† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2159|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập Ma-la-chi

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-8-2011 08:44:08 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập Ma-la-chi

Các niên đại
Những kẻ bị lưu đày đầu tiên trở về Giê-ru-sa-lem, năm 538 TC
Bắt đầu xây lại đền thờ năm 536 TC
A-ghê, Xa-cha-ri trở thành nhà tiên tri năm 520 TC
Đền thờ được hoàn tất năm 516 TC
E-xơ-ra về đến Giê-ru-sa-lem năm 458 TC
Nê-hê-mi về đến Giê-ru-sa-lem năm 445 TC
Ma-la-chi trở thành nhà tiên tri năm 430 TC.
Lời giới thiệu
Một chiếc bình vỡ tan vì một chiếc cùi chỏ vô ý chạm phải, một món đồ chơi bị hỏng vì bị những ngón tay bé bỏng ép buộc nó làm việc quá sức, một tấm vải bị rách vì bị những bàn tay quá khoẻ mạnh nhưng nóng nảy lôi kéo. Các vật dụng, vải vóc bị hư rách thì có thể được sửa chữa hoặc bỏ tiền ra mua lại, nhưng các mối liên hệ bị tổn thương thì phải trả giá đắt hơn nhiều. Thái độ bất trung, không chân thật, những lời nói đầy thù hận và những lời thề nguyện bị quên đi, cắt đứt các mối dây liên hệ tế nhị giữa những cá nhân với nhau và gây ra những vết thương không phải là dễ chữa lành. Tuy nhiên, càng thê thảm hơn nữa, là mối liên hệ với Đức Chúa Trời lại bị gián đoạn.
Tình yêu của Đức Chúa Trời trọn vẹn, tuyệt đối. Và tình yêu của Ngài là một tình yêu bằng hành động - ban cho hướng dẫn và giữ gìn. Ngài thành tín tuyệt đối, luôn luôn trung thực với những lời hứa với tuyển dân của Ngài. Nhưng họ thì luôn luôn chối bỏ Đức Chúa Trời đầy tình yêu đó, vi phạm giao ước của Ngài, theo các thần khác, và tự sống theo ý riêng. Cho nên mối liên hệ đã bị tan vỡ.
Nhưng vết rạn nứt ấy không phải là vô phương sửa chữa, mọi hi vọng chưa phải là đã tan biến. Đức Chúa Trời vẫn còn có thể chữa trị, hàn gắn, và dệt lại một tấm vải. Sự tha tội bao giờ cũng có sẵn. Và đó là ân điển.
Đây là bức thông điệp của Ma-la-chi, nhà tiên tri của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem. Lời lẽ của ông nhắc lại cho người Do-thái, là tuyển dân của Đức Chúa Trời, về thái độ cố ý không vâng lời của họ, bắt đầu là giới các thầy tế lễ (MaMl 1:2-9), rồi bao gồm tất cả mọi người (MaMl 10:3-15). Họ đã tỏ ra thù địch với danh Đức Chúa Trời (MaMl 1:6), giả dối trong việc thờ phượng (MaMl 7:14), dẫn người khác phạm tội (MaMl 7:9); vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời (MaMl 11:16), gọi dữ là lành (MaMl 11:17), giữ lại các phần mười và các của lễ cho riêng mình (MaMl 8:12) và tự phụ tự mãn (MaMl 13:15). Mối liên hệ đã bị cắt đứt, và sự phán xét, trừng phạt đang chờ đợi họ. Tuy nhiên, giữa cảnh xấu xa gian ác đó, vẫn còn một số ít người trung tín - một số còn sót lại - vẫn yêu mến và tôn trọng Đức Chúa Trời. Ngài sẽ giáng phước trên những người nam, người nữ đó (MaMl 16:18).
Ma-la-chi vẽ ra một bức tranh đáng kinh ngạc về sự bất trung của dân Y-sơ-ra-ên, chứng minh rằng họ đáng bị trừng phạt, nhưng đan xen giữa cả bức thông điệp ấy là hi vọng - việc họ có thể được tha thứ. Điều đó đã được diễn tả thật đẹp đẽ trong (MaMl 4:2) “Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bệnh; các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng”.
Ma-la-chi kết thúc bằng một lời hứa về sự giáng lâm của “nhà tiên tri Ê-li” sẽ đem sự tha tội của Đức Chúa Trời đến cho tất cả mọi người nếu họ chịu ăn năn và có đức tin (MaMl 4: 5,6)
Sách Ma-la-chi là chiếc cầu bắc ngang Cựu ước và Tân ước. Trong khi bạn đọc sách Ma-la-chi, hãy xem mình là người được nhận lời này của Đức Chúa Trời cho dân sự Ngài. Hãy thẩm định chiều sâu của sự dấn thân của bạn, mức chân thành của sự thờ phượng của bạn, và hướng đi của đời sống bạn. Rồi hãy để cho Đức Chúa Trời vãn hồi mối liên hệ giữa bạn với Ngài bằng tình yêu và sự tha thứ của Ngài.
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Để đặt dân sự trực diện với tội lỗi họ hầu vãn hồi mối liên hệ giữa họ với Đức Chúa Trời.
Trước giả: Ma-la-chi
Đọc giả: Cho người Do-thái tại Giê-ru-sa-lem và người thuộc về Đức Chúa Trời ở khắp nơi.
Niên đại viết sách: Trước sau năm 430 TC
Bối cảnh: Ma-la-chi, A-ghê và Xa-cha-ri là các nhà tiên tri của thời kỳ hậu lưu đày cho xứ Giu-đa (vương quốc miền Nam). A-ghê và Xa-cha-ri quở trách dân sự về việc họ không hoàn tất việc xây lại đền thờ. Ma-la-chi thì đặt họ trực diện với việc bỏ bê đền thờ và cách thờ phượng giả dối, dung tục của họ.
Các câu chìa khoá: “Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bệnh, các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng” (MaMl 4:1,2)
Các nhân vật chính: Ma-la-chi, các thầy tế lễ.
Các địa điểm chính: Giê-ru-sa-lem, đền thờ.
Những nét đặc trưng: Ma-la-chi dùng bút pháp viết kịch đặt ra các câu hỏi của Đức Chúa Trời cho dân sự Ngài (chẳng hạn, xem MaMl 3:7,8).
Bố cục:
1. Các thầy tế lễ tội lỗi (MaMl 1:29)
2. Dân sự tội lỗi (MaMl 10:3-15)
3. Số ít người trung tín (MaMl 16:4-6)
Ma-la-chi quở trách dân sự và các thầy tế lễ vì tội chểnh mãng trong việc thờ phượng Đức Chúa Trời và không sống theo ý chỉ Đức Chúa Trời. Nếu các thầy tế lễ đã bất trung, thì làm thế nào họ lãnh đạo được dân sự? Họ đã trở thành những tảng đá vấp chân, thay vì là các lãnh tụ thuộc linh. Nếu dân sự ly dị vợ để cưới các phụ nữ ngoại đạo, làm thế nào họ dạy dỗ được cho con cái? Mối liên hệ giữa họ với Đức Chúa Trời đã trở thành tầm thường. Một khi mối liên hệ với Đức Chúa Trời trở thành kém quan trọng hơn điều đáng ra phải có, chúng ta có thể củng cố nó bằng cách bỏ đi các thói quen tội lỗi của mình thường suy nghĩ về Chúa, và dành cho Ngài số thì giờ tốt nhất của chúng ta hằng ngày.
Các đại đề mục
Luận đề: Tình yêu của Đức Chúa Trời
Lời giải thích: Đức Chúa Trời yêu dân Ngài cả khi họ chẳng đếm xỉa gì đến, hoặc không vâng lời Ngài. Ngài có sẵn nhiều phước hạnh lớn lao dành cho những ai trung tín với Ngài. Tình yêu của Ngài vốn vô cùng.
Tầm quan trọng: Vì Đức Chúa Trời yêu chúng ta nhiều như thế, Ngài rất ghét thói đạo đức giả và lối sống bất cần tất cả. Cách sống này phủ nhận mối liên hệ giữa Ngài với chúng ta. Cách chúng ta dâng cho Ngài và cách sống của chúng ta phản ảnh lòng trung thành của chúng ta vào tình yêu của chúng ta dành cho Đức Chúa Trời.
Luận đề: Tội lỗi của các thầy tế lễ
Lời giải thích: Ma-la-chi vạch rõ các lý do khiến các thầy tế lễ phải bị lên án. Họ biết điều Đức Chúa Trời đòi hỏi, thế nhưng các của lễ của họ không thành thật; họ lười biếng, tự phụ, và chai đá. Họ có thái độ lãnh đạm đối với việc thờ phượng Đức Chúa Trời và tuân thủ các chuẩn mực của Ngài.
Tầm quan trọng: Nếu các lãnh tụ tôn giáo mà sai lầm, thì làm sao họ lãnh đạo dân chúng? Tất cả chúng ta đều là cấp lãnh đạo theo một phương diện nào đó. Đừng bê trễ các trách nhiệm của bạn hay chỉ cai trị tuỳ nghi mà thôi. Bê trễ và vô cảm là những hành động không vâng lời. Đức Chúa Trời cần các lãnh tụ trung tín và thành thật.
Luận đề: Tội lỗi của dân sự
Lời giải thích: Dân sự đã không thuộc bài học của cuộc lưu đày, cũng chẳng chịu nghe các nhà tiên tri. Đàn ông thì chai đá, ly dị những người vợ chung thủy với họ để cưới các phụ nữ ngoại đạo trẻ đẹp hơn. Điều này chống lại luật pháp của Đức Chúa Trời, vì nó vi phạm điều luật về hôn nhân và đe doạ việc huấn luyện đạo giáo cho con cái. Nhưng thói kiêu ngạo đã làm lòng họ chai lì.
Tầm quan trọng: Đức Chúa Trời đáng được chúng ta tôn trọng, kính sợ và giữ lòng trung tín. Nhưng tội lỗi biến lòng chúng ta chai lì, vô cảm đối với thực trạng của chúng ta. Thói kiêu ngạo khiến chúng ta tự đánh giá cao vô căn cứ, đặt cách phê phán của chúng ta trên cả Đức Chúa Trời và xem thường người khác. Đừng để cho thói kiêu ngạo giữ lại sự dấn thân, tiền bạc, đời sống vợ chồng và gia đình, mà đáng lẽ bạn phải dâng hết cho Đức Chúa Trời.
Luận đề: Chúa tái lâm
Lời giải thích: Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với những người tận trung với Ngài được chứng minh bằng sự tái lâm của Đấng Mê-si-a. Đấng Mê-si-a sẽ dẫn người ta đến chỗ hoàn thiện mọi kỳ vọng tha thiết nhất của họ. Ngày Chúa tái lâm sẽ là ngày an ủi và chữa lành cho số ít người tận trung, nhưng là ngày phán xét cho những kẻ chối bỏ Ngài.
Tầm quan trọng: Sự giáng lâm lần đầu của Đấng Christ thanh lọc và tinh luyện toàn thể những người tin Ngài. Ngài sẽ tái lâm để vạch trần và lên án những kẻ kiêu ngạo, vô cảm hoặc chểnh mảng không chuẩn bị. Thế nhưng Đức Chúa Trời có thể chữa lành và hàn gắn. Sự tha tội đang được dành cho tất cả những ai chịu đến với Ngài.† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 08:37 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách