† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3074|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập Hê-bơ-rơ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-8-2011 16:20:20 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập Hê-bơ-rơ

Lời giới thiệu
Những người kỹ tính bỏ tiền ra để tìm mua các sản phẩm có giá trị, có phẩm chất tốt nhất. Các bậc làm cha làm mẹ khôn ngoan chỉ muốn điều tốt nhất cho con cái mình, lo trưởng dưỡng chúng về cả thân thể, tâm trí và tinh thần. Những con người trung thực tìm cách tốt nhất để đầu tư thì giờ, tài năng và của cải của mình. Trong mọi lãnh vực, đầu tư vào cái kém cỏi đều là phung phí, dại dột và vô trách nhiệm. Thế nhưng xu hướng muốn tìm sự thuận lợi, dễ dàng vẫn là điều tự nhiên.
Do-thái giáo vốn không phải loại tôn giáo “hạng nhì” hay dễ dãi. Được chính Đức Chúa Trời “thiết kế”, nó chính là tôn giáo tốt nhất, biểu lộ tinh thần thờ phượng và tận hiến thật sự cho Đức Chúa Trời. Các điều răn, các lễ nghi mà các nhà tiên tri đã mô tả các lời hứa của Đức Chúa Trời và mặc khải con đường dẫn đến sự tha tội, được cứu rỗi. Nhưng rồi Chúa Cứu Thế đến, làm trọn (ứng nghiệm) Luật pháp và lời truyền dạy của các nhà tiên tri, chinh phục tội nhân, san bằng mọi rào cản, đưa người ta đến với Đức Chúa Trời, và ban cho sự sống vĩnh hằng.
Bức thông điệp này thật khó cho dân Do-thái chấp nhận. Tuy họ từng tìm cầu Đấng Mê-si-a qua nhiều thế kỷ, họ chỉ giam chặt mình trong việc suy gẫm và thờ phượng theo các hình thức cổ truyền. Theo Chúa Giê-xu dường như là điều ghê tởm đối với phần di sản diệu kỳ và các Thánh điển sâu nhiệm của họ. Họ vừa thận trọng vừa thắc mắc lắng nghe Phúc âm, nhưng nhiều người đã chối bỏ và tìm cách loại trừ “tà giáo” này. Những người chấp nhận Chúa Gê-xu là Đấng Mê-si-a, thì tự thấy mình trượt chân sa trở vào các lối mòn quen thuộc cũ, để rồi cố tìm cách sống với một thứ đạo lai căn.
Thư Hê-bơ-rơ là một tài liệu của bậc thầy viết cho người Do-thái đang cân nhắc, đánh giá Chúa Giê-xu, hoặc đang chiến đấu với đạo mới này. Bức thông điệp gởi cho người Hê-bơ-rơ này dạy rằng Chúa Giê-xu vượt trội hơn, Cơ-đốc giáo cao siêu hơn, Chúa Cứu Thế là tối thượng và hoàn toàn đầy đủ cho sự cứu rỗi.
Thư Hê-bơ-rơ bắt đầu bằng cách nhấn mạnh rằng đạo cũ (Do-thái giáo) và đạo mới (Cơ-đốc giáo) đều là những tôn giáo được Đức Chúa Trời mặc khải (HeDt 1:1-3). Trong đoạn luận về giáo lý tiếp theo đó (1:4-10:18), trước giả chứng minh Chúa Cứu Thế cao hơn các thiên sứ (1:4-2:18), cao hơn các lãnh tụ của họ (3:1-4:13, và cao hơn các thầy tế lễ của họ (4:14-7:28) như thế nào. Cơ-đốc giáo vượt trội Do-thái giáo vì nó có một giáo ước tốt hơn (8:1-13), một nơi thánh (đền thờ) tốt hơn (9:1-10), và một sinh tế chuộc tội đầy đủ hơn (9:11-10:18).
Sau khi đã kiên lập tính cách vượt trội hơn của Cơ-đốc giáo, trước giả chuyển sang các hàm ý thực tiễn của vấn đề bước theo Chúa Cứu Thế. Các độc giả được khuyến giục bám chặt lấy đạo mới, khích lệ lẫn nhau, và hướng về ngày tái lâm của Chúa Cứu Thế (10:19-25). Họ được cảnh báo về các hậu quả của việc chối bỏ sự hi sinh (sinh tế) của Chúa Cứu thế (10:26-31) và được nhắc nhở về các phần thưởng dành cho lòng tận trung (10:32-39). Rồi trước giả giải thích sống bởi đức tin là thế nào, đưa ra nhiều thí dụ minh hoạ về những người nam người nữ tận trung trong lịch sử dân Y-sơ-ra-ên (11:1-40) và đưa ra lời khích lệ và khuyến giục về sinh hoạt hằng ngày (12:1-17). Đoạn này được kết thúc bằng cách đem đối chiếu giao ước cũ với giao ước mới (12:18-29). Trước giả kết luận bằng những lời khuyến giục sống đạo đức (13:1-17), một lời yêu cầu cầu nguyện (13:18,19) và một lời chúc phước và những lời chào thăm (13:20-25).
Dù bạn có xem điều gì là mục đích của cuộc đời, Chúa Cứu Thế vẫn trổi hơn hết. Ngài là sự mặc khải trọn vẹn của Đức Chúa Trời, là sinh tế dứt khoát và trọn vẹn, là người trung gian đầy lòng thương xót và thông cảm, và là con đường (phương pháp) duy nhất dẫn đến sự sống vĩnh hằng. Hãy đọc thư Hê-bơ-rơ và bắt đầu nhìn lịch sử và cuộc đời theo cách nhìn của Đức Chúa Trời, thì bạn sẽ tận hiến không chút dè dặt và hoàn toàn cho Chúa Cứu Thế. Xin đừng dừng lại ở bất cứ điêu gì kém hơn.
Những đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Nhằm trình bày tính cách đầy đủ và vượt trội của Chúa Cứu Thế.
Trước giả: Phao-lô, Lu-ca, Ba-na-ba, A-bô-lô, Si-la, Phi-líp, Bê-rít-sin và nhiều người khác nữa đã được gợi ý vì tên trước giả đã không được nêu ra trong chính văn bản của Thánh Kinh. Cho dù có là ai, trước giả cũng đã gọi Ti-mô-thê là “người anh em” (13:23).
Đọc giả: Cho các Cơ-đốc nhân người Hê-bơ-rơ (có lẽ thuộc thế hệ các Cơ-đốc nhân thứ hai, xem 2:3) từng nghĩ đến việc phải quay trở lại với Do-thái giáo, có lẽ do chưa tăng trưởng, nảy sinh từ việc thiếu am hiểu các chân lý của Thánh Kinh; nhưng tất cả đều tin Chúa Cứu Thế.
Niên đại viết thư: Có lẽ trước khi đền thờ Giê-ru-sa-lem bị phá hủy vào năm 70 SC, vì các của lễ và lễ nghi tôn giáo đều được đề cập trong sách này, mà chẳng nói gì đến việc đền thờ đã bị phá huỷ.
Bối cảnh: Những Cơ-đốc nhân người Do-thái này có lẽ đang gặp bắt bớ dữ dội cả về hai phương diện xã hội và thuộc thể, từ cả người Do-thái lẫn người La-mã, Chúa Cứu Thế vẫn chưa trở lại để thành lập vương quốc của Ngài, và thiên hạ cần được trấn an rằng Cơ-đốc giáo là chánh đạo và Chúa Giê-xu tất nhiên là Đấng Mê-si-a.
Câu chìa khoá: “Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật; sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao” (1:3).
Các nhân vật chính: Các nhân vật nam, nữ là những anh hùng đức tin trong Cựu ước kinh (chương 11).
Những nét đặc trưng: Tuy sách Hê-bơ-rơ được gọi là thư (13:22, bản dịch diễn ý) nó có hình thức và nội dung của một bài giảng.
Bố cục:
A. Tính cách vượt trội của Chúa Cứu Thế (1:1-10:18)
1. Chúa Cứu Thế cao trọng hơn các thiên sứ
2. Chúa Cứu Thế cao trọng hơn Môi-se
3. Chúa Cứu Thế cao trọng hơn chức vụ tế lễ Cựu ước.
4. Giao ước mới cao trọng hơn giao ước cũ.
Tính cách vượt trội của Chúa Cứu Thế trên mọi người và mọi sự đã được trước giả chứng minh. Cơ-đốc giáo vượt trội hơn tất cả các tôn giáo khác và chẳng bao giờ có gì vượt qua được. Có ai tìm được ở đâu điều gì tốt hơn Chúa Cứu Thế không? Sống trong Chúa Cứu Thế là có được điều tốt nhất trong đời. Mọi tôn giáo muốn cạnh tranh đều giả dối và là việc bắt chước rẻ tiền.
B. Tính cách vượt trội của đức tin (10:19-13:25)
Những người Do-thái đã trở thành Cơ-đốc nhân hồi thế kỷ thứ nhất bị cám dỗ sa trở vào Do-thái giáo, muốn được an toàn với tập tục, vì bị bắt bớ bách hại và thiếu lòng tin quyết. Ngày nay, các tín hữu cũng bị cám dỗ sa trở vào luật pháp chủ nghĩa, muốn tuân thủ dù chỉ ở mức tối thiểu các đòi hỏi tôn giáo, hơn là vươn tới trong đức tin chân thật. Chúng ta phải phấn đấu để hằng ngày cứ sống bởi đức tin.
Các đại đề mục
Luận đề: Chúa Cứu Thế vốn vượt trội
Lời giải thích: Sách Hê-bơ-rơ cho thấy lý lịch đích thực của Chúa Giê-xu với tư cách là Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là uy quyền tối hậu. Ngài cao trọng hơn bất luận tôn giáo hay vị thiên sứ nào. Ngài vượt trên bất kỳ một lãnh tụ người Do-thái nào (như Ap-ra- ham, Môi-se, hoặc Giô-suê) trên bất kỳ một thầy tế lễ nào. Ngài là sự mặc khải trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
[mtc Tầm quan trọng: Chỉ một mình Chúa Giê-xu mới có quyền tha tội cho chúng ta. Ngài bảo đảm việc chúng ta được tha tội và được cứu rỗi bằng sự chết của Ngài trên thập tự giá. Bạn có thể được hoà thuận với Đức Chúa Trời và tìm được ý nghĩa cho đời sống mình bằng cách tin Chúa Cứu Thế. Đừng chọn một con đường (phương pháp) nào hoặc một vật nào khác để thay thế cho Ngài.
[td Luận đề: Thầy tế lễ Thượng phẩm
Lời giải thích: Trong Cựu ước, thầy tế lễ thượng phẩm đại diện cho dân Do-thái trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa Cứu Thế Giê-xu buộc chặt chúng ta vào với Đức Chúa Trời. Chẳng còn con đường (phương pháp) nào khác để đến được với Đức Chúa Trời. Vì thế Chúa Giê-xu đã sống đời vô tội, trọn vẹn nhất để chịu chết vì tội lỗi chúng ta. Ngài là vị đại diện hoàn toàn và duy nhất của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời.
Tầm quan trọng: Chúa Giê-xu bảo đảm việc chúng ta đến ra mắt Đức Chúa Trời là Cha. Ngài cầu thay để chúng ta có thể mạnh dạn đến với Đức Chúa Cha trình bày các nhu cầu của mình. Khi cảm biết mình yếu đuối, chúng ta có thể tin cậy đến với Đức Chúa Trời để xin Ngài tha tội và trợ giúp.
Luận đề: Sinh tế
Lời giải thích: Sinh tế của Chúa Cứu Thế là việc hoàn thiện tối hậu tất cả những gì mà các sinh tế trong Cựu ước hình dung ra - tức là việc làm để được Đức Chúa Trời tha tội cho. Vì Chúa Cứu Thế là sinh tế trọn vẹn để chuộc tội cho chúng ta, tội lỗi chúng ta đã được tha thứ hết, cả trong quá khứ, hiện tại, và tương lai.
Tầm quan trọng: Chúa Cứu Thế cất hết tội lỗi đi - tội lỗi là điều ngăn trở chúng ta đến trước hiện diện của Đức Chúa Trời để được thông công với Ngài. Nhưng chúng ta phải tiếp nhận sinh tế ấy cho mình.
Nhờ tin Ngài, chúng ta không còn bị kể là tội nhân nữa, nhưng được tẩy sạch và khiến nên thánh. Sinh tế của Ngài mở đường cho chúng ta có được sự sống vĩnh hằng.
Luận đề: Sự trưởng thành
Lời giải thích: Tuy khi tin Chúa Cứu Thế chúng ta đã được cứu khỏi tội rồi, chúng ta còn được giao nhiệm vụ phải cứ tiến lên và tăng trưởng trong đức tin. Nhờ mối liên hệ với Chúa Cứu Thế, chúng ta có thể sống những cuộc đời không chỗ trách được biệt riêng để Ngài sử dụng đặc biệt, và phát triển đến mức trưởng thành.
Tầm quan trọng: Tiến trình trưởng thành trong đức tin đòi hỏi phải có thời gian. Sự tận hiến và phục vụ hằng ngày sản sinh ra sự trưởng thành. Khi đã trưởng thành trong đức tin rồi, chúng ta sẽ không dễ dàng đi sai đường, hay bị cám dỗ hoặc sự bận tâm đến đời này lung lạc.
Luận đề: Đức tin
Lời giải thích: Đức tin là lòng tin cậy chắc chắn vào các lời hứa của Đức Chúa Trời. Lời hứa quan trọng nhất của Đức Chúa Trời là chúng ta có thể nhờ Chúa Giê-xu để được cứu.
Tầm quan trọng: Nếu bạn tin quyết vào Chúa Cứu Thế Giê-xu để được cứu rỗi, Ngài sẽ hoàn toàn thay đổi bạn. Một cuộc đời vâng lời và tin cậy trọn vẹn rất đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Luận đề: Kiên trì nhẫn nhục
Lời giải thích: Đức tin giúp các Cơ-đốc nhân đương đầu với mọi thử thách. Đức tin chân chính gồm có sự tận hiến, cứ vững vàng giữ lòng trung tín với Đức Chúa Trời khi bị thử lửa. Kiên trì nhẫn nhục giúp kiên định cá tính và dẫn tới chiến thắng.
Tầm quan trọng: Bạn có thể chiến thắng khi chịu thử thách nếu bạn không lùi bước hay quay lưng lại với Chúa Cứu Thế. Hãy giữ lòng tận trung với Ngài, và cầu nguyện xin Ngài cho bạn biết kiên trì nhẫn nhục.† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 08:36 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách