† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3102|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập II Ti-mô-thê

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-8-2011 16:18:25 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập II Ti-mô-thê

Lời giới thiệu
“Những lời trăn trối lừng danh” có giá trị hơn một câu khách sáo. Khi những người nam người nữ nổi tiếng, có nhiều ảnh hưởng tốt sắp từ giã cõi đời, cả thế gian đều chờ đợi để nghe những lời nói cuối cùng đầy khôn ngoan, thông tuệ của họ. Sau đó, những lời ấy sẽ được trích dẫn và nhắc đi nhắc lại trên khắp thế giới. Điều này cũng nghiệm đúng với một người thân yêu đang hấp hối. Tập họp lại chung quanh người ấy, cả gia đình đều căng thẳng lắng nghe từng tiếng thì thào một, từng lời chúc phước, khích lệ, khuyên bảo, vì biết rằng đây sẽ là bức thông điệp cuối cùng.
Có một trong số nhiều nhân vật uyên bác, có nhiều ảnh hưởng, và được nhiều người yêu mến nhất trong lịch sử, là sứ đồ Phao-lô. Và chúng ta đã có được những lời trăn trối nổi tiếng của ông.
Phao-lô đang trực diện với cái chết. Ông không hấp hối vì bệnh tật trong một bệnh viện quạnh quẽ với thân nhân vây quanh. Ông vẫn còn rất sinh động, nhưng “phần số” (có thể nói như thế) của ông đã hết. Phao-lô là một người từng tự xưng là môn đệ của Giê-xu người Na-xa-rét, hiện đang nằm trong một nhà tù lạnh lẽo tại Rô-ma, cách ly với thế giới, với chỉ một hoặc hai khách đến thăm, và những vật liệu để viết lách của ông. Phao-lô biết rõ chẳng bao lâu nữa ông sẽ bị đưa đi hành quyết (IITi 2Tm 4:6), cho nên ông viết những ý nghĩ cuối cùng của mình cho người “con trai” là Ti-mô-thê, chuyển lại cho Ti-mô-thê ngọn đuốc lãnh đạo, nhắc nhở Ti-mô-thê về những điều thật sự quan trọng, và khích lệ ông trong đức tin (đạo). Hãy tưởng tượng xem Ti-mô-thê đã đọc, rồi đọc đi đọc lại từng lời từng chữ như thế nào - đây là bức thông điệp cuối cùng từ người cố vấn thân yêu của ông, là Phao-lô. Do hoàn cảnh và người nhận thư, đây là bức thư tha thiết và cảm động nhất trong tất cả các thư của Phao-lô, mà cũng là bức thư cuối cùng ông đã viết.
Phần dẫn nhập của Phao-lô thật âu yếm, và tình yêu của ông đối với Ti-mô-thê toát ra qua mỗi câu (1:1-5). Rồi ông nhắc lại cho Ti-mô-thê về các đức tính cần thiết cho một mục sư tận trung với Chúa Cứu Thế Giê-xu (1:6-2:13). Ti-mô-thê phải nhớ lại tiếng gọi mình, và tận dụng các ân tứ của mình thật mạnh dạn (1:6-12), bám sát chân lý (1:13-18), chuẩn bị nhiều người khác cho chức vụ (2:1-2), phải khép mình vào kỷ luật và sẵn sàng chịu đựng gian khổ (2:3-7), và đặt tâm trí mình chăm chú vào Chúa Cứu Thế (2:8-13). Phao-lô thách thức Ti-mô-thê giữ vững đạo thuần chánh, bác bỏ sai lầm và tránh lời vô ích bất kính, giữ cho lời của chân lý được ngay thẳng (2:14-19), và giữ đời sống được trong sạch (2:20-26).
Tiếp theo, Phao-lô cảnh cáo Ti-mô-thê về sự chống đối mà ông và các tín hữu khác sẽ phải gặp trong những ngày sau rốt, do những kẻ ích kỷ lạm dụng Hội thánh cho lợi ích riêng và truyền dạy tà giáo (3:1-9). Phao-lô bảo Ti-mô-thê phải chuẩn bị sẵn sàng đối với những kẻ bất trung bằng cách nhớ lại gương của ông (3:10,11), thấu triệt nguồn gốc đích thực gây chống đối (3:12,13) và tìm cầu sức lực quyền năng nơi Lời Đức Chúa Trời (3:14-17). Rồi Phao-lô truyền cho Ti-mô-thê một nhiệm vụ truyền giảng Phúc âm (4:1-4) và hoàn thành chức vụ cho đến cuối cùng (4:5-8).
Phao-lô kết luận những yêu cầu cá nhân và một số tin tức. Trong những lời cuối cùng này, ông cho thấy nỗi cô đơn và tình yêu mãnh liệt của mình đối với các anh chị em trong Chúa Cứu Thế (4:9-22).
Chẳng hề có một người nào giống như Phao-lô, vị sứ đồ truyền giáo. Ông là một người có đức tin sâu nhiệm, tình yêu bất tử, luôn luôn vui mừng, tin tưởng kiên quyết, và có tầm nhìn xuyên suốt sâu xa. Và ông đã được linh cảm để truyền lại cho chúng ta bức thông điệp của Đức Chúa Trời. Trong khi bạn đọc II Ti-mô-thê nên biết rằng mình đang đọc lời trăn trối của một vĩ nhân của Đức Chúa Trời - những lời trối trăn cho Ti-mô-thê và cho tất cả những ai tự xưng là theo Chúa Cứu Thế. Hãy tự tái tận hiến để can đảm đứng vững cho chân lý, thông suốt Lời Đức Chúa Trời và được Đức Thánh Linh ban quyền năng cho.
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Để truyền những lời chỉ giáo và khích lệ cuối cùng cho Ti-mô-thê, mục sư của Hội thánh tại Ê-phê-sô.
Trước giả: Phao-lô.
Đọc giả: Cho Ti-mô-thê và toàn thể Cơ Đốc nhân khắp nơi.
Niên đại viết thư: Khoảng năm 66 hoặc 67 SC, từ nhà tù tại Rô-ma. Sau một hoặc hai năm được tự do, Phao-lô lại bị bắt giữ rồi bị hành quyết dưới thời Hoàng đế Nero.
Bối cảnh: Rõ ràng Phao-lô đang cô đơn trong tù; chỉ một mình Lu-ca đang ở với ông. Phao-lô viết bức thư này để chuyển ngọn đuốc cho các cấp lãnh đạo Hội thánh thuộc thế hệ mới. Ông cũng yêu cầu các bạn thân hãy đến thăm ông, hãy gởi cho ông các cuộn sách nhất là cuộn sách chép trên da thuộc - có lẽ là nhiều phần của Cựu ước Kinh, các sách Phúc âm và các Thánh Kinh viết tay khác nữa.
Câu chìa khoá: “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được, lầy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật” (IITi 2Tm 2:15).
Các nhân vật chính: Phao-lô, Ti-mô-thê, Lu-ca, Mác và nhiều người khác.
Các địa danh chính: Rô-ma, Ê-phê-sô.
Những nét đặc trưng: Vì đây là bức thư cuối cùng của Phao-lô, ông đã bộc lộ lòng mình và những vấn đề mà ông xếp vào hàng ưu tiên - giáo lý thuần chánh, đức tin vững vàng, kiên trì tin quyết, và tình yêu tồn tại mãi.
Bố cục:
1. Các nền tảng cho sự phục vụ của Cơ Đốc nhân (1:1-2:26)
2. Những thời kỳ khó khăn cho việc phục vụ của Cơ Đốc nhân (3:1-4:22)
Phao-lô đưa ra lời khuyên hữu ích, giúp Ti-mô-thê cứ đâm rễ vững nền trong việc phục vụ Chúa Cứu Thế và chịu đựng gian khổ trong những ngày hầu đến. Thật quá dễ dàng để chúng ta phục vụ Chúa Cứu Thế vì nhiều lý do sai lầm: vì phấn khởi, vì được ban thưởng, hoặc vì có thể làm giàu. Tuy nhiên, nếu thiếu cơ sở phải lẽ, chúng ta sẽ rất dễ bỏ cuộc khi gặp thời kỳ khó khăn. Toàn thể các Cơ Đốc nhân cần có một nền tảng vững chắc cho sự phục vụ của mình, vì phục vụ Chúa Cứu Thế sẽ không dễ dàng hơn khi chúng ta cứ ngày càng cao tuổi, và sẽ không dễ dàng hơn khi ngày tái lâm của Chúa Cứu Thế cứ ngày càng gần hơn.
Các đại đề mục
[td Luận đề: Mạnh dạn
Lời giải thích: Trước chống đối và bắt bớ bách hại, Ti-mô-thê phải thi hành chức vụ mà không chút sợ hãi hoặc mạnh dạn tận dụng các ân tứ giảng dạy mà Đức Thánh Linh đã ban cho ông.
Tầm quan trọng: Đức Thánh Linh giúp chúng ta được khôn ngoan và mạnh mẽ. Đức Chúa Trời đề cao lời chứng kiên quyết của chúng ta ngay khi chúng ta chịu khổ. Muốn thắng vượt nỗi sợ thiên hạ có thể nói gì hoặc làm gì, chúng ta phải rời mắt khỏi họ, chỉ nhìm chăm vào một mình Đức Chúa Trời mà thôi.
Luận đề: Trung tín
Lời giải thích: Chúa Cứu Thế thành tín với mọi người chúng ta khi chịu chết vì tội lỗi chúng ta. Phao-lô là một mục sư tận trung cả khi phải ở tù. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê chẳng những phải duy trì giáo lý thuần chánh, mà còn phải trung thực, chăm chỉ và kiên trì nhận nhục nữa.
Tầm quan trọng: Trong khi phục vụ Chúa Cứu thế, chúng ta có thể cầm chắc là sẽ bị chống đối khổ sở và gặp khó khăn. Những điều đó chứng minh rằng lòng tận trung của chúng ta đang có tác dụng trên người khác. Nếu chúng ta tin cậy Chúa Cứu Thế để cứ đứng vững.
Luận đề: Giảng và dạy
Lời giải thích: Phao-lô và Ti-mô-thê rất tích cực giảng và dạy Phúc âm về Chúa Cứu Thế. Phao-lô khích lệ Ti-mô-thê chẳng những phải nêu cao ngọn đuốc chân lý, mà còn phải đào tạo nhiều người khác nữa, chuyển giao cho họ giáo lý thuần chánh và lòng nhiệt thành vì sứ mạng mà Chúa Cứu Thế đã giao cho.
Tầm quan trọng: Chúng ta phải chuẩn bị nhiều người khác để họ chuyển giao Lời Chúa cho nhiều người khác nữa, rồi đến lượt họ, lại chuyển cho nhiều người khác nữa... Hội thánh của bạn có huấn luyện đào tạo thật kỹ nhiều người khác cho việc giảng dạy không?
Luận đề: Sai lầm
Lời giải thích: Trong những ngày sau rốt, trước khi Chúa Cứu Thế tái lâm, sẽ có nhiều giáo sư giả, nhiều người bỏ đạo, nhiều kẻ theo tà giáo. Phương thuốc để chống sai lầm là phải có một chương trình vững chắc để dạy dỗ các Cơ Đốc nhân.
Tầm quan trọng: Vì có nhiều kẻ lường gạt và dạy tà giáo, chúng ta phải khép mình vào kỷ luật và sẵn sàng phản bác điều sai lầm. Phảithông suốt Lời Đức Chúa Trời để tự vệ an toàn và chống lại điều sai lầm gây rối.
† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 08:36 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách