† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3728|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập Đa-ni-ên

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-8-2011 08:17:56 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập Đa-ni-ên

Các niên đại
Đa-ni-ên bị bắt đày sang Ba-by-lôn năm 605 TC.
Ex-ê-chi-ên trở thành nhà tiên tri cho những kẻ bị lưu đày năm 593 TC.
Giu-đa thất thủ, Giê-ru-sa-lem bị phá huỷ; chức vụ của Giê-rê-mi kết thúc năm 586 TC.
Khải tượng thứ nhất của Đa-ni-ên năm 553 TC.
Ba-by-lôn bị lật đổ, Đa-ni-ên bị ném cho sư tử, năm 539 TC.
Những kẻ bị lưu đày đầu tiên trở về xứ Giu-đa, năm 538 TC.
Chức vụ của Đa-ni-ên kết thúc năm 536 TC.
Lời giới thiệu
Một cơn động đất làm rung chuyển phần nền móng của sự an ninh của chúng ta; một cơn bão lốc cuốn đi tài sản thu thập cả một đời người; một quả lựu đạn của kẻ sát nhân làm thay đổi cả lịch sử; một tài xế say rượu giết chết một nạn nhân vô tội; một cuộc ly dị phá tan cả một gia đình. Những tấn thảm kịch quốc tế và cá nhân biến thế giới của chúng ta thành một nơi đáng sợ, đầy dẫy những điều xấu xa gian ác và có vẻ như vượt quá mọi kiểm soát và bài kinh cầu nguyện dâng lên vì những vụ nổ bom, đảo chính, sát nhân, và tai hoạ thiên nhiên có thể khiến chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời đang vắng mặt hoặc bất năng vô quyền. Chúng ta gào lên: “Đức Chúa Trời ở đâu?”, vì bị chìm ngập trong đau buồn, thất vọng.
Hai mươi lăm thế kỷ trước đây, chắc Đa-ni-ên cũng đã thất vọng. Ông cùng với hằng ngàn đồng bào mình đã bị đày sang một xứ lạ sau khi Giu-đa bị chinh phục. Đa-ni-ên tự thấy mình phải trực diện với một vị vua độc tài ích kỷ, bị những kẻ thờ thần tượng vây quanh. Thay vì đầu hàng hoặc bỏ cuộc, chàng thanh niên can đảm này đã bám chặt lấy đức tin đặt vào Đức Chúa Trời của mình. Đa-ni-ên biết rằng bất chấp mọi hoàn cảnh, Đức Chúa Trời vẫn đang cầm quyền tể trị và đang thực hiện kế hoạch của Ngài đối với các dân tộc và từng cá nhân. Sách Đa-ni-ên tập trung chung quanh chân lý sâu nhiệm này: quyền tể trị của Đức Chúa Trời.
Sau một phần ký thuật vắn tắt việc Nê-bu-cát-nết-sa vây hãm và đánh bại Giê-ru-sa-lem khung cảnh chuyển nhanh sang Đa-ni-ên và ba bạn thân của ông là Ha-na-nia, Mi-sa-ên, và A-xa-ria (Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết Nê-gô). Các nhân vật này đang giữ địa vị quan trọng trong chính phủ Ba-by-lôn. Cá biệt là Đa-ni-ên sở dĩ được địa vị như thế là nhờ tài giải mộng của ông cho nhà vua, là những giấc mơ đã tiết lộ kế hoạch của Đức Chúa Trời (DaDn 2:1-49 và DaDn 4:1:37). Nằm giữa các giấc mơ đó là phần ký thuật hấp dẫn về ba người bạn thân của Đa-ni-ên với lò lửa hực (DaDn 3:1-30). Do không chịu quỳ gối trước một pho tượng bằng vàng, họ đã bị kết án phải nhận lấy một cái chết dữ dội. Nhưng Đức Chúa Trời đã can thiệp và cứu mạng họ.
Bên-xát-sa cai trị Ba-by-lôn sau Nê-bu-cát-nết-sa, và DaDn 5:1-31 kể lại cuộc chạm trán của vua ấy với bức thông điệp của Đức Chúa Trời được viết trên tường. Đa-ni-ên được vời đến để lý giải bức thông điệp ấy, tiên báo rằng Ba-by-lôn sẽ sa vào tay người Mê-đi và Ba-tư. Lời tiên báo ấy ứng nghiệm ngay trong đêm đó, và Đa-ri-út người Mê-đi chiếm được vương quốc Ba-by-lôn.
Đa-ni-ên trở thành một trong những cố vấn tín cẩn nhất của Đa-ri-út. Địa vị được nhiều đặc quyền của ông khiến cho các đại thần khác tức giận và họ đã âm mưu sát hại ông bằng cách thuyết phục nhà vua ban hành một chiếu chỉ đặt người cầu nguyện ra ngoài vòng pháp luật. Bất chấp sắc luật ấy, Đa-ni-ên vẫn tiếp tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời là Đấng đang cầm quyền tể trị của mình. Hệ quả là ông bị kết án tử hình và bị xử bằng cách ném vào hang của những con sư tử đang đói. Một lần nữa, Đức Chúa Trời lại can thiệp và cứu ông; bầy sư tử dường như bị bịt miệng nên chẳng hại ông được (DaDn 6:1-28).
Sách Đa-ni-ên kết thúc bằng một loạt các khải tượng của Đa-ni-ên dưới thời trị vì của Bên-xát-sa (DaDn 7:1-8:27), Đa-ri-út (DaDn 9:1-27) và Si-ru (các DaDn 10:1-12:13). Các giấc mơ ấy đã phác hoạ kế hoạch tương lai đầy kịch tính của Đức Chúa Trời bắt đầu với Ba-by-lôn, và tiếp tục cho đến kỳ sau rốt. Chúng đưa ra một cái nhìn tiên tri về sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời và được gọi là chiếc chìa khoá cho toàn thể lời tiên tri trong Thánh Kinh.
Đức Chúa Trời đang cầm quyền tể trị, Ngài đang cai trị trên Ba-by-lôn và đang vận hành trong lịch sử, kiểm soát số phận của mọi người từ ấy đến nay. Và Ngài vẫn hiện diện ngay lúc này đây! Bất chấp các bài phóng sự trên báo chí hay sự căng thẳng trăn trở cá nhân, chúng ta có thể tin quyết rằng Đức Chúa Trời đang nắm quyền kiểm soát. Trong khi đọc sách Đa-ni-ên, bạn hãy theo dõi công việc mà Đức Chúa Trời đang làm để cảm nhận được sự an toàn của mình trong quyền tể trị của Ngài.
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Để đưa ra một phần ký thuật về số người Do-thái trung tín đã sống lưu đày, và để chứng minh cách thức Đức Chúa Trời đang cầm quyền kiểm soát cả trên trời lẫn dưới đất này, thế nào Ngài đang điều khiển các lực lượng thiên nhiên, số phận của các dân các nước, và vẫn chăm sóc cho những người thuộc về Ngài.
Trước giả: Đa-ni-ên
Đọc giả: Cho các tù binh khác tại Ba-by-lôn và cho những người thuộc về Đức Chúa Trời ở khắp nơi.
Niên đại viết sách: Trước sau năm 535 TC ghi lại các biến cố đã xảy ra khoảng từ các năm 605-535 C.
Bối cảnh: Đa-ni-ên bị Nê-bu-cát-nết-sa bắt làm tù binh và đày sang Ba-by-lôn năm 605 TC. Tại đó, ông phục vụ trong chính quyền khoảng 60 năm dưới thời trị vì của các vua Nê-bu-cát-nết-sa, Bên-xát-sa, Đa-ri-út và Si-ru.
Câu chìa khoá: “Chính Ngài tỏ ra những sự sâu xa kín nhiệm; Ngài biết những sự ở trong tối tăm, và sự sáng ở với ngài” (DaDn 2:22)
Các nhân vật chính: Đa-ni-ên, Nê-bu-cát-nết-sa, Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết Nê-gô, Bên-xát-sa, Đa-ri-út.
Các địa điểm chính: Cung điện của Nê-bu-cát-nết-sa, lò lửa hực, bữa đại yến của Bên-xát-sa, hang sư tử.
Những nét đặc trưng: Các khải tượng khải huyền của Đa-ni-ên (các DaDn 8:1-12:13) đưa một cái nhìn sơ lược vào kế hoạch của Đức Chúa Trời cho các thời đại, kể cả một lời tiên tri trực tiếp về Đấng Mê-si-a.
Bố cục:
A. Cuộc đời của Đa-ni-ên (DaDn 1:1-6:28)
Đa-ri-út và ba người bạn thân của ông được chọn để được ăn các thức ăn của nhà vua. Nhưng họ đã không chịu quỳ lạy pho tượng của vua, dù phải nhận sự trừng phạt là án tử hình. Đa-ni-ên vẫn tiếp tục cầu nguyện dù biết rằng ông có thể bị rình mò và chịu xử tử. Các nhân vật này đã nêu gương cho chúng ta về một cuộc đời tận trung với Đức Chúa Trời giữa thế gian đầy tội lỗi. Khi gặp thử thách, chúng ta có thể trông mong Đức Chúa Trời cứ hiện diện với chúng ta qua những thử thách đó. Nguyện Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cùng một lòng can đảm như thế để cứ giữ trung tín khi bị áp lực.
B.Các khải tượng của Đa-ni-ên (DaDn 7:1-12:13)
Các khải tượng này thêm vào cho những người bị bắt đi đày niềm tin quyết rằng Đức Chúa Trời đang nắm quyền kiểm soát lịch sử. Họ phải kiên nhẫn chờ đợi và lấy đức tin mà sống, không thờ lạy các thần tượng của Ba-by-lôn hay chấp nhận nếp sống của họ. Đức Chúa Trời vẫn cai trị trên mọi hoạt động của loài người. Điều ác rồi sẽ bị đánh bại, cho nên chúng ta phải kiên trì chờ đợi, không nhượng bộ trước các cám dỗ và áp lực của nếp sống tội lỗi quanh mình.
Các đại đề mục:
[td Luận đề: Đức Chúa Trời cầm quyền kiểm soát
Lời giải thích: Đức Chúa Trời là Đấng toàn tri, và Ngài chịu trách nhiệm về mọi biến cố xảy ra trên thế gian. Đức Chúa Trời thống trị và truất quyền các lãnh tụ phản loạn, thách thức Ngài. Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng kẻ ác, chẳng trừ một ai. Nhưng Ngài sẽ giải cứu người trung tín theo Ngài
Tầm quan trọng: Tuy hiện nay các dân các nước đang tranh nhau kiểm soát thế gian này, nhưng có một ngày vương quốc của Chúa Cứu Thế sẽ thay thế họ và vượt trên các vương quốc của đời này. Đức tin của chúng ta được bảo đảm, vì tương lai của chúng ta được bảo đảm an toàn trong Chúa Cứu thế. Chúng ta phải can đảm và đặt đức tin vào Đức Chúa Trời, là Đấng đang cai trị kiểm soát mọi sự
Luận đề: Chủ đích của đời sống
Lời giải thích: Đa-ni-ên và ba người bạn của ông là những thí dụ về sự tận hiến và dấn thân. Họ quyết định phục vụ Đức Chúa Trời bất chấp mọi hậu quả. Họ không nhượng bộ các áp lực của một xã hội bất kính vô đạo vì họ vốn có một chủ đích rõ ràng cho đời sống.
Tầm quan trọng: Chỉ tin cậy và vâng lời một mình Đức Chúa Trời mà thôi, xem đó là chủ đích cho đời sống mình, là một quyết định khôn ngona. Điều này sẽ hướng dẫn và ban bình an cho đời sống chúng ta, bất chấp mọi hoàn cảnh và hậu quả. Chúng ta phải không tuân phục bất cứ ai bảo chúng ta không vâng lời Đức Chúa Trời. Điều mà chúng ta đầu phục trước tiên phải là Đức Chúa Trời.
Luận đề: Kiên trì nhẫn nhục
Lời giải thích: Đa-ni-ên phục vụ 70 năm trên một xứ xa lạ, thù địch với Đức Chúa Trời, thế nhưng ông đã không “pha loãng” đức tin đặt vào Đức Chúa Trời của mình. Ông trung tín, kiên trì cầu nguyện mà chẳng màng thế lực và sự vinh hiển cho riêng mình.
Tầm quan trọng: Muốn đạt chủ đích của đời sống mình, bạn cần có năng lực bền vững. Đừng để cho điều phân biệt bạn là một Cơ-đốc nhân bị xoá nhoà đi. Phải cầu nguyện không thôi, giữ vững thái độ trung thực và vui vẻ, phục vụ Đức Chúa Trời bất cứ Ngài đặt bạn tại đâu.
Luận đề: Sự thành tín của Đức Chúa Trời
Lời giải thích: Đức Chúa Trời thành tín với Đa-ni-ên qua suốt cuộc đời ông. Ngài giải cứu ông khỏi nhà tù, khỏi hang sư tử, và khỏi các kẻ thù ghen ghét ông. Đức Chúa Trời lo lắng chăm sóc cho người thuộc về Ngài và nhẫn nhục trong cách đối xử với họ.
Tầm quan trọng: Chúng ta có thể tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ ở cùng chúng ta qua mọi thử thách vì Ngài đã hứa là sẽ có mặt tại đó. Vì Ngài thành tín với chúng ta, chúng ta phải tận trung với Ngài.† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 08:36 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách