† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3087|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập Thi Thiên

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-8-2011 20:41:44 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập Thi Thiên

Lời giới thiệu
“Chào, bạn mạnh giỏi chứ?”. “Khoẻ, cám ơn”. Đúng ra thì cuộc trao đổi ngắn ngủi này không phải là một cuộc thảo luận “theo chiều sâu” mà chỉ là những câu trao đổi bình thường giữa các bạn bè và người quen biết, chuyển cho nhau để tiếp xúc với nhau chớp nhoáng theo thói quen xã giao. Thật ra các thói quen “khách sáo” vốn là một cách sống, là những câu nói, những phân đoạn có sức lắng đọng, thấm sâu. Nhưng vốn đây là yếu tính của việc giao lưu tiếp xúc, mối liên hệ sẽ chỉ dừng lại ở bình diện nông cạn trên bề mặt mà thôi. Các sự kiện và ý kiến riêng vốn cũng đầy dẫy trong những câu nói để trao đổi của chúng ta. Những từ này đi sâu hơn, nhưng con người thật vẫn ẩn mình phía sau chúng. Thật ra, chỉ khi nào các cảm thức và tình cảm chân thành được người ta chia sẻ cho nhau, thì những con người thật mới được biết rõ, yêu thương và giúp đỡ.
Thường thường thì những khuôn sáo của việc giao lưu tiếp xúc cạn cợt tự nhiên nhảy vào trong các câu chuyện giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúng ta rất dễ lướt nhanh qua những dòng chữ hoa mỹ đã được đọc thuộc lòng qua nhiều thập niên, hoặc vội vàng thốt ra một hai câu khách sáo cho Đức Chúa Trời và gọi đó là một bài cầu nguyện. Chẳng có gì để nghi ngờ là Đức Chúa Trời vẫn nghe và hiểu những cố gắng gượng gạo đó, nhưng bằng cách giới hạn chiều sâu của việc giao lưu tiếp xúc của mình như thế, mối liên hệ giữa chúng ta với Ngài sẽ trở thành nông cạn. Nhưng Đức Chúa Trời vốn biết rõ chúng ta, và Ngài muốn chúng ta có được sự thông công, sự tương giao thật sự với Ngài.
Sách Thi thiên là tâm điểm của toàn bộ Thánh Kinh. Bộ sưu tập vĩ đại các bài ca và bài cầu nguyện này diễn tả tấm lòng và tâm hồn của nhân loại. Trong bộ sưu tập này, mọi từng trải của con người đều đã được biểu hiện. Trong sách này chẳng có gì là khuôn sáo cả. Trái lại, Đa-vít và các trước giả khác đã chân thành dốc đổ các cảm thức của mình ra, phản ảnh một tình bạn năng động, mãnh liệt và làm thay đổi cuộc đời với Đức Chúa Trời. Các tác giả Thi thiên xưng tội, bộc lộ các nỗi nghi ngờ sợ hãi của họ, cầu xin Đức Chúa Trời phù hộ khi gặp hoạn nạn, và ca tụng, thờ phượng Ngài.
Khi đọc sách Thi thiên, bạn sẽ được nghe các tín hữu từ những nơi sâu thẳm của nỗi tuyệt vọng kêu cầu Đức Chúa Trời, bạn sẽ được nghe họ ca hát cho Ngài trong những lễ hội vui mừng. Nhưng dù thất vọng hay vui mừng, bao giờ bạn cũng được nghe họ chia sẻ những cảm thức chân thành nhất với Đức Chúa Trời. Vì lòng chân thành mà các tác giả Thi thiên đã bộc lộ đó, nhiều người nam người nữ xuyên suốt lịch sử đã đến, và đến nhiều lần với sách Thi thiên để tìm an ủi trong những lúc phải chiến đấu và gặp hoạn nạn. Và cùng với các tác giả Thi thiên, họ đã chổi dậy từ những nơi sâu thẳm của tuyệt vọng để vượt lên đến các đỉnh cao của niềm vui và sự ca tụng khi họ tìm được tình yêu và sự tha thứ tồn tại mãi của Đức Chúa Trời. Hãy để cho lòng chân thành của các tác giả Thi thiên hướng dẫn bạn đi sâu vào mối liên hệ chân thành với Đức Chúa Trời.
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Để cung cấp những bài thơ nhằm biểu lộ sự ca ngợi tán tụng, thái độ thờ phượng và thú tội với Đức Chúa Trời.
Trước giả: Đa-vít đã viết 73 Thi thiên; A-sáp 12 bài, con cáu Cô-rê 9 bài; Sa-lô-môn 2 bài; Hê-mon (cùng với con cháu Cô-rê), Ê-than, và Môi-se mỗi người một bài, còn 51 bài khác là do các tác giả khuyết danh. Tân ước gán 2 trong số các Thi thiên khuyết danh (các Thi thiên đoạn 2 và 95) cho Đa-vít (xem Cong Cv 4:25; HeDt 4:7).
Niên đại trước tác: Giữa thời của Môi-se (khoảng 1.440TC) và cuộc lưu đày sang Ba-by-lôn (586 TC)
Bối cảnh: Phần lớn các thi thiên không có ý định ký thuật các sự kiện lịch sử. Tuy nhiên, chúng thường có các biến cố lịch sử song hành, như việc Đa-vít chạy trốn Sau-lơ, và tội vua phạm với Bát-sê-ba.
Câu chìa khoá: Thi Tv 150:6)
Nhân vật chính: Đa-vít
Địa điểm chính: Đền thánh của Đức Chúa Trời
Bố cục
Quyển I. Thi Tv 1:1-41:13
Do các Thi thiên được tổ chức theo đề mục, cho nên chúng ta sẽ được giúp ích khi đem các luận đề nổi bật trong từng đoạn các thi thiên để đối chiếu với năm quyển sách của Môi-se. Bộ sưu tập các thi thiên đầu tiên này, phần lớn do Đa-vít sáng tác, tương tự với Sáng thế ký. Như Sáng thế ký cho biết loài người đã được tạo dựng như thế nào, sa vào tội lỗi làm sao rồi được hứa sẽ được cứu chuộc như thế nào, nhiều thi thiên trong quyển I này thảo luận về các vấn đề nhân loại đã được phước, sa ngã, rồi được Đức Chúa Trời cứu chuộc.
Quyển II. Thi Tv 42:1-72:20
Bộ sưu tập các thi thiên này, phần lớn do Đa-vít và con cháu Cô-rê sáng tác, tương tự với Xuất Ê-díp-tô ký. Như Xuất Ê-díp-tô ký mô tả dân Y-sơ-ra-ên thể nào, nhiều thi thiên trong quyển II này cho thấy việc dân tộc ấy đã lụn bại rồi được phục hồi địa vị. Cũng như Đức Chúa Trời đã cứu vớt dân Y-sơ-ra-ên, Ngài cũng cứu vớt chúng ta nữa Việc đầu tiên chúng ta phải làm không phải là tự tìm các giải pháp, mà có thể đến với Đức Chúa Trời, mang theo các vấn đề của chúng ta và xin Ngài giúp cho.
Quyển III. Thi Tv 73:1-89:52
Bộ sưu tập các thi thiên này, phần lớn do A-sáp hoặc các hậu duệ của A-sáp sáng tác, cũng tương tự như Lê-vi ký. Như Lê-vi ký thảo luận về Đền tạm và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, nhiều thi thiên trong quyển III này thảo luận về Đền thờ và Đức Chúa Trời ngự trên ngôi Ngài. Vì Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, chung ta có thể quay sang với Ngài để được giải cứu. Các thi thiên này ca tụng Đức Chúa Trời vì Ngài thánh khiết, và sự thanh khiết trọn vẹn của Ngài đáng cho chúng ta thờ phượng mà sùng kính.
Quyển IV. 90:1-106:48
Bộ sưu tập các thi thiên này, phần lớn do các trước giả khuyết danh sáng tác, tương tự với Dân số ký. Như Dân số ký mô tả mối liên hệ của dân Y-sơ-ra-ên với các lân bang, các thi thiên này thường đề cập mối liên hệ giữa vương quốc được Đức Chúa Trời tể trị với các quốc gia khác. Vì chúng ta là công dân Nước Trời, chúng ta có thể nhìn vào các biến cố xảy ra trên thế gian này theo đúng viễn cảnh của chúng.
Quyển V. 107:1-150:6
Bộ sưu tập các thi thiên này, phần lớn do Đa-vít sáng tác, tương tự với Phục truyền luật lệ ký. Như sách Phục truyền quan tâm đến Đức Chúa Trời và Lời Ngài, các thi thiên này là tuyển tập những bài ca tụng và cảm tạ dành cho Đức Chúa Trời và Lời Ngài. Phần lớn các thi thiên này nguyên được phổ nhạc vàsử dụng cho việc thờ phượng. Ngày nay, chúng ta có thể dùng các thi thiên như chúng vốn đã được sử dụng trong quá khứ, như một sách sưu tập các bài thánh ca nhằm ca tụng và thờ phượng Đức Chúa Trời. Đây phải là quyển sách tạo thành bài ca vang mãi trong lòng chúng ta.
Các đại đề mục
Luận đề: Ca tụng.
Phần giải thích: Thi thiên là các bài hát để ca ngợi tán tụng Đức Chúa Trời với tư cách Đấng Tạo Hoá, Đấng Bảo Tồn và Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Ca tụng là nhìn nhận, tán thưởng và diễn tả tính cách vĩ đại của Đức Chúa Trời.
Tầm quan trọng: Tập trung tư tưởng vào Đức Chúa Trời khiến chúng ta ca ngợi tán tụng Ngài. Càng được biết Ngài nhiều bao nhiêu, chúng ta càng có thể tán thưởng những gì Ngài đã làm cho chúng ta nhiều bấy nhiêu.
Luận đề: Quyền năng của Đức Chúa Trời
Phần giải thích: Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, và Ngài luôn luôn hành động đúng lúc kịp thời. Ngài tể trị trên mọi hoàn cảnh. Quyền năng của Đức Chúa Trời được chứng tỏ trong các cách thức Ngài tự bày tỏ mình ra (mặc khải) trong công trình sáng tạo vũ trụ này, trong lịch sử và trong Lời Ngài.
Tầm quan trọng: Khi nào chúng ta tự thấy bất năng bất lực, thì Đức Chúa Trời có thể giúp đỡ chúng ta. Năng lực của ngài có thể chiến thắng nỗi tuyệt vọng của bất kỳ một đau khổ hoặc thử thách nào. Chúng ta có thể luôn luôn cầu nguyện xin Ngài giải thoát bảo vệ, và nâng đỡ mình.
Luận đề: Sự tha tội
Phần giải thích: Nhiều thi thiên là những bài cầu nguyện khẩn thiết xin Đức Chúa Trời tha tội. Ngài tha thứ cho chúng ta khi chúng ta xưng tội mình và từ bỏ nó.
Tầm quan trọng: Vì Đức Chúa Trời tha tội cho chúng ta, chúng ta có thể cầu nguyện với Ngài thật thành khẩn và trực tiếp. Khi đã được tha thứ, chúng ta được chuyển từ địa vị người xa lạ trở thành người thân thiết từ phạm tội sang yêu thương.
Luận đề: Cảm tạ
Phần giải thích: Chúng ta biết ơn Đức Chúa Trời về mối quan tâm, sự giúp đỡ, và lòng nhân từ thương xót cá nhân của Ngài. Chẳng những Ngài bảo vệ, hướng dẫn và tha tội cho chúng ta, mà cõi thọ tạo của Ngài còn cung cấp cho chúng ta tất cả những gì chúng ta có cần nữa.
Tầm quan trọng: Một khi biết mình đã được hưởng lợi như thế nào nhờ nhận biết Đức Chúa Trời, chúng ta có thể bộc lộ thật đầy đủ lời tạ ơn Ngài. Nhờ thường cảm tạ Ngài, chúng ta phát triển được tính hồn nhiên tự phát trong sinh hoạt cầu nguyện của mình.
Luận đề: Tin cậy
Phần giải thích: Đức Chúa Trời vốn thành tín và công bằng. Khi nào chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Ngài, Ngài vỗ về, an ủi chúng ta. Vì Ngài vốn thành tín xuyên suốt dòng lịch sử, chúng ta có thể tin cậy Ngài khi gặp hoạn nạn.
Tầm quan trọng: Thiên hạ có thể bất công, và bạn thân có thể từ bỏ chúng ta. Nhưng chúng ta có thể tin cậy Đức Chúa Trời. Nhận biết Đức Chúa Trời thật mật thiết sẽ xua tan mọi nghi ngờ, sợ hãi và cô đơn.


† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 08:36 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách