† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2183|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập II Tê-sa-lô-ni-ca

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-8-2011 16:17:11 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập II Tê-sa-lô-ni-ca

Lời giới thiệu
“Nhưng tôi tưởng là ông ta nói...”, “Tôi dám chắc là anh ta có ý muốn nói...”. “Theo tôi thì rõ ràng là chúng ta phải...”, “Tôi không đồng ý, tôi nghĩ là chúng ta phải...”
Truyền đạt có hiệu quả là một việc khó; thường thường thì bức thông điệp được gởi đi, lại không phải là bức thông điệp được tiếp nhận tại nhà riêng, ngoài chợ, nơi nhà người hàng xóm, hay tại ngôi nhà thờ mà nó được gởi đến. Thậm chí khi đã được nói hoặc viết ra thật rõ ràng, lời lẽ lại thường bị lý giải sai hoặc hiểu lầm, nhất là sau khi đã bị sàng lọc qua những thành kiến và đoán mò.
Phao-lô đã trực diện để giải quyết vấn đề này với người Tê-sa-lô-ni-ca. Trước đây, ông đã viết thư cho họ để giúp họ tăng trưởng trong đức tin, an ủi và khích lệ họ bằng cách khẳng định sự tái lâm của Chúa Cứu Thế là thật. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau đó, có tin từ Tê-sa-lô-ni-ca đưa đến là một số người đã hiểu lầm lời dạy của Phao-lô về sự tái lâm. Lời thông báo của ông rằng Chúa Cứu Thế có thể tái lâm bất cứ lúc nào đã khiến một số người ngưng làm việc để chỉ ngồi đó mà chờ, viện lẽ là Phao-lô đã truyền dạy như thế. Còn thêm dầu vào đám lửa đó là việc Hội thánh cứ tiếp tục bị bắt bớ bách hại. Do đó, nhiều người cảm thấy chắc quả thật”ngày của Chúa” đã gần rồi.
Phao-lô đã đáp ứng hết sức nhanh chóng bằng cách gởi một bức thư thứ hai cho Hội thánh non trẻ này. Trong thư, ông đưa ra những lời chỉ giáo cặn kẽ hơn liên hệ đến sự tái lâm và ngày của Chúa (IITe 2:1,2;). Cho nên thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ hai là phần tiếp theo chủ đề của ITê-sa-lô-ni-ca và tiếng gọi hãy tiếp tục can đảm và có cách ăn ở cư xử trước sau như một.
Bức thư được bắt đầu bằng “nhãn hiệu đã được cầu chứng” của Phao-lô, tức là một lời chào thăm cá nhân và một câu nói lên lòng cảm tạ về đức tin của họ (1:1-3). Ông ghi nhận thái độ kiên trì nhẫn nhục của họ bất chấp bị bắt bớ bách hại và thử thách (1:4), và lợi dụng tình hình ấy để bàn thêm về chủ đề Chúa Cứu Thế tái lâm. Lúc ấy, Chúa Cứu Thế sẽ ban thưởng cho người công chính đã chịu đựng và sẽ trừng phạt kẻ gian ác (1:5-12).
Rồi Phao-lô trả lời thẳng cho những hiểu lầm liên hệ đến thời điểm của các biến cố sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt. Ông bảo họ chớ nên nghe theo những tin đồn và những bản tường trình nói rằng ngày của Chúa đã bắt đầu rồi (2:1,2), vì có môt số các biến cố sẽ phải xảy ra trước khi Chúa Cứu Thế trở lại (2:3-12). Trong khi chờ đợi, họ phải đứng vững vì chân lý của Chúa Cứu Thế (2:13-15), tiếp nhận lời khích lệ và niềm hy vọng của Đức Chúa Trời (2:16,17), cầu nguyện để được ban thêm năng lực cho việc truyền bá bức thông điệp của Chúa (3:1-5), và cảnh cáo những kẻ ăn không ngồi rồi (3:6-15). Phao-lô kết thúc bức thư bằng những lời chào thăm cá nhân và lời chúc phước (3:16-18).
Gần 2.000 năm sau, chúng ta hiện sống càng gần hơn với ngày Chúa Cứu Thế tái lâm; nhưng chúng ta cũng sẽ có thể sai lầm nếu nhìn thấy ngày hiện ra đã gần kề của Ngài như một lý do để bào chữa cho việc cứ ngồi ngóng lên trời để chờ đợi mà chẳng chịu làm gì cả. Phải chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa Cứu Thế tái lâm có nghĩa là phải truyền bá Phúc âm, đến với những người đang nghèo thiếu, và gây dựng Hội thánh, là thân thể Ngài. Vậy trong khi đọc IITê-sa-lô-ni-ca, bạn phải thấy sự thật rõ ràng về ngày tái lâm của Ngài và trách nhiệm của mình là phải sống cho Ngài cho đến ngày ấy.
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Để làm sáng tỏ sự nhầm lẫn về ngày tái lâm của Chúa Cứu Thế.
Trước giả: Phao-lô
Đọc giả: Cho Hội thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca và toàn thể các tín hữu ở khắp nơi.
Niên đại viết thư: Khoảng năm 51 hoặc 52 SC, vài tháng sau ITê-sa-lô-ni-ca, từ Cô-rinh-tô.
Bối cảnh: Nhiều người trong Hội thánh đã nhằm lẫn về thời điểm liên hệ đến sự tái lâm của Chúa Cứu Thế. Vì bắt bớ bách hại cứ tăng thêm, họ tưởng ngày của Chúa chắc đã gần kế, nên giải thích bức thư thứ nhất của Phao-lô dạy là Chúa sẽ tái lâm bất cứ lúc nào. Do sự hiểu lầm đó mà nhiều người cứ ở dưng và sống vô trật tự, viện lẽ họ đang chờ Chúa Cứu Thế tái lâm.
Câu chìa khoá: “Nguyền xin Chúa soi dẫn lòng anh em tới đến sự yêu mến Đức Chúa Trời, và sự nhịn nhục của Đấng Christ” (IITe 2Tx 3:5)
Các nhân vật chính: Phao-lô, Si-la, Ti-mô-thê.
Địa danh chính: Thành phố Tê-sa-lô-ni-ca.
Những nét đặc trưng: Đây là một bức thư tiếp nối ITê-sa-lô-ni-ca. Trong thư này, Phao-lô chỉ ra nhiều biến cố khác nhau phải xảy ra trước ngày Chúa Cứu Thế tái lâm.
Bố cục:
1. Niềm hy vọng tươi sáng về việc Chúa Cứu Thế tái lâm (1:1-2:17)
2. Sống trong ánh sáng Chúa Cứu Thế tái lâm (3:1-18)
Phao-lô viết thư này để khích lệ những người đang phải đương đầu với sự bắt bớ bách hại và để sửa lại một hiểu lầm liên hệ đến thời điểm về ngày Chúa Cứu Thế tái lâm. Lời truyền dạy về sự tái lâm của Chúa Cứu Thế đã làm nảy sinh thói ở dưng trong Hội thánh non trẻ này. Sự tái lâm gần kề của Chúa Cứu Thế chẳng bao giờ có thể khiến chúng ta trở thành kẻ ăn không ngồi rồi, mà phải khiến mọi người càng bận rộn hơn nữa - phải sống trong sạch, tận dụng thì giờ, và làm việc cho nước Ngài. Chúng ta chẳng những phải làm việc trong lúc dễ dàng, khi có cơ hội thuận tiện, mà còn phải làm việc cả trong những thời kỳ khó khăn nữa. Các Cơ Đốc nhân phải nhịn nhục chờ đời Chúa Cứu Thế tái lâm, và làm việc cho Ngài trong khi chúng ta chờ đợi.
Các đại đề mục #
Luận đề: Bắt bớ bách hại
Lời giải thích: Phao-lô khích lệ Hội thánh phải kiên trì nhẫn nhục bất chấp hoạn nạn thử thách. Đức Chúa Trời sẽ đem chiến thắng về cho những người tận trung theo Ngài và phán xét những kẻ bắt bớ bách hại họ.
Tầm quan trọng: Đức Chúa Trời ban thưởng cho sự trung tín của chúng ta bằng cách ban quyền năng Ngài cho chúng ta và giúp chúng ta chịu đựng sự bắt bớ bách hại. Chịu khổ vì đạo sẽ thêm sức lực để chúng ta phục vụ Chúa Cứu Thế. Chúng ta phải tận trung với Ngài.
Luận đề: Chúa Cứu Thế tái lâm
Lời giải thích: Phao-lô đã nói Chúa có thể tái lâm bất cứ lúc nào, nên một số tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca đã ngưng làm việc để chờ Chúa đến.
Tầm quan trọng: Chúa Cứu Thế sẽ trở lại và đem chiến thắng trọn vẹn đến cho tất cả những ai tin cậy Ngài. Nếu chúng ta chuẩn bị sẵn sàng thì chẳng cần chi phải quan tâm đến vấn đề khi nào thì Ngài sẽ trở lại. Chúng ta phải đứng vững, cứ tiếp tục làm việc và chờ đợi Chúa Cứu Thế.
Luận đề: Sự phản loạn lớn
Lời giải thích: Trước ngày Chúa Cứu Thế tái lâm sẽ có một cuộc phản loạn lớn chống lại Đức Chúa Trời do con người bất chấp luật pháp (anti-Christ) lãnh đạo. Đức Chúa Trời sẽ cất mọi hạn chế đối với điều ác trước khi phán xét những kẻ phản loạn. Anti-Christ sẽ cố tìm cách lừa dối nhiều người.
Tầm quan trọng: Chúng ta đừng sợ khi thấy điều ác gia tăng. Đức Chúa Trời đang cầm quyền kiểm soát, cho dù thế gian này có trở thành gian ác đến đâu. Ngài bảo vệ chúng ta trong khi Sa-tan tấn công. Chúng ta có thể chiến thắng điều ác bằng cách cứ tận trung với Đức Chúa Trời.
Luận đề: Kiên trì nhẫn nhục
Lời giải thích: Vì nhiều thành viên của Hội thánh bỏ công việc và sống vô trật tự, không vâng lời, nên Phao-lô đã trừng phạt thói ở dưng của họ. Ông kêu gọi họ hãy tỏ ra can đảm và có cách ăn ở của một Cơ Đốc nhân chân chính.
Tầm quan trọng: Chúng ta chẳng bao giờ nên mỏi mệt trong việc làm lành . Chúng ta có thể kiên trì bằng cách tận dụng thì giờ và tài năng của mình. Sự kiên trì nhẫn nhục của chúng ta sẽ được ban thưởng.
† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 14-12-2018 01:59 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách