† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2988|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập I Sử ký

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-8-2011 20:11:32 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập I Sử ký

Các niên đại
Sau-lơ làm vua, năm 1050 TC (1045TC)
Sau-lơ tử trận; Đa-vít làm vua trên xứ Giu-đa năm 1010
Đa-vít làm vua trên cả Y-sơ-ra-ên năm 1003
Đa-vít chinh phục Giê-ru-sa-lem năm 1.000
Đa-vít chinh phục Ráp-ba năm 997
Đa-vít kiểm tra dân số năm 980
Sa-lô-môn lên ngôi năm 970
Vương quốc Y-sơ-ra-ên chia đôi năm 930
Lời giới thiệu
Dưới bóng râm của cây sồi cổ thụ, bà mẹ ngồi trông chừng đứa con mới biết đi chập chững, nhặt những trái, những lá sồi rụng và những nhánh bồ công anh. Gần đó, bà nội, các cô, bác, chú đang trải khăn trên những chiếc bàn rồi bày lên đĩa nào là gà rán, khoai chiên, đậu hầm và nhiều món ăn mà gia đình ưa thích. Tiếng vó ngựa của ông nội và người cha, nhịp đều trong không khí, hoà lẫn với tiếng reo vui, hò hét của đám thiếu niên đang đá bóng, Một buổi họp gia đình - một buổi chiều nắng đẹp tập họp đủ bốn thế hệ với đông đủ ông bà, cha mẹ, cô bác, và cháu chắt.
Những buổi họp mặt như thế này rất quan trọng... vì nó liên quan và kết hợp nhiều chi nhánh khác nhau của một bộ tộc, nhìn về quá khứ của một người trong thời gian và nền văn hoá, cho người ta được thấy những nét phản chiếu về hình thể (mắt, mũi...) nhắc người ta nhớ lại các truyền thống ấm cúng. Biết được tông tích và các mối liên hệ thân tộc của mình, tạo được cho người ta một ý thức về lý lịch, di sản, và vận mệnh của mình.
Chính là nhằm vào cùng một chủ đích cao cả ấy mà trước giả các sách Sử ký đã bắt đầu tác phẩm của mình bằng một bảng gia phả thật dài. Ông vẽ lại các nguồn gốc của một dân tộc bằng một cuộc họp mặt gia đình theo đúng nghĩa đen của nó kể từ A-đam trở về sau, ghi lại dòng dõi vương giả của nó và phần kế hoạch đầy tình yêu thương của một Đức Chúa Trời có thân vị hẳn hoi. Chúng ta đọc ISử ký để có được một cái nhìn thoáng qua vào một Đức Chúa Trời đang vận hành trên dân Ngài trải nhiều thế hệ. Nếu bạn là một tín hữu, thì những nhân vật này cũng chính là tổ tiên của bạn nữa. Khi bạn tiếp cận với phần này của Lời Đức Chúa Trời, hãy đọc tên của họ với thái độ vừa sợ sệt vừa tôn kính, để có được sự an toàn và một lý lịch mới trong mối liên hệ giữa bạn với Đức Chúa Trời.
Quyển sách đi trước tức là IICác Vua, kết thúc với việc cả hai dân tộc Y-sơ-ra-ên và Giu-đa đều bị bắt đi đày, tất nhiên là một thời đại đen tối cho dân sự của Đức Chúa Trời. Tiếp theo đây là sách Sử ký (hai sách I và II Sử ký nguyên chỉ là một quyển). Được viết sau cuộc lưu đày, bộ sách này tóm tắt lịch sử dân Y-sơ-ra-ên nhấn mạnh phần di sản thuộc linh của dân Do Thái trong nỗ lực thống nhất toàn thể dân tộc. Trước giả sách Sử ký cố ý chọn lọc khi kể lại lịch sử trong quyển sách của mình. Thay vì viết ra một tác phẩm thật đầy đủ, ông đã thận trọng chọn lọc cách trần thuật, nhấn mạnh các bài học thuộc linh để chỉ truyền dạy các chân lý đạo đức mà thôi. Trong sách Sử ký, rõ ràng là vương quốc miền Bắc đã bị bỏ qua, các chiến thắng khải hoàn của Đa-vít - chứ không phải là các tội lỗi của vua ấy - đã được nhắc lại, và đền thờ được dành cho một địa vị nổi bật như là trung tâm sinh động của sinh hoạt quốc gia.
Sách Sử ký thứ nhất bắt đầu với A-đam, và qua chín chương, trước giả đã cung cấp cho chúng ta tiểu sử của các nhân vật quan trọng trong sử ký của dân Y-sơ-ra-ên, với điểm nhấn mạnh đặc biệt trên dòng dõi của vua Đa-vít. Phần còn lại của quyển sách kể lại câu chuyện Đa-vít - là nhân vật vĩ đại của Đức Chúa Trời và là vua dân Y-sơ-ra-ên - đã phục vụ Đức Chúa Trời và soạn thảo các kế hoạch cho việc xây cất và thờ phượng trong đền thờ.
Sách Sử ký thứ nhất là một bộ sử ký vô giá bổ sung cho sách IISa-mu-ên và là một sách giúp trí nhớ tuyệt vời, nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết phải vạch lại các nguồn gốc cội rễ của mình để nhờ đó tái khám phá phần nền móng của chúng ta. Trong khi đọc sách ISử ký, bạn hãy vẽ lại phần di sản tin kính đạo đức của riêng mình, rồi hãy tạ ơn Đức Chúa Trời về các tổ tiên thuộc linh của bạn, và tái tận hiến chính mình cho công tác truyền lại chân lý của Đức Chúa Trời cho thế hệ tiếp theo.
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Nhằm thống nhất dân sự của Đức Chúa Trời, vẽ lại dòng dõi của Đa-vít và truyền dạy cách thờ phượng chân chính đúng ra phải là trung tâm của sinh hoạt cá nhân và quốc gia dân tộc.
Trước giả: E-xơ-ra theo truyền khẩu Do Thái.
Đọc giả: Cho toàn dân Y-sơ-ra-ên
Niên đại viết sách: Khoảng năm 430 TC, ghi lại các biến cố đã xảy ra từ năm 1.000 - 960 TC.
Bối cảnh: Sách Sử ký thứ nhất song hành với sách Sa-mu-ên thứ hai, và được dùng để bình giải sách ấy. Được viết sau thời kỳ lưu đày theo quan điểm của một thầy tế lễ; ISử ký nhấn mạnh sử ký tôn giáo của dân Giu-đa và Y-sơ-ra-ên.
Câu chìa khoá: ISu1Sb 14:2
Các nhân vật chính: Đa-vít, Sa-lô-môn
Các địa điểm chính: Hếp-rôn, Giê-ru-sa-lem, đền thờ.
Bố cục:
A. Các sách gia phả của dân Y-sơ-ra-ên (1:1-9:44)
1. Tổ tiên của dân Y-sơ-ra-ên
2. Các chi phái trong dân Y-sơ-ra-ên
3. Những kẻ bị đày sang Ba-by-lôn hồi hương
Bảng danh sách dài sau đây trình bày phần sử ký của công việc mà Đức Chúa Trời đã làm trên thế gian này kể từ A-đam cho đến Xô-rô-ba-bên. Một số tên trong danh sách này nhắc nhở chúng ta về nhiều câu chuyện đức tin vĩ đại và sự thất bại của nhiều người khác. Tuy nhiên, trong phần lớn các tên được nêu, chúng ta chẳng được biết gì cả. Nhưng những người đã chết mà chúng ta không biết, thì Đức Chúa Trời đều biết rõ. Đức Chúa Trời cũng sẽ nhớ đến chúng ta, khi chúng ta qua đời.
B. Thời trị vì của Đa-vít (10:1-29:30)
1. Đa-vít làm vua trên cả xứ Y-sơ-ra-ên
2. Đa-vít rước hòm giao ước vào Giê-ru-sa-lem
3. Các chiến công của Đa-vít
4. Đa-vít thu xếp việc xây cất đền thờ
Đa-vít yêu mến Đức Giê-hô-va, muốn xây cho Ngài một ngôi đền thờ để thay thế cho đền tạm, nhưng Đức Chúa Trời từ chối đề nghị đó của vua. Phần đóng góp quan trọng nhất của Đa-vít cho ngôi đền thờ sẽ không phải là xây cất nó, nhưng chỉ là việc chuẩn bị mà thôi. Có lẽ chúng ta sẽ không được nhìn thấy kết quả của các công lao gian khổ của mình cho Đức Chúa Trời ngay trong đời sống chúng ta, nhưng tấm gương của Đa-vít giúp chúng ta hiểu rằng sở dĩ chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời, là để chính Ngài được thấy các kết quả của Ngài, chứ không phải là để chúng ta nhìn thấy các kết quả của chúng ta.
Các đại đề mục:
Luận đề: Lịch sử dân Y-sơ-ra-ên
Lời giải thích: Bằng việc kể lại sử ký nước Y-sơ-ra-ên trong các bảng gia phả và các câu chuyện về các nhà vua, trước giả đã đặt nền móng thuộc linh đích thực cho dân ấy. Đức Chúa Trời giữ đúng các lời hứa của Ngài, còn chúng ta thì được nhắc nhở về chúng trong sử ký của dân Ngài, các cấp lãnh đão nhà tiên tri, thầy tế lễ và các vua của họ.
Tầm quan trọng: Quá khứ của dân Y-sơ-ra-ên cấu thành một nền tảng đáng tin cậy cho việc tái xây dựng dân tộc ấy sau thời kỳ bị lưu đày. Vì các lời hứa của Đức Chúa Trời đã được mặc khải trong Thánh Kinh, chúng ta có thể biết và tin cậy rằng Ngài sẽ giữ lời của mình. Cũng như dân Y-sơ-ra-ên chúng ta không thể có một chủ đích nào cho đời sống cao hơn là tận hiến để phục vụ Đức Chúa Trời.
Luận đề: Dân sự của Đức Chúa Trời
Lời giải thích: Bằng cách kể tên của những người Y-sơ-ra-ên trong quá khứ, Đức Chúa Trời xác lập phần di sản đích thực của dân Y-sơ-ra-ên. Họ đều có chung một gia tộc trong A-đam là một dân tộc trong Áp-ra-ham, có một thầy tế lễ trong Lê-vi, và một vương quốc dưới quyền cai trị của Đa-vít. Sự thống nhất quốc gia thuộc linh của họ, rất quan trọng cho việc tái xây dựng đất nước.
Tầm quan trọng: Đức Chúa Trời luôn luôn thành tín với dân Ngài. Ngài bảo vệ họ qua mọi thế hệ và cung cấp các lãnh tụ để hướng dẫn họ. Vì Đức Chúa Trời đã hành động qua nhiều thế kỷ rồi, dân Ngài có thể tin cậy Ngài vẫn hành động trong hiện tại. Ngày nay, bạn vẫn có thể tin cậy vào sự hiện diện của Ngài.
Luận đề: Vua Đa-vít
Lời giải thích: Câu chuyện về cuộc đời của Đa-vít và mối liên hệ giữa vua ấy với Đức Chúa Trời chứng minh rằng vua ấy là vị lãnh tụ đã được Ngài chỉ định. Sự tận hiến của Đa-vít cho Đức Chúa Trời, luật pháp, đền thờ, sự thờ phượng thật, dân Y-sơ-ra-ên, và công lý, quy định phần chuẩn mực cho biết một nhà vua do Đức Chúa Trời chọn phải như thế nào.
Tầm quan trọng: Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến thế gian như một hậu duệ của Đa-vít. Có một ngày, Ngài sẽ trị vì với tư cách là vua cả thế gian. Sức lực và công lý của Ngài sẽ làm ứng nghiệm thế nào là một nhà vua lý tưởng của Đức Chúa Trời. Ngài là niềm hi vọng của chúng ta. Chúng ta có thể kinh nghiệm, được Nước Trời ngay bây giờ bằng cách để cho Chúa Cứu Thế hoàn toàn làm chủ cuộc đời mình.
Luận đề: Sự thờ phượng thật
Lời giải thích: Đa-vít đưa chếc hòm giao ước đến Giê-ru-sa-lem để vãn hồi sự thờ phượng thật cho dân Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời đã cho các bản đồ để xây cất đền thờ, còn Đa-vít thì tổ chức các thầy tế lễ để biến nó thành trung tâm thờ phượng cho toàn dân Y-sơ-ra-ên.
Tầm quan trọng: Đền thờ tiêu biểu cho ngôi của Đức Chúa Trời đặt trên thế gian này, là nơi thật sự dành cho việc thờ phượng. Ngôi thật của Đức Chúa Trời là ở trong lòng những người thuộc về Ngài. Khi nào chúng ta nhìn nhận Ngài là vua đích thực trên đời sống chúng ta, thì sự thờ phượng thật diễn ra.
Luận đề: Các thầy tế lễ
Lời giải thích: Đức Chúa Trời bổ nhiệm các thầy tế lễ và người Lê-vi để hướng dẫn dân sự lấy đức tin thờ phượng Ngài, đúng theo luật pháp. trong việc hướng dẫn dânY-sơ-ra-ên thờ phượng theo đúng kế hoạch của Đức Chúa Trời, các thầy tế lễ và người Lê-vi là những người quan trọng để bảo toàn đức tin cho dân Y-sơ-ra-ên.
Tầm quan trọng: Vì sự thờ phượng thật phải là tâm điểm của đời sống chúng ta, người thuộc về Đức Chúa Trời cần phải có một lập trường vững chắc đối với đường lối mà Đức Chúa Trời đã ghi lại trong Thánh Kinh. Ngày nay, toàn thể các tín hữu đều là thầy tế lễ, nên chúng ta cần khích lệ tất cả mọi người phải trung tín thờ phượng Ngài.


† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 16-12-2018 11:12 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách