† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2102|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập II Giăng

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-8-2011 16:31:39 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập II Giăng

Lời giới thiệu
Thế giới của chúng ta vẫn thường luận bàn về vấn đề chân lý và tình yêu, nhưng lại ít khi thực hành.
Từ các chính trị gia cho đến các con buôn, thiên hạ đều khéo léo lờ đi hoặc giấu kín các thực sự không thuận lợi cho họ, và họ thường sử dụng lời nói hoa mỹ để nâng cao địa vị hoặc bán cho được hàng hóa của mình. Thề dối là phổ biến, còn thanh liêm và đáng tin là những chủng loại đang lâm nguy. Lời nói một khi đã bị xuyên tạc và xé ra khỏi thượng hạ văn, đã trở thành công cụ để xây dựng cho “cái ta”. Cho nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta phải “thề” là sẽ nói sự thật.
Còn về tình yêu thì sao? Thế gian của chúng ta đầy dẫy những lời nói về nó- nào là tình ca, thiệp chúc mừng, tư vấn bằng các phương tiện thông tin, tiểu thuyết diễm tình, cung cấp cho chúng ta những trận mưa rào các khái niệm, các giấc mơ diễm ảo, những mối liên hệ và cảm thức tình ái ly kỳ. Tuy nhiên tình yêu chân chính - như cống hiến bất vị kỷ, chăm sóc và hy sinh vì người khác - lại rất hiếm hoi. Chúng ta đều muốn yêu và được yêu, nhưng chỉ thấy quá ít các gương tốt về tình yêu chân chính. Đang có đầy dẫy những kẻ lợi dụng, ấp ủ và rình rập cơ hội để trở thành “người số một”.
Chúa Cứu Thế là phản đề của các giá trị đang chiếm thế áp đảo trong xã hội, tức là sự giả dối và vị kỷ - vì Ngài chính là hiện thân của chân lý và tình yêu. Do đó, tất cả những ai tự xưng là trung thành với Ngài phải tận hiến cho các lý tưởng ấy - nghĩa là đi theo chân lý và sống trung thực, phản chiếu tình yêu và bày tỏ tình yêu đối với nhau.
Sứ đồ Giăng đã nhìn thấy trực tiếp chân lý và tình yêu - ông đã từng ở với Chúa Giê-xu. Vị sứ đồ này vốn đầy dẫy tình thương yêu trìu mến, đến nỗi tất cả các văn phẩm của ông, từ sách Phúc âm mang tên ông đến sách Khải huyền, đều đầy dẫy luận đề này - chân lý và tình yêu có tầm quan trọng sinh tử đối với Cơ Đốc nhân và là bất khả phân ly với sinh hoạt Cơ Đốc nhân. Thư thứ hai của Giăng là một bức thư ngắn ông viết cho một người bạn thân yêu, cũng không khác. Giăng bảo phải bước đi trong chân lý và vâng lời Đức Chúa Trời (IIGi 2Ga 1:4), coi chừng những kẻ lường gạt (1:7), và hãy yêu mến Đức Chúa Trời, yêu mến lẫn nhau (1:6).
Chỉ cần vài phút là đã có thể đọc qua bởi thư thứ hai của Giăng, nhưng bức thông điệp của nó phải tồn tại suốt đời. Trong lúc bạn suy tư về một vài phân đoạn do người môn đệ khôn ngoan và tuổi tác này của Chúa Cứu Thế trước tác, bản thân bạn hãy tự dấn thân để trở thành một con người của chân lý, của tình yêu và của sự vâng lời.
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Để nhấn mạnh các nguyên tắc căn bản của việc đi theo Chúa Cứu Thế - chân lý và tình yêu - và để cảnh giác đối với các giáo sư giả.
Trước giả: Sứ đồ Giăng
Đọc giả: Cho “bà được chọn” và con cái bà ấy - hoặc có lẽ là cho một chi hội địa phương, và toàn thể các tín hữu khắp nơi.
Niên đại viết thư: Khoảng đồng thời với IGiăng, trước sau năm 90 SC, từ Ê-phê-sô.
Bối cảnh: Hiển nhiên là người phụ nữ này và gia đình của bà thuộc về một trong các Hội thánh mà Giăng đang quản lý - họ đã là những người bạn thân thiết với Giăng. Ông muốn cảnh báo mệnh phụ này về các giáo sư giả đang chiếm thế áp đảo trong một số các Hội thánh.
Câu chìa khoá: “Vả, sự yêu thương là tại làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời. Đó là điều răn mà các ngươi đã nghe từ lúc ban đầu, đặng làm theo” (c.6).
Các nhân vật chính: Giăng, bà được chọn, và con cái bà.
Bố cục:
1. Coi chừng các giáo sư giả (1:1-11)
2. Những lời cuối cùng của Giăng (1:12,13)
Các giáo sư giả là một vấn đề nguy hiểm cho Hội thánh mà Giăng đang viết bức thư này cho. Lời cảnh cáo của ông là không nên tỏ ra hiếu khách đối với các giáo sư giả thoạt nghe có vẻ thô bạo và thiếu tình yêu thương đối với nhiều người ngày nay. Thế nhưng bọn người đó đang truyền dạy tà giáo, có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho nhiều tín hữu - một tổn hại đời đời.
Các đại đề mục
[td Luận đề: Chân lý
Lời giải thích: Noi theo lời Đức Chúa Trời, tức bộ Thánh Kinh, là thiết yếu cho sinh hoạt Cơ Đốc nhân vì Đức Chúa Trời là chân lý. Những người theo Chúa Cứu Thế chân chính luôn luôn vâng theo chân lý của Ngài.
Tầm quan trọng: Muốn trung thành với lời truyền dạy của Chúa Cứu Thế, chúng ta phải tìm hiểu Thánh Kinh, nhưng chẳng bao giờ nên xuyên tạc bức thông điệp trong đó cho phù hợp với các nhu cầu hoặc chủ đích riêng, cũng không khuyến khích người khác sử dụng nó cách sai lầm.
Luận đề: Tình yêu
Lời giải thích: Lệnh truyền của Chúa Cứu Thế cho các Cơ Đốc nhân là phải yêu mến lẫn nhau. Đây là thành tố căn bản của Cơ Đốc giáo chân chính.
Tầm quan trọng: Muốn vâng lời Chúa Cứu Thế thật trọn vẹn, chúng ta phải tin mệnh lệnh của Ngài là yêu thương người khác. Giúp dỡ, quyên trợ và đáp ứng các nhu cầu của họ, là đem tình yêu ra thực hành.
Luận đề: Lãnh tụ giả
Lời giải thích: Phải chống lại các lãnh tụ tôn giáo không trung thành rao lời truyền dạy của Chúa Cứu Thế. Chúng ta chẳng bao giờ nên tạo cơ hội cho họ truyền bá tà thuyết.
Tầm quan trọng: Đừng khuyến khích những kẻ chống lại Chúa Cứu Thế. Hãy lễ phép rút lui để khỏi cộng tác với các giáo sư giả. Phải cảnh giác đối với những điều được truyền dạy trong Hội thánh của bạn.
† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 08:37 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách