† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2793|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập II Sử-ký

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-8-2011 20:13:14 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập II Sử-ký

Các niên đại
Sa-lô-môn lên ngôi năm 970 TC.
Đền thờ được xây dựng năm 966-959 TC.
Vương quốc phân đôi, năm 930 TC
A-sa làm vua Giu-đa, năm 910 TC
Giô-sa-phát làm vua Giu-đa, năm 872 TC.
A-háp tử trận năm 853 TC
A-tha-li cướp ngôi năm 841 TC
Ô-xia làm vua Giu-đa năm 792 TC
Y-sơ-ra-ên (vương quốc miền Bắc) thất thủ, năm 722 Tc
Ê-xê-chia làm vua Giu-đa năm 715 TC
San-chê-ríp chế nhạo Ê-xê-chia năm 701 TC
Giô-si-a lên ngôi năm 640 TC
Tìm thấy quyển sách Luật pháp năm 622 TC
Giu-đa (vương quốc miền Nam) thất thủ năm 586 TC
Chiếu chỉ của Si-ru, năm 538 TC
Lời giới thiệu
Chiếc máy chiếu hình phát ra một tiếng động nhỏ và chúng ta nhìn vào bức ảnh được chiếu lên tấm màn trong ngôi thánh đường có phần mờ tối. Vị giáo sĩ giải thích: “Thần tượng này được chế tác bằng đá và được thờ lạy hằng ngày. Dân bản xứ tin rằng điều đó sẽ bảo đảm cho họ một mùa gặt thật trúng, và con cái họ được mạnh giỏi”. Bằng những nụ cười mỉm tỏ lòng thương hại, chúng ta rất ngạc nhiên về sự dốt nát của họ. Làm thế nào lại có người đi thờ lạy một đồ vật? Thần tượng chỉ dành riêng cho những kẻ ngây thơ và mê tín mà thôi! Nhưng sau buổi trình chiếu đó, chúng ta trở về nhà với các thần tượng là của cải, uy tín, hoặc thái độ tự thị tự mãn của chính chúng ta. Nếu chúng ta đặt bất luận vật gì thay vào chỗ của Đức Chúa Trời, tức là chúng ta thờ lạy nó, cho dù môi miệng của chúng ta có xưng nhận hay không. Kinh nghiệm của chúng ta rất giống với từng trải của dân Y-sơ-ra-ên. Họ đã được Đức Chúa Trời tuyển chọn để thay mặt cho Ngài trên thế gian này. Nhưng họ lại quá thường quên mất cái chân lý và tiếng gọi ấy, để mù quáng vấp ngã trước nhiều thần tượng, như các lân bang của họ vậy. Rồi nhiều nhà tiên tri, thầy tế lễ và sự đoán phạt sẽ thình lình đẩy họ quay trở lại với Đức Chúa Trời, là Chân Thần duy nhất. Sách Sử ký thứ hai ghi lại đoạn sử ký bẩn thỉu của sự băng hoại và thờ thần tượng đó của các vua xứ Giu-đa. Thỉnh thoảng một minh quân cũng dấy lên trong xứ, và tạm thời có một cuộc phục hưng, nhưng rồi cuộc xuống dốc theo hình trôn ốc vẫn tiếp diễn - mà kết thúc là cảnh hỗn độn, hủy diệt và lưu đày.
Sử gia sở dĩ viết quyển sách này là để đưa dân sự quay trở lại với Đức Chúa Trời bằng cách nhắc nhở họ về quá khứ của họ. Chỉ nhờ đi theo Đức Chúa Trời, họ mới được thạnh vượng mà thôi! Trong khi đọc IISử ký, bạn sẽ có được một cái nhìn bao quát sinh động về sử ký của nước Giu-đa (phần sử ký của Y-sơ-ra-ên, tức vương quốc miền Bắc, gần như bị bỏ qua) và sẽ thấy các hậu quả thảm hại của việc thờ thần tượng. Hãy noi gương bài học của quá khứ: quyết định vứt bỏ bất luận một thần tượng nào trong đời sống của bạn, và chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi.
Sử ký thứ hai nối tiếp phần lịch sử của ISử ký con trai của Đa-vít là Sa-lô-môn, được tôn vương. Sa-lô-môn xây ngôi đền thờ tráng lệ tại Giê-ru-sa-lem, và như thế là chu toàn nguyện vọng đồng thời cũng là lời trăn trối cuối cùng của cha mình IISu 2Sb 2:1-5:14) . Sa-lô-môn được hưởng một thời trị vì thái bình và thịnh vượng suốt 40 năm, khiến vua ấy được nổi tiếng khắp thế giới. Sau khi Sa-lô-môn thăng hà, con trai vua ấy là Rô-bô-am lên nối ngôi và tình trạng ấu trĩ của vua ấy đã khiến vương quốc bị chia đôi.
Trong xứ Giu-đa, chỉ có một vài minh quân mà nhiều bạo chúa. Trước giả Sử ký đã trung thực ghi lại các thành tựu và thất bại của họ, lưu ý cách đánh giá từng vị vua đã được Đức Chúa Trời đánh giá như thế nào so với chuẩn mực về sự thành công của Ngài. Rõ ràng là các minh quân thì vâng theo luật pháp Đức Chúa Trời, trừ bỏ những nơi thờ thần tượng, và không liên minh với các dân tộc khác. Các minh quân của Giu-đa gồm có A-sa, Giô-sa-phát, Ô-xia (A-xa-ria), Ê-xê-chia, và Giô-si-a. Trong số các bạo chúa, A-cha và Ma-na-se có lẽ là tệ hại hơn hết. Cuối cùng đất nước đã bị các cường quốc chiếm lấy, dân tộc bị đưa đi đày, và đền thờ bị phá hủy.
Chủ đích của trước giả là muốn đoàn kết toàn dân chung quanh việc thật lòng thờ phượng Đức Chúa Trời sau cuộc lưu đày. Trong những trang sách này, ông nhắc nhở dân sự về quá khứ của họ. Ông quảng bá thật rõ ràng bức thông điệp của mình qua một trong những câu được nhiều người biết trong Kinh thánh: “và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ” (IISu 2Sb 7:14) . Trong khi đọc IISử ký bạn cần lắng nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời và vâng lời Ngài, hãy tiếp nhận Ngài để được cứu chuộc và chữa lành.
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Nhằm thống nhất toàn dân chung quanh việc thật lòng thờ phượng Đức Chúa Trời bằng cách vạch rõ tiêu chuẩn của Ngài để phán xét các vua. Các nhà vua công chính của Giu-đa và những cuộc phục hưng tôn giáo dưới thời trị vì của họ được đề cao, còn tội lỗi của các vua gian ác thì bị vạch trần.
Trước giả: E-xơ-ra, theo truyền thuyết Do Thái.
Đọc giả: Cho toàn dân Y-sơ-ra-ên
Niên đại viết sách: Trước sau năm 430 TC, ghi lại các biến cố từ lúc bắt đầu thời trị vì của Sa-lô-môn (930 TC) cho đến lúc bắt đầu cuộc lưu đày Ba-by-lôn (586 TC).
Bối cảnh: Sử ký thứ hai song hành với phần lịch sử của hai sách I và II Các vua, và được dùng như một sách để bình luận về hai quyển sách ấy. Hai sách I và II Các vua nguyên chỉ là một. Nó được viết ra sau cuộc lưu đày theo quan điểm của chức vụ tế lễ, đề cao tầm quan trọng của đền thờ và các cuộc phục hưng tôn giáo trong xứ Giu-đa. Vướng quốc miền Bắc, tức là nước Y-sơ-ra-ên, hầu như chẳng được bàn đến trong sách này.
Câu chìa khoá: “và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ” (IISu 2Sb 7:14)
Các nhân vật chính: Sa-lô-môn, nữ vương Sê-ba, Rô-bô-am, A-sa, Giô-sa-phát, Giô-ram, Giô-ách, Ô-xia (A-xê-rua) A-cha, Ê-xê-chia, Ma-na-se, Giô-si-a.
Các địa điểm chính: Giê-ru-sa-lem, đền thờ.
Những nét đặc trưng: Ghi lại chi tiết việc xây cất đền thờ.
Bố cục:
A. Thời trị vì của Sa-lô-môn IISu 2Sb 1:1-9:31)
1. Sa-lô-môn cầu xin được khôn ngoan
2. Sa-lô-môn xây cất đền thờ
3. Sa-lô-môn cung hiến ngôi đền thờ
4. Sự giàu có và khôn ngoan của Sa-lô-môn
Sa-lô-môn có nhiều thành tựu trong công việc và chính quyền, nhưng quan trọng nhất là người đã được dùng để xây lên ngôi đền thờ nguy nga tráng lệ. Ngôi đền thờ đẹp đẽ này là trung tâm tôn giáo của cả nước. Nó tượng trưng cho tinh thần đoàn kết của toàn thể các chi phái, sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa họ, và tiếng gọi cao cả dành cho cả dân tộc. Trong đời sống, chúng ta có thể thực hiện được nhiều việc lớn, nhưng không nên bỏ qua bất kỳ một nỗ lực nào có thể góp phần nuôi dưỡng dân sự Đức Chúa Trời hoặc đưa nhiều người khác vào Nước Trời. Chúng ta rất dễ tự tạo cho mình một cách nhìn sai lầm về điều gì là quan trọng trong đời sống.
B. Vương quốc Giu-đa (IISu 2Sb 10:1-36:23)
1. Các chi phái miền Bắc nổi loạn
2. Sử ký của việc bội đạo và cải cách
3. Dân Giu-đa bị đày sang Ba-by-lôn
Qua thời trị vì của 20 đời vua, dân Giu-đa bước đi chao đảo giữa việc vâng lời Đức Chúa Trời và bội đạo. Cách đáp ứng của nhà vua đang trị vì xác định bầu không khí thuộc linh của đất nước dân tộc, và chẳng quan tâm Đức Chúa Trời có đưa sự trừng phạt đến trên dân Ngài hay không. Lịch sử cá nhân của chúng ta cũng do cách chúng ta đáp ứng với Đức Chúa Trời định đoạt. Cũng như việc người Giu-đa không chịu ăn năn đưa đến việc họ bị lưu đày sang Ba-by-lôn, việc chúng ta lạm dụng tiếng gọi cao cả của mình bằng cách sống theo tội lỗi, cuối cùng sẽ đem tai hoạ và sự hủy diệt đến cho mình.
Các đại đề mục
[td Luận đề: Đền thờ
Lời giải thích Đền thờ là biểu tượng về sự hiện diện của Đức Chúa Trời và là nơi được biệt riêng để thờ phượng và cầu nguyện. Do Sa-lô-môn xây cất theo kế hoạch Đức Chúa Trời đã tiết lộ cho Đa-vít, đền thờ là trung tâm thuộc linh cho toàn dân.
Tầm quan trọng Khi các Cơ Đốc nhân nhóm nhau lại để thờ phượng Đức Chúa Trời, là họ được từng trải sự hiện diện của Đức Chúa Trời theo cách mà chẳng một cá nhân tín hữu nào có thể có được. Vì nơi ngự của Đức Chúa Trời là giữa những người thuộc về Ngài. Thân thể Chúa Cứu Thế là đền thờ của Đức Chúa Trời.
Luận đề: Hoà bình
Lời giải thích Khi Sa-lô-môn và các hậu duệ của vua ấy tận trung với Đức Chúa Trời, họ đánh đâu thắng đấy, thành công trong việc cai trị và được hoà bình với các dân tộc khác. Hoà bình là kết quả của việc một dân tộc biết đoàn kết và trung thành với Đức Chúa Trời và với luật pháp Ngài.
Tầm quan trọng Chỉ một mình Đức Chúa Trời mới đem được sự hoà bình thật đến. Ngài vốn vĩ đại hơn bất kỳ một kẻ thù, đạo quân hay dân tộc nào. Như sự tận trung của dân Y-sơ-ra-ên là bí quyết để được hoà bình và tồn tại với tư cách một dân tộc thể nào, lòng tin cậy của chúng ta vào Đức Chúa Trời với tư cách là những cá nhân, những dân tộc cũng thiết yếu cho hoà bình ngày nay y như thế
Luận đề: Cầu nguyện
Lời giải thích Sau khi Sa-lô-môn thăng hà, vương quốc của Đa-vít đã bị chia đôi. Khi có một ông vua đưa dân Y-sơ-ra-ên vào chỗ thờ thần tượng, toàn dân sẽ phải đau khổ. Khi nhà vua và toàn dân cầu xin Đức Chúa Trời giải thoát và xây khỏi các đường lối tội lỗi của họ, thì Đức Chúa Trời giải cứu họ.
Tầm quan trọng Ngày nay, Đức Chúa Trời vẫn còn nhận lời cầu nguyện. Chúng ta có lời hứa của Đức Chúa Trời rằng nếu chúng ta tự hạ mình, tìm cầu Ngài, từ bỏ tội lỗi mình và cầu nguyện, thì Đức Chúa Trời sẽ nhậm lời, chữa lành và tha thứ cho chúng ta. Nếu chúng ta biết cảnh giác, chúng ta có thể cầu xin Đức Chúa Trời hướng dẫn mình trước khi sa chân vào hoạn nạn.
Luận đề: Cải cách
Lời giải thích Tuy thờ thần tượng và bất công vốn phổ biến, một số các vua đã biết quay lại với Đức Chúa Trời và đưa dân sự đến một cơn phục hưng thuộc linh - cách tân sự tận hiến của họ cho Đức Chúa Trời và canh tân xã hội của họ. Phục hưng gồm có việc phá hủy các thần tượng, vâng giữ luật pháp, và vãn hồi chức vụ tế lễ.
Tầm quan trọng Chúng ta phải thường xuyên tận hiến để vâng lời Đức Chúa Trời. Chúng ta chẳng bao giờ được an toàn nhờ những gì người khác đã làm trước chúng ta. Mỗi một thế hệ tín hữu đều phải tái tận hiến cho công tác thực hiện ý chỉ của Đức Chúa Trời trong chính đời sống mình cũng như trong xã hội.
Luận đề: Sự sụp đổ toàn quốc
Lời giải thích Năm 586 TC, người Ba-by-lôn phá hủy hoàn toàn ngôi đền thờ nguy nga của Sa-lô-môn. Sự thờ phượng Đức Chúa Trời bằng hình thức đã kết thúc. Dân Y-sơ-ra-ên đã từ bỏ Đức Chúa Trời. Hậu quả là Đức Chúa Trời đã phán xét dân Ngài, và họ đã bị bắt đi đày.
Tầm quan trọng Tuy sự không vâng lời của chúng ta có lẽ không rõ rệt bằng dân Y-sơ-ra-ên, nhưng sự cống hiến của chúng ta cho Đức Chúa Trời thường là không thành thật và ngẫu nhiên mà thôi. Khi nào chúng ta quên rằng tất cả quyền thế, sự khôn ngoan, và giàu có của chúng ta đều từ Đức Chúa Trời đến chứ không phải là của riêng chúng ta, là chúng ta đang gặp nguy cơ sa vào cũng một tình trạng suy sụp thuộc linh và đạo đức y như từng trải của dân Y-sơ-ra-ên vậy.


† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 22-10-2018 08:16 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách