† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2199|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập I Phi-e-rơ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-8-2011 16:28:53 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập I Phi-e-rơ

Lời giới thiệu
Bị chà đạp, áp đảo, tàn hại, đánh tan - những lượn sóng tạo các cảm thức như thế đã tràn ngập trên những con người đang đau khổ, làm mờ mắt khiến họ không còn khải tượng, hi vọng, và đe doạ tiêu diệt họ. Đau khổ có nhiều hình thức - thân xác bị dày vò, bệnh tật gây suy nhược, bị xã hội ruồng rẫy, bắt bớ bách hại. Nỗi đau và sự lo lắng cám dỗ người ta lùi bước, đầu hàng và bỏ cuộc.
Nhiều người theo Chúa hồi thế kỷ thứ nhất từng chịu khổ sở, chà đạp và bắt bớ bách hại chỉ vì tin và vâng lời Chúa Giê-xu. Bắt đầu tại Giê-ru-sa-lem do tay các anh em là người Do Thái của họ, mẫu mực bắt bớ bách hại đã lan tràn sang cả phần còn lại của thế giới - bất cứ nơi nào có các Cơ Đốc nhân tập họp - và đạt đến tuyệt đỉnh khi Rô-ma quyết định tận diệt khỏi đế quốc những người không chịu cúi đầu trước Sê-sa... xoá sạch những “con người theo Chúa Cứu Thế”...
Phi-e-rơ là người đã bị bắt bớ bách hại trước tiên. Ông từng bị phạt đòn, bỏ tù, và thường bị đe doạ. Ông từng thấy các Cơ Đốc nhân bị giết và Hội thánh bị tan lạc. Nhưng ông biết rõ Chúa Cứu Thế, và chẳng có gì lay chuyển được lòng tin quyết của ông vào Chúa Phục Sinh. Trong bối cảnh mà bản thân ông đang từng trải đó, Phi-e-rơ đã viết cho Hội thánh bị tan lạc và đang chịu khổ vì đức tin (đạo), đưa ra lời an ủi và hi vọng, và khuyến giục mọi người cứ tiếp tục tận trung với Chúa Cứu Thế.
Phi-e-rơ bắt đầu bằng lời cảm tạ Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi (IPhi 1Pr 1:2-6). Ông giải thích cho các độc giả của mình rằng thử thách sẽ tinh luyện đức tin của họ (1:7-9). Họ phải vững lòng tin, bất chấp hoàn cảnh mình đang gặp, vì nhiều người trong các thời đại đã qua đều tin chắc vào kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời, kể cả các nhà tiên tri xưa là những người đã viết về nó tuy chính họ không từng trải cách giống vậy. Nhưng giờ đây thì sự cứu rỗi đã được bày tỏ rõ ràng trong Chúa Cứu Thế rồi (1:10-13).
Để đáp lại một sự cứu rỗi vĩ đại như thế, Phi-e-rơ truyền dạy họ phải sống một cuộc đời thánh khiết (1:14-16), phải kính sợ và tin cậy Đức Chúa Trời (1:17-21), phải thành thật và có tình yêu thương (2:1-3), và trở nên giống như Chúa Cứu Thế (2:1-3).
Chúa Cứu Thế Giê-xu, với tư cách là “hòn đá góc nhà được chọn và quí báu” trên đó Hội thánh phải được xây lên (2:4-6), cũng là tảng đá đã bị chối bỏ, khiến cho người không chịu vâng lời bị vấp vào và sa bại (2:7,8). Nhưng Hội thánh được xây trên Đá ấy, là chức vụ thầy tế lễ thánh của Đức Chúa Trời (2:9,10).
Tiếp theo đó, Phi-e-rơ giải thích phải sống như thế nào trong những thời kỳ khó khăn (2:11-4:11). Các Cơ Đốc nhân phải không chỗ chê trách (2:12-17), bắt chước Chúa Cứu Thế trong mọi vai trò xã hội của họ - chủ tớ, chồng vợ, thành viên của Hội thánh và người láng giềng (2:18-3:17). Chúa Cứu Thế phải là gương mẫu về sự vâng lời Đức Chúa Trời của chúng ta giữa hoạn nạn lớn (3:18-4:11).
Rồi Phi-e-rơ phác hoạ thái độ phải là cần có khi gặp bắt bớ bách hại: phải chờ đợi nó (4:12), phải tạ ơn Đức Chúa Trời vì đặc ân được chịu khổ vì Chúa Cứu Thế (4:13-18), và tin cậy Đức Chúa Trời để được giải thoát (4:14).
Tiếp theo, Phi-e-rơ đưa ra vài lời khuyên đặc biệt - các trưởng lão phải chăm lo săn sóc cho bầy chiên của Đức Chúa Trời (5:1-4), thanh niên phải vâng phục những người lớn tuổi hơn (5:5,6), và mọi người phải tin cậy Đức Chúa Trời và chống lại Sa-tan (5:7-11).
Phi-e-rơ kết thúc bằng việc giới thiệu Si-la và gởi những lời chào thăm của riêng ông, có lẽ là từ Hội thánh tại Rô-ma nữa, và của Mác (5:12-14).
Khi nào bạn phải chịu khổ vì làm việc phải nhớ rằng theo Chúa Cứu Thế là một sự dấn thân, phải trả giá đắt. Khi bạn bị bắt bớ bách hại vì đức tin (đạo) của mình, hãy vui mừng vì bạn được kể là người xứng đáng chịu khổ vì Chúa Cứu Thế. Ngài đã chịu khổ vì chúng ta; cho nên, là những người theo Ngài, chúng ta không nên chờ đợi điều gì khác hơn thế. Trong khi bạn đọc thư IPhi-e-rơ, hãy nhớ rằng thử thách sẽ đến để tinh luyện đức tin của bạn. Khi chúng đến, hãy cứ giữ lòng tận trung với Đức Chúa Trời.
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Để khích lệ các Cơ Đốc nhân đang chịu khổ.
Trước giả: Phi-e-rơ
Đọc giả: Cho các Cơ Đốc nhân người Do Thái đã trốn khỏi Giê-ru-sa-lem và bị tan lạc khắp Tiểu Á, cũng như cho toàn thể các tín hữu ở khắp nơi.
Niên đại viết thư: Khoảng năm 62-64 SC, có lẽ là từ Rô-ma.
Bối cảnh: Lúc cơn bắt bớ bách hại lớn dưới thời Hoàng đế Nero bắt đầu, có lẽ Phi-e-rơ đang ở tại Rô-ma (cuối cùng, ông đã bị hành quyết trong thời gian có cơn bắt bớ bách hại này). Khắp đế quốc La Mã các Cơ Đốc nhân đã bị tra tấn và tàn sát vì đức tin (đạo) của họ, còn các tín hữu của Hội thánh tại Giê-ru-sa-lem thì tan lạc khắp vùng chung quanh Địa Trung Hải.
Câu chìa khoá: “Hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giê-xu Christ hiện ra” (1:7)
Các nhân vật chính: Phi-e-rơ, Si-la, Mác.
Các địa danh chính: Giê-ru-sa-lem, Rô-ma và các khu vực thuộc các xứ Bông, Ga-la-ti, Cáp-ba-đốc, Tiểu Á châu và Bi-thi-ni.
Những nét đặc trưng: Phi-e-rơ đã dùng nhiều hình ảnh rất đặc biệt để người đọc có thể nhận ra ông, vì Chúa Giê-xu từng sử dụng chúng để vạch rõ cho ông một số chân lý. Tên của Phi-e-rơ (có nghĩa là “tảng đá” ) là tên Chúa Giê-xu đã đặt cho ông. Quan niệm của Phi-e-rơ về Hội thánh - một ngôi nhà thuộc linh gồm nhiều viên đá sống được xây trên nền là Chúa Cứu Thế - là quan niệm bắt nguồn từ Chúa Cứu Thế. Chúa Giê-xu từng khuyến khích Phi-e-rơ chăm lo săn sóc cho Hội thánh như một người chăn chăn dắt bầy chiên vậy. Cho nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi thấy Phi-e-rơ dùng những viên đá sống (2:5-9) và người chăn với chiên (2:25; 5:2,4) để mô tả Hội thánh.
Bố cục
1. Những phước hạnh lớn lao Đức Chúa Trời ban cho người thuộc về Ngài (1:1-2:10)
2. Cách ăn ở ứng xử của người thuộc về Đức Chúa Trời giữa lúc phải chịu khổ (2:11-4:19)
3. Chức vụ chăn dắt bầy chiên của Đức Chúa Trời giữa lúc phải chịu khổ (5:1-14)
Phao-lô viết thư này cho các Cơ Đốc nhân Do Thái đang gặp bắt bớ bách hại vì đức tin (đạo) của họ. Ông viết để thách thức họ hãy tiếp tục sống thánh khiết. Những ai chịu khổ vì làm Cơ Đốc nhân, là những người cùng chia xẻ với Chúa Cứu Thế trong khi Ngài chịu khổ. Khi nào phải chịu khổ, chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Cứu Thế vừa là niềm hi vọng của chúng ta giữa lúc gặp đau khổ, đồng thời ông là tấm gương tốt cho chúng ta về cách phải trung tín chịu khổ như thế nào.
Các đại đề mục
Luận đề: Sự cứu rỗi
Lời giải thích: Sự cứu rỗi chúng ta là một món quà tặng vô giá của Đức Chúa Trời. Sở dĩ Ngài chọn chúng ta là vì tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Chúa Giê-xu đã chịu chết để trả món nợ là sự trừng phạt cho tội lỗi chúng ta, còn Đức Thánh Linh thì tẩy sạch tội lỗi chúng ta khi chúng ta tin. Sự sống vĩnh hằng là một đặc ân lạ lùng dành cho những ai tin cậy vào Chúa Cứu Thế.
Tầm quan trọng: Sự an toàn và an ninh của chúng ta là ở trong Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta được vui mừng nhờ mối liên hệ với Chúa Cứu Thế trong đời này, chúng ta còn sẽ càng vui mừng hơn biết bao khi Ngài trở lại và chúng ta được nhìn thấy Ngài mặt đối mặt. Niềm hi vọng đó sẽ giục giã chúng ta càng dấn thân nhiều hơn để phục vụ Chúa Cứu Thế.
Luận đề: Bắt bớ bách hại
Lời giải thích: Phi-e-rơ đưa ra lời an ủi và niềm hy vọng cho các tín hữu trung tín. Vì là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải chịu thiên hạ chế nhạo, chối bỏ, và sẵn sàng để chịu khổ. Bắt bớ bách hại tăng cường sức lực cho chúng ta vì nó tinh luyện đức tin của chúng ta. Chúng ta có thể trực diện với bắt bớ bách hại và chiến thắng như Chúa Cứu Thế, nếu chúng ta trông cậy nơi Ngài.
Tầm quan trọng: Cơ Đốc nhân vẫn còn phải chịu khổ vì những gì họ tin. Chúng ta sẽ phải bị bắt bớ bách hại, nhưng chẳng cần phải sợ nó. Sự kiện chúng ta sẽ sống vĩnh hằng với Chúa Cứu thế đem đến cho chúng ta niềm tin quyết, sự nhẫn nại và hi vọng để đứng vững, cả khi bị bắt bớ bách hại.
Luận đề: Gia đình Đức Chúa Trời
Lời giải thích: Chúng ta được đặc ân thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời, một cộng đồng có Chúa Cứu Thế là Nhà Sáng Lập và là Nền Tảng. Tất cả mọi người trong cộng đồng này đều có liên hệ với nhau - toàn thể chúng ta đều là anh, chị, em được Đức Chúa Trời yêu thương như nhau.
Tầm quan trọng: Vì Chúa Cứu Thế là nền của gia đình chúng ta, chúng ta phải tận hiến, tận trung với Ngài. Bằng cách vâng lời Ngài, chúng ta chứng minh mình là con cái Ngài. Chúng ta phải chấp nhận sự thách thức là sống khác với xã hội chung quanh.
Luận đề: Sinh hoạt gia đình
Lời giải thích: Phi-e-rơ khuyến khích vợ của các tín hữu phải vâng phục chồng mình như một phương tiện để đưa họ đến với Chúa Cứu Thế. Ông khuyến giục mọi thành viên trong gia đình đối xử với người khác bằng thái độ ưu ái, yêu thương, nâng đỡ và khiêm hạ.
Tầm quan trọng: Chúng ta phải đối xử trong gia đình bằng tình yêu thương. Tuy sẵn sàng phục vụ là phương pháp duy nhất để gây ảnh hưởng trên những người thân yêu của mình, nó chẳng bao giờ là dễ làm cả. Muốn có sức lực cần thiết để tự chủ và vâng phục chúng ta phải cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giúp cho.
Luận đề: Sự phán xét
Lời giải thích: Đức Chúa Trời sẽ phán xét thật công bằng tất cả mọi người. Chúng ta đều sẽ phải gặp Đức Chúa Trời mặt đối mặt. Ngài sẽ trừng phạt kẻ làm ác và những kẻ bắt bớ bách hại người thuộc về Ngài. Còn những ai yêu mến Ngài thì sẽ được ban thưởng là được sống vĩnh hằng trước hiện diện Ngài.
Tầm quan trọng: Vì tất cả mọi người đều có trách nhiệm phải “tính sổ” với Đức Chúa Trời, chúng ta có thể giao phó việc phán xét người khác cho Ngài. Chúng ta không nên oán thù những kẻ bắt bớ bách hại mình. Phải biết rằng chúng ta phải chịu trách nhiệm về cách sống hằng ngày của mình.
† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 22-10-2018 08:18 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách