† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3616|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập Cô-lô-se

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-8-2011 16:15:31 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập Cô-lô-se

Lời giới thiệu
Nếu bị mất huấn luyện viên trưởng, thì cả đội (bóng) sẽ sụp đổ; cứ đóng khoá xăng lại, chiếc ô-tô sẽ ngừng; nếu không cắm dây vào ổ điện, toàn thể hệ thống sẽ không có điện; nếu mất đi cái đầu, cả thân thể sẽ chết. Cho dù là về mặt lãnh đạo, năng lượng hay sự sống, các mối dây liên kết, liên hệ, đều vô cùng quan trọng!
Cô-lô-se là một quyển sách về các mối liên kết. Viết từ nhà tù tại Rô-ma, Phao-lô bài bác các giáo sư giả, là những kẻ đang len lỏi thâm nhập Hội thánh Cô-lô-se. Vấn đề là “hoà đồng chủ nghĩa” tức là việc kết hợp nhiều ý niệm từ nhiều triết thuyết và tôn giáo khác (như ngoại giáo, các giáo phái khác nhau trong Do Thái giáo, và tư tưởng Hi-lạp) với chân lý của Cơ Đốc giáo. Hậu quả là tà giáo mà sau này được mọi người biết dưới cái tên Trí Huệ phái, nhấn mạnh, trên kiến thức đặc biệt và phủ nhận Chúa Cứu Thế chính là Đức Chúa Trời và là Cứu Chúa. Để chống lại sai lầm nghiêm trọng này, Phao-lô nhấn mạnh trên thần tánh của Chúa Cứu Thế - mối liên hệ giữa Ngài với Đức Chúa Cha - và sự chết hi sinh của Ngài trên thập tự giá vì cớ tội lỗi. Chỉ nhờ được liên hết với Chúa Cứu Thế bởi đức tin, thì bất cứ ai cũng được sự sống vĩnh hằng, và chỉ nhờ mối liên hệ liên tục với Ngài, thì mới có được năng lực để sống. Chúa Cứu Thế là Đức Chúa Trời nhập thể và là con đường duy nhất để được tha tội và được phục hoà với Đức Chúa Trời là Cha. Phao-lô cũng nhấn mạnh mối liên kết giữa các tín hữu với nhau để họp thành thân thể Chúa Cứu Thế trên thế gian này.
Phần dẫn nhập thư Cô-lô-se của Phao-lô gồm có một lời chào thăm, một thanh âm cảm tạ, và một lời cầu nguyện để các tín hữu trong Chúa Cứu thế được sự khôn ngoan thuộc linh (1:1-12). Rồi ông chuyển sang một phần thảo luận giáo lý về con người (thân vị, nhân vị) và công tác của Chúa Cứu Thế (1:13-23), vạch rõ Chúa Cứu thế là “hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình” (1:15), là Đấng Tạo Hoá (1:16), và là “đầu của thân thể, tức là Hội thánh” (1:180) và là “ban đầu, sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết” (1:18). Sự chết Ngài trên thập tự giá khiến chúng ta có thể “đứng trước mặt Đức Chúa Trời” (1:22).
Rồi Phao-lô giải thích thế nào những lời truyền dạy của thế gian đều hoàn toàn rỗng tuếch so với kế hoạch của Đức Chúa Trời và ông thách thức người Cô-lô-se chối bỏ những cách giải đáp nông nổi để sống hợp nhất với Chúa Cứu Thế (1:24-2:23). Trên bối cảnh thần học này, Phao-lô chuyển sang những nhận xét thực tiễn - các tín hữu phải hiểu về thần tánh, sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu như thế nào (3:1-4:6). Về số phận tương lai của chúng ta đã được đảm bảo tư tưởng của chúng ta phải đầy dẫy những điều thuộc về trời (3:1-4), giữa vòng chúng ta, không nên nghe ai nói đến chuyện dâm ô và những dục vọng khác nữa của đời (3:5-8), nói thật, tình yêu và sự bình an phải là các dấu hiệu của đời sống chúng ta (3:9-15). Tình yêu của chúng ta dành cho Chúa Cứu thế phải được chuyển thành tình yêu thương người khác, như bạn bè, các tín hữu bạn, vợ chồng, con cái cha mẹ, nô lệ và chủ nô đối với nhau (3:16-4:1). Chúng ta phải thường xuyên tương thông tương giao với Đức Chúa Trời bằng sự cầu nguyện (4:2-4), và phải tận dụng mọi cơ hội để nói cho người khác biết về Phúc Âm (4:5,6). Trong Chúa Cứu Thế, chúng ta có đủ tất cả những điều cần thiết để được cứu rỗi và để sống cuộc đời làm Cơ Đốc nhân.
Có lẽ Phao-lô đã chẳng bao giờ đến Cô-lô-se cho nên ông kết thúc bức thư này bằng những lời dặn dò riêng tư về những mối liên hệ của họ với tư cách là Cơ Đốc nhân, đưa ra một bài học sinh động về tính cách liên hệ của thân thể Chúa Cứu Thế.
Hãy đọc thư Cô-lô-se như một bức thư gởi cho một Hội thánh đang chiến đấu hồi thế kỷ thứ nhất, nhưng cũng phải đọc nó vì các chân lý vượt thời gian trong đó. Hãy tiếp nhận một cách mới mẻ Chúa Cứu Thế như sự đầy đủ trọn vẹn của Đức Chúa Trời và nguồn sự sống duy nhất để sống cuộc đời làm Cơ Đốc nhân. Phải biết rằng Ngài chính là lãnh tụ, cái đầu và là nguồn năng lực của bạn, và chắc chắn rằng bạn đang liên kết chặt chẽ với Ngài.
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Để chống lại các sai lầm trong Hội thánh và vạch rõ có tất cả những điều cần thiết trong Chúa Cứu Thế.
Trước giả: Phao-lô
Đọc giả: Cho Hội thánh tại Cô-lô-se, một thành phố thuộc Tiểu Á châu, và toàn thể các tín hữu ở khắp nơi.
Niên đại viết thư: Khoảng năm 60 SC, lúc Phao-lô bị cầm tù tại Rô-ma.
Bối cảnh: Phao-lô chưa từng đến Cô-lô-se bao giờ. Rõ ràng là Hội thánh này đã được Ê-pháp-ra và những người đã ăn năn quy đạo qua các vòng lưu hành truyền giáo của Phao-lô thiết lập. Tuy nhiên Hội thánh đã bị chủ nghĩa tương đối về tôn giáo thâm nhập, với một số các tín hữu tìm cách pha trộn các yếu tố ngoại giáo và triết học của đời vào giáo lý Cơ Đốc. Phao-lô trực tiếp chống lại các tà giáo ấy và khẳng định tính cách đầy đủ trọn vẹn của Chúa Cứu Thế.
Câu chìa khoá: “Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình. Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực”. (CoCl 2:9,10).
Các nhân vật chính: Phao-lô, Ti-mô-thê, Ti-chi-cơ, Ô-nê-sim, A-ri-tạc, Mác, Ê-pháp-ra.
Những địa danh chính: Cô-lô-se, Lao-đi-xê (4:15,16)
Những nét đặc trưng: Chúa Cứu Thế được giới thiệu là Đấng có quyền cao cả tuyệt đối và là Đấng duy nhất có đầy đủ trọn vẹn mọi sự. Thư Cô-lô-se có nhiều điểm tương đồng với thư Ê-phê-sô, có lẽ vì cả hai đã được viết gần như đồng thời với nhau, nhưng có điểm nhấn mạnh khác nhau.
Bố cục:
1. Điều Chúa Cứu Thế đã làm (1:1-2:23)
2. Điều các Cơ Đốc nhân phải làm (3:1-4:18)
Trong bức thư này, Phao-lô dạy rõ rằng Chúa Cứu thế đã trả nợ cho tội lỗi, rằng Ngài đã phục hoà chúng ta với Đức Chúa Trời, và Ngài đã ban cho chúng ta phần kiểu mẫu và quyền năng để tăng trưởng thuộc linh. Vì Chúa Cứu thế giống hệt Đức Chúa Trời, cho nên khi học tập để biết rõ Ngài là người như thế nào, chúng ta sẽ thấy là mình cần phải trở thành người như thế nào. Vì Chúa Cứu Thế là Chúa tể của công trình sáng tạo, chúng ta phải tôn Ngài làm Chúa tể trên cuộc đời chúng ta. Vì Chúa Cứu thế là cái đầu của thân thể, tức Hội thánh Ngài, chúng ta phải nuôi dưỡng mối liên hệ sinh tử giữa chúng ta với Ngài.
Các đại đề mục
[td Luận đề: Chúa Cứu Thế là Đức Chúa Trời
Phần giải thích: Chúa Cứu Thế là Đức Chúa Trời trong hình hài thân xác con người, là Chúa tể cả công trình sáng tạo và cả công trình sáng tạo mới. Ngài phản chiếu Ngài là phần thể hiện của Đức Chúa Trời vô hình. Ngài là Đấng vĩnh hằng, đã hiện hữu từ trước vô cùng, vô sở bất năng, bình đẳng với Đức Chúa Cha. Ngài là tối thượng và đầy đủ trọn vẹn.
Tầm quan trọng: Vì Chúa Cứu Thế là Đấng tối cao, cuộc đời chúng ta phải tập trung vào Ngài. Nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời có nghĩa là chúng ta phải xem mối liên hệ giữa chúng ta với Ngài là tối quan trọng và biến các mối quan tâm của Ngài thành những công tác được quyền ưu tiên của chúng ta.
Luận đề: Chúa Cứu Thế là đầu Hội thánh
Phần giải thích: Vì Chúa Cứu Thế là Đức Chúa Trời, Ngài là đầu Hội thánh, là các tín hữu trung tín với Ngài. Chúa Cứu Thế là nhà sáng lập, là lãnh tụ và là uy quyền cao nhất trên đất này. Ngài đòi hỏi địa vị đứng đầu trong mọi tư tưởng và hoạt động của chúng ta.
Tầm quan trọng: Muốn thừa nhận Chúa Cứu thế là đầu, chúng ta phải hoan nghênh quyền lãnh đạo của Ngài trong tất cả những gì chúng ta suy nghĩ hay hành động. Chẳng hề có cá nhân, tập thể hay giáo hội nào lại có thể được chúng ta giữ lòng trung thành hơn là phải trung thành với Chúa Cứu Thế.
Luận đề: Hợp nhất với Chúa Cứu Thế
Phần giải thích: Vì tội lỗi của chúng ta đã được tha và chúng ta đã được phục hoà với Đức Chúa Trời, chúng ta được hợp nhất bất khả phân ly với Chúa Cứu Thế. Trong đức tin được hợp nhất với Ngài, chúng ta tự đồng nhất hoá với Ngài torng sự chết, bị chôn, và được khiến sống lại.
Tầm quan trọng: Chúng ta phải sống trong mối liên hệ và tương giao thường xuyên với Đức Chúa Trời. Một khi đã làm như thế, tất cả chúng ta sẽ được hợp nhất với Chúa Cứu Thế và với nhau.
Luận đề: Tôn giáo nhân tạo
Phần giải thích: Các giáo sư giả đưa ra một tà giáo nhấn mạnh trên các luật lệ tự họ tạo ra (luật pháp chủ nghĩa). Họ cũng tìm cách tăng trưởng thuộc linh bằng cách khép thân thể họ vào kỷ luật (khổ hạnh chủ nghĩa) và bằng khải tượng (thần bí chủ nghĩa), Sự tìm cầu này tạo ra thái độ kiêu ngạo vì các nỗ lực tập trung vào “cái ta” của họ.
Tầm quan trọng: Chúng ta không nên thiên về các ý riêng rồi cố tìm cách pha lẫn chúng vào với Cơ Đốc giáo. Cũng đừng để cho lòng đói khát muốn có đầy đủ từng trải Cơ Đốc giáo khiến chúng ta tin vào một vị giáo sư, một phe nhóm hay một hệ thống tư tưởng nào, hơn là vào chính Chúa Cứu Thế. Ngài là niềm hi vọng và là nguồn gốc đích thực của sự khôn ngoan.

† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 08:36 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách