† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2174|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập Giô-ên

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-8-2011 08:19:54 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập Giô-ên

Các niên đại
Vua A-háp tử trận năm 853 TC.
Ê-li-sê trở thành nhà tiên tri năm 848 TC.
Giê-hu làm vua Y-sơ-ra-ên, A-tha-li cướp ngôi Giu-đa, năm 841 TC.
Giô-ên trở thành nhà tiên tri? Giô-ách làm vua Giu-đa năm 835 TC.
Giô-a-cha làm vua Y-sơ-ra-ên, năm 814 TC.
Giô-ách làm vua Y-sơ-ra-ên, năm 798 TC.
Chức vụ của Giô-ên chấm dứt năm 796 TC.
Lời giới thiệu
Chỉ một quả bom tàn phá cả một thành phố, và thế giới đã bước vào thời đại hạt nhân. Một nguyên tử bị phân hạch... thế là chúng ta có được một năng lượng và một sức mạnh chưa từng thấy.
Tại một bãi phóng hoả tiễn các tên lửa gào thét, và một khối nặng đắt giá được ném vào không gian. Những phát minh mà chúng ta từng mơ ước từ nhiều thế kỷ nay đã thuộc về chúng ta, và người ta đang bắt đầu thám hiểu những phần chưa biết của vũ trụ.
Núi lửa, động đất, sóng thần, bão lốc và dông tố vẫn tung hoành vô phương kiểm soát, như những lực lượng không gì ngăn chận nổi. Chúng ta chỉ có thể tránh né chúng rồi đi góp nhặt những mảnh vỡ vụn mà thôi.
Năng lượng, sức mạnh, thế lực - chúng ta sợ hãi đứng nhìn cõi thiên nhiên và loài người phô trương uy lực. Nhưng các lực lượng ấy không thể chạm đến quyền năng của Đức Chúa Trời vốn là Đấng vô sở bất năng, Đấng Tạo Hoá dựng nên các thiên hà, các nguyên tử, các định luật thiên nhiên là Chúa Tể đang cai trị tất cả những gì đang có và sẽ có. Sống mà không có Ngài thật là ngu dại biết bao; chạy trốn Ngài thật xuẩn ngốc biết bao; còn không vâng lời Ngài quả là điều quái dị. Thế nhưng chúng ta lại đang làm như thế đấy! Từ thời có vườn Ê-đen, chúng ta đã tìm cách để được độc lập đối với quyền kiểm soát của Ngài, dường như chúng ta là các vị thần có thể nắm lấy vận mệnh của mình vậy. Và Ngài đã cho phép chúng ta nổi loạn. Nhưng chẳng bao lâu, ngày của Chúa (Đức Giê-hô-va) sẽ đến.
Nhà tiên tri Giô-ên đang nói về ngày đó, và đó là luận đề của quyển sách này của ông. Đến ngày đó, Đức Chúa Trời sẽ phán xét tất cả những gì có liên hệ với sự không công chính và không vâng lời - mọi sổ sách sẽ được khai trình để giải quyết và điều cong vạy sẽ được khiến thành ngay thẳng.
Chúng ta được biết rất ít về nhà tiên tri Giô-ên - chỉ biết rằng ông là một nhà tiên tri, và là con trai của Phê-thu-ên. Có lẽ ông từng sinh sống tại Giê-ru-sa-lem vì thính giả của ông là người Giu-đa, thuộc về vương quốc miền Nam. Cho dù ông là ai, Giô-ên đã nói thẳng và nói mạnh trong quyển sách tuy ngắn ngủi nhưng đầy quyền năng này. Bức thông điệp của ông là dấu hiệu và là một lời cảnh cáo báo trước, nhưng cũng tràn đầy hi vọng. Giô-ên vạch rõ rằng Đấng Tạo Hoá chúng ta, cũng là Đấng Thẩm Phán vô sở bất năng, vốn cũng là Đấng Thương Xót khoan dung, và Ngài muốn ban phước cho tất cả những ai tin cậy Ngài.
Giô-ên bắt đầu bằng việc mô tả một tai vạ khủng khiếp là cào cào phủ đầy mặt đất và cắn phá mùa màng. Sự tàn phá do các sinh vật thọ tạo này gây ra chỉ là điềm báo trước sự phán xét hầu đến của Đức Chúa Trời, tức là “ngày của Đức Giê-hô-va”. Do đó Giô-ên khuyến giục dân sự hãy xây bỏ tội lỗi mình để quay lại với Đức ChúaTrời. Đan xen vào trong bức thông điệp phán xét này và sự cần thiết phải ăn năn, là lời khẳng định về lòng nhân từ và các phước hạnh mà Ngài hứa ban cho tất cả những người theo Ngài. Thật vậy, “ai cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va (Chúa) thì sẽ được cứu” (Gio Ge 2:32).
Trong khi đọc sách Giô-ên bạn cần “bắt lấy khải tượng của ông về quyền phép và năng lực của Đức Chúa Trời về sự phán xét tội lỗi sau cùng của Ngài. Rồi hãy chọn noi theo, vâng lời, và thờ phượng chỉ một mình Đức Chúa Trời mà thôi, và tôn Ngài làm Chúa Tể của mình.
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Để cảnh cáo người Giu-đa về cơn phán xét của Đức Chúa Trời treo trên đầu họ vì cớ tội lỗi của họ, và để giục họ quay về với Ngài.
Trước giả: Giô-ên, con trai Phê-thu-ên.
Đọc giả: Cho dân Giu-đa, là vương quốc miền Nam, và cho những người thuộc về Đức Chúa Trời ở khắp nơi.
Niên đại viết sách: Có lẽ trong giai đoạn Giô-ên nói tiên tri, khoảng từ năm 835 đến 796 TC.
Bối cảnh: Dân Giu-đa bấy giờ đã trở nên cường thịnh và tự phụ tự mãn. Xem Đức Chúa Trời như chỉ là chuyện đương nhiên, họ trở thành vị kỷ, đi thờ lạy các thần tượng và phạm tội. Giô-ên cảnh cáo họ rằng lối sống ấy sẽ đem sự phán xét của Đức Chúa Trời đến, không tránh né vào đâu được.
Các câu chìa khoá: “Đức Giê-hô-va phán: bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng ta, kiêng ăn khóc lóc, và buồn rầu. Hãy xé lòng các ngươi, đừng xé áo các ngươi. Khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ” (Gio Ge 2:12,13).
Các nhân vật chính: Giô-ên, dân Giu-đa
Địa điểm chính: Giê-ru-sa-lem.
Bố cục
1. Ngày của cào cào (Gio Ge 1:1-2:27)
2. Ngày của Đức Giê-hô-va (Gio Ge 2:28-3:21)
Nạn cào cào chỉ là dấu hiệu báo trước cơn phán xét sẽ đến trong ngày của Đức Giê-hô-va. Đây là một lời kêu gọi phi thời gian, khuyên mọi người phải ăn năn, kèm theo lời hứa ban phước. Như dân sự đang trực diện với thảm cảnh mùa màng của họ bị phá hủy, chúng ta rồi cũng sẽ phải đối đầu với cuộc phán xét thảm khốc nếu chúng ta sống trong tội lỗi. Nhưng ơn của Đức Chúa Trời vẫn dành cho chúng ta, cả hiện nay và trong ngày sắp tới đó.
Các đại đề mục
Luận đề: Sự sửa phạt
Lời giải thích: Cả một đạo quân cào cào đem sự hủy diệt đến, sự trừng phạt tội lỗi của Đức Chúa Trời sẽ tràn lan, đáng sợ, và không tránh né vào đâu được. Khi nó đến, sẽ chẳng còn lương thực, nước uống, sự bảo vệ mà cũng chẳng có lối thoát. Ngày phải tính sổ với Đức Chúa Trời về cách chúng ta đã sống sẽ đến thật nhanh chóng.
Tầm quan trọng: Đức Chúa Trời là Đấng mà mọi người chúng ta đều sẽ phải khai trình tính sổ - chứ không phải là cõi thiên nhiên, chế độ, hay một người ngoại quốc xâm lăng. Chúng ta không thể cứ làm ngơ hay xúc phạm đến Đức Chúa Trời mãi. Chúng ta phải chú ý đến bức thông điệp của Ngài ngay bây giờ, bằng không thì sau này sẽ phải trực diện với cơn thịnh nộ của Ngài.
Luận đề: Sự tha tội
Lời giải thích: Đức Chúa Trời đang sẵn sàng tha thứ và phục hồi địa vị cho tất cả, những ai xây bỏ tội lỗi để đến với Ngài. Ngài muốn đổ tình yêu trên dân sự Ngài và phục hồi cho họ mối liên hệ phải lẽ với Ngài.
Tầm quan trọng: Sự tha tội đến bằng cách xây bỏ tội lỗi và quay về với Đức Chúa Trời. Chẳng bao giờ là quá muộn để tiếp nhận sự tha tội của Đức Chúa Trời cả. Ước muốn quan trọng nhất của Đức Chúa Trời là bạn hãy đến với Ngài.
Luận đề: Lời hứa ban Đức Thánh Linh
Lời giải thích: Giô-ên báo trước thời kỳ mà Đức Chúa Trời sẽ đổ Thánh Linh Ngài xuống trên tất cả mọi người. Đó sẽ là điểm bắt đầu cho một sự thờ phượng Đức Chúa Trời thật mới mẻ của những người tin Ngài, nhưng cũng là bắt đầu sự phán xét đối với tất cả những ai chối bỏ Ngài.
Tầm quan trọng: Đức Chúa Trời đang nắm quyền kiểm soát công lý và việc phục hồi địa vị vốn ở trong tay Ngài. Đức Thánh Linh xác nhận tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta y như Ngài từng làm cho các Cơ-đốc nhân đầu tiên (Công 2). Chúng ta phải tận trung với Đức Chúa Trời và đặt đời sống mình dưới sự hướng dẫn và quyền năng của Đức Thánh Linh.† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 22-10-2018 08:18 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách