† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 4649|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập Nê-hê-mi

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-8-2011 20:36:06 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập Nê-hê-mi

Các niên đại
Giê-ru-sa-lem bị phá hủy, dân lưu đày bị đưa sang Ba-by-lôn năm 586 TC
Những dân lưu đày đầu tiên trở về Giê-ru-sa-lem năm 538 TC
Đền thờ được hoàn thành năm 516 TC
Xét-xe lên ngôi vua Ba-tư năm 465 TC
At-ta-xét-xe I lên ngôi vua Ba-tư năm 465 TC
E-xơ-ra về đến Giê-ru-sa-lem năm 458 TC
Nê-hê-mi về đến Giê-ru-sa-lem, vách thành được hoàn tất năm 445 TC
Nê-hê-mi trở lại Ba-by-lôn năm 433 TC
Nê-hê-mi trở về Giê-ru-sa-lem năm 432 TC
Ma-la-chi bắt đầu chức vụ năm 430 TC
Lời giới thiệu
“Điều Hội thánh đang cần là...” Tôi không tin được các quan chức chính phủ... Nếu tôi là họ, tôi sẽ...!” “Thật ra thì các trường học của chúng ta đang có tình hình xấu. Phải có ai làm một điều gì đó!”.
Số người tránh né, than phiền, tự xưng ta đây là thầy đời, và các “chính khách xa-lông” đang lan tràn. Chẻ sợi tóc làm tư, bới lông tìm vết, và ba hoa đủ chuyện trên trời dưới đất, thì dễ. Nhưng chúng ta đang thât sự cần đến những người không chỉ thảo luận về một tình hình, mà còn sẵn sàng dấn thân để làm một việc gì đó cho tình hình ấy nữa!
Nê-hê-mi thấy có một vấn đề khiến ông vô cùng bối rối. Thay vì phàn nàn oán trách vì tủi hổ và đau buồn, ông đã ra tay hành động. Nê-hê-mi biết rằng Đức Chúa Trời muốn ông thúc giục dân Do-thái xây lại các vách thành cho Giê-ru-sa-lem, tất cả mọi người đều biết rõ ai là người đang phụ trách. Ông tổ chức, quản trị, giám sát, khích lệ, trực diện với sự chống đối, đương đầu với mọi bất công và cứ tiến tới cho đến khi các vách thành được xây xong. Nê-hê-mi là một con người hành động.
Khi câu chuyện bắt đầu, Nê-hê-mi đang nói chuyện với các đồng bào người Do-thái của ông đã báo cáo với ông rằng các vách và cửa thành của Giê-ru-sa-lem vẫn chưa được sửa chữa lại. Đây là những tin tức bất thường, và gánh nặng đối với Nê-hê-mi là phải xây lại các tường thành đó. Nhân cơ hội thuận tiện, Nê-hê-mi đã xin phép vua At-ta-xét-xe để đi Giê-ru-sa-lem, xây lại các vách thành đã bị sụp đổ ấy. Và nhà vua đã phê chuẩn.
Trang bị bằng các sắc chỉ của nhà vua, Nê-hê-mi đã du hành đến Giê-ru-sa-lem. Ông tổ chức dân sự lại thành nhiều nhóm và giao cho họ những đoạn tường thành cụ thể của bức tường (NeNe 3:1-31). Tuy nhiên dự án xây dựng không phải là đã không bị chống đối. San-ba-lát, Tô-bi-gia và nhiều người khác nữa, đã tìm cách gây trở ngại cho công tác bằng cách nhục mạ, nhạo cười, đe doạ và phá hoại. Một số công nhân đã hoảng sợ; một số khác bị mất tinh thần. Trong mỗi trường hợp, Nê-hê-mi đều sử dụng một chiến lược nhằm khiến cho kẻ thù phải thất bại bằng cách cầu nguyện, khích lệ, tổ chức việc canh giữ, và an ủi (NeNe 4:1-23). Nhưng rồi một vấn đề khác lại nảy sinh - một vấn đề nội bộ. Những người Do-thái giàu có đang lạm dụng các đồng bào nghèo khó của họ đang phục vụ cho công tác ấy. Sau khi nghe được việc họ áp bức và tham lam như thế, Nê-hê-mi đã trực diện với bọn người bóc lột kia (NeNe 5:1-19). Rồi với các vách thành gần như đã hoàn tất, San-ba-lát, Tô-bi-gia và đồng bọn lại cố tìm cách ngăn chặn Nê-hê-mi một lần cuối cùng nữa. Nhưng Nê-hê-mi vẫn đứng vững, và vách thành đã hoàn tất sau 52 ngày. Đây quả thật là một công trình phi thường một tượng đài để ca ngợi tình yêu và sự thành tín của Đức Chúa Trời. Cả các kẻ thù lẫn bè bạn đều biết rằng Đức Chúa Trời đã phù trợ (NeNe 6:1-19).
Sau khi hoàn tất vách thành, Nê-hê-mi tiếp tục tổ chức dân sự, lập sổ sách đăng ký và chỉ định các toán người canh gác, người Lê-vi và cả quan chức khác nữa (NeNe 7:1-73). E-xơ-ra hướng dẫn việc thờ phượng và giáo huấn Thánh Kinh trong thành phố (NeNe 8:1-9:38). Điều này đã dẫn tới một cơn phục hưng tôn giáo, tái xác nhận đức tin của dân sự khi họ hứa sẽ trung tín phục vụ Đức Chúa Trời (NeNe 10:1-11:56).
Sách Nê-hê-mi kết thúc bằng việc lập sổ bộ cho các chi phái và các cấp lãnh đạo họ, lễ khánh thành vách thành mới của Giê-ru-sa-lem, và việc thanh tẩy tội lỗi khỏi xứ (NeNe 12:1-13:31). Trong khi đọc sách này, bạn nên theo dõi quan sát một Nê-hê-mi đang hành động - để quyết định mình sẽ là người mà Đức Chúa Trời có thể trông cậy để hành động cho Ngài trong thế gian này.
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Nê-hê-mi là quyển sách sử ký cuối cùng của Cựu ước. Nó ghi lại lịch sử của lần trở về Giê-ru-sa-lem thứ ba của người Do-thái sau cuộc lưu đày, kể lại thế nào các vách thành đã được xây lại và dân sự đã được phục hưng trong đức tin.
Trước giả: Phần lớn sách này đã được viết theo ngôi thứ nhất, gợi ý rằng chính Nê-hê-mi là trước giả. Có lẽ Nê-hê-mi đã cùng viết sách này với E-xơ-ra, là người chấp bút.
Niên đại viết sách: Trước năm 445-432 TC
Bối cảnh: Xô-rô-ba-bên cầm đầu chuyến hồi hương về Giê-ru-sa-lem đầu tiên vào năm 538 TC. Đến năm 458 TC, E-xơ-ra đã hướng dẫn chuyến hồi hương thứ hai. Cuối cùng, vào năm 445 TC, Nê-hê-mi hồi hương với nhóm dân lưu đày thứ ba để xây lại các vách thành.
Câu chìa khoá: “Vậy, ngày hai mươi lăm tháng Ê-lun, vách thành sửa xong, hết năm mươi hai ngày. Khi những thù nghịch chúng tôi hay điều đó, thì các dân tộc chung quanh chúng tôi đều sợ hãi và lấy làm ngã lòng; vì chúng nó nhìn biết rằng công việc này thành được bởi Đức Chúa Trời của chúng tôi” (6:15,16)
Các nhân vật chính: Nê-hê-mi, E-xơ-ra, San-ba-lát, Tô-bi-gia.
Địa điểm chính: Giê-ru-sa-lem
Những nét đặc trưng: Sách này chứng minh việc ứng nghiệm của các lời tiên tri của Xa-cha-ri và Đa-ni-ên, liên quan với việc xây lại các vách thành của Giê-ru-sa-lem.
Bố cục:
A. Xây lại tường thành (1:1-7:73)
1. Nê-hê-mi trở về Giê-ru-sa-lem
2. Nê-hê-mi lãnh đạo dân sự
Cuộc đời của Nê-hê-mi là một tấm gương về công tác lãnh đạo và tổ chức. Từ bỏ một địa vị vững vàng và giàu có tại Ba-tư, ông hồi hương trở về xứ sở đã bị chia cắt thành nhiều mảnh vụn của tổ tiên mình để tập họp dân sự và xây lại bức tường của thành Giê-ru-sa-lem. Trước sự chống đối, ông đã dùng các biện pháp tự vệ khôn ngoan để chăm lo cho dân sự và giữ cho dự án cứ tiến hành. Muốn thực hiện được càng nhiều việc hơn cho Nước Trời, chúng ta phải cầu nguyện kiên trì nhẫn nhục và chịu hi sinh, như Nê-hê-mi vậy.
B. Cải tạo dân sự (8:1-13:31)
1. E-xơ-ra tái lập giao ước
2. Nê-hê-mi thiết lập các chính sách
Sau khi bức tường thành đã xây xong. E-xơ-ra đọc Luật pháp cho dân sự nghe, dẫn đến chỗ toàn dân đã ăn năn. Nê-hê-mi và E-xơ-ra là hai nhân vật rất khác nhau, thế nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cả hai ông để lãnh đạo dân sự. Nên nhớ là trong công tác của Đức Chúa Trời bao giờ cũng có một chỗ dành cho bạn, cả khi bạn khác với phần đông người khác. Đức Chúa trời dùng mỗi người một cách độc đáo, có một không hai, để hoàn thành các chủ đích của Ngài.
Các đại đề mục
Luận đề: Khải tượng
Lời giải thích: Tuy người Do-thái đã hoàn thành đền thờ vào năm 516 TC, các vách thành vẫn còn xiêu đổ suốt 70 năm tiếp theo đó. Các vách thành ấy tiêu biểu cho thế lực, sự bảo vệ, và vẻ đẹp cho thành phố Gie-ru-sa-lem. Chúng cũng đang rất cần để bảo vệ cho đền thờ khỏi bị tấn công và bảo đảm cho việc thờ phượng được tiếp tục. Đức Chúa Trời đã đặt hoài bão xây lại các vách thành trong lòng Nê-hê-mi, rồi ban cho ông một khải tượng để thực hiện công tác ấy.
Tầm quan trọng: Đức Chúa Trời có khải tượng nào cho chúng ta không? Ngày nay có những vách thành “nào cần được xây lại không? Đức Chúa Trời vẫn muốn cho những người thuộc về Ngài hợp nhất nhau lại và được huấn luyện để thi hành công tác của Ngài. Nếu chúng ta nhận thức được các nhu cầu sâu xa của thế gian này, thì Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta một khải tượng và hoài bão “xây dựng”. Với khải tượng đó, chúng ta có thể động viên nhiều người khác nữa và cầu nguyện để cùng nhau thực hiện một kế hoạch hành động.
Luận đề: Cầu nguyện
Lời giải thích: Cả Nê-hê-mi lẫn E-xơ-ra đều đối phó với các vấn đề bằng cách cầu nguyện. Lúc Nê-hê-mi bắt đầu công tác, ông đã nhận ra vấn đề nên đã lập tức cầu nguyện, rồi mới hành động để giải quyết nó.
Tầm quan trọng: Cầu nguyện vẫn còn là một lực lượng mạnh mẽ để giải quyết các vấn đề của ngày hôm nay. Cầu nguyện và hành động vốn song hành với nhau. Bằng sự cầu nguyện Đức Chúa Trời hướng dẫn phần chuẩn bị, công tác tập thể và các nỗ lực chăm chỉ của chúng ta để thực hiện ý chỉ Ngài.
Luận đề: Quyền lãnh đạo
Lời giải thích: Nê-hê-mi chứng minh tài lãnh đạo tuyệt vời của ông. Ông sẵn sàng về mặt thuộc linh để chú ý đến tiếng gọi của Đức Chúa Trời. Ông biết lập kế hoạch cẩn thận, sắp xếp cách làm việc tập thể, giải quyết các vấn đề, và can đảm thực hiện cho xong công tác. Tuy ông có đức tin phi thường, ông chẳng bao giờ trốn tránh những công việc phụ trội cần thiết cho người lãnh đạo giỏi.
Tầm quan trọng: Làm người lãnh đạo của công việc Chúa không phải chỉ là để được danh tiếng, địa vị hay làm ông chủ. Nó đòi hỏi phải có kế hoạch, lao động gian khổ, lòng can đảm và kiên trì. Trông đợi tích cực chẳng bao giờ thay thế được cho việc chịu khó làm việc. Muốn lãnh đạo người khác bạn cần lắng nghe sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời trong chính đời sống của bạn.
Luận đề: Các vấn đề
Lời giải thích: Sau khi công tác được bắt đầu, Nê-hê-mi đã phải đương đầu với lời gièm chê, chế nhạo, và đe doạ của kẻ thù, cũng như sợ hãi, tranh chấp và thất vọng từ chính những người làm việc cho ông. Tuy các vấn đề này đều khó giải quyết, chúng vẫn không ngăn trở được Nê-hê-mi hoàn thành công tác.
Tầm quan trọng: Khi gặp khó khăn, người ta có khuynh hướng muốn chống đối và chán nản. Chúng ta phải nhận thức rằng nếu không gặp hoạn nạn rắc rối, thì cũng chẳng bao giờ có chiến thắng khải hoàn. Khi các vấn đề nảy sinh, chúng ta phải thẳng thắn trực diện với chúng và khẩn trương lên để hoàn thành công tác của Đức Chúa Trời.
Luận đề: Ăn năn và phấn hưng
Lời giải thích: Tuy Đức Chúa Trời giúp họ xây lại tường thành, công tác vẫn chưa xong trước khi dân sự xây dựng lại cuộc đời họ về mặt thuộc linh. E-xơ-ra giáo huấn dân sự về Lời của Đức Chúa Trời. Trong lúc lắng nghe, họ ý thức được tội lỗi trong đời sống mình, thừa nhận chúng, và có biện pháp để cất chúng đi.
Tầm quan trọng: Biết và nhận tội thì chưa đủ, sự phấn hưng phải đi đến kết quả là cải tạo, nếu không, nó sẽ chỉ là một cách bộc lộ thái độ nhiệt tình mà thôi. Đức Chúa Trời không muốn chỉ có các biện pháp nửa vời. Chúng ta không những chỉ phải cất hết tội lỗi khỏi mình đi, mà còn phải cầu xin Đức Chúa Trời cất tội lỗi khỏi tâm điểm của tất cả những gì chúng ta làm nữa.


† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 08:35 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách