† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2544|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập Ca Thương

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-8-2011 08:13:28 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập Ca Thương

Lời giới thiệu
Nước mắt chỉ được định nghĩa đơn giản là “những giọt nước mặn từ đôi mắt chảy ra”. Nguyên nhân tạo ra chúng có thể là bị chọc tức hay cười to, nhưng nó thường thường đi kèm với tiếng khóc, nỗi đau buồn, sầu muộn. Khi chúng ta khóc, bạn bè chúng ta sẽ ngạc nhiên tự hỏi đã có gì bất ổn, và cố tìm cách an ủi chúng ta. Trẻ con thì khóc vì đói, các thiếu nhi thì khóc vì bị mất một món đồ chơi yêu thích; người trưởng thành thì khóc khi bị tổn thương hoặc phải trực diện với cái chết.
Nỗi buồn của Giê-rê-mi thật sâu xa nên có biệt danh là “nhà tiên tri của sự than khóc”, những giọt lệ của ông đã tuôn trào ra từ một tấm lòng bị tan vỡ. Với tư cách người phát ngôn của Đức Chúa Trời, ông vốn biết rõ những gì đang nằm ở phía trước để chờ đợi xứ Giu-đa là quê hương ông, và Giê-ru-sa-lem, là thủ đô và là “thành phố của Đức Chúa Trời”. Sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống và sự tàn diệt sẽ đến. Cho nên Giê-rê-mi đã khóc. Những giọt lệ của ông không do thói vị kỷ, than khóc cho nỗi đau khổ, mất mát của riêng mình. Sở dĩ ông khóc là vì dân sự đã chối bỏ Đức Chúa Trời mình - là Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra họ, yêu thương họ, và đã nhiều lần tìm cách ban phước cho họ. Tấm lòng của Giê-rê-mi sở dĩ đã vỡ tan, là vì ông biết rằng thói vị kỷ và tội lỗi của dân sự sẽ đem đến cho họ nhiều khổ đau và một cuộc lưu đày lâu dài. Những giọt lệ của Giê-rê-mi là những giọt nước mắt thông cảm và ưu ái. Lòng ông đã vỡ tan vì những điều đã làm tan vỡ tấm lòng của Đức Chúa Trời.
Hai bộ sách của Giê-rê-mi đều tập trung vào cùng một biến cố - sự hủy phá Giê-ru-sa-lem. Sách Giê-rê-mi tiên báo biến cố ấy, và sách Ca thương thì nhìn lui vào biến cố đó. Được mọi người biết với tư cách là tác phẩm của những giọt lệ, cho tang lễ, được sáng tác vì sự sụp đổ của thành phố Giê-ru-sa-lem.
Điều khiến cho một người phải khóc nói lên rất nhiều điều về con người ấy - chẳng hay người đó chỉ biết nghĩ đến chính mình hay tập trung tất cả vào Đức Chúa Trời. Sách Ca thương cho chúng ta thấy điều gì đã khiến cho Giê-rê-mi đau buồn. Là một trong số các tôi tớ chọn lọc của Đức Chúa Trời, ông đơn độc đứng giữa vực sâu của các cảm xúc, mối bận tâm của ông đối với dân sự, lòng yêu nước, và sự tận hiến cho Đức Chúa Trời của ông. Điều gì khiến bạn đổ lệ? Bạn đã khóc vì thói kiêu ngạo vị kỷ của mình bị tổn thương, hay vì những người chung quanh bạn đang phạm tội chống lại Đức Chúa Trời và chối bỏ Ngài, là Đấng vẫn thiết tha yêu mến họ? Bạn đã khóc vì bị mất một điều gì đó mà bạn rất yêu thích, hay vì những người chung quanh bạn sẽ phải chịu đau khổ vì tội lỗi họ? Thế giới của chúng ta đang đầy dẫy bất công, nghèo đói, chiến tranh và phản loạn chống lại Đức Chúa Trời, tất cả những điều đó đáng lẽ phải gây xúc động đến nỗi chúng ta phải khóc lóc và hành động. Hãy đọc sách Ca thương và học tập vấn đề cùng đau buồn với Đức Chúa Trời có ý nghĩa gì.
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Để dạy dân sự rằng không vâng lời Đức Chúa Trời tức là mời gọi sự tàn hại, và chứng minh rằng Đức Chúa Trời cùng đau khổ khi dân sự Ngài chịu khổ.
Trước giả: Giê-rê-mi
Niên đại viết sách: Ngay sau khi Giê-ru-sa-lem thất thủ năm 586 TC.
Bối cảnh: Giê-ru-sa-lem đã bị Ba-by-lôn phá hủy và cư dân nó bị tàn sát, tra tấn, hoặc bắt đi đày.
Câu chìa khoá: “Mắt ta hao mòn vì chảy nước mắt, lòng ta bối rối; Gan ta đổ trên đất, vì sự hủy diệt con gái dân ta. Vì con trẻ và các con đương bú, ngất đi nơi các đường phố trong thành” (CaAc 2:11)
Các nhân vật chính: Giê-rê-mi, cư dân Giê-ru-sa-lem.
Địa điểm chính: Giê-ru-sa-lem
Những nét đặc trưng: Có ba đầu mối của tư tưởng Hy-bá-lai đã gặp nhau trong sách Ca thương: lời tiên tri, nghi lễ và sự khôn ngoan. Sách Ca thương được sáng tác theo nhịp điệu và văn thể của những bài ai ca cổ Do Thái. Nó gồm năm bài thơ tương ứng với năm chương sách (xem chú thích ở CaAc 3:1 và tt)
Bố cục
1. Giê-rê-mi than khóc cho Giê-ru-sa-lem (CaAc 1:1-22)
2. Đức Chúa Trời nổi giận vì cớ tội lỗi (CaAc 2:1-22)
3. Hi vọng giữa cơn bối rối (CaAc 3:1-66)
4. Cơn giận của Đức Chúa Trời được thoả mãn (CaAc 4:1-22)
5. Giê-rê-mi cầu khẩn cho đất nước phục hưng (CaAc 5:1-22)
Giê-rê-mi đau buồn sâu sắc vì Giê-ru-sa-lem bị phá hủy và đất nước ông bị tàn phá. Nhưng đến giữa quyển sách trong cơn sầu muộn sâu sắc, đã có một tia hi vọng. Lòng nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời vốn vô sở bất tại. Lòng thành tín của Ngài thật bao la. Giê-rê-mi nhận thức được rằng chỉ có lòng nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời mới ngăn chận được tình trạng bị tiêu diệt hoàn toàn. Sách này cho chúng ta biết các hậu quả nghiêm trọng của tội lỗi loài người và thế nào chúng ta vẫn còn hi vọng giữa tấn thảm kịch, vì Đức Chúa Trời có thể biến đổi mọi sự để trở thành tốt lành, lợi ích. Chúng ta hiểu rằng thời gian không ảnh hưởng đến tầm quan trọng của việc cầu nguyện và xưng tội. Tất cả chúng ta đều đang trực diện với tấn thảm kịch của đời sống. Nhưng giữa những cơn bối rối hoang mang đó, vẫn còn có hi vọng nơi Đức Chúa Trời.
Các đại đề mục
Luận đề: Giê-ru-sa-lem bị phá hủy
Lời giải thích: Ca thương là một bài ai ca dành cho tang lễ của thành phố Giê-ru-sa-lem vĩ đại, thủ đô của dân Do Thái. Đền thờ đã bị san bằng, nhà vua bị bắt đi, còn dân chúng thì phải lưu đày. Đức Chúa Trời từng cảnh cáo rằng Ngài sẽ tiêu diệt họ nếu họ từ bỏ Ngài. Giờ đây, nghĩa là chỉ sau đó, dân sự mới nhận ra tình trạng của họ và xưng nhận tội lỗi mình.
Tầm quan trọng: Lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời đã được chứng minh là đúng. Ngài luôn luôn làm điều mà Ngài bảo là Ngài sẽ làm. Sự trừng phạt tội lỗi là điều chắc chắn. Chỉ nhờ xưng nhận và thôi phạm tội, chúng ta mới có thể quay trở về với Ngài và được giải cứu. Làm như thế trước khi những lời cảnh cáo của Ngài ứng nghiệm thì tốt hơn biết bao nhiêu!
Luận đề: Sự nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời
Lời giải thích: Lòng thương xót của Đức Chúa Trời vẫn vận hành cả lúc dân Y-sơ-ra-ên phải chịu hoạn nạn dưới tay những người Ba-by-lôn đang chinh phục họ. Tuy dân sự bất trung với Ngài, sự thành tín của Đức Chúa Trời vẫn là lớn lao. Ngài lợi dụng các hoạn nạn này để đưa dân sự quay trở lại với Ngài.
Tầm quan trọng: Đức Chúa Trời luôn luôn thành tín với dân Ngài. Công việc tinh luyện đầy khoan dung của Ngài thật là rõ ràng, cả trong hoạn nạn khó khăn. Trong những trường hợp như thế, chúng ta phải cầu xin để được tha thứ, quay lại với Ngài để được giải cứu.
Luận đề: Các hậu quả của tội lỗi
Lời giải thích: Đức Chúa Trời buồn giận vì dân Ngài cứ kéo dài tình trạng phản loạn. Tội lỗi là nguyên nhân cảnh khổ của họ, còn sự hủy diệt là hậu quả dành cho tội lỗi của họ. Đất nước dân tộc bị hủy diệt chứng minh rằng vinh quang và thói kiêu ngạo của loài người chỉ là hư không.
Tầm quan trọng: Tiếp tục phản loạn cùng Đức Chúa Trời là tự chuốc lấy tai hoạ. Chúng ta đừng bao giờ để lòng tin cậy vào tài lãnh đạo, các nguồn tài nguyên, trí thông minh hay năng lực của mình hơn là tin cậy Đức Chúa Trời. Nếu làm như thế, chúng ta sẽ gặt hái những hậu quả tương tự như thành phố Giê-ru-sa-lem vậy
Luận đề: Hi vọng
Lời giải thích: Lòng thương xót của Đức Chúa Trời khi chừa lại một số người ban cho họ niềm hi vọng về những ngày tốt đẹp hơn. Sẽ có một ngày dân Y-sơ-ra-ên được đưa trở lại để có được một mối liên hệ thật sự thắm thiết với Đức Chúa Trời
Tầm quan trọng: Chỉ một mình Đức Chúa Trời mới cứu được chúng ta thoát khỏi tội lỗi. Nếu không có Ngài, sẽ chẳng có an ủi hi vọng gì cho tương lai cả. Nhờ sự chết của Chúa Cứu Thế thay cho chúng ta, và lời hứa sẽ tái lâm của Ngài, chúng ta có được niềm hi vọng tươi sáng cho tương lai.


† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 14-12-2018 01:59 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách