† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2242|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập Xa-cha-ri

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-8-2011 08:40:23 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập Xa-cha-ri

Các niên đại
Đa-ni-ên bị đày sang Ba-by-lôn năm 605 TC
Ê-xê-chi-ên bị đày sang Ba-by-lôn năm 597 TC
Giê-ru-sa-lem thất thủ, năm 586 TC
Ba-by-lôn bị Si-ru lật đổ năm 539 TC
Si-ru ban hành chiếu chỉ cho phép những kẻ bị lưu đày hồi hương năm 538 TC
Bắt đầu xây dựng đền thờ năm 536 TC
Công tác xây dựng đền thờ bị đình chỉ năm 530 TC
A-ghê, Xa-cha-ri trở thành nhà tiên tri; công tác xây lại đền thờ được tái tục, năm 520 TC
Đền thờ được hoàn thành năm 516 TC
E-xơ-ra đến Giê-ru-sa-lem năm 458 TC
Nê-hê-mi đến Giê-ru-sa-lem năm 445 TC
Lời giới thiệu
Tương lai - vùng biển bao la không có sơ đồ của những điều chẳng ai biết, nắm giữ cả niềm vui lẫn nỗi kinh hoàng, cả sự an ủi lẫn nỗi đau khổ, cả tình yêu lẫn nỗi cô đơn. Một số người sợ những ngày sắp đến tự hỏi chẳng hay có những điều xấu xa gian ác nào đang mai phục trong bóng tối; nhiều người khác lại tham vấn các thầy bói, các nhà lý số chuyên tán chuyện tương lai, cố tìm cách khám phá các bí mật trong đó một cách tuyệt vọng. Nhưng câu chuyện của tương lai thì chỉ có một mình Đức Chúa Trời biết rõ mà thôi, và Ngài cũng chỉ tiết lộ một phần nào cho các sứ giả đặc biệt, các nhà tiên tri được kêu gọi, mà Ngài đã mặc khải cho một vài chương sách.
Nhiệm vụ đầu tiên của một nhà tiên tri là tuyên rao lời Chúa, vạch rõ tội lỗi, giải thích các hậu quả của nó, và kêu gọi những người nam người nữ hãy ăn năn và vâng lời Đức Chúa Trời. Ê-li, Ê-li-sê, Ê-sai, Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên, Ô-sê và A-mốt đang đứng lên với hàng chục nhân vật khác nữa đã trung tín truyền giảng bức thông điệp của Đức Chúa Trời bất chấp bị khước từ, chế nhạo và bắt bớ bách hại. Và thỉnh thoảng họ được ban cho các khải tượng tiên tri, báo trước các biến cố hầu đến.
Chiếm vị trí vào gần cuối Cựu ước kinh giữa số các văn phẩm được biết là các sách “tiểu tiên tri”, là sách Xa-cha-ri. Là một trong ba nhà tiên tri của thời kỳ hậu lưu đày, cùng với A-ghê và Ma-la-chi, Xa-cha-ri phục vụ cho số ít dân Do-thái còn sót lại đã hồi hương về xứ Giu-đa để xây lại đền thờ và đất nước họ. Cũng như A-ghê, ông khích lệ dân sự hoàn tất việc xây lại đền thờ, nhưng bức thông điệp của ông còn vượt xa hơn các vách thành vật thể và các vấn đề đương đại rất nhiều. Bằng óc tưởng tượng khải huyền ngoạn mục và những chi tiết như khắc hoạ, Xa-cha-ri đã nói về Đấng Mê-si-a, Đấng mà Đức Chúa Trời sẽ sai đến để cứu vớt dân Ngài và để cai trị trên cả thế gian này. Xa-cha-ri là một trong số các sách tiên tri quan trọng nhất của chúng ta, cung cấp nhiều tài liệu chi tiết để tham khảo về Đấng Mê-si-a, vốn đã ứng nghiệm hết sức rõ ràng trong cuộc đời của Đấng Christ. Ông nói việc xây lại đền thờ mới chỉ là hồi thứ nhất trong vở kịch về thời kỳ cuối cùng để mở màn cho kỷ nguyên của Đấng Mê-si-a. Xa-cha-ri tuyên rao một bức thông điệp và những kẻ bị lưu đày: Nhà Vua của họ sắp đến rồi!
Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a, “Đấng giải phóng vĩ đại” của dân Y-sơ-ra-ên. Khác với các thính giả của Xa-cha-ri, chúng ta có thể nhìn lui trở vào chức vụ và sứ mạng của Đấng Christ . Trong khi nghiên cứu chi tiết trong cuộc đời của Chúa Giê-xu, đã được viết ra 500 năm trước khi chúng được ứng nghiệm. Hãy đọc và sửng sốt lo sợ trước một Đức Chúa Trời của chúng ta, là Đấng đã giữ đúng các lời hứa của Ngài. Nhưng ông còn có một bức thông điệp cho tương lai vẫn chưa ứng nghiệm - sự tái lâm của Đấng Christ vào cuối kỷ nguyên này. Cho nên, khi bạn đọc sách Xa-cha-ri, hãy suy nghĩ cho thật thấu đáo các hàm ý của biến cố đã hứa này. Vua của bạn sắp đến rồi, và Ngài sẽ trị vì mãi mãi.
Đức Chúa Trời biết rõ và kiểm soát tương lai. Có lẽ chúng ta sẽ chẳng được thấy gì nhiều hơn là một khoảnh khắc trước người khác, nhưng chúng ta có thể an tâm nếu chúng ta tin cậy vào Ngài. Hãy đọc sách Xa-cha-ri để củng cố đức tin mà bạn đặt nơi Đức Chúa Trời, chỉ một mình Ngài mới là niềm hi vọng và là sự an toàn cho bạn.
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Để ban hi vọng cho dân sự Đức Chúa Tròi bằng cách mặc khải sự giải phóng tương lai của Ngài, qua trung gian Đấng Mê-si-a.
Trước giả: Xa-cha-ri
Đọc giả: Cho người Do-thái tại Giê-ru-sa-lem vừa hồi hương từ cuộc lưu đày tại Ba-by-lôn, và cho những người thuộc về Đức Chúa Trời ở khắp nơi.
Niên đại viết sách: Các TrGv 1:1-8:17 đã được viết ra trong khoảng những năm 520-518 TC. Các TrGv 9:1-14 được viết trước sau năm 480 TC.
Bối cảnh: Những kẻ bị lưu đày đã từ Ba-by-lôn hồi hương để xây lại đền thờ, nhưng công tác ấy bị ngăn trở và phải đình chỉ, A-ghê và Xa-cha-ri đã trực diện với dân chúng về vấn đề công tác của họ và khuyến khích họ hãy hoàn tất nó.
Câu chìa khoá: “Hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy trổi tiếng reo vui! Này, Vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cỡi lừa, tức là con của lừa cái. Ta sẽ trừ tiệt xe cộ khỏi Ép-ra-im, và ngựa khỏi Giê-ru-sa-lem; cung của chiến trận cũng sẽ bị trừ tiệt, và Ngài sẽ phán sự bình an cho các nước; quyền thế Ngài sẽ trải từ biển này đến biển kia, từ Sông cái cho đến các đầu cùng đất” (9:9,10)
Các nhân vật chính: Xô-rô-ba-bên, Giê-hô-sua
Địa điểm chính: Giê-ru-sa-lem
Những nét đặc trưng: Trong các sách được gọi là tiểu tiên tri thì đây là tác phẩm có đặc tính khải huyền và đề cập Đấng Mê-si-a nhiều nhất.
Bố cục:
A.Những bức thông điệp trong lúc xây lại đền thờ (1:1-8:23)
1. Các khải tượng ban đêm của Xa-cha-ri
2. Những lời khích lệ của Xa-cha-ri
Xa-cha-ri khuyến khích dân sự dứt bỏ tội lỗi trong đời sống của họ, và tiếp tục xây lại đền thờ. Các khải tượng của ông mô tả sự phán xét đối với các kẻ thù của dân Y-sơ-ra-ên, các phước hạnh dành cho Giê-ru-sa-lem và điều cần thiết là dân sự của Đức Chúa Trời phải giữ mình trong sạch - tránh thói đạo đức giả, chỉ sống theo mặt ngoài, và tội lỗi. Các khải tượng của Xa-cha-ri đem đến cho dân sự một hi vọng. Chúng ta cũng cần phải cẩn thận noi theo những lời chỉ giáo để cứ giữ mình thanh sạch cho đến ngày Đấng Christ tái lâm.
B. Các bức thông điệp sau khi đền thờ được hoàn thành (9:1-14:21)
Ngoài việc khích lệ và đem hi vọng đến, các bức thông điệp của Xa-cha-ri còn cảnh cáo rằng Nước của Đấng Mê-si-a sẽ không bắt đầu ngay sau khi đền thờ được hoàn tất. Các kẻ thù của dân Y-sơ-ra-ên sẽ bị phán xét, và Nhà Vua sẽ đến, nhưng dân chúng phải đương đầu với nhiều hoàn cảnh khó khăn trước khi nhận được các phước hạnh vương quốc của Đấng Mê-si-a. Chúng ta cũng phải gặp nhiều đau buồn, thất vọng, và hoạn nạn trước khi được vào Nước của Đấng Christ .
Các đại đề mục:
Luận đề: Lòng ghen tuông của Đức Chúa Trời
Lời giải thích: Đức Chúa Trời buồn lòng vì dân Ngài chẳng đếm xỉa gì đến các nhà tiên tri của Ngài qua nhiều năm, và Ngài quan tâm không muốn họ noi theo các cấp lãnh đạo vô tâm và giả dối, chỉ muốn khai thác họ. Không vâng lời là nguồn gốc của các vấn đề, và là nguyên nhân của sự khổ sở của họ. Đức Chúa Trời ghen tuông đối với vấn đề tận hiến của họ cho Ngài.
Tầm quan trọng: Đức Chúa Trời ghen tuông vì vấn đề tận hiến của chúng ta. Muốn tránh sự tàn hại của Y-sơ-ra-ên, đừng noi theo các dấu chân của họ. Đừng chối bỏ Đức Chúa Trời, noi theo các giáo sư giả, hoặc dẫn người khác đi sai lạc. Hãy quay lại với Đức Chúa Trời, trung tín vâng theo các mệnh lệnh của Ngài, và chắc chắn rằng bạn đang dẫn dắt người khác theo con đường đúng.
Luận đề: Xây lại đền
Lời giải thích: Dân Do-thái bị thất vọng. Họ đã được giải thoát khỏi tù đày, nhưng đền thờ vẫn chưa hoàn tất. Xa-cha-ri khích lệ họ hãy tiếp tục xây lại nó. Đức Chúa trời sẽ vừa bảo vệ vừa thêm năng lực cho các công nhân (cán bộ) nhờ Thánh Linh Ngài, để thực hiện công tác của Ngài.
Tầm quan trọng: Vấn đề quan trọng ở đây còn hơn cả việc xây lại đền thờ - dân sự đang lảo đảo bước vào hồi thứ nhất của vở kịch kỳ diệu của Đức Chúa Trời về các thời kỳ sau rốt. Những ai trong chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, cần phải hoàn thành công tác Ngài giao. Muốn làm như thế, chúng ta phải được sự trợ giúp của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời sẽ ban Đức Thánh Linh cho chúng ta.
Luận đề: Nhà vua sắp giáng lâm
Lời giải thích: Đấng Mê-si-a sẽ đến, vừa để cứu vớt dân Ngài ra khỏi tội, vừa để trị vì như một nhà vua. Ngài sẽ lập nước Ngài, chinh phục tất cả các kẻ thù, và cai trị trên đất này. Sẽ có ngày mọi sự đều được đặt dưới quyền kiểm soát đầy tình thương và quyền năng của Ngài.
Tầm quan trọng: Đấng Mê-si-a dã đến như một đầy tớ để chịu chết thay cho chúng ta. Ngài sẽ trở lại với tư cách một nhà vua chiến thắng. Lúc ấy Ngài sẽ đem hoà bình đến cho cả thế giới. Hãy đầu phục quyền lãnh đạo của Ngài ngay bây giờ để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày trở lại khải hoàn của nhà Vua.
Luận đề: Sự bảo vệ của Đức Chúa Trời
Lời giải thích: Vào thời của Xa-cha-ri, đã có kẻ chống lại kế hoạch của Đức Chúa Trời và nhà tiên tri đã báo trước về những ngày hoạn nạn trong tương lai. Nhưng Lời Đức Chúa Trời vẫn còn mãi. Ngài vẫn nhớ các hoà ước Ngài từng lập với dân Ngài. Ngài chăm lo săn sóc cho họ, và sẽ giải cứu họ khỏi mọi thế lực của thế gian này đang áp bức họ.
Tầm quan trọng: Tuy điều ác vẫn hiện diện, thì tình yêu vô hạn của Đức Chúa Trời và sự lo lắng chăm sóc của Ngài đã được chứng tỏ qua nhiều thế kỷ. Đức Chúa Trời vẫn giữ lời hứa của Ngài. Tuy thân thể chúng ta có thể bị hủy hoại, chúng ta chẳng bao giờ sợ cho số phận tối hậu của mình, nếu chúng ta yêu mến và tin cậy Ngài.† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 08:37 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách