† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2366|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập Công Vụ Các Sứ Đồ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-8-2011 16:09:17 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập Công Vụ Các Sứ Đồ


Những địa danh chủ chốt trong sách Công vụ các Sứ Đồ
Các chuyến du hành truyền giáo của sứ đồ Phao-lô được ghi lại trong phần lớn quyển sách này. Ông từng du hành trên nhiều tuyến đường dài gian nan để truyền bá Phúc Âm không mệt mỏi khắp phần lớn La-mã đế quốc. Tất cả các chuyến đi của ông, cả bằng đường bộ lẫn đường biển cộng lại, đã dài hơn 13.000 dặm theo đường chim bay.
1. Giu-đê: Chúa Giê-xu thăng thiên tại núi Ô-li-ve, ngoài thành Giê-ru-sa-lem, và các môn đệ Ngài trở vào thành phố để chờ được đổ đầy Đức Thánh Linh, là việc đã xảy ra vào ngày lễ Ngũ Tuần. Phi-e-rơ đã giảng một bài đầy quyền năng cho người Do Thái từ khắp nơi của đế quốc về dự lễ đều được nghe. Hội thánh tại Giê-ru-sa-lem tăng trưởng, nhưng Ê-tiên đã tử đạo do các lãnh tụ Do Thái giáo không tin Chúa Giê-xu (Cong Cv 1:1-7:59) .
2. Sa-ma-ri: Sau cái chết của Ê-tiên, việc bắt bớ bách hại gia tăng cường độ, nhưng biến cố ấy khiến các tín hữu rời khỏi Giê-ru-sa-lem để truyền bá Phúc Âm cho nhiều thành phố khác trong đế quốc. Phi-líp đem Phúc Âm đến cho dân Sa-ma-ri, và cả cho một người từ Ê-thi-ô-bi đến nữa (8:1-40) .
3. Sy-ri: Phao-lô (Sau-lơ) bắt đầu truyện tích của ông như một người bắt bớ bách hại các Cơ Đốc nhân, chỉ để rồi phải trực diện với chính Chúa Giê-xu trên con đường đi Đa-mách. Ông trở thành một tín hữu, nhưng đức tin mới của ông đã gây nhiều chống đối, nên ông phải trở về quê quán là Tạt-sơ để được an toàn. Ba-na-ba đã tìm gặp Phao-lô tại Tạt-sơ và đưa ông đến Hội thánh An-ti-ốt, xứ Sy-ri, nơi hai vị cùng cộng tác với nhau. Trong thời gian ấy, Phao-lô thấy một khải tượng đã đưa ông đến Sê-sa-rê, nơi ông giới thiệu Phúc Âm cho một gia đình người ngoại quốc khiến họ trở thành Cơ Đốc nhân (9:1-12:25) .
4. Chíp-rơ và Ga-la-ti: Phao-lô và Ba-na-ba được Hội thánh tại An-ti-ốt xứ Sy-ri biệt riêng ra cho công việc của Đức Chúa Trời là truyền bá Phúc Âm cho các thành phố khác. Hai vị đã thực hiện chuyến du hành truyền giáo đầu tiên đến đảo Chíp-rơ và Ga-la-ti (13:1-14:28) .
5. Giê-ru-sa-lem: Ý kiến trái ngược nhau giữa các Cơ Đốc nhân người Do Thái với các Cơ Đốc nhân người ngoại quốc về vấn đề giữ luật pháp đã dẫn tới một giáo hội nghị đặc biệt, có các ủy viên từ các Hội thánh ở An-ti-ốt và Giê-ru-sa-lem cùng họp nhau tại Giê-ru-sa-lem. Hội nghị cùng giải quyết cuộc tranh chấp và tin tức được đưa về An-ti-ốt (15:1-35) .
6. Ma-xê-đoan: Ba-na-ba du hành đến Chíp-rơ, trong khi Phao-lô thực hiện chuyến lưu hành truyền giáo thứ hai của mình. Ông thăm lại các Hội thánh tại Ga-la-ti và hướng về Ê-phê-sô, nhưng Đức Thánh Linh đã ngăn trở ông. Ông bàn chuyển sang hướng Bắc để đến Bi-thi-ni và Bông, nhưng một lần nữa, ông đã được bảo là không nên đi. Sau đó, ông nhận được “tiếng gọi của một người Ma-xê-đoan”, nên theo sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh để vào các thành phố của xứ Ma-xê-đoan (15:36-17:14)
7. A-chai:Phao-lô du hành từ Ma-xê-đoan đến A-then và Cô-rinh-tô trong xứ A-chai, rồi đi tàu đến Ê-phê-sô trước khi quay trở lại Sê-sa-rê, Giê-ru-sa-lem, và cuối cùng là trở về An-ti-ốt (17:15-18:22) .
8. Ê-phê-sô: Chuyến du hành truyền giáo thứ ba của Phao-lô đưa ông trở lại Si-li-si và Ga-la-ti và lần này thì ông đến thẳng Ê-phê-sô thuộc A-si. Ông viếng thăm nhiều thành phố khác nữa trong tỉnh A-si trước khi trở lại Ma-xê-đoan và A-chai. Rồi ông trở về Giê-ru-sa-lem, bằng tàu, dù biết rằng người ta đang chờ để bắt giữ ông ở đó (18:23-23:30)
9. Sê-sa-rê: Phao-lô bị bắt tại Giê-ru-sa-lem và giải sang An-ti-ba-tri, rồi đến Sê-sa-rê do một toán quân La-mã. Phao-lô luôn luôn lợi dụng bất luận một cơ hội nào để chia xẻ Phúc Âm, và ông đã làm như thế trước mặt nhiều lãnh tụ người ngoại quốc. Vì Phao-lô khiếu nại lên hoàng đế La-mã (Sê-sa), nên ông đã bắt đầu chuyến đi dài đến Rô-ma (23:31-36:32) .
10. Rô-ma: Sau nhiều trận bão, nhiều lần đổ bộ lên đảo Cơ-rết và bị đắm tàu tại đảo Man-tơ, Phao-lô đã đến được Si-si-lơ, và cuối cùng là nước Ý, nơi ông du hành bằng đường bộ, có lính canh, đến địa chỉ phải đến mà từ lâu ông đã chờ đợi, là Rô-ma, thủ đô của đế quốc (27:1-28:31) .
Các niên đại
- Chúa Giê-xu bị đóng đinh vào thập tự giá; lễ Ngũ tuần; Hội thánh khai sinh 30SC
- Ê-tiên tử đạo; Sau-lơ ăn năn quy đạo 35 SC
- Phao-lô trở lại Tạt-sơ 38 SC
- Ba-na-ba đi tìm Phao-lô 43 SC
- Gia-cơ tử đạo; Phi-e-rơ bị tù 44 SC
- Chuyến du hành truyền giáo thứ nhất của Phao-lô 46-48 SC
- Giáo hội nghị Giê-ru-sa-lem 50 SC
- Chuyến du hành truyền giáo thứ hai của Phao-lô 50-52 SC
- Chuyến du hành truyền giáo thứ ba của Phao-lô 53-57 SC
- Nero lên ngôi hoàng đế 54 SC
- Phao-lô bị cầm tù tại Sê-sa-rê 57-59 SC
- Chuyến du hành đến Rô-ma của Phao-lô 59 SC
- Phao-lô được trả tự do 62 SC
- Phao-lô tuận đạo 67 SC
- La-mã phá hủy Giê-ru-sa-lem 70 SC
Các đặc điểm quan trọng
Chủ đích: Trình bày một phần ký thuật chính xác về sự ra đời và tăng trưởng của Hội thánh Chúa Cứu Thế.
Trước giả: Lu-ca (một y sĩ người ngoại quốc).
Đọc giả: Thê-ô-phi-lơ và toàn thể những người theo Đức Chúa Trời.
Niên đại sách được viết ra: Giữa 63 và 70 SC.
Bối cảnh: Sách Công vụ là mắc xích nối liền đời sống của Chúa Cứu Thế với đời sống của Hội thánh, nối liền các sách Phúc Âm với các Thư tín.
Câu chìa khóa: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất” (Cong Cv 1:8)
Các nhân vật chính: Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, Ê-tiên, Phi-líp, Phao-lô, Ba-na-ba, đại đội trưởng Cọt-nây, Gia-cơ (em Chúa Giê-xu), Ti-mô-thê, Ly-đi, Si-la, Tít, A-bô-lô, A-ga-bút, A-na-nia, Phê-lít, Phê-tu, Ạc-ríp-ba, Lu-ca.
Các địa danh chính: Giê-ru-sa-lem, Sa-ma-ri, Ly-đa, Giốp-bê, An-ti-ốt, Chíp-rơ, Bi-si-đi, Y-cô-ni, Lít-trơ, Đẹt-bơ, Phi-líp, Tê-sa-lô-ni-ca, Bê-rê, A-then, Cô-rinh-tô, Ê-phê-sô, Sê-sa-rê, Man-tơ, Rô-ma.
Những nét đặc trưng: Sách Công vụ là phần tiếp theo sách Phúc Âm Lu-ca. Vì sách Công vụ kết thúc đột ngột, có lẽ Lu-ca có kế hoạch viết một sách thứ ba nữa để tiếp tục câu chuyện.
Lời giới thiệu
Bằng một cử động của các ngón tay, sự ma sát xảy ra, và một tia lửa phụt lên từ chiếc diêm quẹt bén sang mảnh bùi nhùi. Một ngọn lửa nhỏ đốt cháy các phần ngoài và tăng trưởng, được gỗ và không khí cung cấp phần nhiên liệu. Sức nóng nảy sinh và và chẳng bao lâu, từ nơi nhóm lửa xuất hiện những lưỡi lửa màu đỏ cam. Lửa càng dâng cao và càng lan rộng, thiêu hủy nhiều củi. Ngọn lửa nhỏ đã trở thành một đám lửa.
Gần 2.000 năm trước đây, một cây diêm quẹt đã được đánh lên tại xứ Palestine. Thoạt tiên, chỉ có vài người trong cái gác nhỏ bé đó của thế giới đã được chạm đến và làm cho nóng lên; nhưng ngọn lửa đã tràn lan, vượt khỏi Giê-ru-sa-lem và xứ Giu-đê ra cả thế gian cho tất cả mọi người. Sách Công vụ cung cấp một phần ký thuật được chứng kiến tận mắt về ngọn lửa và đám lửa ấy - là sự ra đời và bành trướng của Hội thánh. Bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem với một nhóm nhỏ các môn đệ của Chúa, bức thông điệp ấy đã du hành xuyên qua La-mã đế quốc. Được Đức Thánh Linh ban quyền năng cho, nhóm người can đảm này đã truyền giảng, dạy dỗ, chữa bệnh, và chứng minh tình yêu trong các hội trường, trường học, trên núi, trên tàu, và trên các con đường của sa mạc - khắp nơi nào mà Đức Chúa Trời phái họ đến và sinh hoạt tại đó, và thế là lịch sử thế giới đã được thay đổi.
Được Lu-ca viết như phần tiếp theo sách Phúc Âm của ông, sách Công là một quyển sử ký chính xác của Hội thánh nguyên thủy. Nhưng sách Công vụ còn là một sách thần học nữa, với những bài học và những tấm gương sinh động về công tác của Đức Thánh Linh, của các mối liên hệ và sự tổ chức Hội thánh, các hàm ý của ân điển, và quy luật của tình yêu. Và sách Công vụ cũng là một tác phẩm biện giải học, xây dựng một vỏ bọc vững chắc cho những lời tuyên xưng và hứa hẹn có giá trị của Cơ Đốc giáo.
Sách Công vụ bắt đầu với việc Đức Thánh Linh đã hứa được đổ xuống và xuất phát điểm của công tác truyền bá Phúc Âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phúc Âm được Thánh Linh cảm ứng này bắt đầu tại Giê-ru-sa-lem và sau đó, đã lan tràn đến Rô-ma, phủ trùm phần lớn La-mã đế quốc. Thoạt tiên, Phúc Âm đến với dân Do Thái; nhưng họ đã chối bỏ. Lẽ dĩ nhiên là có một phần sót lại của dân Do Thái đã vui vẻ tiếp nhận Tin Lành. Nhưng việc phần lớn dân Do Thái vẫn tiếp tục chối bỏ khiến Tin mừng ấy cứ ngày càng được truyền bá sâu rộng hơn cho người ngoại quốc. Đây chính là kế hoạch của Chúa Giê-xu: Phúc Âm phải từ Giê-ru-sa-lem xuất phát, rồi truyền ra trong xứ Giu-đê, truyền sang xứ Sa-ma-ri, và cho đến tận các địa cực (1:8) . Thật vậy, đây quả đúng là khuôn mẫu mà phần ký thuật của sách Công vụ noi theo. Cuộc truyền bá quang vinh bắt đầu tại Giê-ru-sa-lem (các chương 1-7) rồi truyền sang xứ Giu-đê và Sa-ma-ri (chương 8 và các chương tiếp theo), và các xứ xa hơn Giu-đê nữa (11:19; 13:4, và cho đến cuối sách Công vụ). Nửa phần sau của sách Công vụ chú trọng trước hết vào các chuyến du hành truyền giáo của Phao-lô cho nhiều quốc gia ở miền Bắc Địa Trung hải. Ông cùng các bạn đồng hành đã đem Phúc Âm đến trước nhất là cho người Do Thái, rồi sau đó mới đến người ngoại quốc. Một số người Do Thái đã tin, và nhiều người ngoại quốc cũng vui mừng tin nhận Phúc Âm. Nhiều Hội thánh mới đã mọc lên, và nhiều tín hữu mới bắt đầu tăng trưởng trong sinh hoạt Cơ Đốc nhân.
Khi bạn đọc sách Công vụ hãy tự đặt mình vào địa vị của các môn đệ Chúa - đồng cảm với họ trong việc được đổ đầy Đức Thánh Linh và cùng rung động với họ khi thấy hằng ngàn người đáp lại thông điệp Phúc Âm. Hãy cảm nhận sự tận hiến của họ khi họ dâng tất cả cả tài năng và tài sản cho Chúa Cứu Thế. Và khi bạn đọc sách ấy, hãy theo dõi thái độ mạnh dạn do được Thánh Linh hướng dẫn của số tín hữu hồi thế kỷ thứ nhất này, là những người từng vượt qua đau khổ và trực diện với cái chết để tận dụng mọi cơ hội nói về Chúa đã chịu đóng đinh vào thập tự giá rồi sống lại cho họ. Sau đó, hãy quyết định trở thành những người nam người nữ mang khải tượng từ Đức Chúa Trời đến cho thế kỷ này.
Bố cục
A. Chức vụ của Phi-e-rơ
(1:1-12:25)
1. Thành lập Hội thánh
2. Bành trướng Hội thánh
Sau khi Chúa Cứu Thế Giê-xu phục sinh, Phi-e-rơ đã mạnh dạn truyền giảng đạo và thực hiện nhiều phép lạ. Các hành động của ông đã chứng minh thật sinh động nguồn gốc và tác dụng của quyền năng của Cơ Đốc giáo. Nhờ có Đức Thánh Linh, những người thuộc về Đức Chúa Trời được ban cho quyền năng của Cơ Đốc giáo và năng lực để hoàn thành nhiệm vụ. Hiện nay Đức Thánh Linh vẫn sẵn sàng ban quyền năng cho các tín hữu. Chúng ta phải trông chờ vào Đức Thánh Linh để được ban cho sức lực, lòng can đảm, và cái nhìn thông tuệ hầu hoàn tất công tác vì Đức Chúa Trời của chúng ta.
B. Chức vụ của Phao-lô (13:1-2:31)
1. Chuyến du hành truyền giáo thứ nhất
2. Giáo hội nghị tại Giê-ru-sa-lem
3. Chuyến du hành truyền giáo thứ hai
4. Chuyến du hành truyền giáo thứ ba
5. Phao-lô bị xét xử
Những cuộc phiêu lưu truyền giáo của Phao-lô vạch rõ cho chúng ta thấy sự tiến bộ của Cơ Đốc giáo. Phúc Âm không thể bị giữ chặt trong một góc nhỏ của thế giới. Đây là một đạo đem hi vọng đến cho toàn thể nhân loại. Chúng ta cũng phải mạo hiểm tiến lên dự phần vào nhiệm vụ anh hùng này để làm chứng về Chúa Cứu Thế cho cả thế giới.
Các đại đề mục
Luận đề: Thời khai sinh của Hội thánh.
Phần giải thích: Sách Công vụ là sử ký về giai đoạn Cơ Đốc giáo được thành lập cũng như đã giải quyết các vấn đề trong tổ chức Hội thánh đầu tiên. Cộng đồng các tín hữu đã bắt đầu bởi đức tin đặt vào Chúa Cứu Thế phục sinh và vào quyền năng của Đức Thánh Linh, Đấng ban cho họ tài năng để làm chứng, giúp họ yêu thương và phục vụ.
Tầm quan trọng: Nhiều Hội thánh cứ liên tục được thiết lập. Bởi đức tin đặt vào Chúa Cứu Thế và nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, Hội thánh có thể trở thành một tác nhân sinh động làm thay đổi. Khi nào chúng ta gặp những vấn đề mới, sách Công vụ cung cấp cho chúng ta những phương thuốc quan trọng để giải quyết.
Luận đề: Đức Thánh Linh
Phần giải thích: Hội thánh đã không tự khai sinh hoặc tăng trưởng bằng quyền năng hay hăng say của riêng mình. Các môn đệ Chúa đã được Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban cho quyền năng. Ngài là Đấng An Ủi và hướng dẫn đã được Chúa Giê-xu hứa là Ngài sẽ sai đến lúc Ngài về trời.
Tầm quan trọng: Công tác của Đức Thánh Linh chứng minh rằng Cơ Đốc giáo là siêu nhiên. Như thế, Hội thánh càng ý thức về Đức Thánh Linh nhiều hơn là ý thức về vấn đề xảy ra. Bởi đức tin, bất cứ tín hữu nào cũng có thể cầu xin quyền năng của Đức Thánh Linh để làm công việc Chúa.
Luận đề: Sự tăng trưởng của Hội thánh
Phần giải thích: Sách Công vụ trình bày sử ký của một cộng đồng tín hữu luôn luôn năng động, tăng trưởng, bành trướng từ Giê-ru-sa-lem sang Sy-ri, Phi châu, Á châu và Âu châu. Trong thế kỷ thứ nhất, Cơ Đốc giáo đã lan truyền từ người Do Thái tin Chúa sang cho những người không phải là Do Thái trong 39 thành phố và 30 quốc gia, hải đảo hoặc tỉnh.
Tầm quan trọng: Khi Đức Thánh Linh hành động thì có sự chuyển động, phấn khởi và tăng trưởng. Ngài ban cho chúng ta động lực thúc đẩy, năng lực và tài năng để đưa Phúc Âm đến cho toàn thế giới. Bạn thích hợp như thế nào cho kế hoạch bành trướng của Cơ Đốc gáo? Đâu là vai trò của bạn trong phong trào đang biến chuyển này?
Luận đề: Làm chứng đạo
Phần giải thích: Các sứ đồ Phi-e-rơ, Giăng, Phi-líp, Phao-lô, Ba-na-ba và nhiều người khác nữa đã làm chứng cho đức tin mới mẻ đặt vào Chúa Cứu Thế của họ. Bằng phương pháp cá nhân chứng đạo, truyền giảng hoặc tự bào chữa trước các nhà cầm quyền, họ đã kể lại câu chuyện đổi thay của đời mình thật mạnh dạn và can đảm cho nhiều nhóm người đủ mọi thành phần xã hội.
Tầm quan trọng: Chúng ta là dân của Đức Chúa Trời, được tuyển chọn để tham dự kế hoạch đến với thế gian. Bằng tình yêu và đức tin, chúng ta được sự trợ giúp của Đức Thánh Linh để làm chứng đạo hoặc truyền giảng Phúc Âm. Làm chứng đạo cũng lợi ích cho chúng ta vì nó củng cố đức tin cho chúng ta khi phải đối đầu với mọi thách thức.
Luận đề: Chống đối
Phần giải thích: Qua tù đày, đánh đập, âm mưu giết hại và biểu tình phản đối, Cơ Đốc nhân đã bị cả người Do Thái, kẻ vô tín lẫn ngoại quốc bắt bớ bách hại. Nhưng sự chống đối chỉ trở thành lò luyện để Cơ Đốc giáo bành trướng mà thôi. Sự tăng trưởng qua cơn chống đối đã chứng minh Cơ Đốc giáo không phải là công việc của loài người, nhưng là của Đức Chúa Trời.
Tầm quan trọng: Đức Chúa Trời có thể hành động qua bất cứ cách chống đối nào. Khi những kẻ vô tín đối xử khắc nghiệt với bạn, khá biết rằng nó sở dĩ đến vì bạn là một chứng nhân trung tín và đã biết lợi dụng cơ hội để giới thiệu Phúc Âm về Chúa Cứu Thế. Hãy tận dụng các cơ hội mà sự chống đối đưa đến.
† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 08:38 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách