† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2412|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập Ga-la-ti

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-8-2011 16:12:28 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập Ga-la-ti

Lời giới thiệu
Một gia đình thực hiện cẩn thận kế hoạch đào thoát của họ lúc nửa đêm, đang vượt qua biên giới... một người đang đứng phía ngoài các bức tường nhà tù, ưỡn ngực hít thở không khí trong lành, tắm mình dưới ánh nắng mai... một thiếu nữ đầy vết hằn của chất ma tuý tàn hại vừa từ bỏ tật nghiện ngập của mình để dứt khoát ra đi... họ đã được tự do! Với lời hứa hẹn về một cuộc đời mới thật tươi sáng, họ có thể bắt đầu lại đời mình.
Cho dù đó là chạy trốn áp bức bóc lột, vừa bước ra khỏi cảnh ngục tù, hay đập tan một thói quen trói buộc bóp chẹt mình, tự do đều có nghĩa là sự sống. Chẳng có gì khiến được người ta thở phào nhẹ nhõm hơn là quên đi quá khứ, hướng về những chọn lựa mới đang chờ trước mặt. Mọi người đều mong ước được tự do.
Sách Ga-la-ti là bản tuyên ngôn tự do của Cơ-đốc nhân. Trong bức thư sâu nhiệm này, Phao-lô công bố thực tại về quyền tự do của chúng ta trong Chúa Cứu Thế - tự do khỏi luật pháp và quyền lực của tội lỗi, và tự do để phục vụ Chúa hằng sống của chúng ta.
Phần đông những người ăn năn quy đạo và lãnh tụ đầu tiên của Hội thánh là các Cơ-đốc nhân người Do-thái, công bố Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a của họ. Là các Cơ-đốc nhân người Do-thái, họ đã chiến đấu với hai lý lịch: lý lịch Do-thái giáo của họ bắt buộc họ phải triệt để vâng giữ luật pháp, và đức tin họ mới đặt vào Chúa Cứu Thế mời gọi họ ăn mừng một quyền tự do thánh khiết. Họ ngạc nhiên tự hỏi người ngoại quốc (không phải Do-thái) làm thế nào lại có thể dự phần vào Nước Trời.
Cuộc tranh luận này gây chia rẽ trong Hội thánh nguyên thủy. Những Cơ-đốc nhân người Do-thái cực đoan gây chia rẽ trong Hội thánh dạy rằng các Cơ-đốc nhân người ngoại quốc phải tuân thủ luật pháp Do-thái và các truyền thống thêm vào với việc tin Chúa Cứu Thế. Là một nhà truyền giáo cho người ngoại quốc. Phao-lô đã phải trực diện với vấn đề này nhiều lần.
Do đó, thư Ga-la-ti đã được viết ra để phản bác các Cơ-đốc nhân người Do-thái cực đoan, và kêu gọi các tín hữu quay trở lại với Phúc âm thuần túy. Tin lành được dành cho cả người Do-thái lẫn ngoại quốc như nhau. Sự cứu rỗi là ân điển của Đức Chúa Trời, được ban cho những ai đặt đức tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, ngoài ra chẳng còn đòi hỏi gì khác nữa. Đức tin đặt vào Chúa Cứu Thế có nghĩa là tự do thật sự.
Sau một phần dẫn nhập ngắn gọn (GaGl 1:1-5), Phao-lô ngỏ lời với số người chấp nhận Phúc âm đã bị các Cơ-đốc nhân người Do-thái cực đoan xuyên tạc (1:6-9). Ông tóm tắt cuộc tranh luận, kể cả lần bản thân ông phải trực diện với Phi-e-rơ vá các lãnh tụ khác nữa của Hội thánh (1:10-2:16). Rồi ông chứng minh rằng sự cứu rỗi là chỉ nhờ có đức tin mà thôi bằng cách viện dẫn chính trường hợp ăn năn quy đạo của ông (2:17-21), kêu gọi các tín hữu nhớ lại chính từng trải về Phúc âm của riêng họ (3:1-5), và chỉ rõ Cựu ước từng truyền dạy về ân điển như thế nào (3:6-20). Tiếp theo đó, ông giải thích chủ đích của luật pháp Đức Chúa Trời và mối liên hệ giữa luật pháp, các lời hứa của Đức Chúa Trời, với Chúa Cứu Thế (3:21-4-31).
Sau khi đã đặt xong nền móng, Phao-lô xây dựng trên đó trường hợp của quyền tự do làm Cơ-đốc nhân. Chúng ta được cứu là nhờ có đức tin, chứ không phải là nhờ giữ luật pháp (5:1-12); chúng ta được tự do có nghĩa là chúng ta được tự do yêu mến và phục vụ lẫn nhau, chứ không phải là để làm điều sai trái (5:13-26); và Cơ-đốc nhân phải mang gánh nặng cho nhau, đối xử tử tế với nhau (6:1-10). Trong 6:11-18, Phao-lô tự tay viết ra những tư tưởng cuối cùng của mình.
Trong khi bạn đọc sách Ga-la-ti, hãy cố gắng tìm hiểu cuộc tranh chấp giữa ân điển và luật pháp, đức tin với việc làm hồi thế kỷ thứ nhất, nhưng cũng phải cảnh giác với những điểm tương tự như thế trong thời hiện đại. Cũng như Phao-lô, hãy bảo vệ cho Phúc âm chân chính và phản bác tất cả những ai muốn thêm thắt hoặc xuyên tạc chân lý này. Bạn được tự do trong Chúa Cứu Thế - hãy bước vào ánh sáng và ăn mừng!
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Nhằm phản bác các Cơ-đốc nhân người Do-thái cực đoan (dạy rằng các tín hữu người ngoại quốc phải vâng giữ luật pháp Do-thái mới được cứu), và kêu gọi các Cơ-đốc nhân hãy sống trong Chúa Cứu Thế bằng đức tin và quyền tự do của mình.
Trước giả: Phao-lô
Đọc giả: Các Hội thánh tại khu vực phía Nam xứ Ga-la-ti, được thành lập trong vòng lưu hành truyền giáo thứ nhất của Phao-lô (gồm các thành phố Y-cô-ni, Lít-trơ, Đẹt-bơ) và các Cơ-đốc nhân ở khắp nơi.
Niên đại viết thư: Khoảng năm 49 SC, từ An-ti-ốt, trước giáo hội nghị Giê-ru-sa-lem (50 SC).
Bối cảnh: Cuộc tranh luận cấp bách nhất trong Hội thánh nguyên thủy là mối liên hệ giữa các tín hữu mới, nhất là người ngoại quốc, với luật pháp Do-thái. Đặc biệt, đây là một vấn đề của những người mới ăn năn quy đạo và cho các Hội thánh non trẻ mà Phao-lô vừa thiết lập trong vòng lưu hành truyền giáo đầu tiên của ông. Phao-lô đã kết bức thư này để sửa sai vấn đề đó. Về sau, tại giáo hội nghị Giê-ru-sa-lem, cuộc tranh chấp đã được các cấp lãnh đạo Hội thánh chính thức giải quyết.
Câu chìa khoá: “Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa” (GaGl 5:1)
Các nhân vật chính: Phao-lô, Phi-e-rơ, Ba-na-ba, Tít, Áp-ra-ham, các giáo sư giả.
Các địa danh chính: Ga-la-ti, Giê-ru-sa-lem
Những nét đặc trưng: Bức thư này đã không được gởi cho bất kỳ một tổ chức tín hữu đặc thù nào, và có lẽ được luân lưu cho nhiều Hội thánh trong xứ Ga-la-ti.
Bố cục:
1. Tính cách chân thật của Phúc âm (1:1-2:21)
2. Tính cách vượt trội của Phúc âm (3:1-4:31)
3. Quyền tự do của Phúc âm (5:1-6:18)
Để đáp lại lời công kích của các giáo sư giả, Phao-lô đã viết bức thư này để bảo vệ chức sứ đồ của mình và uy quyền của Phúc âm. Người Ga-la-ti đang bắt đầu chuyển từ đức tin sang luật pháp chủ nghĩa. Cuộc chiến đấu giữa Phúc âm và luật pháp chủ nghĩa vẫn còn là một cơn khủng hoảng. Nhiều người hiện nay vẫn muốn chúng ta quay lại nhờ việc cố gắng chiếm đoạt đặc ân của Đức Chúa Trời bằng cách vâng giữ nhiều nghi lễ và tuân thủ hằng loạt luật lệ. Là Cơ-đốc nhân chúng ta không còn bị nhốt chặt, mà đã được trả tự do rồi. Muốn bảo vệ quyền tự do đó, chúng ta phải bám chặt vào Chúa Cứu Thế để chống lại bất cứ kẻ nào đề nghị những phương pháp tế nhị là cố gắng tu đức lập công để mua sự cứu rỗi của mình.
Các đại đề mục
[td Luận đề: Luật pháp
Phần lý giải: Một nhóm giáo sư người Do-thái nằng nặc đòi các tín hữu không phải người Do-thái phải vâng giữ luật pháp và các luật lệ truyền thống. Họ tin rằng một người được cứu là nhờ giữ luật pháp Môi-se (nhấn mạnh trên phép cắt bì) để thêm vào cho đức tin đặt nơi Chúa Cứu Thế. Phao-lô chống lại họ bằng cách chứng minh rằng luật pháp chẳng cứu được ai cả.
Tầm quan trọng: Chúng ta không được cứu nhờ giữ luật pháp Cựu ước, kể cả Mười Điều Răn. Luật pháp được dùng như một người hướng dẫn chỉ cho chúng ta thấy sự cần thiết phải được tha tội. Chúa Cứu Thế đã thoả mãn đầy đủ những bó buộc của luật pháp thay cho chúng ta. Chúng ta phải quay sang với Ngài để được cứu. Chỉ một mình Ngài mới có thể giải hoà chúng ta với Đức Chúa Trời.
Luận đề: Đức tin
Phần lý giải: Chúng ta được cứu khỏi bị Đức Chúa Trời phán xét và khỏi hình phạt dành cho tội lỗi nhờ món quà tặng không của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chúng ta tiếp nhận sự cứu rỗi bằng đức tin - tin cậy nơi Ngài - chớ chẳng nhờ gì khác nữa. Trở thành Cơ-đốc nhân không phải nhờ căn cứ trên việc chủ động đi bước trước của chúng ta, sự chọn lựa khôn ngoan, hay đức hạnh riêng của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể được phục hoà với Đức Chúa Trời nhờ tin Ngài mà thôi.
Tầm quan trọng: Việc bạn được Đức Chúa Trời vui vẻ tiếp nhận chỉ nhờ bạn tin Chúa Cứu Thế mà thôi. bạn không nên thêm gì vào hoặc xuyên tạc chân lý này. Chúng ta được cứu bởi đức tin, chứ không phải bởi việc tốt chúng ta làm. Bạn có đặt lòng tin cậy trọn vẹn và chắc chắn vào Chúa Cứu Thế không? Chỉ một mình Ngài mới có thể tha tội cho bạn và đặt bạn vào trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời.
Luận đề: Tự do
Phần lý giải: Sách Ga-la-ti là bản tuyên ngôn về quyền tự do của chúng ta. Chúng ta không còn ở dưới quyền xét xử của luật pháp và truyền thống Do-thái giáo nữa, cũng chẳng ở dưới quyền của Giê-ru-sa-lem. Đức tin vào Chúa Cứu Thế đem đến quyền tự do thật sự đối với tội lỗi và cố gắng vô ích để giải hoà với Đức Chúa Trời nhờ giữ luật pháp.
Tầm quan trọng: Chúng ta được tự do trong Chúa Cứu Thế, mà tự do là một đặc ân, đặc quyền. Chúng ta không được tự do để không vâng lời Chúa Cứu Thế hay làm điều vô luân vô đạo, mà được tự do để phục vụ Chúa Cứu Thế đã phục sinh. Hãy tận dụng quyền tự do của mình để yêu thương và phục vụ, chứ không phải làm điều sai trái.
Luận đề: Đức Thánh Linh
Phần lý giải: Chúng ta trở thành Cơ-đốc nhân nhờ công tác của Đức Thánh Linh. Ngài đem đến đời sống mới; cả đức tin để tin của chúng ta cũng là một ân tứ (quà tặng) của Ngài. Đức Thánh Linh chỉ dạy, hướng dẫn, lãnh đạo, và ban quyền năng cho chúng ta. Ngài kết thúc ách nô lệ đối với các dục vọng xấu xa gian ác của chúng ta, Ngài tạo ra trong chúng ta tình yêu, niềm vui, sự bình an, và nhiều thay đổi diệu kỳ khác nữa.
Tầm quan trọng: Khi Đức Thánh Linh lãnh đạo chúng ta Ngài sản sinh ra trái của Ngài trong chúng ta, như chúng ta đã được cứu nhờ đức tin chứ không phải nhờ việc làm thể nào chúng ta cũng sẽ tăng trưởng nhờ đức tin y như thế. Nhờ tin, chúng ta có thể được Đức Thánh Linh ngự vào lòng mình, giúp chúng ta sống vì Chúa Cứu Thế. Vâng lời Chúa Cứu Thế là nhờ sự chỉ đạo của Đức Thánh Linh.
† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 08:35 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách