† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2147|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập II Phi-e-rơ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-8-2011 16:29:26 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập II Phi-e-rơ

Lời giới thiệu
Những lời cảnh cáo vốn có nhiều hình thức - các bảng có viết chữ được thắp sáng, các dấu hiệu, những gì chúng ta có thể nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy, và những chữ viết. Tuy nhiên, điểm khiến mọi người phải tập trung chú ý có khác nhau, chủ đích của chúng vẫn là một: cảnh cáo để mọi người thận trọng về một sự nguy hiểm đang gần kề. Cách đáp lại với những lời cảnh cáo đó cũng khác nhau, từ chỗ làm ngơ bỏ qua, đến hành động để tránh thoát hoặc sửa sai. Cách một người phản ứng đối với một lời cảnh cáo thường do hoàn cảnh và nguồn gốc từ đó lời cảnh cáo xuất phát, quyết định. Một trận bão sắp thổi tới được đối phó khác với một chiếc ô-tô đang lao đến, và lời khuyên của một người bạn thân thì được chú ý nhiều hơn là một nhận xét thoáng qua của một người lạ hay lời phỏng đoán của một đứa trẻ đang sợ sệt.
Thư Phi-e-rơ thứ hai là một bức thư cảnh cáo - từ một nhân vật có thẩm quyền, chẳng ai khác hơn là chính vị sứ đồ can đảm, từng trải và tận trung mang tên ấy. Và nó còn là lời truyền đạt cuối cùng từ người chiến sĩ vĩ đại này của Chúa Cứu Thế. Chẳng bao lâu sau, ông đã tử vì đạo.
Trước đây, Phi-e-rơ từng viết thư để an ủi và khích lệ các tín hữu đang sống giữa đau khổ và bắt bớ bách hại - một cuộc tấn công từ bên ngoài. Nhưng ba năm sau đó, trong bức thư gồm những lời cuối cùng của mình, ông viết là để cảnh cáo về một cuộc tấn công từ bên trong - thái độ tự phụ về tôn giáo. Ông đề cập vấn đề phải bám chặt lấy các sự kiện bất khả thương lượng liên hệ đến đức tin, việc phải trưởng thành trong đạo, và việc phải bài bác tất cả những kẻ muốn xuyên tạc chân lý. Noi theo lời khuyên này của ông, chắc chắn sẽ có nhiều cá nhân biết sống để Chúa Cứu Thế được tôn vinh, và nhiều Hội thánh biết đặt Chúa Cứu Thế làm tâm điểm.
Sau một lời chào thăm ngắn gọn (IIPhi 2Pr 1:1), Phi-e-rơ đưa ra phương thức cho hai căn bệnh là ù lì, giậm chân tại chỗ, và “cận thị” trong sinh hoạt Cơ Đốc nhân (1:2-11). Rồi ông giải thích rằng các ngày còn lại của ông chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay (1:12-15) và rằng các tín hữu phải lắng nghe các bức thông điệp của ông và lẽ thật trong Kinh điển (1:16-21).
Tiếp theo, Phi-e-rơ đưa ra một lời cảnh cáo thẳng thắn liên hệ đến các giáo sư giả (2:1-22). Họ sẽ chiếm ưu thế vào những ngày sau rốt (2:1,2) sẽ làm và nói mọi điều vì cớ tiền bạc (2:3), sẽ giả mạo những điều thuộc về Đức Chúa Trời (2:2,10,11) sẽ làm bất cứ điều gì tuỳ thích (2:12-17) sẽ kiêu hãnh và khoe khoang (2:18,19), và sẽ bị Đức Chúa Trời phán xét và trừng phạt (2:3-10,20-22).
Phao-lô kết thúc bức thư ngắn ngủi này bằng cách giải thích lý do ông viết thư (3:1-18) - là để nhắc nhở họ về những lời mà các tiên tri và sứ đồ đã báo trước việc các giáo sư giả sẽ đến, để nêu ra các lý do tại sao Chúa Cứu Thế còn trì hoãn chưa trở lại (3:1-13), và để khích lệ họ phải cảnh giác đối với tà giáo và tăng trưởng trong đức tin (3:14-18).
Được gởi cho “những kẻ đã lãnh phần đức tin đồng (cũng) quí báu như của chúng tôi”, Thư IPhi-e-rơ cũng có thể đã được viết cho chính chúng ta nữa. Thế giới của chúng ta đang đầy dẫy những tiên tri và giáo sư giả tự xưng họ có chân lý và kêu gào mọi người phải chú ý vâng phục họ. Hãy lắng nghe thật kỹ bức thông điệp này của Phi-e-rơ và chú ý đến lời cảnh cáo của ông. Hãy quyết định tăng trưởng trong sự thông biết Chúa Cứu Thế Giê-xu và bài bác tất cả những kẻ nào truyền giảng bất cứ điều gì không phù hợp với Lời Đức Chúa Trời.
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Để cảnh cáo các Cơ Đốc nhân về các giáo sư giả và khuyến giục họ tăng trưởng trong đức tin và trong sự thông biết Chúa Cứu Thế.
Trước giả: Phi-e-rơ
Đọc giả: Cho Hội thánh nói chung, và toàn thể các tín hữu khắp nơi.
Niên đại viết thư: Khoảng năm 67 SC, ba năm sau khi viết IPhi-e-rơ, có lẽ từ Rô-ma.
Bối cảnh: Phi-e-rơ biết thời gian ông còn sống trên đất này rất giới hạn (1:13,14) nên viết những gì ông đang ấp ủ trong lòng mình, để cảnh cáo các tín hữu về những gì sẽ xảy ra khi ông đã ra đi - nhất là về sự hiện diện của các giáo sư giả. Ông nhắc nhở các độc giả về chân lý bất biến của Phúc âm.
Câu chìa khoá: “Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi đều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhơn đức mà gọi chúng ta” (1:3)
Các nhân vật chính: Hai sứ đồ Phi-e-rơ và Phao-lô
Những nét đặc trưng: Niên đại viết thư và địa chỉ bức thư này được gởi đến không được biết chắc, còn tác quyền cũng đã gây nhiều tranh cãi. Do đó, thư IIPhi-e-rơ là quyển sách cuối cùng được liệt vào Kinh điển Tân ước. Giữa IIPhi-e-rơ và sách Giu-đe cũng có nhiều điểm tương đồng.
Bố cục:
1. Chỉ dẫn cho các Cơ Đốc nhân đang tăng trưởng (1:1-2:1)
2. Nguy cơ của các Cơ Đốc nhân đang tăng trưởng (2:1-22)
3. Hi vọng cho các Cơ Đốc nhân đang tăng trưởng (3:1-18)
Nếu Phi-e-rơ đã viết bức thư thứ nhất của ông là nhằm dạy dỗ cách đối phó với bắt bớ bách hại (thử thách từ bên ngoài), thì ông viết bức thư này là để truyền dạy cách đối phó với tà giáo (thử thách từ bên trong). Các giáo sư giả thường có mánh khoé lường gạt tinh vi. Các tín hữu ngày nay vẫn phải cảnh giác mới khỏi sa vào tà giáo, giáo thuyết sai lầm và các hoạt động tôn giáo cuồng tín, mê tín. Bức thư này nêu ra cho chúng ta các gợi ý làm đầu mối, giúp chúng ta phát giác ra đâu là lời truyền dạy dối giả.
Các đại đề mục
Luận đề: Chuyên tâm
Phần giải thích: Nếu đức tin của chúng ta là thật, thì chính cách ăn ở trung tín của chúng ta sẽ là một minh chứng. Nếu mọi người đều chuyên tâm trong nếp sống tăng trưởng của Cơ Đốc nhân, họ sẽ không dễ sa ngã, thụt lùi hoặc bị các giáo sư giả lường gạt.
Tầm quan trọng: Tăng trưởng là điều thiết yếu. Nó bắt đầu với đức tin mà đạt đến tuyệt đỉnh ở tình yêu thương đối với tha nhân. Muốn liên tục tăng trưởng, chúng ta cần biết rõ Đức Chúa Trời, trung tín theo Ngài, và nhớ luôn những gì Ngài đã truyền dạy mình. Chúng ta phải chuyên tâm sống vâng phục và cứ tăng trưởng trong Chúa Cứu Thế.
Luận đề: Các giáo sư giả
Phần giải thích: Phao-lô cảnh cáo Hội thánh phải cảnh giác đối với các giáo sư giả. Những người này rất kiêu hãnh về địa vị của họ, khuyến khích tội tà dâm và khuyên người ta đừng giữ Mười Điều Răn. Phi-e-rơ đã chống lại họ bằng cách chỉ vào Kinh điển đã được Đức Thánh Linh cảm ứng, xem đó là thẩm quyền của chúng ta.
Tầm quan trọng: Cơ Đốc nhân phải biết biện biệt để chống lại các giáo sư giả. Đức Chúa Trời có thể cứu chúng ta khỏi lời dối trá của họ nếu chúng ta cứ trung tín với Lời của Ngài là Thánh Kinh để bài bác những kẻ xuyên tạc chân lý.
Luận đề: Chúa Cứu Thế tái lâm
Phần giải thích: Sẽ có ngày, Chúa Cứu Thế tạo ra trời mới đất mới là nơi chúng ta sống đời đời. Là Cơ Đốc nhân, hi vọng của chúng ta đặt vào lời hứa này của Ngài. Nhưng đồng thời với việc Chúa Cứu Thế tái lâm, Ngài cũng sẽ phán xét tất cả những người không chịu tin Ngài.
Tầm quan trọng: Phương thuốc chữa các chứng bệnh tự phụ kiêu căng, coi thường luật pháp và tà giáo, là niềm tin chắc rằng Chúa Cứu Thế sẽ trở lại. Đức Chúa Trời vẫn dành thì giờ cho những người vô tín ăn năn. Để chuẩn bị sẵn sàng, các Cơ Đốc nhân phải cứ tin cậy và chống lại mọi áp lực khiến chúng ta bỏ cuộc để cứ chờ đợi Chúa Cứu Thế tái lâm.
† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 08:36 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách