† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2246|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập Tít

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-8-2011 16:19:05 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập Tít

Lời giới thiệu
Khoảng trống do một lãnh tụ vững mạnh ra đi tạo nên có thể hủy hoại cả một phong trào, một tổ chức, một định chế. Vốn lệ thuộc vào tài năng, phong cách và nhân cách của nhân vật ấy, những người cộng tác và thuộc cấp bị choáng váng hoặc cùng tranh giành quyền lãnh đạo. Chẳng bao lâu, tính hiệu quả và sinh động bị mất đi, và tiếp theo là suy tàn và mai một. Mẫu mực này thường lặp đi lặp lại trong nhiều Hội thánh. Các diễn giả và giáo sư nổi tiếng tập họp quanh mình nhiều môn đệ, và Hội thánh phát triển nhanh chóng. Nó sống động, đầy sinh lực và kết quả. Đời sống nhiều người được biến đổi, thiên hạ được đưa vào nước Trời. Nhưng khi nhân vật thủ vai chất xúc tác lẫn trái tim của tổ chức rời xa hoặc chết , cùng với người ấy trung tâm của tổ chức cũng nối gót theo sau.
Thiên hạ từng đổ xô đến để nghe Phao-lô dạy dỗ; là một người có học vấn, lập luận khúc chiết, có động lực thúc đẩy và đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhân vật của đức tin này đã trung tín truyền bá Phúc âm khắp La-mã đế quốc - đời sống nhiều người được thay đổi và nhiều Hội thánh được thiết lập. Nhưng Phao-lô vốn biết rằng Hội thánh phải được xây dựng trên Chúa Cứu Thế, chứ không phải là trên một người nào. Ông cũng biết rằng cuối cùng rồi ông cũng sẽ chẳng còn ở đó nữa để mà gây dựng, khích lệ, sửa trị, và dạy bảo. Cho nên ông đã huấn luyện nhiều mục sư trẻ để đảm trách việc lãnh đạo Hội thánh sau khi ông đã ra đi. Phao-lô khuyến giục họ tập trung đời sống mình vào công tác truyền giảng Lời Đức Chúa Trời (IITi 2Tm 3:16,17), cũng đào tạo nhiều người khác nữa để thi hành chức vụ (2:2).
Tít là một tín hữu người Hi-lạp. Được Phao-lô dạy dỗ và trưởng dưỡng, ông từng xuất hiện trước các cấp lãnh đạo Hội thánh tại Giê-ru-sa-lem, như một tấm gương sống động về những gì Chúa Cứu Thế đã làm giữa những người ngoại quốc (GaGl 2:1-3). Cũng như Ti-mô-thê, ông là một trong những bạn đồng hành tín cẩn và những bạn thân nhất của Phao-lô. Về sau, ông từng là đặc sứ của Phao-lô (IICo 2Cr 7:5-16) và cuối cùng, là giám mục của Hội thánh tại Cơ-rết (Tit Tt 1:5). Từ từ mà cẩn thận, Phao-lô đã phát triển Tít thành một Cơ-đốc nhân trưởng thành và một lãnh tụ có trách nhiệm. Bức thư ông gởi cho Tít là một bước trong tiến trình đào tạo môn đệ đó. Cũng như với Ti-mô-thê, Phao-lô dạy bảo Tít cách tổ chức và lãnh đạo các Hội thánh.
Phao-lô bắt đầu bằng một lời chào thăm và nhập đề dài hơn thường lệ, tóm tắt tiến trình của công tác lãnh đạo - là chức vụ của Phao-lô (1:1-3), các trách nhiệm của Tít (1:4,5), và các cấp lãnh đạo mà Tít sẽ bổ nhiệm và huấn luyện (1:5). Rồi Phao-lô liệt kê các phẩm cách của vị mục sư (1:6-9) và đặt tương phản các giám mục trung tín với các cấp lãnh đạo và giáo sư giả (1:10-16).
Tiếp theo, Phao-lô nhấn mạnh tầm quan trọng của những việc lành trong đời sống Cơ-đốc nhân, dạy Tít cách liên hệ với các nhóm người có tuổi tác khác nhau trong Hội thánh (2:2-6). Ông khuyến giục Tít phải nêu gương tốt của một tín hữu trưởng hành (2:7,8), và giảng dạy bằng lòng can đảm và tin quyết (2:9-15). Rồi ông thảo luận về các trách nhiệm tổng quát của các Cơ-đốc nhân trong xã hội - Tít phải nhắc nhở mọi người về các trách nhiệm ấy (3:1-8), và phải tránh những cuộc tranh luận gây chia rẽ (3:9-11). Phao-lô kết thúc bằng vài vấn đề di chuyển và những lời chào thăm cá nhân (3:12-15).
Bức thư của Phao-lô gởi cho Tít tuy vắn tắt nhưng là một vòng quan trọng trong các mắt xích của tiến trình đào tạo môn đệ - giúp một thanh niên phát triển trong công tác lãnh đạo Hội thánh. Trong khi bạn đọc bức giám mục thư này, bạn sẽ có được cái nhìn xuyên suốt vào tổ chức và sinh hoạt của Hội thánh nguyên thủy, và bạn sẽ nhận thấy các nguyên tắc để cấu trúc các Hội thánh hiện đại. Nhưng bạn cũng sẽ thấy được phương pháp để trở thành một lãnh tụ Cơ-đốc giáo có trách nhiệm. Hãy đọc bức thư gởi cho Tít này và quyết tâm đào tạo nhiều người nam người nữ để lãnh đạo và dạy dỗ nhiều người khác, như Phao-lô vậy.
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Để khuyên bảo Tít trong trách nhiệm quản lý các Hội thánh trên đảo Cơ-rết.
Trước giả: Phao-lô
Đọc giả: Cho Tít, một người HI-lạp, có lẽ đã ăn năn quay về với Chúa Cứu Thế nhờ chức vụ của Phao-lô (ông đã trở thành người đại diện đặc biệt cho Phao-lô tại đảo Cơ-rết), và toàn thể các tín hữu khắp nơi.
Niên đại viết thư: Khoảng năm 64 SC, trước sau lúc viết thư ITi-mô-thê, có lẽ từ xứ Ma-xê-đoan, khi Phao-lô đến đó giữa hai lần ông bị cầm tù tại Rô-ma.
Bối cảnh: Phao-lô phái Tít đến để tổ chức và quản lý các Hội thánh tại Cơ-rết. Bức thư này dạy Tít cách thi hành nhiệm vụ ấy.
Câu chìa khoá: “Ta đã để con ở lại Cơ-rết đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp, và theo như ta đã răn bảo cho con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành” (1:5)
Các nhân vật chính: Phao-lô, Tít.
Các địa danh chính: Đảo Cơ-rét, thành phố Ni-cô-bô-li.
Những nét đặc trưng: Thư Tít rất giống với thư ITi-mô-thê với những lời giáo huấn dành cho các cấp lãnh đạo Hội thánh.
Bố cục:
1. Quyền lãnh đạo trong Hội thánh (1:1-16)
2. Nếp sống đứng đắn trong Hội thánh (2:1-15)
3. Nếp sống đứng đắn ngoài xã hội (3:1-15)
Phao-lô kêu gọi Hội thánh phải sống có trật tự và đứng đắn trong một hải đảo nổi tiếng là có nhiều người lười biếng, tham ăn, nói dối, và xấu xa gian ác. Với tư cách cá nhân, các Cơ-đốc nhân phải tự chủ, còn với tư cách những người họp thành một tổ chức (thân thể) là Hội thánh, họ phải sống có trật tự. Ngày nay chúng ta cũng cần vâng theo bức thông điệp này, khi kỷ luật không còn được tôn trọng hay ban thưởng trong xã hội của chúng ta. Tuy nhiên người khác có lẽ không tán thưởng các nỗ lực của chúng ta, chúng ta phải sống ngay lành, vâng lệnh chính phủ và giữ gìn lời ăn tiếng nói của mình. Chúng ta phải sống hoà thuận với nhau trong Hội thánh để làm gương sống về đức tin của mình cho xã hội đương đại.
Các đại đề mục
[td Luận đề: Một nếp sống tốt đẹp
Lời giải thích: Phúc âm cứu rỗi là chúng ta không thể tự cứu bằng cách sống một đời sống tốt lành; chúng ta chỉ được nhờ đức tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Nhưng Phúc âm làm thay đổi đời sống người ta, để cuối cùng họ có thể làm nhiều việc lành. Sự phục vụ của chúng ta không cứu được mình. Sự phục vụ của chúng ta không cứu được mình, nhưng chúng ta đã được cứu là để phục vụ.
Tầm quan trọng: Một đời sống tốt đẹp là một lời chứng cho quyền phép của Phúc âm. Là Cơ-đốc nhân, chúng ta phải hiến thân và phục vụ theo kỷ luật. Bạn có biến đức tin của mình thành hành động bằng cách phục vụ tha nhân chưa?
Luận đề: Cá tính
Lời giải thích: Trách nhiệm của Tít tại Cơ-rết là bổ nhiệm các trưởng lão để duy trì tổ chức và kỷ luật đứng đắn, cho nên Phao-lô đã liệt kê các đức tính cần thiết cho việc lãnh đạo. Cách ăn ở của họ ngay trong gia đình cho thấy họ xứng hợp để phục vụ trong Hội thánh.
Tầm quan trọng: Chỉ có học vấn hoặc trung thành theo Chúa Cứu Thế mà thôi thì vẫn chưa đủ điều kiện để trở thành một cấp lãnh đạo Hội thánh. Bạn còn phải tự chủ, xứng hợp cả về hai phương diện thuộc linh và đạo đức, và có đặc tính của một Cơ-đốc nhân nữa. Bạn là ai (người như thế nào) cũng quan trọng tương đương với khả năng của bạn (những gì bạn có thể làm)
Luận đề: Các mối liên hệ trong Hội thánh
Lời giải thích: Công tác giảng dạy phải liên hệ với nhiều nhóm người khác nhau. Các Cơ-đốc nhân cao tuổi hơn phải dạy dỗ và nêu gương cho các thanh niên thiếu nữ. Người thuộc mọi hạng tuổi, mọi nhóm đều phải học và giúp nhau chu toàn các vai trò được giao.
Tầm quan trọng: Sống đứng đắn và liên hệ phải lẽ đi đôi với giáo lý thuần chính. Hãy xem cách bạn liên hệ với các tín hữu khác của bạn như là kết quả của đức tin bạn.
Luận đề: Bổn phận công dân
Lời giải thích: Các Cơ-đốc nhân phải là công dân tốt trong xã hội chứ không phải chỉ là những người tốt trong Hội thánh mà thôi. Các tín hữu phải vâng phục chính quyền và làm ăn lương thiện
Tầm quan trọng: Cách làm tròn các bổn phận công dân của bạn là một lời chứng cho thế gian đang theo dõi bạn. Cách bạn sống trong cộng đồng phải phản ảnh tình yêu của Chúa Cứu Thế thật nhiều, như sinh hoạt trong Hội thánh của bạn vậy.
† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 08:36 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách