† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2278|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập Ha-ba-cúc

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-8-2011 08:37:14 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập Ha-ba-cúc

Các niên đại
Giê-rê-mi trở thành nhà tiên tri năm 627 TC
Ha-ba-cúc trở thành nhà tiên tri năm 612 TC
Vua Giô-si-a tử trận, năm 609 TC
Đa-ni-ên bị bắt đi đày sang Ba-by-lôn năm 605 TC
Ê-xê-chi-ên bị đày sang Ba-by-lôn, Sê-đê-kia lên ngôi năm 597 TC.
Chức vụ của Ha-ba-cúc kết thúc, năm 588 TC
Giu-đa thất thủ, Giê-ru-sa-lem bị phá hủy năm 586 TC.
Lời giới thiệu
Từ những tìm tòi ngây thơ của trẻ con, cho đến những cuộc tranh luận phức tạp trong trường đại học, cuộc đời vốn đã đầy dẫy những thắc mắc được đặt thành vấn đề. Đặt các câu hỏi thế nào, tại sao và khi nào, là chúng ta muốn thăm dò bên dưới lớp mặt để tìm những câu trả lời thoả đáng. Nhưng không phải tất cả các câu hỏi đều có lời đáp đã được gói ghém và buộc chặt gọn gàng. Những nghi vấn chưa giải đáp đó tạo ra càng nhiều thắc mắc dai dẳng, nhiều nghi ngờ phá hoại tinh thần hơn nữa. Một số người đã chọn cứ sống với những mối hoài nghi của họ, chẳng đếm xỉa gì đến chúng, và cứ lao vào cuộc sống. Nhiều người khác lại trở thành cay cú và cứng cỏi. Nhưng có nhiều người từ chối cách chọn lựa đó, cứ tiếp tục thắc mắc tra hỏi, mong tìm những câu trả lời thỏa đáng cho tâm linh.
Ha-ba-cúc là một người đi tìm những lời giải đáp. Thắc mắc trước những gì mình thấy, ông đã đặt ra nhiều câu hỏi khó. Các câu hỏi này không phải chỉ là những bài tập rèn luyện trí tuệ hay những lời phàn nàn cay đắng. Ha-ba-cúc đã thấy môt thế giới đang hấp hối khiến lòng ông như bị vỡ tan. Tại sao lại có điều ác trong thế gian này? Tại sao kẻ ác dường như vẫn chiến thắng? Ông đã mạnh dạn và tin tưởng dâng trực tiếp những lời phàn nàn của mình cho Đức Chúa Trời. Và Ngài đã giải đáp... bằng một loạt chứng cứ và lời tiên báo tràn ngập như một trận tuyết lở vậy.
Các thắc mắc của nhà tiên tri và lời giải đáp của Đức Chúa Trời đã được ghi lại trong sách này. Khi lật qua các trang sách, chúng ta lập tức trực diện với những tiếng kêu gào cấp bách của ông: “Hỡi Đức Giê-hô-va! Tôi kêu van mà Ngài không nghe tôi cho đến chừng nào? Tôi vì cớ sự bạo ngược kêu van cùng Ngài, mà Ngài chẳng khứng giải cứu tôi!” (HaKb 1:2). Thật vậy, phần lớn của chương sách đầu tiên đã được dành cho các câu hỏi của ông. Khi chương thứ hai bắt đầu, Ha-ba-cúc tuyên bố ông sẽ chờ để được nghe Đức Chúa Trời trả lời cho những than phiền của ông. Và rồi Đức Chúa Trời bắt đầu lên tiếng, bảo nhà tiên tri hãy viết lại lời giải đáp của Ngài thật rõ ràng để mọi người đều sẽ thấy và hiểu. Đức Chúa Trời phán sự việc có vẻ như kẻ ác vẫn thắng, nhưng cuối cùng rồi chúng sẽ bị phán xét, và sự công chính sẽ thắng hơn. Có lẽ sự phán xét sẽ không đến nhanh chóng, nhưng rồi nó chắc chắn sẽ đến. Lời giải đáp của Đức Chúa Trời đã được ghi đầy cả chương thứ hai. Và Ha-ba-cúc đã kết thúc quyển sách của ông bằng một bài cầu nguyện khải hoàn. Với những thắc mắc đã đươc giải đáp và một sự thông hiểu mới mẻ về quyền năng và tình yêu của Đức Chúa Trời, Ha-ba-cúc vui mừng về Đức Chúa Trời là ai, và những gì Ngài sẽ làm “Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi, Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi, Ngài làm cho chơn tôi giống như chơn con hươu, khiến tôi đi trên các nơi cao của mình” ( HaKb 3: 18, 19)
Hãy lắng nghe những câu hỏi sâu sắc mà Ha-ba-cúc đã mạnh dạn dâng lên cho Đức Chúa Trời để nhận thức được rằng chính bạn cũng có thể dâng những lời phàn nàn và thắc mắc của mình lên cho Ngài nữa. Hãy lắng nghe những lời giải đáp của Đức Chúa Trời và vui mừng về công tác của Ngài trên thế gian và trong đời sống của bạn.
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Để minh chứng Đức Chúa Trời vẫn còn cầm quyền cai trị kiểm soát thế gian này bất chấp việc dường như điều ác đang thắng thế.
Trước giả: Ha-ba-cúc
Đọc giả: Cho xứ Giu-đa (vương quốc miền Nam) và những người thuộc về Đức Chúa Trời ở khắp nơi.
Niên đại viết sách: Giữa các năm 612 và 588 TC.
Bối cảnh: Ba-by-lôn đã trở thành cường quốc áp đảo cả thế giới và chẳng bao lâu nữa, Giu-đa sẽ nhận thấy lực lượng hủy diệt của Ba-by-lôn.
Câu chìa khoá: “Hỡi Đức Giê-hô-va tôi đã nghe danh tiếng Ngài thì tôi sợ hãi. Hỡi Đức Giê-hô-va! Xin Ngài lại khiến công việc Ngài dấy lên giữa các năm, tỏ ra cho biết giữa các năm; khi Ngài đương giận, xin hãy nhớ lại sự thương xót” ( HaKb 3: 2)
Các nhân vật chính: Ha-ba-cúc, người Ba-by-lôn.
Địa điểm chính: Xứ Giu-đa
Bố cục:
1. Lời phàn nàn của Ha-ba-cúc (HaKb 1:1-2:20)
2. Lời cầu nguyện của Ha-ba-cúc ( HaKb 3: 1-19)
Khi Ha-ba-cúc có thắc mắc ông đã trực tiếp trình các mối bận tâm của ông lên cho Đức Chúa Trời. Sau khi nhận được lời đáp của Ngài, ông đã đáp lại bằng một bài cầu nguyện bởi đức tin. Gương của Ha-ba-cúc đáng là một khích lệ để chúng ta phấn đấu đi từ chỗ nghi ngờ đạt đến đức tin. Chúng ta chẳng cần chi phải sợ đặt câu hỏi với Đức Chúa Trời. Vấn đề vốn không phải là Đức Chúa Trời hay các đường lối của Ngài, nhưng là sự hiểu biết hạn chế của chúng ta về Ngài.
Các đại đề mục
Luận đề: Phấn đấu với nghi ngờ
Lời giải thích: Ha-ba-cúc đã hỏi Đức Chúa Trời tại sao những kẻ gian ác trong xứ Giu-đa lại không bị trừng phạt vì tội lỗi của họ. Ông đã không hiểu tại sao một Đức Chúa Trời công bằng lại để cho điều gian ác như thế cứ tồn tại. Đức Chúa Trời sử dụng người Ba-by-lôn để trừng phạt xứ Giu-đa. Lúc Ha-ba-cúc kêu gào xin Đức Chúa Trời trả lời trong thì giờ phấn đấu của ông. Ngài đã đáp lại ông bằng những lời lẽ đầy hi vọng.
Tầm quan trọng: Đức Chúa Trời muốn chúng ta đến gần Ngài với những trăn trở nghi ngờ của chúng ta. Nhưng câu trả lời của Ngài có thể không phải là lời đáp mà chúng ta trông đợi. Đức Chúa Trời nâng đỡ chúng ta bằng cách tự tỏ mình ra cho chúng ta. Tin cậy Ngài dẫn tới hi vọng trấn an chúng ta, chứ không phải là sự phản kháng cay đắng.
Luận đề: Quyền tể trị của Đức Chúa Trời
Lời giải thích: Ha-ba-cúc đã chất vấn Đức Chúa Trời tại sao Ngài lại dùng người Ba-by-lôn gian ác để trừng phạt dân sự Ngài. Đức Chúa Trời dạy rằng rồi đây Ngài cũng sẽ trừng phạt người Ba-by-lôn sau khi họ đã hoàn thành chủ đích của Ngài.
Tầm quan trọng: Đức Chúa Trời vẫn cầm quyền cai trị kiểm soát thế gian này bất chấp việc kẻ ác dường như đang chiến thắng. Đức Chúa Trời không bỏ qua tội lỗi đâu. Sẽ đến ngày Ngài cai trị cả đất này bằng công lý trọn vẹn.
Luận đề: Hi vọng
Lời giải thích: Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hoá, Ngài có toàn quyền. Ngài có kế hoạch riêng và sẽ hoàn tất nó. Ngài sẽ trừng phạt tội lỗi. Ngài là sức mạnh và là nơi trú ẩn an toàn cho chúng ta. Chúng ta có thể tin quyết rằng Ngài Ngài sẽ yêu thương và gìn giữ mối liên hệ giữa chúng ta với Ngài mãi mãi.
Tầm quan trọng: Hi vọng có nghĩa là vượt trên các từng trải hằng ngày chẳng mấy thích thú của chúng ta, để có được niềm vui vì được biết Đức Chúa Trời. Chúng ta sống bằng cách tin cậy Ngài chứ không phải bằng lợi lộc, hạnh phúc hay thành công có thể có được trong đời này. Nhờ Đức Chúa Trời mà chúng ta có hi vọng.† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 08:37 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách