† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2169|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập I Cô-rinh-tô

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-8-2011 16:10:53 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập I Cô-rinh-tô

Lời giới thiệu
Trên một thảm cỏ, da con kỳ nhông chuyển thành màu xanh lục. Trên mặt đất thì nó màu nâu. Con vật thay đổi cho phù hợp với môi trường sống. Nhiều loài thọ tạo hoà mình trong cõi thiên nhiên bằng bộ áo nguỵ trang Chúa cho để giúp chúng tồn tại. Thích nghi hoá và hoà mình vào trong môi trường sống là điều tự nhiên. Nhưng những người theo Chúa là những con người (đã được tạo nên) mới, được sinh ra từ trên cao và được biến đổi từ bên trong, với các giá trị và nếp sống tương phản với thế gian và va chạm với các quan niệm luân lý đạo đức đã được mọi người chấp nhận. Các tín hữu chân chính không thể dễ dàng hoà mình vào đó.
Các Cơ Đốc nhân tại Cô-rinh-tô đang chiến đấu với môi trường sống vây quanh họ. Bị sự băng hoại và đủ mọi thứ tội lỗi mà người ta có thể quan niệm được bao vây, họ cảm thấy có áp lực buộc phải thích nghi hoá. Họ biết trong Chúa Cứu Thế, họ đã được tự do nhưng sự tự do đó có nghĩa gì? Họ phải nhìn các thần tượng hay tình dục như thế nào? Họ phải có thái độ như thế nào đối với hôn nhân, với phụ nữ trong Hội Thánh, và các ân tứ của Đức Thánh Linh? Những vấn đề này vượt hẳn những câu hỏi, những thắc mắc có tính cách thần học - Hội Thánh đang bị thói vô luân vô đạo và sự ấu trĩ thuộc linh phá hoại ngầm. Đức tin của người tín hữu đang bị thử thách trong môi trường luyện lọc, và nhiều người trong số họ đã không qua nổi cuộc trắc nghiệm này.
Phao-lô được nghe về những cuộc chiến đấu của họ, nên viết bức thư này để đề cập các vấn đề, hàn gắn các mối chia rẽ, và giải đáp các thắc mắc của họ. Ông đặt họ trực diện với các tội lỗi của mình và nhu cầu phải có hành động sửa sai và tận hiến rõ ràng cho Chúa Cứu Thế.
Sau một nhập đề ngắn gọn (ICo1Cr 1:1-8), Phao-lô lập tức quay sang các câu hỏi liên hệ đến sự hợp nhất (1:10-4:31). Ông nhấn mạnh bức thông điệp rõ ràng và đơn giản của Phúc âm mà toàn thể các tín hữu phải đoàn kết lại chung quanh đó; ông giải thích vai trò của các cấp lãnh đạo Hội Thánh; và ông khuyến giục họ tăng trưởng trong đức tin của mình.
Rồi Phao-lô đề cập thói vô luân vô đạo của một số thành viên của Hội Thánh và các vấn đề kiện cáo nhau giữa các Cơ Đốc nhân (5:1-6:8). Ông dạy họ phải thực thi kỷ luật (sửa trị) trong Hội Thánh và tự dàn xếp lấy các vấn đề nội bộ. Vì có nhiều vấn đề trong Hội Thánh Cô-rinh-tô có liên hệ với tình dục, Phao-lô tố giác tội dâm dục bằng những lời lẽ nặng nề nhất có thể có (6:9-20).
Tiếp theo đó, Phao-lô giải đáp một số các câu hỏi của người Cô-rinh-tô. Vì nạn mại dâm và vô luân vô đạo cứ thâm nhập dai dẳng, sinh hoạt hôn nhân tại Cô-rinh-tô lại trì trệ, và nhiều Cơ Đốc nhân không biết chắc phải phản ứng ra sao. Phao-lô đã đưa ra nhiều giải đáp sắc sảo và thực tiễn (7:1-40). Về vấn đề thịt đã cúng cho các thần tượng, Phao-lô gợi ý chúng ta phải chứng tỏ thái độ tận hiến cho Chúa Cứu Thế, mà nhạy cảm đối với các tín hữu khác, nhất là với các anh chị em yếu đuối hơn (8:1-11:2).
Phao-lô tiếp tục dạy về việc thờ phượng, và ông giải thích vai trò của phụ nữ, Tiệc thánh, và các ân tứ thuộc linh (11:3-14:39). Xen vào giữa đoạn sách này, là phần mô tả tuyệt vời về ân tứ quan trọng là tình yêu thương (chương 13). Rồi Phao-lô kết thúc bằng một phần thảo luận về sự sống lại (15:1-58), một số các ý nghĩ, những lời chào thăm và một lời chúc phước sau cùng (16:1-24).
Trong bức thư này, Phao-lô đã trực diện với người Cô-rinh-tô về các tội lỗi và thuyết nhược điểm của họ. Và Thư ICô-rinh-tô kêu gọi toàn thể các Cơ Đốc nhân phải cẩn thận chớ có hoà mình sống lẫn lộn với người thế gian và chấp nhận các giá trị cũng như các nếp sống của họ. Chúng ta phải sống tập trung vào Chúa Cứu Thế, không chỗ chê trách, có lối sống đầy tình yêu thương để vì Đức Chúa Trời mà được phân biệt với người thế gian. Trong khi bạn đọc ICô-rinh-tô, hãy tự xét lại các quan niệm về giá trị của mình trong làn ánh sáng là sự tận hiến cho Chúa Cứu Thế.
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Để nhận diện các vấn đề trong Hội Thánh Cô-rinh-tô nhằm đưa ra các giải pháp và để dạy các tín hữu cách phải sống cho Chúa Cứu Thế trong một xã hội băng hoại.
Trước giả: Phao-lô
Đọc giả: Cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô và Cơ Đốc nhân ở khắp nơi.
Niên đại viết thư: Khoảng 55 SC, gần cuối giai đoạn ba năm thi hành chức vụ của Phao-lô tại Ê-phê-sô, trong vòng lưu hành truyền giáo thứ ba của ông.
Bối cảnh: Cô-rinh-tô là một thành phố quốc tế lớn, một hải cảng và là một trung tâm giao thương quan trọng - là thành phố quan trọng nhất trong xứ (tỉnh) A-chai. Nó cũng đầy các thần tượng và nếp sống vô luân vô đạo. Hội Thánh gồm phần lớn người ngoại quốc. Phao-lô đã lập Hội Thánh này trong vòng lưu hành truyền giáo thứ hai của ông.
Câu chìa khoá: “Hỡi anh em, tôi nhơn danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau” (ICo1Cr 1:10)
Các nhân vật chính: Phao-lô, Ti-mô-thê, các thành viên trong gia đình Cơ-lô-ê.
Những nét đặc trưng: Đây là một bức thư có lời lẽ mạnh mẽ, bộc trực.
Bố cục:
[td A. Phao-lô đề cập các vấn đề của Hội Thánh (ICo1Cr 1:1-6:20)
1. Các phe đảng trong Hội Thánh
2. Tình trạng hỗn loạn trong Hội Thánh
Vì Phao-lô vắng mặt, Hội Thánh Cô-rinh-tô đã sa vào tình trạng chia rẽ và mất trật tự. Đây là hậu quả của nhiều vấn đề mà Phao-lô thẳng thắn đề cập. Chúng ta phải quan tâm đến sự hợp nhất và trật tự trong các chi hội địa phương của chúng ta, nhưng không nên lầm lẫn tình trạng im lìm bất động để duy trì trật tự, với thái độ thân thiện đã đoàn kết với nhau. Chúng ta cũng phải thẳng thắn đề cập các vấn đề trong Hội Thánh của chúng ta.
B. Phao-lô giải đáp các câu hỏi của Hội Thánh (7:1-16:24)
1. Lời chỉ giáo về hôn nhân theo Cơ Đốc giáo
2. Lời chỉ giáo về quyền tự do của Cơ Đốc nhân
3. Lời chỉ giáo về sự thờ phượng công cộng
4. Lời chỉ giáo về sự sống lại
Người Cô-rinh-tô đã gởi cho Phao-lô một loạt câu hỏi, và ông đã trả lời họ theo một phương pháp nhằm sửa sai các lạm dụng trong Hội Thánh để chứng minh đời sống của họ với những gì họ tin vốn quan trọng như thế nào. Phao-lô đưa ra cho chúng ta một phương pháp để giải quyết các vấn đề của Cơ Đốc giáo. Ông phân tích vấn đề thật thấu đáo để khám phá ra các vấn đề ẩn giấu, rồi đề cao các giá trị của Cơ Đốc giáo phải áp dụng để hướng dẫn các hành động của chúng ta.
Các đại đề mục
[td Luận đề: Lòng trung thành
Phần lý giải: Người Cô-rinh-tô đua nhau “về phe” với nhiều lãnh tụ Hội Thánh và giáo sư khác nhau - Phi-e-rơ, Phao-lô và A-bô-lô. Sự trung thành như thế dẫn tới thái độ kiêu ngạo tri thức và tạo tinh thần chia rẽ trong Hội Thánh.
Tầm quan trọng: Lòng trung thành của chúng ta với các lãnh tụ hay người khôn ngoan (chỉ là con người) không bao giờ nên dẫn tới việc chia bè kết đảng. Chúng ta phải lo lắng chăm sóc cho các tín hữu bạn, chứ không phải là đấu tranh với họ. Chúng ta đều phải đầu phục Chúa Cứu Thế. Hãy để Ngài lãnh đạo bạn.
Luận đề: Vô luân vô đạo (tà dâm)
Phần lý giải: Phao-lô được báo cáo về tội tà dâm trong Hội Thánh Cô-rinh-tô. Người ta đã tỏra dửng dưng đối với tội ấy. Nhiều người khác lại quan niệm sai lầm về hôn nhân. Chúng ta phải sống đạo đức, giữ cho thân thể mình sẵn sàng để lúc nào cũng có thể phục vụ Đức Chúa Trời
Tầm quan trọng: Cơ Đốc nhân không bao giờ nên thoả hiệp với các ý niệm và việc làm tội lỗi. Chúng ta không nên sống lẫn lộn với những người tội lỗi quanh mình. Bạn phải sống theo chuẩn mực đạo đức của Đức Chúa Trời và không buông thả theo cách ăn ở vô luân vô đạo cho dù xã hội có chấp nhận chúng.
Luận đề: Tự do
Phần lý giải: Phao-lô dạy về quyền tự do. Chúng ta được tự do trong Chúa Cứu Thế, nhưng để chọn thực hành những điều mà Kinh điển không cấm đoán. Một số tín hữu cảm thấy một vài hành động - như ăn thịt các con thú đã cúng lễ theo ngoại đạo - là xấu do mối liên hệ của chúng với các thần tượng. Nhiều người khác cảm thấy họ được tự do tham dự các hành động như thế mà không hề có mặc cảm phạm tội.
Tầm quan trọng: Chúng ta được tự do trong Chúa Cứu Thế, nhưng không nên lạm dụng quyền tự do làm Cơ Đốc nhân của mình mà không tôn trọng và tỏ ra vô cảm đối với người khác. Chúng ta không bao giờ nên khuyến khích người khác làm quấy vì một điều gì đó mà chúng ta đã làm. Hãy để cho tình yêu thương hướng dẫn cách ăn ở cư xử của chúng ta.
Luận đề: Thờ phượng
Phần lý giải: Phao-lô đề cập tình trạng mất trật tự trong giờ thờ phượng. Nhiều người cứ dự Tiệc thánh mà trước đó không chịu xưng tội. Trong Hội Thánh có việc lạm dụng các ân tứ thuộc linh và không nhất trí về vai trò của phụ nữ.
Tầm quan trọng: Sự thờ phượng phải được thực hiện phải phép và trong vòng trật tự. Mọi việc chúng ta làm để thờ phượng Đức Chúa Trời đều phải thực hiện thật xứng đáng và hết sức cung kính. Phải chắc chắn là việc thờ phượng rất hài hoà, hữu ích, và gây dựng toàn thể các tín hữu.
Luận đề: Sống lại
Phần lý giải: Một số người phủ nhận là Chúa Cứu Thế đã từ chết sống lại. Nhiều người khác cho rằng thân thể người ta không thể sống lại được. Sự sống lại của Chúa Cứu Thế bảo đảm với chúng ta rằng chúng ta sẽ có những thân thể mới mẻ, hằng sống sau khi đã chết. Hi vọng sống lại là huyền nhiệm của lòng tin Cơ Đốc nhân.
Tầm quan trọng: Vì chúng ta sẽ được khiến sống lại sau khi chết, đời sống của chúng ta sẽ chẳng phải là vô ích. Chúng ta phải tận trung với Đức Chúa Trời trong sinh hoạt đạo đức và phục vụ. Chúng ta phải sống hôm nay với sự hiểu biết là chúng ta sẽ sống đời đời với Chúa Cứu Thế.
† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 08:39 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách