† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2306|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập Lu-ca

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-8-2011 16:07:48 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập Lu-ca

Lời giới thiệu
Mỗi một lần sinh nở là một phép lạ, và mỗi một đứa con sinh ra, là một tặng phẩm, một ân tứ của Đức Chúa Trời ban. Nhưng gần 20 thế kỷ trước đây, đã có một phép lạ kỳ diệu nhất của các phép lạ. Một em bé đã ra đời, nhưng em bé đó lại là Con Đức Chúa Trời. Các sách Phúc âm đều kể lại sự ra đời ấy, nhưng với tư cách một bác sĩ phụ sản, Lu-ca đã cung cấp nhiều chi tiết nhất chung quanh cơ hội có phần đáng sợ này. Với cha là Đức Chúa Trời còn mẹ là người phàm, Chúa Giê-xu đã bước vào lịch sử: Đức Chúa Trời mang hình hài thân xác con người.
Lu-ca khẳng định thần tánh của Chúa Giê-xu, nhưng điểm nhấn mạnh thật sự trong quyển sách của ông lại là chứng minh phần nhơn tánh của Ngài - Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, nhưng Ngài cũng là Con Người nữa. Là bác sĩ, Lu-ca là một nhà khoa học và với tư cách một người Hi-lap, ông là một con người tỉ mỉ, chi tiết. Cho nên chẳng có gì để ngạc nhiên khi ông bắt đầu phác hoạ công trình nghiên cứu sâu rộng của mình bằng cách giải thích rằng ông sắp tường trình các sự kiện (1:1-4). Lu-ca là một bạn thân và là bạn đồng hành của Phao-lô, cho nên ông có thể phỏng vấn nhiều môn đệ khác của Chúa, đọc được nhiều phần ký thuật có giá trị sử ký khác, và là người chứng kiến tận mắt sự ra đời và tăng trưởng của Hội thánh nguyên thủy. Sách Phúc âm và sách Công vụ các sứ đồ của ông đều là tài liệu lịch sử đáng tin.
Câu chuyện của Lu-ca bắt đầu với các thiên sứ hiện ra cùng Xa-cha-ri, rồi với bà Ma-ri, báo tin về sự ra đời sắp tới của các con trai họ. Từ Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét, Giăng Báp-tít, người dọn đường cho Chúa Cứu Thế sẽ ra đời. Còn bà Ma-ri sẽ bởi Đức Thánh Linh mà mang thai Chúa Giê-xu, là Con Đức Chúa Trời. Ngay sau khi Giăng ra đời, Sê-sa Au-gút-tơ đã ban hành một lệnh kiểm tra dân số, nên bà Ma-ri và ông Giô-sép đã phải đến Bết-lê-hem là thị trấn của Đa-vít, một ông tổ nhiều đời của họ. Tại đây, con trẻ đã ra đời. Các thiên sứ đã thông báo biến cố vui mừng này cho những người chăn chiên, và họ đã tức tốc tìm đến máng cỏ là nơi Chúa Cứu Thế đang nằm. Khi các người chăn chiên từ giã ra về, họ lớn tiếng ca ngợi tán tụng Đức Chúa Trời và loan truyền tin ấy. Tám ngày sau đó, Chúa Giê-xu chịu phép cắt bì rồi được dâng cho Đức Chúa Trời trong đền thờ, nơi Si-môn và An-ne xác nhận lý lịch của Chúa Giê-xu là Cứu Chúa, Đấng Mê-si-a của họ.
Lu-ca cung cấp cho chúng ta một cái nhìn lướt qua về Chúa Giê-xu năm Ngài 12 tuổi - Ngài tranh luận về thần học với các giáo sư dạy luật tại đền thờ (2:41-52). Biến cố xảy ra tiếp theo đó là nhiều năm về sau, khi chúng ta được đọc về Giăng Báp-tít đang truyền giảng trong sa mạc. Chúa Giê-xu đã đến với Giăng để chịu phép báp-tem trước khi bắt đầu chức vụ công khai của Ngài (3:1-38). Tại đây, Lu-ca vẽ ra bảng gia phả của Chúa Giê-xu từ phía cha nuôi Ngài là Giô-sép, qua Đa-vít, và Áp-ra-ham để trở về tận A-đam, nhấn mạnh lý lịch của Chúa Giê-xu với tư cách Con người.
Sau khi chịu cám dỗ (4:1-13) Chúa Giê-xu đã trở về xứ Ga-li-lê để giảng đạo, dạy dỗ và chữa bệnh (4:14-21:38). Trong giai đoạn này, Ngài bắt đầu tập họp nhóm 12 môn đệ của mình (5:1-10,27-29). Về sau Chúa Giê-xu sai phái các môn đệ ấy đi ra truyền giảng Nước Trời. Khi các vị trở về, Chua Giê-xu đã tiết lộ cho họ về sứ mạng của Ngài, lý lịch đích thực của Ngài, và vấn đề làm môn đệ thì có ý nghĩa gì (9:18-62). Sứ mạng của Ngài sẽ đưa Ngài đến Giê-ru-sa-lem (9:51-55), nơi Ngài bị chối bỏ, bị xét xử, và đóng đinh vào thập tự giá.
Trong khi Chúa Giê-xu vác thập tự giá của Ngài đến Gô-gô-tha, có nhiều phụ nữ tại Giê-ru-sa-lem, đã vì Ngài mà khóc, nhưng Ngài bảo họ hãy khóc vì chính họ và con cái họ (23:28). Nhưng sách Phúc âm Lu-ca đã không kết thúc trong âu sầu. Nó chấm dứt bằng phần ký thuật đầy phấn khởi về việc Chúa Giê-xu đã từ chết sống lại, về việc Ngài đã hiện ra với các môn đệ Ngài, và lời hứa Ngài sẽ sai Đức Thánh Linh đến (24:1-53). Xin bạn hãy đọc phần ký thuật chính xác mà Lu-ca đã viết thật đầy đủ về cuộc đời của Chúa Giê-xu, là Con Người mà đồng thời cũng là Con Đức Chúa Trời. Rồi hãy ca ngợi tán tụng Đức Chúa Trời vì đã sai Cứu Chúa đến với tất cả mọi người - Ngài là Chúa đã sống lại và chiến thắng khải hoàn của chúng ta.
A. Những địa điểm chính trong sách Lu-ca:
Lu-ca bắt đầu phần ký thuật của ông trong đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, cho ta phần bối cảnh về sự ra đời của Giăng Báp-tít, sau đó, chuyển sang thị trấn Na-xa-rét và câu chuyện về bà Ma-ri, người đã được chọn làm mẹ của Chúa Giê-xu (1:26 và tt). Do hậu quả của chiếu chỉ truyền lệnh kiểm tra dân số của Sê-sa, bà Ma-ri và ông Giô-sép phải đến Bết-lê-hem, là nơi Chúa Giê-xu phải ra đời để ứng nghiệm lời tiên tri (2:1 và tt). Chúa Giê-xu lớn lên ở Na-xa-rét và bắt đầu chức vụ bằng việc chịu cho Giăng làm phép báp-tem (3:21,22), và chịu ma quỉ cám dỗ (4:1 và tt). Phần lờn chức vụ Ngài tập trung tại Ga-li-lê - Ngài xem Ca-bê-na-um là “quê hương” mình (4:3 và tt) để từ đó Ngài giảng dạy cho cả khu vực ấy (8:1 và tt). Về sau Ngài đến thăm vùng Ghê-ra-sê nơi Ngài đã chữa lành cho một người bị quỉ ám (8:36 và tt). Ngài hoá bánh cho hơn 5.000 người ăn trong một bữa ăn trên bờ biển Ga-li-lê gần Bết-sai-đa (9:10 và tt). Chúa Giê-xu luôn luôn đến Giê-ru-sa-lem để dự các kỳ lễ lớn, và Ngài vui vẻ đi thăm các bạn thân trong làng Bê-tha-ni gần đó (10:38 và tt). Ngài từng chữa lành cho một người cùi tại vùng biên giới giữa xứ Ga-li-lê và xứ Sa-ma-ri (17:11) và giúp một nhân viên thu thuế bất lương tại Giê-ri-cô làm thay đổi cuộc đời (19:1 và tt). Hai ngôi làng nhỏ là Bê-pha-giê và Bê-tha-ni trên núi Ô-li-ve vốn là những nơi nghỉ ngơi của Chúa Giê-xu trong những ngày cuối cùng Ngài còn tại thế. Ngài bị đóng đinh vào thập tự giá phía ngoài các tường thành Giê-ru-sa-lem, nhưng Ngài đã sống lại. Trong số các môn đệ đầu tiên được nhìn thấy Chúa Cứu Thế phục sinh, có hai người trên con đường dẫn đến Em-ma-út (24:13 và tt).
B. Các niên đại
-Hê-rốt Đại-đế bắt đầu trị vì năm 37 TC.
-Chúa Giê-xu giáng sinh năm 6/5 TC.
-Đào thoát sang Ai-cập, 5/4 TC.
- Hê-rốt Đại-đế thăng hà năm 4TC.
-Trở về Na-xa-rét, 4/3 TC.
-Xứ Giu-đê trở thành một tỉnh của La-Mã năm 6 SC.
-Hoàng đế Thi-be lên Ngôi năm 6/7.
-Bôn-xơ Phi-lát được bổ nhiệm tổng trấn năm 26.
-Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ Ngài năm 26/27.
-Chúa Giê-xu chọn mười hai môn đệ năm 28.
-Chúa Giê-xu hóa bánh cho năm ngàn người ăn năm 29.
-Chúa Giê-xu bị đóng đinh vào thập tự giá, sống lại và thăng thiên, năm 30.
C. Những đặc điểm quan trọng
Chủ đích: Để trình bày một phần ký thuật chính xác về cuộc đời của Chúa Cứu Thế, và để giới thiệu Chúa Cứu Thế vừa là một con người vừa là Đấng Cứu Thế trọn vẹn.
Trước giả: Lu-ca một thầy thuốc (CoCl 4:14), một Cơ-đốc nhân người Hi-lạp và là người ngoại quốc. Ông là người ngoại quốc duy nhất được biết là một trước giả viết Tân ước. Lu-ca là một bạn thân và bạn đồng hành của Phao-lô. Ông cũng viết sách Công vụ các sứ đồ, và hai quyển sách này đi đôi với nhau.
Đọc giả: Cho Thê-ô-phi-lơ ("một người yêu mến Đức Chúa Trời"), những người ngoại quốc, và mọi người ở khắp nơi.
Niên đại trước tác: Khoảng năm 60 SC
Bối cảnh: Lu-ca viết sách này tại Rô-ma hoặc cũng có thể là tại Sê-sa-rê.
Câu chìa khoá: “Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: Hôm nay sự cứu đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu Áp-ra-ham. Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất” (LuLc 19:9,10)
Các nhân vật chính: Chúa Gê-xu, Ê-li-sa-bét, Xa-cha-ri, Giăng Báp-tít, bà Ma-ri, các môn đệ Chúa, Hê-rốt Đại đế, Phi-lát, Ma-ri Ma-đơ-len.
Các địa điểm chính: Bết-lê-hem, Ga-li-lê, Giu-đê, Giê-ru-sa-lem.
Những nét đặc trưng: Đây là sách Phúc âm toàn diện nhất. Từ vựng và dụng ngữ phổ cập chứng minh trước giả là một người có học vấn. Ông thường đề cập các chứng bệnh và chẩn bệnh. Lu-ca nhấn mạnh việc Chúa Giê-xu giao du với mọi người. chú trọng vào việc cầu nguyện, các phép lạ và các thiên sứ; ghi lại những bài thánh ca tán tụng được linh cảm và dành một vị trí nổi bật cho phụ nữ. Phần lớn đoạn từ 9:51-18:43 không thấy có trong bất kỳ một sách Phúc âm nào khác.
Bố cục
A. Sự giáng sinh và phần chuẩn bị cho Chúa Giê-xu là Cứu Chúa (1:1-4:13
Từ một em bé tự mình chẳng làm được gì, Chúa Giê-xu đã lớn lên để trở thành một con người có đầy đủ tài năng để hoàn thành sứ mạng của mình trên đất này. Ngài là một con người trọn vẹn tự phát triển về mọi phương diện y như chúng ta. Thế nhưng Ngài cũng vẫn là Đức Chúa Trời trọn vẹn. Ngài đã không chọn lấy những lối đi tắt và không hề tự cô lập hoá khỏi mọi áp lực và cám dỗ của cuộc đời. Với chúng ta cũng chẳng có lối đi tắt nào cả khi chuẩn bị cuộc đời mình để phục vụ Đức Chúa Trời.
B. Bức thông điệp và chức vụ của Cứu Chúa Giê-xu (4:14-21-38)
1. Chức vụ của Chúa Giê-xu trong xứ Ga-li-lê
2. Chức vụ của Chúa Giê-xu trên đường đến Giê-ru-sa-lem.
3. Chức vụ của Chúa Giê-xu tại Giê-ru-sa-lem.
Chúa Giê-xu dạy dỗ nhiều đám quần chúng đông đảo, đặc biệt là bằng ẩn dụ, là những câu chuyện kể hàm chứa nhiều chân lý quan trọng. Nhưng chỉ có những ai chịu chú ý lắng nghe thì mới hiểu mà thôi. Chúng ta hãy cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời giúp chúng ta thấu hiểu các hàm ý của những chân lý này đối với đời sống chúng ta, để chúng ta có thể cứ ngày càng giống Chúa Giê-xu hơn.
C. Sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu, là Cứu Chúa (22:1-24:53).
Cứa Chúa của thế gian đã bị bắt và xử tử. Nhưng sự chết đã không hủy diệt được Ngài, và Chúa Giê-xu đã sống lại và thăng thiên. Trong bộ sách ký thuật tỉ mỉ, đầy giá trị sử ký của Lu-ca, chúng ta nhận được nhiều sự kiện về sự sống lại của Chúa Giê-xu. Chúng ta chẳng những phải tin rằng các sự kiện ấy là thật mà còn phải tin Chúa Cứu Thế làm Cứu Chúa của mình nữa. Thật là thiển cận nếu chúng ta bỏ qua sự kiện này, nhưng cũng đáng buồn biết bao nếu chúng ta chấp nhận các sự kiện ấy, nhưng lại bỏ qua sự tha tội mà Chúa Giê-xu dành cho mỗi người chúng ta.
D. Các đại đề mục:
Luận đề: Chúa Cứu Thế Giê-xu là Cứu Chúa.
Phần lý giải: Lu-ca mô tả thế nào Con Đức Chúa Trời đã đi vào lịch sử nhân loại. Chúa Giê-xu đã sống như một tấm gương về một con người trọn vẹn. Sau chức vụ trọn vẹn, Ngài cung cấp một sinh tế trọn vẹn vì tội lỗi của chúng ta, để chúng ta có thể được cứu.
Tầm quan trọng: Chúa Giê-xu là người lãnh đạo và Cứu Chúa trọn vẹn của chúng ta. Ngài ban sự tha tội cho tất cả những ai chịu tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cuộc đời họ và tin rằng điều Ngài phán đó là thật.
Luận đề: Sử ký
Phần lý giải: Lu-ca là một y sĩ và là sử gia. Ông chú trọng nhiều vào các niên đại và chi tiết, kết hợp Chúa Giê-xu với các biến cố và nhiều con người trong lịch sử.
Tầm quan trọng: Lu-ca ghi lại nhiều chi tiết để chúng ta có thể tin rằng cuộc đời của Chúa Giê-xu là đáng tin. Càng quan trọng hơn nữa, là chúng ta có thể tin chắc rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời.
Luận đề: Con người
Phần lý giải: Chúa Giê-xu quan tâm sâu sắc đến con người và các mối liên hệ giữa họ. Ngài chứng tỏ thái độ quan tâm nồng ấm đến những người theo Ngài và các bạn thân của Ngài - người nam, người nữ và trẻ con.
Tầm quan trọng: Chúa Giê-xu yêu thương mọi người là tin mừng cho tất cả. Bức thông điệp của Ngài dành cho tất cả mọi người thuộc mọi quốc gia dân tộc. Mỗi người chúng ta đều được cơ hội để đáp lại với Ngài bằng đức tin.
Luận đề: Lòng nhân ái
Phần lý giải: Là một con người trọn vẹn, Chúa Giê-xu bày tỏ thiện cảm và thương xót với người nghèo khổ, bị khinh dể tổn thương và tội lỗi. Ngài không khước từ hay bỏ quên một ai cả.
Tầm quan trọng: Chúa Giê-xu vượt xa một ý niệm hay một giáo sư - Ngài lo lắng chăm sóc cho bạn. Chỉ có loại tình yêu sâu sắc đó mới thoả mãn được nhu cầu của bạn mà thôi.
Luận đề: Đức Thánh Linh
Phần lý giải: Đức Thánh Linh hiện diện khi Chúa Giê-xu ra đời, chịu phép báp-tem thi hành chức vụ và sống lại, Chúa Giê-xu đã sống lệ thuộc vào Đức Thánh Linh để nêu gương trọn vẹn cho chúng ta.
Tầm quan trọng: Đức Thánh Linh đã được Đức Chúa Trời sai xuống để xác nhận uy quyền của Chúa Giê-xu. Đức Thánh Linh được ban xuống là để giúp mọi người có thể sống cho Chúa Cứu Thế. Bởi đức tin, chúng ta có thể được sự hiện diện và quyền năng của Đức Thánh Linh để làm chứng và phục vụ.




† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 08:37 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách