† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2300|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập Giu-đe

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-8-2011 16:32:42 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập Giu-đe

Lời giới thiệu
Để bảo vệ khỏi sự tàn hại, để tự vệ cho khỏi bị tấn công, để đẩy lui kẻ thù - những người làm công việc phòng thủ từ nhiều thế kỷ đã xây thành đắp lũy, phóng hoả tiễn và lao vào những cuộc chiến tranh, tiêu phí vật liệu và tài nguyên là con người vào cuộc chiến đấu nhằm giải cứu nhiều dân tộc và thành phố. Và nhiều cá nhân đã tận hiến, đã can đảm từ bỏ mọi sự để chiến đấu cho gia đình của họ. Có một quy luật của sự sống, là chúng ta phải chiến đấu để sinh tồn, tận dụng sức lực để bảo vệ điều quý báu nhất của mình, chống lại bất luận một cuộc tấn công có thật hoặc tưởng tượng nào.
Lời Đức Chúa Trời và món quà tặng là sự sống vĩnh hằng vốn có giá trị vô hạn, và đã được phó thác cho những người tận trung theo Chúa Cứu Thế. Có rất nhiều ngưòi đang chống lại với Đức Chúa Trời và những người theo Ngài. Họ xuyên tạc chân lý, tìm cách lường gạt và tiêu diệt những người bất cẩn. Nhưng chân lý của Đức Chúa Trời phải được những người tận hiến đời sống họ cho Con Đức Chúa Trời nêu cao và bảo vệ. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, một trách nhiệm đáng sợ, và là một đặc quyền sâu nhiệm khi đã được giao phó công tác này.
Đây là bức thông điệp của Giu-đe gởi cho các Cơ-đốc nhân ở khắp nơi. Chống đối sẽ đến và nhiều giáo sư bất kính vô đạo sẽ nổi lên, nhưng Cơ-đốc nhân phải “vì đạo mà tranh chiến (Giu Gd 1:3) bằng việc phản bác tất cả những gì là giả mạo và vô luân vô đạo. (1:14-19), phải ghi nhớ các hành động quyền năng là cứu vớt và trừng phạt của Đức Chúa Trời (1:5-11; 1:1-6), và những lời cảnh cáo của các sứ đồ (1:17-19). Các độc giả của ông cần phải tự xây dựng lấy đức tin của mình nhờ cầu nguyện (1:20), bám sát lấy Chúa Cứu Thế (1:21) giúp đỡ tha nhân (1:22,23) và ghét bỏ tội lỗi (1:23). Rồi Giu-đe kết thúc bằng một lời chúc phước quang vinh nhằm ca ngợi tán tụng Đức Chúa Trời (1:24,25).
Bạn đánh giá Lời Đức Chúa Trời, sự thông công của Hội thánh và việc phải vâng lời Chúa Cứu Thế như thế nào? Có nhiều giáo sư giả đang chờ đợi để phá hủy cuộc đời chọn Chúa Cứu Thế làm trung tâm của bạn, tính cách đáng tin của Lời Đức Chúa Trời, và sự hợp nhất của thân thể Chúa Cứu Thế. Hãy đọc thư Giu-đe và quyết định đứng vững trong đức tin của bạn, và bảo vệ chân lý của Đức Chúa Trời bằng bất cứ giá phải trả nào. Chẳng có gì lại có giá trị hơn thế.
Những đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Để nhắc nhở Hội thánh về sự cần thiết phải luôn luôn đề cao cảnh giáo - giữ cho mình mạnh mẽ trong đức tin và chống lại tà giáo.
Trước giả: Giu-đe, em trai Chúa Giê-xu và Gia-cơ.
Đọc giả: Cho các Cơ-đốc nhân người Do-thái, và toàn thể các tín hữu khắp nơi.
Niên đại viết thư: Khoảng năm 65 SC
Bối cảnh: Từ thế kỷ thứ nhất trở về sau, Hội thánh đã bị tà giáo, tà thuyết đe doạ - cho nên chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác.
Câu chìa khoá: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải làm điều đó, để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi” (1:3)
Các nhân vật chính: Giu-đe, Gia-cơ, và Chúa Giê-xu.
Bố cục:
1. Nguy cơ của giáo sư giả (1:1-16)
2. Nhiệm vụ phải chiến đấu cho chân lý của Đức Chúa Trời (1:17-25).
Giu-đe viết thư này để thúc giục Cơ-đốc nhân khắp nơi hãy bắt tay hành động. Ông muốn họ nhận thức được các nguy cơ của tà thuyết, để tự vệ và bảo vệ các tín hữu khác, và đưa những người đã bị lừa gạt quay trở về. Giu-đe đã viết nhằm chống lại các giáo sư bất kính vô đạo, dạy rằng các Cơ-đốc nhân có thể làm gì tùy thích mà khỏi sợ bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Nếu ngày nay có ít người công khai dạy tà thuyết này trong Hội thánh, nhiều Hội thánh đang hành động dường như điều đó là đúng. Bức thư này là một lời cảnh cáo chống lại đời sống Cơ-đốc nhân hữu danh vô thực.
Các đại đề mục
Luận đề: Các giáo sư giả
Lời giải thích: Giu-đe cảnh cáo chống các giáo sư và các lãnh tụ giả dối, chối bỏ quyền chủ tể của Chúa Cứu Thế, phá hoại ngầm đức tin của người khác, và dẫn họ đi sai lạc. Các lãnh tụ ấy và nhiều kẻ theo chúng rồi sẽ bị trừng phạt.
Tầm quan trọng: Chúng ta phải triệt để bảo vệ chân lý Cơ-đốc giáo. Phải chắc chắn là bạn đang tránh xa các lãnh tụ và giáo sư xuyên tạc Thánh Kinh cho phù hợp với các chủ đích của họ. Các tôi tớ chân thật của Đức Chúa Trời sẽ trung tín vẽ ra bức chân dung của Chúa Cứu Thế trong lời nói và cách ăn ở của họ.
Luận đề: Bội đạo
Lời giải thích: Giu-đe cũng cảnh cáo chống việc bội đạo - xây bỏ Chúa Cứu Thế. Chúng ta phải nhớ là Đức Chúa Trời trừng phạt kẻ phản loạn chống lại Ngài. Chúng ta phải cẩn thận, đừng trôi lạc khỏi việc tận trung hiến thân cho Chúa Cứu Thế.
Tầm quan trọng: Những người không chịu tìm biết chân lý trong Lời Đức Chúa Trời sẽ dễ bội đạo. Các Cơ-đốc nhân phải coi chừng các tà thuyết có thể khiến họ xây bỏ chân lý do các sứ đồ truyền giảng, và đã được chép trong Lời Đức Chúa Trời.
† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 08:37 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách