† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2198|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập A-mốt

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-8-2011 08:20:35 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập A-mốt

Các niên đại
Giê-rô-bô-am II làm vua Y-sơ-ra-ên năm 793 TC.
A-mốt trở thành nhà tiên tri cho dân Y-sơ-ra-ên năm 760 TC.
Ô-sê trở thành nhà tiên tri cho dân Y-sơ-ra-ên năm 753 TC.
Vua Sa-lum của Y-sơ-ra-ên bị ám sát năm 752 TC.
Chức vụ của A-mốt kết thúc năm 750 TC.
Ê-sai trở thành nhà tiên tri cho xứ Giu-đa năm 740 TC.
Lời giới thiệu
Khi chúng ta nghe nói “vị ấy là một người của Đức Chúa Trời” thì những hình ảnh thường hiện ra trong tâm trí của chúng ta nhất, là một nhà truyền đạo, một vị mục sư, một giáo sĩ, một vị tuyên úy cho các sinh viên đại học... nổi tiếng nào đó - tóm lại là những nhà chuyên nghiệp, những cán bộ Cơ Đốc giáo, những nhân vật truyền giảng Lời Đức Chúa Trời như một nghề chuyên môn.
Chắc chắn A-mốt là một người của Đức Chúa Trời - một người đã tận hiến cả đời mình để phục vụ Chúa và nếp sống của ông phản ảnh đúng thái độ tận hiến đó - nhưng ông chỉ là một người thường. A-mốt hành nghề chăn chiên và trồng cây vả trong vùng quê Giu-đê, và không phải là con của một nhà tiên tri, cũng không phải con của một thầy tế lễ. Là một người chăn chiên khiêm tốn, đáng lẽ ra ông đã phải cứ phải ở lại Thê-cô-a hành nghề của mình, chu cấp cho gia đình, và thờ phượng Đức Chúa Trời. Thế nhưng Đức Chúa Trời đã cho A-mốt thấy một khải tượng về tương lai (1:2), và bảo ông hãy mang bức thông điệp của Ngài đến xứ Y-sơ-ra-ên, là vương quốc miền Bắc (AmAm 7:15). A-mốt đã vâng lời, và do đó, tự chứng tỏ mình là một người của Đức Chúa Trời.
Bức thông điệp của A-mốt đã tạo được ảnh hưởng trên những người thuộc về Đức Chúa Trời qua nhiều thế kỷ, và cần cho nhiều cá nhân và nhiều quốc gia dân tộc được nghe hôm nay. Tuy bị chia cách với các anh chị em mình ở phía Nam là xứ Giu-đa, người Y-sơ-ra-ên ở phương Bắc cũng vẫn còn là dân sự của Đức Chúa Trời. Nhưng họ đang sống dưới một tôn giáo bề ngoài có vẻ sùng bái nhưng lại thờ lạy nhiều thần tượng và áp bức bóc lột người nghèo. A-mốt vốn là một người chăn chiên mạnh dạn, bất khuất và chơn chất đến từ miền Nam, đã phải trực diện với họ để chỉ ra tội lỗi của họ, và cảnh cáo họ về sự phán xét đang sẵn dành cho họ.
Sách A-mốt bắt đầu với người chăn chiên khiêm tốn này đang chăn giữ chiên mình. Bấy giờ Đức Chúa Trời cho ông thấy một khải tượng về những gì sắp xảy đến cho nước Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời đã cảnh cáo tất cả các dân các nước nào chống lại Ngài và làm hại dân sự Ngài. Bắt đầu với A-ram, Ngài nhanh chóng chuyển sang tất cả các nước Phi-li-tin, Ty-rơ, Ê-đôm, Am-môn và Mô-áp. Tất cả đều bị lên án và chúng ta hầu như nghe được dân Y-sơ-ra-ên reo hò “A-men”. Và rồi cả đến Giu-đa là đất tổ của A-mốt cũng bị đưa luôn vào trong lời tố giác mạnh mẽ của Đức Chúa Trời (AmAm 2:4,5). Những người nghe A-mốt chắc đã vui mừng biết bao khi nghe những lời ấy! Nhưng bỗng nhiên A-mốt đã quay lại với người Y-sơ-ra-ên và tuyên bố sự phán xét của Ngài trên họ. Bốn chương sách tiếp theo đó kể ra và mô tả các tội lỗi của họ. Chẳng có gì lạ khi A-ma-xia là thầy tế lễ đã can thiệp và tìm cách ngăn trở việc truyền giảng (AmAm 7:10-13). Nhưng A-mốt đã chẳng chút sợ hãi, tiếp tục kể lại các khải tượng về sự phán xét trong tương lai mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông (AmAm 8:1- 9:15). Sau tất cả các chương về phán xét đó, quyển sách được kết thúc bằng một thông điệp đầy hi vọng. Cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ phục hồi địa vị cho dân Ngài, và lại khiến họ trở thành vĩ đại (AmAm 9:8-15).
Trong khi đọc sách A-mốt, bạn hãy tự đặt mình vào địa vị của những người Y-sơ-ra-ên này để lắng nghe bức thông điệp của Đức Chúa Trời. Phải chăng bạn cứ ngày càng tự phụ tự mãn? Phải chăng có nhiều mối quan tâm khác đã chiếm chỗ của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn. Phải chăng bạn đang bỏ qua chẳng nghĩ gì đến những kẻ nghèo thiếu hay những kẻ đang áp bức bóc lột người nghèo? Hãy tự hình dung mình là A-mốt, để trung tín làm công việc mà Đức Chúa Trời kêu gọi bạn làm. Chính bạn cũng có thể là một người của Đức Chúa Trời. Hãy lắng nghe tiếng gọi rõ ràng của Ngài và làm điều Ngài phán dạy cho dù việc ấy có đưa bạn tới đâu.
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Để tuyên rao sự phán xét của Đức Chúa Trời trên xứ Y-sơ-ra-ên, là vương quốc miền Bắc, vì thói tự phụ tự mãn, tội thờ thần tượng và việc họ áp bức bóc lột kẻ nghèo.
Trước giả: A-mốt.
Đọc giả: Cho xứ Y-sơ-ra-ên là vương quốc miền Bắc và cho những người thuộc về Đức Chúa trời ở khắp nơi.
Niên đại viết sách: Có lẽ là trong các đời trị vì của Giê-rô-bô-am II của xứ Y-sơ-ra-ên và của Ô-xia (A-xa-ria) xứ Giu-đa (khoảng 760 - 750 TC).
Bối cảnh: Những kẻ giàu có trong dân Y-sơ-ra-ên đang được hưởng hoà bình và thịnh vượng. Họ rất tự phụ tự mãn và áp bức bóc lột kẻ nghèo, thậm chí bán họ để làm nô lệ nữa. Tuy nhiên, chẳng bao lâu nữa, xứ Y-sơ-ra-ên sẽ bị A-sy-ri chinh phục, và chính những kẻ giàu có kia sẽ trở thành nô lệ.
Câu chìa khoá: “Thà hãy làm cho sự chánh trực chảy xuống như nước,và sự công bình như sóng lớn cuồn cuộn” (AmAm 5:24)
Các nhân vật chính: A-mốt, A-ma-xia, Giê-rô-bô-am II
Các điạ danh chính: Bê-tên, Sa-ma-ri
Những nét đặc trưng: A-mốt đã sử dụng những cách ví von rõ ràng từ từng trải chăn chiên và làm nông nghiệp của ông - như một chiếc xe bò chở nặng (AmAm 2:13), một con sư tử đang gầm thét (AmAm 3:8), một con chiên bị thương (AmAm 3:12), những con bò cái kênh kiệu (AmAm 4:1) và một giỏ trái cây (AmAm 8:1,2).
Bố cục:
1. Thông báo về sự phán xét (AmAm 1:1-2:16)
2. Các lý do của sự phán xét (AmAm 3:1-6:14)
3. Các khải tượng về sự phán xét (AmAm 7:1-9:15)
A-mốt nói bằng một giọng chân thành nhưng táo bạo để tố giác tội lỗi. Ông chạm trán với các lãnh tụ tôn giáo giả dối của thời đại mình mà không chút e dè trước thầy tế lễ hoặc chính nhà vua, ông cứ tiếp tục truyền giảng bức thông điệp của mình thật mạnh dạn. Đức Chúa Trời đòi hỏi chân lý và sự thánh thiện cùng sự công chính của tất cả mọi người và mọi quốc gia dân tộc ngày nay nữa. Nhiều điều kiện sinh sống trong xứ Y-sơ-ra-ên vào thời của A-mốt cũng được thấy rõ trong các xã hội ngày nay. Chúng ta cần có lòng can đảm của A-mốt để bất chấp nguy hiểm mà đứng vững để chống lại tội lỗi.
Các đại đề mục:
Luận đề: Mỗi người phải trả lời với Đức Chúa Trời
Lời giải thích A-mốt công bố sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với tất cả các lân bang. Rồi ông kể luôn cả Giu-đa và Y-sơ-ra-ên vào trong số đó. Đức Chúa Trời đang cầm quyền tối cao trên mọi quốc gia dân tộc. Mọi người đều có trách nhiệm tính sổ với Ngài
Tầm quan trọng Mọi người đều phải chịu trách nhiệm về tội lỗi mình. Khi những kẻ chối bỏ Đức Chúa Trời dường như chiếm hàng đầu, đừng ghen tị với sự thịnh vượng của họ hay tự than thân trách phận. Nên nhớ rằng tất cả mọi người đều phải trả lời với Đức Chúa Trời về cách sống của mình.
Luận đề: Tự phụ tự mãn
Lời giải thích Mọi người đều lạc quan, công việc làm ăn đều phát đạt, ai nấy đều cảm thấy hạnh phúc (ngoại trừ người nghèo khó và bị áp bức bóc lột). Tiện nghi và nếp sống xa hoa thường đi đôi với thói tự phụ tự mãn và ý thức an ninh giả tạo. Nhưng đời sống thịnh vượng thường đưa đến sự băng hoại và tàn hại.
Tầm quan trọng Một hiện tại tự phụ tự mãn dẫn tới một tương lai tàn hại. Đừng tự cao vì các phước hạnh và lợi lộc mà bạn đang được hưởng. Chúng đều đến từ Đức Chúa Trời. Nếu bạn tự hài lòng về mình hơn là vì cớ Đức Chúa Trời thì khá nhớ rằng mọi sự đều vô nghĩa nếu không có Ngài. Một thái độ tự phụ tự mãn có thể gây suy sụp cho bạn.
Luận đề: Áp bức kẻ nghèo
Lời giải thích Những kẻ giàu có, thế lực của Sa-ma-ri, thủ đô xứ Y-sơ-ra-ên, đã trở thành thịnh vượng, tham lam, bất công. Hậu quả của sưu cao thuế nặng và cướp bóc đất đai sẽ dẫn tới hậu quả là nhiều người trở thành nô lệ một cách bất hợp pháp và vô đạo đức. Cũng sẽ có sự tàn bạo và dửng dưng với kẻ nghèo. Đức Chúa Trời đã chán chê với thói tham lam và sẽ không dung dưỡng sự bất công.
Tầm quan trọng Đức Chúa Trời đã tạo nên mọi người, do đó chẳng đếm xỉa gì đến người nghèo tức là chẳng đếm xỉa gì đến những người mà Đức Chúa Trời yêu mến và Chúa Cứu Thế đã đến để cứu họ. Chúng ta phải đi xa hơn là chỉ thương hại người nghèo khó và bị áp bức. Phải hành động do lòng nhân từ thương xót để ngăn chận bất công và góp phần lo lắng cho những người đang nghèo thiếu
Luận đề: Tôn giáo nông cạn
Lời giải thích Tuy nhiều người đã từ bỏ đức tin chân chính vào Đức Chúa Trời, họ vẫn tự cho là họ đạo đức. Họ làm những việc có tiếng là đạo đức thay vì có thái độ trung thực thuộc linh và thật lòng làm việc vì vâng lời Đức Chúa Trời.
Tầm quan trọng Chỉ tham dự lễ lạc theo nghi thức mà thôi, thì không phải là con cái thật của Chúa. Đức Chúa Trời muốn người ta lấy lòng đơn sơ tin cậy Ngài, chứ không phải là phô trươnghình thức. Đừng tạo ấn tượng trên người khác bằng nghi lễ bề ngoài, trong khi Đức Chúa Trời muốn sự vâng lời và tận hiến hết lòng của bạn.† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 08:37 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách