† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2335|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập III Giăng

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-8-2011 16:32:10 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập III Giăng

Lời giới thiệu
Khi có một cuộc tiếp tân đặc biệt hoặc một cuộc thăm viếng bất ngờ, bạn phải tiếp một số đông khách khứa, và cùng với họ là sàn nhà bị vấy bẩn, phải giặt thêm nhiều khăn ăn, khăn trải bàn, rửa thêm nhiều bát đĩa, thay đổi thời biểu, hao tốn tiền bạc, và nhiều điều bất tiện khác nữa. Từ việc chia xẻ một bữa ăn đến việc cung cấp một chiếc giường ngủ, việc tiếp khách có cái giá phải trả của nó... về thì giờ, năng lực, và tiền bạc. Nhưng cách chúng ta đối xử với người khác phản ảnh quan niệm về các giá trị của chúng ta, là điều thật sự quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta xem tha nhân như những đồ vật, những tạo vật có một không hai của Đức Chúa Trời yêu thương? Và một con người với một tấm thảm trải sàn nhà, điều nào là quan trọng hơn đối với Đức Chúa Trời? Có lẽ cách tốt nhất để chứng minh quan niệm về các giá trị của Đức Chúa Trời và tình yêu thương của Chúa Cứu Thế đối với tha nhân, là mời mọc và tiếp đãi khách ngay tại nhà mình.
Với Gai-út, tiếp đãi khách là một thói quen, và tiếng tốt về tình bạn, và lòng hào hiệp của ông, nhất là đối với các giáo sư và các nhà truyền giáo lưu hành (IIIGi 3Ga 1:5) đã được đồn đãi khắp nơi. Để khẳng định và cám ơn Gai-út về nếp sống Cơ Đốc tin kính của ông, và để khích lệ ông trong đức tin, Giăng đã viết cho ông bức thư riêng này.
Khuôn khổ bức thư này của Giăng tập trung chung quanh ba nhân vật: Gai-út, tấm gương về một người theo Chúa Cứu Thế và yêu thương tha nhân (1:1-8); Đi-ô-trép, lãnh tụ Hội thánh tự đề cao bản thân mà không phản ảnh các giá trị của Đức Chúa Trời (1:9-11) và Đê-mê-triu, người noi theo chân lý (1:12). Giăng khuyến khích Gai-út cứ tỏ ra hiếu khách, tiếp tục bước theo chân lý, và làm điều phải, việc đúng.
Tuy đây là một bức thư riêng, nhưng chúng ta có thể học tập từng trải của Gai-út để ứng dụng các bài học đó cho đời sống mình. Khi đọc thư IIIGiăng bạn tự đặt mình vào vị trí của ai? Phải chăng bạn là một Gai-út, quyên trợ hào hiệp cho tha nhân? Hay bạn là một Đê-mê-triu, yêu mến chân lý? Hay bạn là một Đi-ô-trép, chỉ biết có bản thân và những “tài vật” của riêng mình? Hãy quyết định phản ảnh các giá trị của Chúa Cứu Thế trong các mối liên hệ của bạn, mở rộng cửa nhà mình và đến với nhiều người khác bằng tình yêu thương của Ngài.
Các đặc điểm quan trọng: Để khen ngợi Gai-út về lòng hiếu khách của ông và khích lệ ông trong sinh hoạt Cơ Đốc nhân.
Trước giả: Sứ đồ Giăng.
Đọc giả: Cho Gai-út, một Cơ Đốc nhân nổi bật, trong một Hội thánh mà Giăng được biết; và toàn thể các Cơ Đốc nhân.
Niên đại viết thư: Khoảng năm 90 SC, từ Ê-phê-sô.
Bối cảnh: Các lãnh tụ Cơ Đốc giáo thường đi từ thành phố này sang thành phố khác, giúp đỡ thiết lập nhiều hội chúng mới. Các vị này trông cậy vào lòng hiếu khách của các tín hữu tại những nơi họ đến. Gai-út là một người đã tiếp rước các cấp lãnh đạo ấy vào nhà mình.
Câu chìa khoá: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh ăn ở trung tín trong mọi đều làm cho các anh em, và cũng cho các anh em ở trọ nữa” (1:5)
Các nhân vật chính: Giăng, Gai-út, Đi-ô-trép, Đê-mê-triu.
Bố cục:
1. Con cái Đức Chúa Trời sống theo chuẩn mực của Phúc Âm (1:1-12)
2. Những lời cuối cùng của Giăng (1:13-15)
Giăng viết thư này để khen Gai-út, người đã lo lắng chăm sóc cho các giáo sư và các nhà truyền giáo lưu hành, và để cảnh cáo chống lại những kẻ như Đi-ô-trép, vốn kiêu căng và không chịu lắng nghe các lãnh tụ thuộc linh đang cầm quyền. Nếu muốn sống đúng theo chân lý của Phúc Âm, chúng ta phải tìm cách tiếp trợ cho các mục sư, các cán sự Cơ Đốc giáo và các giáo sĩ hiện nay. Toàn thể các Cơ Đốc nhân phải cùng cộng tác với nhau để hậu thuẫn cho công việc của Đức Chúa Trời, cả tại quê nhà cũng như khắp thế giới.
Các đại đề mục
Luận đề: Hiếu khách
Lời giải thích: Giăng viết thư này để khích lệ những người đang đối xử tử tế với người khác. Lòng hiếu khách đích thực đối với các nhà truyền giáo lưu hành vốn cần thiết thời đó, hiện nay vẫn còn quan trọng.
Tầm quan trọng: Các giáo sư và giáo sĩ trung tín cần được sự trợ giúp của chúng ta. Bất cứ nơi nào bạn mở rộng lòng hiếu khách của mình ra đối với tha nhân, điều đó sẽ biến bạn thành một người cộng tác trong chức vụ của họ.
Luận đề: Kiêu căng
Lời giải thích: Đi-ô-trép chẳng những từ chối tiếp đãi khách, mà còn tự cao tự đại, xem mình như một ông chủ trong Hội thánh. Thói kiêu ngạo tước đoạt các phẩm cách của ông ta là một lãnh tụ đích thực.
Tầm quan trọng: Các lãnh tụ Cơ Đốc giáo phải tránh thói kiêu căng và các hậu quả của nó trên họ. Phải thận trọng, đừng lạm dụng chức vị lãnh đạo của bạn.
Luận đề: Trung tín
Lời giải thích: Gai-út và Đê-mê-triu được khen ngợi vì công tác trung tín của họ trong Hội thánh. Họ được đề cao như những tấm gương tốt về những người đầy tớ tận trung, bất vị kỷ.
Tầm quan trọng: Đừng cho rằng các cán sự Cơ Đốc giáo phải phục vụ trung tín là lẽ đương nhiên. Phải chắc chắn là bạn vẫn khuyến khích họ, để họ khỏi mệt mỏi về công tác phục vụ của mình.
† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 19-1-2019 08:15 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách