† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2656|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập A-ghê

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-8-2011 08:39:21 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập A-ghê

Các niên đại
Ba-by-lôn bị Si-ru lật đổ, năm 539TC
Chiếu chỉ của Si-ru cho phép dân bị lưu đày hồi hương năm 538 TC
Bắt đầu xây lại đền thờ năm 536 TC.
Công tác xây lại đền thờ đình chỉ năm 530 TC
A-ghê và Xa-cha-ri trở thành nhà tiên tri, công tác xây lại đền thờ tiếp tục, năm 520TC
Đền thờ hoàn thành năm 516 TC.
Lời giới thiệu
Áp-lực, yêu sách, chờ trông, và công việc từ mọi phía xô đẩy, tấn công thời biểu của chúng ta. Hãy làm việc này! Phải có mặt đằng kia! Hãy làm cho xong phần này đi! Phải đốc thúc họ nhanh lên đi chứ! Mọi người dường như đều muốn ở chúng ta một điều gì đó - cả gia đình, bè bạn, chủ nhân, trường học, Hội thánh, các câu lạc bộ... Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ chẳng còn gì để cống hiến cho họ, chúng ta đã sắp sức cùng lực kiệt, hết cả thì giờ. Chúng ta tự cảm thấy mình lao đầu vào cuộc sống, chăm lo cho cái cần thiết, cái cận tiếp, cái cấp bách. Điều quan trọng là việc quá thường xảy ra, ấy là mọi sự rồi sẽ đều bị bỏ mặc cho bụi đất. Vấn đề của chúng ta không phải là số lượng các yêu sách hay thiếu tài năng sắp xếp thời biểu nhưng là vấn đề về các giá trị - điều gì mới là thật sự quan trọng đối với chúng ta đây?
Quan điểm về các giá trị và những gì chúng ta phải dành quyền ưu tiên cho, cho thấy cách thức chúng ta sử dụng các nguồn tài nguyên của mình - tức là thì giờ, tiền bạc, sức lực và tài năng của chúng ta. Lắm khi hành vi của chúng ta đi ngược lại, chỉ dành cho Ngài một con số kém hơn nhiều trong các bảng liệt kê “những việc phải làm” của chúng ta.
Hai mươi hai thế kỷ trước đây, một tiếng nói đã vang lên, kêu gọi những người nam người nữ hãy sắp xếp cho thật đúng các quyền ưu tiên cho công việc làm của mình. A-ghê biết rõ việc gì là quan trọng và việc gì mà chúng ta phải làm, nên ông đã thách thức dân sự của Đức Chúa Trời hãy đáp ứng.
Vào năm 586 TC các đạo quân của Ba-by-lôn đã phá hủy đền thờ tại Giê-ru-sa-lem - tức là nhà của Đức Chúa Trời, biểu tượng của sự hiện diện Ngài giữa họ. Đến năm 538 TC, vua Si-ru ban hành chiếu chỉ cho dân Do Thái hồi hương, trở về với thành phố yêu dấu của họ để xây lại đền thờ. Do đó họ đã trở về Giê-ru-sa-lem và bắt đầu công tác ấy. Nhưng rồi họ lại quên mất chủ đích của mình và đánh mất ý thức về các quyền ưu tiên phải dành cho các công việc của họ, khi sự chống đối và thái độ lãnh đạm khiến cho công tác bị đình chỉ (Exo Er 4:4,5). Bấy giờ A-ghê đã lên tiếng kêu gọi họ hãy quay lại với các giá trị của Đức Chúa Trời. “Nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván, khi nhà này hoang vu sao?” (AgKg 1:4). Dân sự đã quan tâm đến các nhu cầu của chính họ hơn là chú ý đến việc làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời và hậu quả là họ đã gặp nhiều khổ nạn. A-ghê đã kêu gọi họ hãy bắt tay hành động “Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Các ngươi khá xem xét đường lối mình. Hãy lên núi, đem gỗ về, và xây nhà này, thì ta sẽ lấy nó làm vui lòng, và ta sẽ được sáng danh, Đức Giê-hô-va phán vậy” (AgKg Ag1:7,8), bức thông điệp của Đức Chúa Trời qua tôi tớ Ngài là A-ghê đã trở thành chất xúc tác khiến họ hoàn thành công việc.
Tuy A-ghê chỉ là một sách ngắn, nó lại đầy dẫy nhưng thách đố và lời hứa, nhắc nhở chúng ta điều Đức Chúa Trời đòi hỏi đối với đời sống và các quyền ưu tiên của chúng ta. Trong khi bạn đọc sách A-ghê, hãy tưởng tượng là ông đang bước đi trên các đường phố lớn cũng như mọi ngỏ hẻm của thành phố Giê-ru-sa-lem, hô hào dân chúng hãy quay lại với việc của Đức Chúa Trời. Và hãy lắng nghe A-ghê ngỏ lời với chính bạn, thúc giục bạn hãy sắp xếp lại thứ tự cho các quyền ưu tiên của mình sao cho phù hợp với ý chỉ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã dạy bạn phải làm gì? Hãy xếp mọi việc khác qua một bên và vâng lời Ngài.
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Để kêu gọi dân sự hoàn thành công tác xây lại đền thờ.
Trước giả: A-ghê
Đọc giả: Cho dân chúng đang sinh sống tại Giê-ru-sa-lem và những người đã được hồi hương từ cuộc lưu đày.
Niên đại viết sách: Năm 520 TC.
Bối cảnh: Ngôi đền thờ tại Giê-ru-sa-lem đã bị phá hủy vào năm 586 TC. Si-ru cho phép dân Do Thái hồi hương để xây lại ngôi đền thờ của họ năm 538 TC. Họ đã bắt đầu công việc, nhưng không hoàn tất được. Qua chức vụ của A-ghê và Xa-cha-ri, đền thờ đã được hoàn tất (520-525 TC).
Câu chìa khoá: “Nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván, khi nhà này hoang vu sao?” (1:4)
Các nhân vật chính: A-ghê; Xô-rô-ba-bên; Giê-hô-sua.
Địa danh chính: Giê-ru-sa-lem.
Những nét đặc trưng: A-ghê là nhà tiên tri đầu tiên của thời kỳ hậu lưu đày. Hai vị khác nữa là Xa-cha-ri và Ma-la-chi. Bút pháp của sách này thật đơn giản và bộc trực.
Bố cục:
1. Lời kêu gọi hãy xây lại đền thờ (1:1-15)
2. Lời khích lệ hãy hoàn tất đền thờ (2:1-21)
Lúc những kẻ bị lưu đày vừa từ Ba-by-lôn hồi hương, họ đã bắt tay ngay vào việc xây lại đền thờ. Tuy họ bắt đầu bằng thái độ đứng đắn, họ đã rơi vào tình trạng sai lầm, và công việc bị đình chỉ. Cũng thế, chúng ta phải cẩn thận giữ đúng các quyền ưu tiên mà chúng ta phải dành cho công việc. Phải luôn luôn tích cực trong công tác phục vụ Đức Chúa Trời của bạn, và tiếp tục đặt những công việc nào phải làm trước lên hàng đầu.
Các đại đề mục:
Luận đề: Các quyền ưu tiên phải lẽ
Lời giải thích: Đức Chúa Trời đã giao cho dân Do Thái hoàn thành ngôi đền thờ tại Giê-ru-sa-lem khi họ từ cuộc lưu đày hồi hương. Sau 15 năm, họ vẫn chưa hoànt ất được. Họ vốn quan tâm lo xây nhà riêng cho họ, hơn là hoàn thành công tác của Đức Chúa Trời giao. A-ghê bảo họ phải sắp xếp lại các quyền ưu tiên của họ cho thật phải lẽ.
Tầm quan trọng: Thật là dễ dành quyền ưu tiên để làm nhiều công việc khác, xem chúng là quan trọng hơn là công việc của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải theo dõi xuyên suốt và lo xây dựng vương quốc của Ngài. Xin đừng đình chỉ, cũng đừng viện lý do để trì hoãn. Hãy chú tâm vào việc phải làm để hoàn tất nó. Hãy sắp xếp các quyền ưu tiên của bạn cho thật đúng thứ tự.
Luận đề: Lời khích lệ của Đức Chúa Trời
Lời giải thích: A-ghê khuyến khích dân sự trong khi họ làm việc. Ông bảo đảm với họ về sự hiện diện của Thánh Linh Đức Chúa Trời và về chiến thắng sau cùng, và thêm vào cho họ niềm hi vọng rằng rồi đây Đấng Mê-si-a sẽ trị vì.
Tầm quan trọng: Nếu Đức Chúa Trời giao cho bạn một nhiệm vụ gì, xin đừng sợ phải bắt đầu thực hiện nó. Các nguồn tài nguyên của Ngài vốn vô tận. Đức Chúa Trời sẽ giúp bạn hoàn tất nó, và ban cho bạn những lời khích lệ từ nhiều người khác suốt con đường bạn đi.


† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 08:37 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách