thiện. Nhờ sự vâng lời Đức Chúa Trời của họ và những cơn phục hưng thuộc linh dưới thời trị vì của các vua ấy, Giu-đa mới đứng thêm được 136 năm nữa cho đến khi sa vào tay Nê-bu-cát-nết-sa và người Ba-by-lôn năm 586 TC.
Qua suốt giai đoạn đen tối này, Thánh Kinh đề cập 30 nhà tiên tri đã rao truyền thông điệp của Đức Chúa Trời cho dân sự và các lãnh tụ của họ. Đáng chú ý nhất trong số các nhà tiên tri bất khuất ấy của Đức Chúa trời, có Ê-li và Ê-li-sê. Lúc Ê-li sắp kết thúc chức vụ trên đất này của ông, thì Ê-li-sê còn cầu xin gấp đôi phần thần linh của người thầy yêu dấu của mình (2:9). Chẳng bao lâu sau đó. Ê-li được cất lên trời trong một cơn lốc (2:11), và Ê-li-sê trở thành người phát ngôn của Đức Chúa Trời cho vương quốc miền Bắc. Cuộc đời của Ê-li-sê đầy dẫy các dấu lạ, phép lạ, những lời công bố, cảnh cáo. Bốn phép lạ trong số đáng ghi nhớ nhất, là bình dầu cứ tuôn chảy mãi (4:1-7), việc chữa lành cho con trai người phụ nữ Su-nem (4:8-37) việc chữa lành bệnh phung cho Na-a-man (5:1-27) và chiếc lưỡi rìu nổi (6:1-7)
Ngay giữa nhiều khó khăn khủng khiếp, Đức Chúa Trời sẽ vẫn có thiểu số người tận trung, - những người còn sót lại - của Ngài (19:31). Ngài muốn có những người nam người nữ can đảm rao truyền chân lý của Ngài
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Nhằm chứng minh số phận đang chờ đợi những kẻ chối bỏ Đức Chúa Trời không thừa nhận Ngài làm người lãnh đạo thật sự của họ.
Trước giả: Khuyết danh. Có lẽ là Giê-rê-mi hoặc một nhóm các nhà tiên tri
Bối cảnh: Quốc gia Y-sơ-ra-ên thống nhất giờ đây đã chia thành hai vương quốc, Y-sơ-ra-ên và Giu-đa, suốt hơn một thế kỷ
Các câu chìa khoá: IIVua 2V 17:13,14
Các nhân vật chính: Ê-li, Ê-li-sê, người phụ nữ Su-nem, Na-a-man, Giê-sa-bên, Giê-hu, Giô-ách, Ê-xê-chia, San-chê-ríp. Ê-sai, Ma-na-se, Giô-si-a, Giê-hô-gia-kim, Sê-đê-kia, Nê-bu-cát-nết-sa.
Những nét đặc trưng: Mười bảy sách tiên tri ở phần cuối Cựu ước cho chúng ta nhiều cái nhìn xuyên suốt quan trọng vào giai đoạn của sách II Các Vua.
Bố cục:
A. Vương quốc bị chia đôi (1:1-17:41)
1. Chức vụ của Ê-li-sê
2. Các vua của Y-sơ-ra-ên và Giu-đa
3. Dân Y-sơ-ra-ên bị đày sang A-sy-ri
Tuy dân Y-sơ-ra-ên đã có lời làm chứng và quyền phép của Ê-li-sê họ vẫn xây bỏ Đức Chúa Trời và bị lưu đày sang A-sy-ri. A-sy-ri lấp đầy vương quốc miền Bắc bằng những người của các nước khác. Số dân bị đưa đi đày đã không hề trở lại - họ đã bị lưu đày vĩnh viễn. Đó là phần kết thúc của tất cả những ai xua đuổi Đức Chúa Trời ra khỏi cuộc đời mình.
B. Vương quốc còn tồn tại (18:1-25:30)
1. Các vua Giu-đa
2. Dân Giu-đa bị đày sang Ba-by-lôn
Vương quốc miền Bắc đã bị tiêu diệt, và các nhà tiên tri đã tiên báo cùng một số phận như thế cho xứ Giu-đa. Có điều gì khác hơn đã khiến được dân sự ăn năn? Ê-xê-chia và Giô-si-a đã chận đứng được ngọn thủy triều của sự gian ác. Cả hai vị đều xây sửa lại đền thờ và tập họp dân sự cho kỳ lễ Vượt Qua. Giô-si-a đã xoá sạch tệ nạn thờ thần tượng khỏi xứ, nhưng ngay sau khi các minh quân ấy ra đi, dân sự lại quay trở lại với nếp sống cũ, thay vì noi theo đường lối của Đức Chúa Trời. Mỗi cá nhân phải tin và sống cho Đức Chúa Trời ngay trong gia đình, Hội thánh và đất nước dân tộc mình.
Các đại đề mục:
Luận đề: Ê-li-sê
Lời giải thích: Chủ đích của chức vụ của Ê-li-sê là phục hồi lòng tôn trọng đối với Đức Chúa Trời và bức thông điệp của Ngài, và ông đã đứng vững để chống lại các nhà vua gian ác của Y-sơ-ra-ên. Bởi đức tin lòng can đảm và lời cầu nguyện, ông đã cho mọi người thấy rằng chẳng những Đức Chúa Trời đoán phạt tội lỗi, mà lòng nhân ái, tình yêu, và sự dịu dàng âu yếm của Ngài cũng được bày tỏ cho những người trung tín với Ngài nữa.
Tầm quan trọng: Các phép lạ đầy quyền năng của Ê-li-sê đã chứng minh rằng Đức Chúa Trời chẳng những chỉ nắm quyền kiểm soát các đạo quân đông đảo, mà cả đến các biến cố hằng ngày nữa. Khi nào chúng ta lắng nghe và vâng lời Đức Chúa Trời thì Ngài cho chúng ta thấy quyền năng làm thay đổi bất kỳ một tình huống nào. Đức Chúa Trời chăm sóc lo lắng cho tất cả những ai sẵn sàng đi theo Ngài. Ngài có thể làm phép lạ trong đời sống chúng ta.
Luận đề: Thờ thần tượng
Lời giải thích: Tất cả vua gian ác của cả Y-sơ-ra-ên lẫn Giu-đa đều khuyến khích thờ thần tượng. Các tà thần đó đại diện cho chiến tranh, sự tàn bạo, quyền thế và dâm dục. Tuy có luật pháp của Đức Chúa Trời, các thầy tế lễ và các nhà tiên tri hướng dẫn, các vua này vẫn tìm thêm các thầy tề lễ và nhà tiên tri mà họ có thể điều khiển để chính họ được lợi thế.
Tầm quan trọng: Một thần tượng là bất kỳ một tư tưởng, tài năng, tài sản hay người nào mà chúng ta xem là cao hơn Đức Chúa Trời. Chúng ta kết án dân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa vì đã dại dột thờ lạy thần tượng, nhưng chính chúng ta cũng thờ lạy nhiều thần khác - thế lực, tiền bạc, sự hấp dẫn của phần thể xác. Những ai tin Đức Chúa Trời phải chống lại lưới bẫy của các thần tượng đầy quyến rũ này.
Luận đề: Các vua ác, các vua thiện
Lời giải thích: Chỉ có hai mươi phần trăm nhà vua Y-sơ-ra-ên và Giu-đa theo Đức Chúa Trời mà thôi. Các vua ác vốn thiển cận, họ tưởng họ có thể kiểm soát địa phận của đất nước bằng cách du nhập các tôn giáo, lập nhiều liên minh với các quốc gia ngoại đạo, và làm giàu cho mình. Các vua thiện đã phải dành nhiều thì giờ hơn để hoá giải điều ác mà các vua tiền nhiệm đã làm.
Tầm quan trọng: Tuy các vua dẫn dân sự sa vào tội lỗi, các thầy tế lễ, các quan trưởng và các chủ gia đình và lãnh tụ quân sự đều đã cộng tác với các kế hoạch và cách làm gian ác của họ để thực hiện chúng. Chúng ta không thể thoái thác trách nhiệm phải vâng lời của chúng ta bằng cách đổ tội cho những người lãnh đạo chúng ta. Chúng ta có trách nhiệm phải biết Lời Đức Chúa Trời và vâng theo.
Luận đề: Sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời
Lời giải thích: Đức Chúa Trời phán bảo với dân sự Ngài rằng nếu họ vâng lời Ngài, họ sẽ sống thành công, còn nếu họ không vâng lời, họ sẽ bị đoán phạt và bị tiêu diệt. Đức Chúa Trời rất kiên nhẫn đối với dân Ngài qua nhiều thế kỷ. Ngài đã sai nhiều nhà tiên tri đến để chỉ dẫn cho họ. Và Ngài đưa ra rất nhiều lời cảnh cáo về sự hủy diệt hầu đến. Nhưng cả đến sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời cũng có giới hạn.
Tầm quan trọng: Đức Chúa Trời rất kiên nhẫn đối với chúng ta. Ngài ban cho chúng ta nhiều cơ may để được nghe thông điệp của Ngài, để xây bỏ tội lỗi, và tin Ngài. Ngài kiên nhẫn không có nghĩa là Ngài dửng dưng đối với cách sống của chúng ta, cũng không có nghĩa là chúng ta có thể bỏ qua những lời cảnh cáo của Ngài. Sự kiên nhẫn của Ngài phải khiến chúng ta muốn đến với Ngài ngay bây giờ.
Luận đề: Sự phán xét
Lời giải thích: Sau thời trị vì của Sa-lô-môn, dân Y-sơ-ra-ên hãy còn 209 năm nữa trước khi người A-sy-ri đến tiêu diệt họ. Giu-đa thì còn 345 năm nữa trước khi người Ba-by-lôn chiếm Giê-ru-sa-lem. Sau nhiều lần cảnh cáo dân Ngài, Đức Chúa Trời đã dùng nhiều dân tộc gian ác làm công cụ để thực thi công lý của Ngài.
Tầm quan trọng: Hậu quả của việc chối bỏ các lệnh truyền và chủ đích của Đức Chúa Trời cho đời sống chúng ta rất nghiêm trọng. Ngài sẽ chẳng bỏ qua thói vô tín hoặc phản loạn của chúng ta đâu. Chúng ta phải tin Ngài và tiếp nhận sự chết hi sinh của Chúa Cứu Thế thay cho chúng ta, bằng không, chúng ta cũng sẽ bị phán xét.


† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 08:35 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách