† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2244|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập Ma-thi-ơ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-8-2011 16:06:15 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập Ma-thi-ơ

Các niên đại:
-Hê-rốt Đại-đế bắt đầu trị vì năm 37 TC.
-Chúa Giê-xu giáng sinh năm 6/5 TC.
-Đào thoát sang Ai-cập, 5/4 TC.
- Hê-rốt Đại-đế thăng hà năm 4TC.
-Trở về Na-xa-rét, 4/3 TC.
-Xứ Giu-đê trở thành một tỉnh của La-Mã năm 6 SC.
-Hoàng đế Thi-be lên ngôi năm 6/7.
-Bôn-xơ Phi-lát được bổ nhiệm tổng trấn năm 26.
-Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ Ngài năm 26/27.
-Chúa Giê-xu chọn mười hai môn đệ năm 28.
-Chúa Giê-xu hóa bánh cho năm ngàn người ăn năm 29.
-Chúa Giê-xu bị đóng đinh vào thập tự giá, sống lại và thăng thiên, năm 30.
Lời giới thiệu
Trong lúc đoàn xe cơ giới từ từ lướt qua thành phố, hằng ngàn người chen chúc nhau trên lề đường, mong được có một cái nhìn thoáng qua. Nhiều đoàn người với kèn trống tưng bừng thông báo đoàn xe sắp đến, các nhân viên cảnh vệ vẹt đám đông và kè sát chiếc xe hòm. Những cuộc lễ lạc, nghi thức ngoại giao- Các biểu tượng hiện đại tỏ lòng kính trọng và chứng minh cho điạ vị quan trọng của các quan khách ngồi trong xe- báo hiệu một vị nguyên thủ quốc gia sắp đến. Dù họ là những lãnh tụ được truyền chức hay được bầu cử, chúng ta đều đề cao, tôn trọng họ.
Dân Do-thái đang chờ đợi một lãnh tụ đã được nhiều nhà tiên tri, là những nhân vật được linh cảm của Thượng Đế, hứa với họ từ nhiều thế kỷ trước. Họ tin rằng nhà lãnh tụ này - là Đấng Mê-si-a, Đấng được Thượng Đế xức dầu - sẽ cứu họ thoát khỏi ách áp bức của người La-mã và thiết lập một vương quốc mới. Với cương vị là vua họ, Ngài sẽ cai trị thế giới thật công bằng. Tuy nhiên, nhiều người Do-thái lại bỏ qua sự kiện rằng những lời tiên tri đó cũng bảo rằng nhà vua ấy là một người đầy tớ thống khổ, sẽ bị thiên hạ chối bỏ và giết đi. Cho nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi bấy giờ, có rất ít người nhận ra được Chúa Giê-xu chính là Đấng Mê-si-a. Làm thế nào con trai của bác thợ mộc nghèo nàn, xuất thân từ làng Na-xa-rét kia, lại có thể là vua của họ được? Thế nhưng, Chúa Giê-xu lại chính là Vua của cả thế gian này!
Ma-thi-ơ (Lê-vi) là một trong mười hai môn đệ của Chúa Giê-xu. Trước kia, ông vốn là một người thu thuế bị khinh dể, nhưng cuộc đời ông đã được con người quê quán xứ Ga-li-lê ấy làm thay đổi hẳn. Ma-thi-ơ đã viết sách Phúc âm này cho đồng bào người Do-thái của ông để chứng minh Chúa Giê-xu quả thật là Đấng Mê-si-a, và để giải thích về vương quốc của Ngài.
Ma-thi-ơ bắt đầu phần ký thuật của ông bằng cách đưa ra bảng gia phả của Chúa Giê-xu. Sau đó, ông kể lại việc Chúa Giê-xu ra đời và những năm thơ ấu của Ngài, kể cả việc gia đình Ngài phải đào thoát sang Ai-cập, dưới thời trị vì của vua Hê-rốt vốn là một bạo chúa giết người không gớm tay, rồi cả nhà lại trở về Na-xa-rét. Sau khi Giăng Báp-tít làm phép báp-tem cho Chúa Giê-xu (3:17) và Ngài đánh bại Sa-tan trong sa mạc, Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ của Ngài bằng việc gọi các môn đệ đầu tiên, và công bố Bài Giảng Trên Núi (5:1-7:29). Ma-thi-ơ chứng minh uy quyền của Chúa Giê-xu bằng cách tường thuật, lại các phép lạ chữa bệnh và đuổi quỉ, thậm chí khiến cả người chết sống lại nữa của Ngài.
Bất chấp sự chống đối của các Thầy biệt lập và nhiều lãnh tụ tôn giáo đương thời khác (12:1-15:39), Chúa Giê-xu cứ tiếp tục truyền dạy về Nước Trời (16:1-20:34). Trong thời gian này, Chúa Giê-xu phán dạy các môn đệ Ngài về cái chết gần kề và sự sống lại của Ngài (16:21), và tiết lộ lai lịch đích thực của Ngài với các sứ đồ Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng (Mat Mt 17:1-5). Lúc chức vụ Ngài sắp kết thúc, Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem trong một cuộc diễu hành dành cho nhân vật đã chiến thắng khải hoàn (21:1-11). Nhưng ngay sau đó, làm sóng chống đối dâng cao, nên Chúa Giê-xu biết ngày Ngài phải chịu chết đã gần kề. Ngài bèn truyền dạy cho các môn đệ về những ngày tương lai - những gì họ có thể trông đợi trước khi Ngài trở lại (24:1-51) và cách thức họ phải sống cho đến ngày ấy (25:1-46).
Trong phần cuối của sách Ma-thi-ơ (27:1-28:20), ông tập trung chú ý vào những ngày cuối cùng của Chúa Giê-xu trên thế gian này - Bữa Tiệc Tối, Bài cầu nguyện của Ngài trong vườn Ghết-sê-ma-nê, việc Ngài bị Giu-đa phản nộp, việc các môn đệ Ngài chạy trốn, việc Phi-e-rơ chối Ngài, những cuộc xét xử trước Cai-phe và Phi-lát, những lời phán cuối cùng của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, và việc Ngài được chôn cất trong một phần mộ vay mượn. Nhưng câu chuyện đã không chấm dứt ở đó, vì Đấng Mê-si-a đã sống lại - chinh phục sự chết và sau đó, phán bảo các môn đệ Ngài hãy cứ tiếp tục công tác của Ngài và khiến tất cả các dân các nước trở thành môn đệ Ngài.
Trong lúc bạn đọc sách phúc âm này, xin hãy lắng nghe bức thông điệp thật rõ ràng của Ma-thi-ơ, Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, là Vua các vua, và Chúa các chúa. Hãy kỷ niệm mừng chiến thắng của Ngài trên điều ác và sự chết, và nhận Chúa Giê-xu làm Chúa của đời sống mình.
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Để chứng minh rằng Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a, là Vua đời đời.
Trước giả: Ma-thi-ơ(Lê-vi)
Đọc giả: Ma-thi-ơ viết đặc biệt cho người Do-thái.
Niên đại trước tác: Có lẽ là giữa những năm 60-65 SC.
Bối cảnh: Ma-thi-ơ vốn là một nhân viên thu thuế người Do-thái, đã trở thành một trong số nhiều môn đệ của Chúa Giê-xu. Sách Phúc âm này là chiếc vòng liên kết nối liền Cựu ước với Tân ước, vì điểm nhấn mạnh của nó trên việc lời tiên tri được ứng nghiệm.
Câu chìa khoá: ”Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên-tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn.” Mat Mt 5:17
Các nhân vật chính: Chúa Giê-xu, Bà Ma-ri, Ông Giô-sép, Giăng Báp-tít, các môn đệ Chúa, các lãnh tụ tôn giáo,Cai-phe, Phi-lát, Ma-ri Ma-đơ-len.
Các địa điểm chính: Bê-liêm, Giê-ru-sa-lem, Ca-bê-nam, Ga-li-lê, Giu-đê.
Những nét đặc trưng: Sách Ma-thi-ơ đầy dẫy ngôn ngữ đề cập Đấng Mê-si-a (“Con trai vua Đa-vít” được dùng từ đầu chí cuối) và những câu tham chiếu Cựu ước ( 53 câu trích dẫn và 76 câu tham khảo khác). Sách Phúc âm này không được viết theo lối ký thuật biên niên sử; chủ đích của nó là trình bày chứng cứ rõ ràng rằng Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a, là Cứu Chúa.
Bố cục:
A. Sự giáng sinh và dọn đường cho Nhà Vua Giê-xu (1:1-4:11)
Dân Y-sơ-ra-ên đang trông đợi Đấng Mê-si-a, là vua họ. Ma-thi-ơ bắt đầu quyển sách của ông bằng cách chứng minh thế nào Chúa Cứu Thế Giê-xu vốn là hậu duệ của vua Đa-vít. Nhưng Ma-thi-ơ còn tiếp tục chứng minh rằng Thượng Đế đã không chỉ sai Chúa Giê-xu để trở thành một nhà vua trên thế gian này, nhưng còn để làm Vua của cả thiên đàng nữa. Vương quốc của Ngài sẽ lớn hơn cả nước của Đa-vít, vì nó vốn vô cùng vô tận. Ngay từ lúc Chúa Giê-xu mới ra đời, nhiều người đã nhìn nhận Ngài là vua. Nhà vua lúc ấy là Hê-rốt, cũng như chính Sa-tan, đều sợ vương quyền của Chúa Giê-xu nên cố tìm cách ngăn chận Ngài, nhưng nhiều người khác lại thờ phượng Ngài và dâng lên cho Ngài các tặng phẩm vốn chỉ dành cho bậc đế vương mà thôi. Chúng ta phải sẵn sàng nhìn nhận Chúa Giê-xu trong cương vị vốn có của Ngài, và thờ phượng như nhà vua của đời sống chúng ta.
B. Bức thông điệp và chức vụ của Nhà Vua Giê-xu (4:12-25:46)
1. Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ
2. Chúa Giê-xu giảng Bài Giảng Trên Núi
3. Chúa Giê-xu làm nhiều phép lạ
4. Chúa Giê-xu truyền dạy về Nước Trời
5. Chúa Giê-xu gặp nhiều phản ứng chống lại chức vụ của Ngài
6. Chúa Giê-xu trực diện với các lãnh tụ tôn giáo đối đầu với Ngài
7. Chúa Giê-xu truyền dạy trên núi Ô-liu
Bài Giảng Trên Núi của Chúa Giê-xu là những lời chỉ dẫn của Ngài về một cuộc đời sống trong Nước Ngài. Ngài cũng đưa ra nhiều ẩn dụ về chỗ khác nhau giữa nước Ngài với các vương quốc trên thế gian này. Vài đặc điểm sẽ khiến cho một người trở thành quan trọng trong vương quốc hầu đến của Thượng Đế, là sự tha thứ, tinh thần hoà nhã để kiến tạo hoà bình, và đặt tha nhân lên hàng đầu. Muốn trở thành các chuẩn mực của Thượng Đế ngay từ bây giờ. Chúa Giê-xu đã đến để chứng minh cho chúng ta thấy phải sống như thế nào để chứng tỏ rằng mình là những thần dân tận trung trong Nước Ngài.
C. Sự chết và sống lại của Nhà Vua Giê-xu (26:1-28:20)
Chúa Giê-xu được giới thiệu với dân Y-sơ-ra-ên, nhưng đã bị họ chối bỏ. Thật là lạ lùng cho một nhà vua mà lại bị tố cáo, bắt giữ và đóng đinh vào thập tự giá. Nhưng Chúa Giê-xu đã chứng minh quyền phép Ngài cả trên sự chết qua sự sống lại của Ngài, nên đã mở đường cho chúng ta vào Nước Trời. Với tất cả các chứng cứ rằng Chúa Giê-xu chính là Con Thượng Đế như thế, ngay đến chúng ta cũng phải tin nhận Ngài làm Chúa mình.
Các đại đề mục
[td Luận đề: Chúa Cứu Thế Giê-xu là Vua
Lý giải: Chúa Giê-xu đã tự bày tỏ mình là Vua các vua. Sự ra đời của Ngài, cuộc đời và lời truyền dạy của Ngài, các phép lạ của Ngài và chiến thắng khải hoàn của Ngài trên sự chết chứng minh lai lịch đích thực của Ngài.
Tầm quan trọng: Chúa Giê-xu không thể bị đặt ngang hàng với bất kỳ một người nào hay một quyền lực nào khác. Ngài là nhà vua tối cao của thời gian và vĩnh cửu, trời và đất, loài người và thiên sứ. Chúng ta phải dành cho Ngài địa vị xứng đáng, là làm Vua của đời sống chúng ta.
Luận đề: Đấng Mê-si-a
Lý giải: Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a, Đấng mà dân Do-thái vẫn trông đợi để giải phóng họ khỏi ách áp bức của người La-mã. Thế nhưng thảm hại thay, họ đã không nhận ra Ngài khi Ngài đến vì vương quyền của Ngài không đúng với điều trông mong của họ. Chủ đích thực sự của Đấng Giải Phóng được Thượng Đế xức dầu là chịu chết thay cho mọi người để giải thoát họ khỏi ách áp bức của tội lỗi.
Tầm quan trọng: Vì Chúa Giê-xu do Thượng Đế sai đến, cho nên ta phải phó thác cuộc đời mình cho Ngài. Chúng ta có thể sẵn sàng trả bằng mọi giá để nhìn nhận Ngài và tự hiến thân cho Ngài, vì Ngài sở dĩ đã đến là để làm Đấng Mê-si-a, làm Cứu Chúa chúng ta,
Luận đề: Nước Trời
Lý giải: Chúa Giê-xu đã đến thế gian để thiết lập vương quốc của Ngài. vương quốc trọn vẹn của Ngài sẽ được thực hiện khi Ngài tái lâm và bao gồm tất cả những ai đã tận trung theo Ngài.
Tầm quan trọng: Con đường để vào Nước Trời là bởi đức tin - tin rằng Chúa Cứu Thế đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi và biến đổi cuộc đời của chúng ta. Để chuẩn bị cho sự tái lâm của Ngài, chúng ta cần phải làm việc cho nước Ngài.
Luận đề: Những lời truyền dạy
Lý giải: Chúa Giê-xu truyền dạy dân chúng qua những bài giảng, những thí dụ minh hoạ và ẩn dụ. Bằng những lời truyền dạy ấy, Ngài chứng minh đâu là các thành tố thật sự của đức tin và làm thế nào để giữ mình khỏi sống một cuộc đời vô bổ và đạo đức giả.
Tầm quan trọng:Những lời truyền dạy của Chúa Giê-xu chỉ cho chúng ta một phương pháp để chuẩn bị cuộc đời mình cho vương quốc đời đời của Ngài, tức là phải sống cho phải lẽ, đứng đắn ngay bây giờ. Ngài đã sống đúng y như điều Ngài dạy, nên chúng ta cũng phải thực hành những gì mình truyền giảng.
[td Luận đề: Sự sống lại
Lý giải: Lúc Chúa Giê-xu từ chết sống lại, Ngài đã sống lại bằng quyền phép của một nhà vua đích thực. Bằng chiến thắng của mình trên sự chết, Ngài đã lập thành tích xứng đáng với một nhà vua, có quyền phép và quyền uy trên điều xấu, điều ác.
[mtc Tầm quan trọng: Sự sống lại chứng minh rằng Chúa Giê-xu có toàn quyền trên đời sống chúng ta - cả đến sự chết cũng không ngăn trở được kế hoạch dâng hiến sự sống vĩnh hằng của Ngài. Những ai tin Chúa Giê-xu có thể hi vọng cũng được sống lại giống như Ngài vậy. Nhiệm vụ của chúng ta là phải kể lại câu chuyện của Ngài cho tất cả mọi người trên thế gian này được nghe để cùng chia sẻ với chiến thắng của Ngài.
Các địa điểm chính trong sách Ma-thi-ơ: Câu chuyện về đời sống tại thế của Chúa Giê-xu bắt đầu tại thị trấn Bết-lê-hem trong tỉnh Giu-đê dưới thời đô hộ của đế quốc La-mã (2:1). Việc ấu vương bị doạ giết đã khiến ông Giô-sép đưa cả gia đình sang Ai-cập (2:14). Lúc họ hồi hương Thượng Đế đã đưa họ đến định cư tại Na-xa-rét trong xứ Ga-li-lê (2:22,23). Lúc được khoảng 30 tuổi, Chúa Giê-xu chịu phép báp-tem tại sông Giô-đanh và chịu cho ma quỉ cám dỗ trong sa mạc Giu-đê (3:13; 4:1). Chúa Giê-xu đặt căn cứ hành quân của Ngài tại Ca-bê-na-um (4:12,13) và từ đó, Ngài thi hành chức vụ khắp xứ Y-sơ-ra-ên, kể các ẩn dụ, truyền giảng về Nước Trời, và chữa bệnh. Ngài du hành đến tận vùng Ga-đa-ren để chữa lành cho hai người bị quỉ ám (8:28 và tt) hoá bánh cho hơn 5.000 người ăn chỉ với năm ổ bánh mì nhỏ và hai con cá tại bờ biển Ga-li-lê gần Bết-sai-đa (14:5 và tt), chữa bệnh tại Ghê-nê-xa-rết (14:34 và tt), thi hành chức vụ giữa những người ngoại quốc tại Ty-rơ và Si-đôn (15:21 và tt) viếng Sê-sa-rê Phi-líp nơi Phi-e-rơ công bố Ngài là Đấng Mê-si-a (16:13 và tt) giảng dạy tại Bê-rê vượt sông Giô-đanh (19:1). Khi bắt đầu chuyến đi cuối cùng lên Giê-ru-sa-lem Ngài đã bảo trước với các môn đệ về những gì sẽ xảy đến với Ngài tại đó (20:17 và tt). Ngài dành ít thì giờ cho Giê-ri-cô (20:29) rồi đến nghỉ đêm tại Bê-tha-ni suốt tuần lễ cuối cùng để đi và về tại Giê-ru-sa-lem, Ngài đã bị đóng đinh vào thập tự giá, nhưng rồi Ngài đã sống lại.
† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 08:37 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách