† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2903|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập Giê-rê-mi

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-8-2011 08:12:37 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập Giê-rê-mi

Các niên đại
Sô-phô-ni thành nhà tiên tri năm 640 TC
Giê-rê-mi thành nhà tiên tri năm 627 TC
Vua Giô-si-a tử trận năm 609 TC
Đa-ni-ên bị bắt đi đày năm 605 TC
Ê-xê-chi-ên bắt đầu nói tiên tri tại Ba-by-lôn năm 593 TC
Giu-đa sụp đổ: Giê-ru-sa-lem bị phá hủy, chức vụ của Giê-rê-mi kết thúc năm 586 TC
Những người bị lưu đày hồi hương về Giu-đa lần thứ nhất năm 538 TC
Lời giới thiệu
Thành công là gì? Phần lớn các câu định nghĩa đều đề cập việc đạt được các mục đích, trở nên giàu có, được uy tín, đặc ân và thế lực. Người “thành công” được hưởng một đời sống sung sướng - được bảo đảm về các phương diện tiền tài và tình cảm, được nhiều người ái mộ vây quanh, và được hưởng các thành quả của công lao mình. Họ là các lãnh tụ, người tạo ra dư luận quần chúng, và dàn xếp những vụ căng thẳng. gương tốt của họ được noi theo, các thành tựu của họ được chú ý. Họ biết mình là ai và mình đang đi đâu, và họ vẫn tự tin thẳng tiến để đạt các mục đích của mình.
Nếu theo các định chuẩn này, thì Giê-rê-mi là một người thất bại thảm hại. Ông đã phuc vụ suốt 40 năm với tư cách phát ngôn nhân của Đức Chúa Trời cho xứ Giu-đa, nhưng khi Giê-rê-mi nói, đã chẳng có ai chịu lắng nghe. Ông vẫn kiên trì và nồng nhiệt khuyến giục họ hãy hành động, nhưng đã chẳng có ai chịu nhúc nhích, và điều chắc chắn là ông đã không thành công về mặt vật chất. Ông vốn nghèo và phải chịu thiếu thốn nghiêm trọng để rao truyền các lời tiên tri của mình. Ông đã bị bỏ tù (37:1-21) nhốt vào một hồ nước (38:1-28), và bị bắt đưa sang Ai-cập trái với ý muốn của ông (43:1-13). Ông bị những người láng giềng (11:19-21), gia đình (12:6), các thầy tế lễ và tiên tri giả (20:1; 2:28:1-17), bạn bè (20:10) cử toạ (26:18) và các vua (36:23) chối bỏ. Giê-rê-mi đã đứng một mình suốt đời, công bố các bức thông điệp định mệnh của Đức Chúa Trời, thông báo về giao ước mới, và khóc cho số phận của quê hương yêu dấu của mình. Dưới mắt người thế gian, Giê-rê-mi không phải là một người thành công.
Nhưng dưới mắt của Đức Chúa Trời, Giê-rê-mi là một trong số những người thành công nhất trong cả lịch sử. Sự thành công theo cách của Đức Chúa Trời, gồm có thái độ vâng lời và trung tín. Bất chấp chông đối và cái giá mà cá nhân ông phải trả, Giê-rê-mi đã can đảm và tận trung truyền giảng Lời Đức Chúa Trời. Ông đã vâng theo tiếng gọi mình. Sách Giê-rê-mi bắt đầu với việc ông được gọi làm một nhà tiên tri, 38 chương tiếp theo đó là những lời tiên tri về xứ Y-sơ-ra-ên (quốc gia thống nhất) và xứ Giu-đa (vương quốc miền Nam). Các chương 2:1-20:18 có tính cách tổng quát và không định được niên đại, còn các chương 21:1-39:18 là riêng biệt và được biết niên đại. Luận đề căn bản của sách Giê-rê-mi rất đơn giản: “Hãy ăn năn và trở lại với Đức Chúa Trời, bằng không, Ngài sẽ trừng phạt”. Thế nhưng sau đó, vì dân sự chối bỏ lời cảnh cáo này, nên Giê-rê-mi chuyển sang nói tiên tri, đặc biệt cho việc phá hủy Giê-ru-sa-lem. Biến cố khủng khiếp này đã được mô tả ở 39:1-18. Mấy chương 40:1-45:5 mô tả các biến cố sau khi Giê-ru-sa-lem thất thủ. Quyển sách kết thúc bằng những lời tiên tri liên quan đến nhiều quốc gia dân tộc (46:1-52:34).
Trong khi đọc sách Giê-rê-mi, bạn hãy đồng cảm với ông khi ông “hấp hối” trước bức thông điệp mình sắp phải truyền rao, hãy cùng cầu nguyện với ông cho những người không chịu đáp lại với chân lý, và hãy noi gương đức tin và can đảm của ông. Rồi hãy dấn thân tận hiến để được thành công dưới mắt của Đức Chúa Trời.
Các đăc điểm quan trọng:
Chủ đích: Nhằm khuyến giục dân sự của Đức Chúa Trời xây bỏ tội lỗi và quay trở lại với Ngài
Trước giả: Giê-rê-mi
Đọc giả: Cho Giu-đa (vương quốc miền Nam) và thành phố thủ đô, là Giê-ru-sa-lem
Niên đại viết sách: Trong giai đoạn Giê-rê-mi thi hành chức vụ, khoảng 625-586 TC
Bối cảnh: Giê-rê-mi thi hành chức vụ dưới thời trị vì của năm nhà vua cuối cùng của Giu-đa - Giô-si-a, Giô-a-cha, Giê-hô-gia-kim, Giê-hô-gia-kin, và Sê-đê-kia. Đất nước đang trượt nhanh đến sự huỷ diệt và cuối cùng bị Ba-by-lôn chinh phục năm 586 TC (xem IIVua 2V 21:1-25:30). Nhà tiên tri Sô-phô-ni đến trước Giê-rê-mi, còn Ha-ba-cúc là người đồng thời với Giê-rê-mi.
Câu chìa khoá: “Tội ác ngươi sẽ sửa phạt ngươi, sự bội nghịch ngươi sẽ trách ngươi, nên ngươi khá biết và thấy rằng lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và chẳng có lòng kính sợ ta, ấy là một sự xấu xa cay đắng, Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy” (Gie Gr 2:19).
Các nhân vật chính: Các vua Giu-đa (vừa kể trên), Ba-rúc, Ê-bết Mê-lết, vua Nê-bu-cát-nết-sa, người Rê-cáp.
Các địa danh chính: A-na-tốt, Giê-ru-sa-lem, Ra-ma, Ai-cập.
Những nét đặc trưng: Sách này là một kết hợp của sử ký, thi ca, và tiểu sử. Giê-rê-mi thường dùng nghĩa bóng (biểu tượng) để truyền rao thông điệp của mình
Bố cục:
A. Sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với Giu-đa (1:1-45:5)
1. Việc kêu gọi Giê-rê-mi
2. Giê-rê-mi lên án Giu-đa vì tội lỗi nó
3. Những lời tiên tri về sự hủy diệt của Giê-rê-mi
4. Giê-rê-mi tố cáo các cấp lãnh đạo của Giu-đa
5. Lời hứa về việc phục hưng
6. Sự đoán phạt mà Đức Chúa Trời đã hứa đến.
Giê-rê-mi thẳng thắn trực diện nhiều người về tội lỗi họ: các vua, các tiên tri giả, những người ở trong các đền miếu của họ, và những người ngoài các cửa thành. Việc chẳng ai sẵn sàng đáp ứng khiến Giê-rê-mi ngạc nhiên tự hỏi việc mình làm có chút lợi ích gì không. Ông thường cảm thấy chán nản và lắm khi cay đắng nữa. Truyền giảng những bức thông điệp đen tối như thế cho những người này quả thật là một nhiệm vụ gay go. Chúng ta cũng có trách nhiệm đem các tin tức này đến cho thế giới đang sa bại này, tức là những kẻ cứ tiếp tục theo các đường lối tội lỗi đã bị dành cho số phận khủng khiếp đời đời của họ. Tuy có lẽ chúng ta cũng đang chán nản vì không được hưởng ứng, chúng ta phải tiếp tục bảo cho người khác biết về hậu quả của tội lỗi và niềm hi vọng mà Đức Chúa Trời đang dành cho họ. Những người chỉ nói cho thiên hạ những gì họ thích nghe, thì bất trung với của Đức Chúa Trời.
B. Sự phán xét của Đức Chúa Trời trên quốc gia dân tộc (46:1-52:34)
1. Những lời tiên tri về các dân ngoại
2. Giê-ru-sa-lem thất thủ
Giê-ru-sa-lem vẫn còn sống để nhìn thấy các lời tiên tri của ông ứng nghiệm - đáng lưu ý nhất là Giê-ru-sa-lem bị thất thủ. Việc lời tiên tri này và nhiều lời tiên tri khác nữa chống lại các ngoại bang ứng nghiệm chính là hậu quả do tội lỗi gây nên. Những ai không chịu xưng tội, đều tự đưa sự đoán xét đến cho mình.
Các đại đề mục:
Luận đề: Tội
Lời giải thích: Cuộc cải cách của Giô-si-a đã thất bại vì dân sự chỉ ăn năn qua loa mà thôi. Họ cứ tiếp tục sống ích kỷ và thờ thần tượng. Toàn thể các cấp lãnh đạo đều chối bỏ luật pháp và ý chỉ của Đức Chúa Trời đối với dân sự. Giê-rê-mi liệt kê tất cả các tội lỗi của họ, báo trước sự trừng phạt của Đức Chúa Trời, và van nài họ ăn năn.
Tầm quan trọng: Giu-đa tan rã và gặp đại họa là vì họ cứng lòng chẳng xem Đức Chúa Trời ra gì và không vâng lời Ngài. Khi nào chúng ta xem thường tội lỗi và không chịu nghe lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời, tức là mời gọi sự tàn hại đến. Đừng chỉ cất đi một nửa các tội lỗi mà thôi.
Luận đề: Sự trừng phạt
Lời giải thích: Vì cớ tội lỗi, Giê-ru-sa-lem đã bị huỷ diệt, đền thờ bị tàn phá, còn dân chúng thì bị bắt đưa đi đày tận Ba-by-lôn. Dân sự phải chịu trách nhiệm về việc lo bụ huỷ diệt và đưa đi đày, vì không chịu nghe lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời.
Tầm quan trong: Tội lỗi không chịu xưng ra đưa đến việc bị Đức Chúa Trời trừng phạt nặng nề. Đổ tội mình cho người khác chỉ là vô ích - chúng ta phải chịu trách nhiệm với Đức Chúa Trời trước hơn bất kỳ ai khác. Chúng ta phải trả lời về cách sống của mình
Luận đề: Đức Chúa Trời là Chúa tể tất cả.
Lời giải thích: Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hoá công chính. Ngài chẳng phải chịu trách nhiệm khai trình với ai cả. Ngài điều khiển thật khôn ngoan và bằng tình yêu toàn thể công trình thọ tạo nhằm hoàn thành các kế hoạch của Ngài, khiến mọi biến cố chuyển biến theo thời biểu của Ngài. Ngài là Chúa tể cả thế gian.
Tầm quan trọng: Vì quyền năng oai nghiêm và tình yêu của Đức Chúa Trời, bổn phận duy nhất của chúng ta là vâng lời Ngài, đầu phục uy quyền của Ngài. Nhờ theo các kế hoạch của Ngài chứ không phải của riêng chúng ta, chúng ta có được mối liên hệ bằng tình yêu thương với Ngài và tận tâm phục vụ Ngài.
Luận đề: Những tấm lòng mới
Lời giải thích: Giê-rê-mi nói tiên tri rằng sau khi quốc gia Y-sơ-ra-ên bị tiêu diệt, Đức Chúa Trời sẽ sai một Đấng Chăn Chiên mới là Đấng Mê-si-a đến. Ngài sẽ đưa họ vào một tương lai mới, một giao ước mới, và một ngày hi vọng mới. Ngài thực hiện việc ấy bằng cách thay đổi những tấm lòng tội lỗi của họ thành những tấm lòng biết yêu mến Đức Chúa Trời.
Tầm quan trọng: Đức Chúa Trời vẫn phục hưng dân Ngài bằng cách tái tạo tấm lòng của họ, khiến chúng trở nên mới. Tình yêu của Ngài có thể thay đổi các vấn đề do tội lỗi gây ra. Chúng ta được bảo đảm rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta một tấm lòng mới nhờ chúng ta biết yêu mến Đức Chúa Trời và tin rằng Chúa Cứu Thế có thể cứu rỗi chúng ta để biết ăn năn tội.
Luận đề: Trung tín phục vụ
Lời giải thích: Giê-rê-mi đã trung tín phục vụ Đức Chúa Trời suốt 40 năm. Trong thời gian ấy, dân sự chẳng đếm xỉa gì tới, mà còn chối bỏ, ngược đãi ông. Chức vụ truyền giảng của Giê-rê-mi đã không thành công theo định chuẩn của loài người, thế nhưng ông đã không xao lãng nhiệm vụ. Ông vẫn tận trung với Đức Chúa Trời.
Tầm quan trọng: Thiên hạ có tiếp nhận hay chối bỏ chúng ta thì không phải là thước đo của sự thành công. Chỉ có sự tán thành của Đức Chúa Trời mới là chuẩn mực phục vụ của chúng ta mà thôi. Chúng ta phải đưa thông điệp của Đức Chúa Trời đến cho tha nhân cả khi bị họ chối bỏ. Chúng ta phải làm công việc của Đức Chúa Trời cả khi điều đó có nghĩa là phải chịu khổ.


† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 14-12-2018 01:59 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách