† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2296|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập Phi-lê-môn

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-8-2011 16:19:44 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập Phi-lê-môn

Lời giới thiệu
Theo hiệu lệnh của người đốc công, quả cầu khổng lồ được thả dây. Một tiếng va chạm vang dội và bằng một sức mạnh phi thường, quả cầu chạm vào bức tường, nghiền nát những miếng gạch và nó vỡ vụn ra như những nhánh cây nhỏ khô mục, khiến vôi vữa bắn ra tung toé. “Quả lắc phá tường” cứ mạnh mẽ làm đi làm lại công việc của nó nhiều lần như thế, nên chẳng bao lâu, bức tường ngăn cách đã bị tan thành những mảnh vụn. Rồi nó được chuyển đi nơi khác để việc xây dựng bắt đầu. Trên đời có rất nhiều bức tường rào chia cách, phân rẽ, và ngăn ra thành nhiều ô phân biệt. Chúng không phải bằng gỗ đá, mà là sự ngăn trở trong những con người, ngăn chận người ta không cho tiếp xúc với nhau và với Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Cứu Thế đã đến với tư cách con người vĩ đại phá tan những bức tường, triệt hạ những vách ngăn tội lỗi phân cách chúng ta với Đức Chúa Trời và phá tan những chướng ngại vật không cho mọi người tiếp xúc với nhau. Sự chết và sống lại của Ngài mở đường vào sự sống vĩnh hằng để đưa tất cả những ai bằng lòng tin Ngài vào trong gia đình của Đức Chúa Trời (xem Eph Ep 2:14-18).
Các nền văn hoá La-mã, Hi-lạp và Do-thái đều đầy dẫy những chướng ngại vật, cũng như xã hội chia thiên hạ ra nhiều giai cấp và mong cho họ cứ đứng yên tại chỗ - nam và nữ, nô lệ và tự do. Nhưng với bức thông điệp của Chúa Cứu Thế, các bức thông điệp sụp đổ, khến Phao-lô đã có thể tuyên bố: ‘Tại đây không còn phân biệt người Gờ-réc hoặc người Giu-đa, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Sy-the, người tôi mọi hoặc người tự chủ; nhưng Đấng Christ là mọi sự trong mọi sự” (CoCl 3:11).
Chân lý làm biến đổi cuộc đời này là điểm tựa cho bức thư gởi Phi-lê-môn. Là một trong ba bức thư riêng trong Thánh Kinh, bức thư Phao-lô gởi cho Phi-lê-môn là một lời khẩn xin cá nhân của Phao-lô cho một nô lệ tên Ô-nê-sim “thuộc quyền sở hữu” của Phi-lê-môn một thành viên của Hội thánh tại Cô-lô-se và là một bạn thân của Phao-lô. Nhưng tên nô lệ Ô-nê-sim này đã trộm cắp của chủ mình và chạy trốn. Anh ta chạy đến Rô-ma, gặp Phao-lô ở đó, và đáp lại tiếng gọi của Phúc âm đặt đức tin vào Chúa Cứu Thế (Phil Plm 1:10). Cho nên Phao-lô viết thư này cho Phi-lê-môn để “tái giới thiệu” Ô-nê-sim với ông, giải thích rằng anh ta nay được gởi về, không phải chỉ như một tên nô lệ, mà với tư cách một người anh em (1:11,12,10,14,15,20). Các rào cản của quá khứ cùng với những bức tường mới được dựng lên do sự chạy trốn và trộm cắp của Ô-nê-sim không còn chia rẽ họ nữa - họ đã hợp nhất trong Chúa Cứu Thế rồi.
Quyển sách nhỏ này là một tuyệt phẩm của ân điển và của tài ăn nói khôn khéo, đồng thời cũng là một phần chứng minh sâu nhiệm cho quyền năng của Chúa Cứu Thế và của sự thông công chân chính trong Cơ-đốc giáo đã được biến thành hành động. Trong nhà riêng, trong hàng xóm láng giềng, và trong Hội thánh của bạn, đang có những chiếc rào cản nào” Điều gì đang ngăn cách bạn với các tín hữu khác - chủng tộc chăng? Địa vị chăng? Của cải chăng? Học vấn chăng? Nhân cách chăng” Cũng như với Phi-lê-môn Đức Chúa Trời kêu gọi ban hãy tìm cầu sự hợp nhất, triệt hạ các bức tường ngăn cách đi và ôm choàng lấy các anh chị em của bạn trong Chúa Cứu Thế.
Những đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Để thuyết phục Phi-lê-môn tha thứ cho người nô lệ đã bỏ trốn của ông là Ô-nê-sim, và nhận lại anh ta như một người anh em trong đức tin (đạo).
Trước giả: Phao-lô
Đọc giả: Cho Phi-lê-môn, có lẽ là một thành viên giàu có của Hội thánh Cô-lô-se, và toàn thể các tín hữu.
Niên đại viết thư: Khoảng năm 60 SC, trong thời gian Phao-lô bị tù lần đầu tiên tại Rô-ma, trước sau thời gian hai bức thư gởi người Ê-phê-sô và Cô-lô-se được trước tác.
Bối cảnh: Chế độ nô lệ vốn phổ biến trong La-mã đế quốc, nên rõ ràng là một số Cơ-đốc nhân đã có nô lệ. Phao-lô không kết án chế độ nô lệ trong các văn phẩm của ông, nhưng đưa ra một lời phát biểu cấp tiến bằng cách gọi người nô lệ này của Phi-lê-môn là anh em trong Chúa Cứu Thế.
Câu chìa khóa: ”Vả, có lẽ người đã tạm xa cách anh, cốt để anh nhận lấy người mãi mãi, không coi như tôi mọi nữa, nhưng coi hơn tôi mọi, coi như anh em yêu dấu, nhất là yêu dấu cho tôi, huống chi cho anh, cả về phần xác, cả về phần trong Chúa nữa!” (15,16).
Các nhân vật chính: Phao-lô, Phi-lê-môn, Ô-nê-sim.
Các địa danh chính: Cô-lô-se, Rô-ma.
Những nét đặc trưng: Đây là một thư riêng, một bức thư cá nhân viết cho một bạn thân.
Bố cục:
1. Lời tán thưởng Phi-lê-môn của Phao-lô (1: 1-7)
2. Lời khẩn cầu cho Ô-nê-sim của Phao-lô (1:8-25).
Phao-lô khẩn xin thay cho Ô-nê-sim, một nô lệ đã bỏ chủ mà trốn đi. Việc Phao-lô cầu thay cho anh ta minh hoạt cho điều Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm cho chúng ta. Như Phao-lô đã cầu thay cho một nô lệ, Chúa Cứu Thế cũng cầu thay cho chúng ta, là những nô lệ của tội lỗi. Như Ô-nê-sim đã được phục hoà với Phi-lê-môn, chúng ta cũng đã được phục hoà với Đức Chúa Trời nhờ có Chúa Cứu Thế Giê-xu. Như Phao-lô đề nghị trả nợ thay cho một nô lệ, Chúa Cứu Thế cũng đã trả món nợ tội của chúng ta. Cũng như Ô-nê-sim, chúng ta phải quay về với Đức Chúa Trời là Chủ của chúng ta và phục vụ Ngài.
Các đại đề mục
Luận đề: Tha thứ (tội)
Phần giải thích: Phi-lê-môn là bạn thân của Phao-lô và là chủ hợp pháp của người nô lệ tên Ô-nê-sim. Phao-lô xin Phi-lê-môn chớ có trừng phạt Ô-nê-sim mà hãy tha thứ cho anh ta và phục hồi địa vị cho anh ta với tư cách một anh em mới, là Cơ-đốc nhân.
Tầm quan trọng: Các mối liên hệ giữa các Cơ-đốc nhân với nhau phải đầy dẫy lòng tha thứ và tiếp nhận. Bạn có thể tha thứ cho những người đã làm điều sai trái với mình không?
Luận đề: Những rào cản
Phần giải thích: Chế độ nô lệ lan tràn khắp La-mã đế quốc, nhưng chẳng hề có ai bị lạc mất đối với Đức Chúa Trời hoặc vượt khỏi tình yêu thương của Ngài. Chế độ nô lệ là một bức rào cản giữa mọi người, nhưng tình yêu và sự thông công trong Chúa Cứu Thế thắng hơn các bức rào cản đó.
Tầm quan trọng: Trong Chúa Cứu Thế chúng ta là một gia đình. Chẳng hề có bức tường khác biệt về chủng tộc, kinh tế, hay chính trị mà chia cách được chúng ta. Hãy để cho Chúa Cứu thế vận hành qua trung gian của bạn để cất đi mọi rào cản giữa các anh chị em Cơ-đốc nhân với nhau.
Luận đề: Tôn trọng
Phần giải thích: Phao-lô là bạn thân của cả Phi-lê-môn lẫn Ô-nê-sim. Ông có quyền của một vị sứ đồ để truyền bảo Phi-lê-môn việc phải làm. Thế nhưng Phao-lô đã chọn khẩn xin bạn mình trong tình yêu thương giữa Cơ-đốc nhân với nhau, chứ không phải là truyền lệnh cho ông phải tuân hành.
Tầm quan trọng: Thuyết phục bằng lời khôn khéo làm được nhiều việc quan trọng hơn là truyền lệnh khi cần phải đối phó với người khác. Phải nhớ tỏ ra lịch duyệt và tôn trọng tha nhân trong các mối liên hệ của bạn.
† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 08:36 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách