† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2361|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập II Cô-rinh-tô

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-8-2011 16:11:50 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập II Cô-rinh-tô

Lời giới thiệu
Len lỏi qua các thời đại, con rắn dùng giọng lưỡi ngọt ngào đầy dối trá, lường gạt, và cám dỗ của nó để đưa ra nhiều lời hứa hẹn khuyến giục những người nam người nữ chối bỏ Đức Chúa Trời để theo quỉ Sa-tan. Các sứ giả của Sa-tan thì có nhiều - các tiên tri giả nói ngược lại với các phát ngôn nhân xưa kia của Đức Chúa Trời, các cấp lãnh đạo tự xưng là “ngoan đạo” hò hét những lời tố cáo phạm thượng, và các giáo sư tà giáo thâm nhập nhiều Hội thánh. Và sự lừa dối cứ tiếp tục. Thế giới của chúng ta đầy dẫy các đạo giáo, các chủ nghĩa và các ý thức hệ, tất cả đều rêu rao là mình đang cung cấp con đường dẫn đến với Đức Chúa Trời.
Phao-lô luôn luôn chống lại những kẻ muốn dẫn dụ dân Chúa đến chỗ sai lầm, và đã dốc đổ cả sinh mạng mình ra để truyền bá Phúc Âm đến tận các địa cực. Qua ba vòng lưu hành truyền giáo và nhiều chuyến du hành khác, ông đã truyền giảng Chúa Cứu Thế, đem nhiều người ăn năn quy đạo và thành lập nhiều Hội thánh. Nhưng các tín hữu non trẻ thường là mồi ngon cho các giáo sư giả. Họ vốn là mối đe doạ thường xuyên cho Phúc Âm và Hội thánh nguyên thủy. Cho nên Phao-lô đã phải dành nhiều thì giờ để cảnh cáo và sửa sai các Cơ Đốc nhân mới tin này.
Hội thánh tại Cô-rinh-tô hãy còn mới mẻ. Bị việc thờ lạy thần tượng và thói hoang dâm vô độ vây quanh, các Cơ Đốc nhân đã phải lấy đức tin và nếp sống của mình chống lại chúng. Bằng những lần thăm viếng và những bức thư riêng, Phao-lô cố tìm cách dạy bảo họ trong đức tin, giải quyết các tranh chấp và một số các vấn đề của họ. Thư ICô-rinh-tô đã được gởi đến nhằm giải quyết các vấn đề đạo đức đặc thù trong Hội thánh và trả lời các thắc mắc về tình dục, hôn nhân, và lương tâm mẫn cảm. Bức thư ấy trực diện với các vấn đề và được phần đông tín hữu tiếp thu tốt. Nhưng còn có nhiều giáo sư giả phủ nhận uy quyền của Phao-lô và gièm pha ông. Phao-lô viết IICô-rinh-tô để bảo vệ lập trường của ông và tố giác những kẻ đã xuyên tạc sự thật.
Thư IICô-rinh-tô chắc là một bức thư khó viết đối với Phao-lô, vì ông phải liệt kê các thành tích làm sứ đồ của mình. Phao-lô phải miễn cưỡng làm việc này, vì ông vốn là một tôi tớ khiêm hạ của Chúa Cứu Thế, nhưng ông biết làm như thế là cần thiết. Ông cũng biết đa số tín hữu người Cô-rinh-tô đã ghi khắc những lời chỉ dạy của ông trước đây vào lòng, và đang bắt đầu tăng trưởng trong đức tin. Ông xác nhận tinh thần tận hiến cho Chúa Cứu Thế của họ.
Thư IICô-rinh-tô bắt đầu bằng lời Phao-lô nhắc nhở độc giả của ông về (1) mối liên hệ giữa ông với họ - ông luôn luôn thành thật và bộc trực với họ (IICo 2Cr 1:12-14), (2) hành trình của ông - ông đang dự định đến thăm họ một lần nữa (1:15-2:3), và (3) bức thư trước của ông (2:4-11). Rồi Phao-lô chuyển thẳng sang đề tài về các giáo sư giả (2:17) và duyệt xét lại chức vụ của ông giữa họ để chứng minh giá trị của bức thông điệp của ông, và khuyến giục họ đừng xây bỏ chân lý (3:1-7:16).
Tiếp theo đó, Phao-lô quay sang vấn đề quyên tiền cho các Cơ Đốc nhân nghèo thiếu tại Giê-ru-sa-lem, ông kể cho họ nghe về nhiều người khác đã quyên trợ như thế nào, và khuyến giục họ cũng hãy bày tỏ tình yêu thương của họ thật thiết thực nữa (8:1-9:15). Rồi Phao-lô đưa ra một phần bênh vực mạnh mẽ cho uy quyền của ông với cương vị một sứ đồ chân chính, đồng thời vạch rõ ảnh hưởng của những lời dối trá của các giáo sư giả (10:1-13:13).
Trong khi bạn đọc bức thư riêng tha thiết này của Phao-lô, hãy lắng nghe những lời lẽ yêu thương và khuyến giục của ông để tận hiến cho Lời Đức Chúa Trời và chuẩn bị để phản bác mọi lời truyền dạy sai lầm.
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Để khẳng định chức vụ của Phao-lô, bảo vệ uy quyền sứ đồ của ông và phản bác các giáo sư giả tại Cô-rinh-tô.
Trước giả: Phao-lô
Đọc giả: Cho Hội thánh tại Cô-rinh-tô và các Cơ Đốc nhân ở khắp nơi.
Niên đại viết thư: Khoảng 55 SC, từ Ma-xê-đoan
Bối cảnh: Phao-lô đã viết ba bức thư cho người Cô-rinh-tô rồi (hai bức đã bị thất lạc). Trong ICô-rinh-tô (là bức thư thứ hai trong số vừa kể trên), ông đã dùng nhiều lời lẽ nặng nề để sửa trị và truyền dạy. Phần đông người trong Hội thánh đã đáp ứng bằng tinh thần đúng đắn; tuy nhiên, vẫn còn nhiều kẻ phủ nhận thẩm quyền của Phao-lô và thắc mắc đặt vấn đề về các động cơ đã thúc đẩy ông.
Câu chìa khóa: “Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hoà thuận lại với Đức Chúa Trời” (IICo 2Cr 5:20)
Các nhân vật chính: Phao-lô, Ti-mô-thê, Tít, các giáo sư giả.
Các địa danh chính: Cô-rinh-tô, Giê-ru-sa-lem.
Những nét đặc trưng: Đây là một bức thư riêng thật tha thiết, và là một bức thư tự thuật.
Bố cục:
1. Phao-lô giải thích các hành động của mình (1:1-2:11)
2. Phao-lô bảo vệ chức vụ của mình (2:12-7:16)
3. Phao-lô biện hộ cho cuộc quyên trợ (8:1-9:15)
4. Phao-lô bảo vệ cho uy quyền của mình (10:1-13:14)
Nhằm đáp lại những lời công kích cá tính và uy quyền của mình, Phao-lô giải thích bản tính chức vụ của một Cơ Đốc nhân, và để đưa ra một thí dụ, ông công khai nói về chức vụ của mình. Đây là một bức thư quan trọng cho tất cả những ai muốn dấn thân vào bất luận một loại chức vụ nào trong Cơ Đốc giáo, vì nó có rất nhiều điều dạy dỗ chúng ta về cách thức chúng ta phải thực thi các chức vụ của mình hiện nay. Cũng như Phao-lô, những người dấn thân vào chức vụ phải không chỗ chê trách, thành thật, tin quyết, biết chăm sóc người khác, cởi mở, và sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa Cứu Thế.
Các đại đề mục.
Luận đề: Thử thách
Phần giải thích: Phao-lô từng trải qua nhiều đau khổ, bị bắt bớ bách hại và gặp chống đối quan trọng trong chức vụ của mình. Ông còn phải chiến đấu cả với nhược điểm cá nhân - một “cây giằm xóc vào thịt” nữa. Qua tất cả mọi điều đó, Phao-lô đã tự khẳng định lòng tận trung của mình với Đức Chúa Trời.
Tầm quan trọng: Đức Chúa Trời vốn thành tín. Sức lực Ngài hoàn toàn đầy đủ để chống lại mọi thử thách. Khi thử thách đến, là để ngăn ngừa thói kiêu ngạo của chúng ta và dạy chúng ta biết sống lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Ngài an ủi chúng ta, để chúng ta có thể an ủi nhiều người khác.
Luận đề: Kỷ luật của Hội thánh.
Phần giải thích: Phao-lô bênh vực vai trò của ông trong việc sửa trị Hội thánh. Ta không thể bỏ qua cả thói hoang dâm vô độ lẫn tà giáo. Hội thánh không nên quá lỏng lẻo cũng như quá nghiêm khắc trong việc sửa trị. Hội thánh phải phục hồi địa vị cho người chịu sửa trị nếu người ấy biết ăn năn.
Tầm quan trọng: Mục đích của mọi công tác sửa trị trong Hội thánh đều phải là sửa sai chứ không phải báo thù. Muốn thành công, Hội thánh phải trực diện và giải quyết mọi vấn đề, chứ không phải bỏ qua chúng. Trong mọi sự, chúng ta phải hành động bằng tình yêu thương.
Luận đề: Hi vọng
Phần giải thích: Để khích lệ người Cô-rinh-tô lúc họ gặp thử thách. Phao-lô nhắc nhở rằng trên thiên đàng, họ sẽ nhận được những thân thể mới. Đây là một chiến thắng vĩ đại so với nỗi đau khổ hiện tại của họ.
Tầm quan trọng: Biết rằng chúng ta sẽ nhận được những thân thể mới, sẽ đem hi vọng đến cho chúng ta. Bất chấp phải đối đầu với nghịch cảnh nào, chúng ta đều có thể vựơt qua cả. Sự phục vụ trung tín của chúng ta sẽ đưa đến kết quả là chiến thắng khải hoàn.
Luận đề: Quyên trợ
Phần giải thích: Phao-lô tổ chức một cuộc lạc quên để gây quỹ cho những người nghèo trong Hội thánh tại Giê-ru-sa-lem. Nhiều Hội thánh tại A-si đã quyên tiền. Phao-lô giải thích và biện minh cho các niềm tin về vấn đề quyên trợ, và ông khuyến giục Hội thánh Cô-rinh-tô phải noi theo gương tận hiến trước đây của họ.
Tầm quan trọng: Cũng như người Cô-rinh-tô, chúng ta phải thực hiện việc tận hiến về mặt tài chính. Chúng ta phải quyên trợ hào hiệp, do tinh thần hi sinh, có kế hoạch, và căn cứ trên nhu cầu. Lòng hào hiệp của chúng ta chẳng những giúp đỡ được cho những người đang nghèo thiếu, mà còn khiến họ tạ ơn Đức Chúa Trời nữa.
Luận đề: Giáo lý thuần chánh.
Phần giải thích: Các giáo sư giả đang thách thức chức vụ của Phao-lô và uy quyền làm sứ đồ của ông. Phao-lô khẳng định uy quyền của mình là nhằm duy trì giáo lý thuần chánh, đúng đắn của Cơ Đốc giáo. Lòng chân thành của ông, tình yêu của ông đối với Chúa Cứu Thế, và sự quan tâm ông dành cho mọi người, là lời biện minh của ông.
Tầm quan trọng: Chúng ta phải thông cảm với mối quan tâm của Phao-lô trong vấn đề phải có cách truyền dạy đúng đắn trong các Hội thánh của chúng ta. Mà muốn làm như thế, chúng ta phải có cùng một động cơ thúc đẩy như ông - tình yêu Chúa Cứu Thế và mọi người - và lòng chân thành của ông.
† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 08:39 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách