† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2510|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập Sô-phô-ni

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-8-2011 08:38:18 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập Sô-phô-ni

Các niên đại
Sô-phô-ni trở thành nhà tiên tri; Giô-si-a làm vua Giu-đa năm 640 TC
Giê-rê-mi trở thành nhà tiên tri năm 627 TC
Sách Luật pháp được tìm thấy trong đền thờ năm 622 TC
Chức vụ của Sô-phô-ni kết thúc, năm 612 TC
Giô-si-a tử trận năm 609 TC
Các tù binh đầu tiên bì đày sang Ba-by-lôn, năm 605 TC.
Ba-by-lôn tấn công xứ Giu-đa lần thứ hai năm 597 TC
Giu-đa (vương quốc miền Nam) sụp đổ 586 TC.
Lời giới thiệu
Nỗi buồn khổ tràn ngập, sự lo âu dai dẳng, bị lạm dụng không ngừng, bị bách hại liên tục, và sự trừng phạt gần kề đưa người ta đến chỗ chán nản, tuyệt vọng. “Phải chi”, chúng ta kêu lên như thế khi kiểm điểm lại tâm trí để tìm một lối thoát và nhìn lên trời để trông mong sự cứu vớt. Bằng một tia hi vọng mong manh mà thôi, chúng ta phải can đảm lên và bắt tay vào việc, sẵn sàng chịu đựng cho đến cuối cùng.
Hi vọng là tia nắng bạc của mặt trời xuyên thẳng bầu trời tối tăm đầy giông bão, là những lời an ủi trong cơn nguy khốn ngặt nghèo, là một bức thư vượt qua một vùng biển, là con chim đầu tiên báo hiệu mùa xuân đậu trên một cành cây còn đầy tuyết, và là dòng chữ cuối cùng còn được nhìn thấy. Nó là một chiếc cầu vồng, một bài ca, một cái vuốt ve bằng tình thương. Hi vọng là nhận biết Đức Chúa Trời và cứ ở trong tình yêu của Ngài.
Là một tiên tri của Đức Chúa Trời, Sô-phô-ni bị bắt buộc phải nói thật - đó là việc mà ông làm thật rõ ràng, rao ra một sự phán xét và trừng phạt đáng ghê tởm như tiếng sấm cho tất cả những ai dám thách đố Đức Giê-hô-va. Cơn thịnh nộ đáng sợ của Đức Chúa Trời sẽ tràn ngập trên tất cả những gì đang có trên đất và hủy diệt đi. “Ta sẽ diệt loài người và loài thú, chim trời và cá biển, cùng mọi sự ngăn trở với kẻ dữ; và ta sẽ trừ tiệt loài người khỏi mặt đất, Đức Giê-hô-va phán vậy” (SoXp 1:3) sẽ chẳng có sinh vật nào trên đất thoát được. Và cái ngày khủng khiếp đó chẳng bao lâu nữa, sẽ đến. “Ngày lớn của Đức Giê-hô-va đã gần, đã gần rồi; nó đến rất kíp. Ngày của Đức Giê-hô-va có tiếng động; bấy giờ người mạnh dạn sẽ kêu khóc đắng cay. Ngày ấy là ngày thạnh nộ, ngày hoạn nạn và buồn rầu, ngày hủy phá và hoang vu, ngày tối tăm và mờ mịt, ngày mây và sương mù” (SoXp 1:14,15). Chúng ta có thể cảm thấy cảm giác ngột ngạt và suy sụp của các thính giả của ông. Họ đã bị phán xét và buộc tội; số phận của họ đã bị định đoạt rồi.
Nhưng giữa lời công bố khủng khiếp này, vẫn còn có hi vọng. Chương một của sách tiên tri Sô-phô-ni vốn đầy dẫy nỗi kinh hoàng. Tuy nhiên, trong chương hai, một tiếng thì thầm của lời hứa đã xuất hiện. “Hỡi các ngươi là kẻ nhu mì của đất, làm theo mạng lịnh của Chúa, hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va, tìm kiếm sự nhu mì, hoặc giả các ngươi sẽ được giấu kín trong ngàythạnh nộ của Đức Giê-hô-va” (SoXp 2:3). Và chỉ mấy câu sau đó thôi, chúng ta đọc thấy một “phần sót lại của nhà Giu-đa” (SoXp 2:7) sẽ được phục hồi địa vị.
Cuối cùng trong chương ba, điệp khúc tĩnh lặng ấy từ từ được trổi lên ngày càng cao giọng hơn, khi sự cứu rỗi và giải phóng của Đức Chúa Trời đối với những người tận trung với Ngài được công bố: “Hỡi con gái Si-ôn, hãy hát! Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy kêu la! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy hết lòng mừng rỡ và vui thích! Đức Giê-hô-va đã trừ bỏ sự phán xét ngươi, khiến kẻ thù nghịch cách xa ngươi; Vua của Y-sơ-ra-ên, tức là Đức Giê-hô-va ở giữa ngươi, ngươi sẽ không tai vạ nữa” (SoXp 3:14,15). Đây là hi vọng đích thực, đặt nền trên kiến thức về công lý của Đức Chúa Trời và trong tình yêu của Ngài đối với dân Ngài.
Trong khi bạn đọc sách Sô-phô-ni, hãy cẩn thận lắng nghe những lời phán xét. Đức Chúa Trời không xem nhẹ tội lỗi đâu, mà nó sẽ phải bị trừng phạt. Nhưng hãy can đảm lên, căn cứ vào các lời lẽ ban hi vọng - Đức Chúa Trời của chúng ta đang trị vì, và Ngài sẽ cứu vớt dân Ngài. Hãy quyết định để được dự phần trong số những linh hồn tận trung còn sót lại, vẫn khiêm hạ thờ phượng và vâng lời Chúa hằng sống.
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Để lay tỉnh dân Giu-đa khỏi thói tự phụ tự mãn và khuyến giục họ quay trở lại với Đức Chúa Trời.
Trước giả: Sô-phô-ni
Đọc giả: Cho Giu-đa và tất cả các dân các nước.
Niên đại viết sách: Có lẽ vào gần cuối giai đoạn thi hành chức vụ của Sô-phô-ni (640-621 TC), lúc vua Giô-si-a là nhà đại cải cách, bắt đầu trị vì.
Bối cảnh: Vua Giô-si-a của Giu-đa đang tìm cách đảo ngược các giềng mối gian ác do hai nhà vua tiền nhiệm của Giu-đa là Ma-na-se và A-môn thiết đặt. Giô-si-a sở dĩ mở rộng được ảnh hưởng là nhờ lúc ấy, đã không có một siêu cường quốc nào đang thống trị thế giới cả (bấy giờ A-sy-ri đang suy tàn nhanh cóng). Lời tiên tri của Sô-phô-ni có lẽ là yếu tố chủ yếu đã thúc đẩy cuộc cải cách của Giô-si-a. Sô-phô-ni là một nhân vật đồng thời với Giê-rê-mi.
Câu chìa khoá: “Hỡi các ngươi là mọi kẻ nhu mì của đất, làm theo mạng lịnh của Chúa, hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va, tìm kiếm sự công bình, tìm kiếm sự nhu mì, hoặc giả các ngươi sẽ được giấu kín trong ngày thạnh nộ của Đức Giê-hô-va” (SoXp 2:3)
Địa danh chính: Giê-ru-sa-lem.
Bố cục:
1. Ngày thịnh nộ (SoXp 1:1-3:7)
2. Ngày hi vọng (SoXp 3:8-20)
Sô-phô-ni cảnh cáo dân Giu-đa rằng nếu họ không chịu ăn năn, toàn xứ kể cả thành phố Giê-ru-sa-lem yêu dấu sẽ bị tiêu vong. Dân sự vốn biết rằng đến cuối cùng thì rồi Đức Chúa Trời cũng sẽ ban phước cho họ, nhưng Sô-phô-ni vạch rõ rằng trước hết phải có sự phán xét, rồi mới có việc ban phước. Sự phán xét này không phải chỉ là sự trừng phạt vì cớ tội lỗi, mà còn là một tiến trình thanh lọc dân sự nữa. Tuy chúng ta đang sống trong một thế giới sa bại, bị điều ác vây quanh, chúng ta vẫn còn hi vọng nơi vương quốc trọn vẹn của Đức Chúa Trời sẽ đến, và có thể cứ để cho bất cứ một sự trừng phạt nào chạm đến chúng ta lúc này, sẽ thanh lọc chúng ta khỏi tội lỗi.
Các đại đề mục
Luận đề: Ngày phán xét
Lời giải thích: Sở dĩ dân Giu-đa sắp bị tiêu diệt vì họ đã quên mất Đức Giê-hô-va. Dân sự thờ lạy Ba-anh, Mo-lóc, và các đạo thiên binh. Cả đến các thầy tế lễ cũng pha lẫn cách hành đạo của ngoại giáo với đức tin đặt vào Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang sắp trừng phạt tội lỗi.
Tầm quan trọng: Muốn thoát khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời, chúng ta phải lắng nghe Ngài, chấp nhận sự sửa trị của Ngài, tin cậy Ngài và tìm cầu sự hướng dẫn của Ngài. Nếu chúng ta nhận Ngài làm Chúa mình, thì có thể thoát được sự định tội của Ngài.
Luận đề: Dửng dưng đối với Đức Chúa Trời
Lời giải thích: Tuy thỉnh thoảng đã có vài nỗ lực canh tân, dân Giu-đa đã không có sự hối tiếc về tội lỗi mình. Dân sự được giàu có, nhưng chẳng còn quan tâm đến Đức Chúa Trời nữa. Việc Đức Chúa Trời đòi hỏi người ta phải sống công chính dường như không thích hợp với người Giu-đa, khi sự an ninh và giàu có đã khiến họ tự phụ tự mãn
Tầm quan trọng: Đừng để cho tiện nghi vật chất gây trở ngại cho việc bạn tận hiến cho Đức Chúa Trời. Sự thịnh vượng có thể làm nảy sinh thái độ tự cao tự mãn. Phương thuốc chữa trị duy nhất, là phải thừa nhận rằng tiền bạc không cứu được chúng ta, mà chúng ta cũng không thể tự cứu. Chỉ Đức Chúa Trời mới cứu được chúng ta và chữa căn bệnh dửng dưng đối với các vấn đề thuộc linh của chúng ta mà thôi.
Luận đề: Ngày hoan hỉ
Lời giải thích: Ngày phán xét cũng sẽ là một ngày hoan hỉ. Đức Chúa Trời sẽ phán xét tất cả những kẻ ngược đãi dân Ngài.Ngài sẽ thanh lọc dân Ngài, tẩy sạch mọi tội lỗi và gian ác. Ngài sẽ phục hưng dân sự Ngài và ban hi vọng cho họ
Tầm quan trọng: Một khi dân sự đã được tẩy sạch tội lỗi, sẽ có sự an ủi và hi vọng lớn. Cho dù hiện nay chúng ta có phải trải nghiệm khó khăn như thế nào, chúng ta vẫn có thẻ hướng tới ngày lễ mừng, khi Đức Chúa Trời sẽ phục hồi địa vị cho chúng ta. Đó sẽ thật là ngày hoan hỉ cho chúng ta.† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 08:37 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách