† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2167|Trả lời: 0

Nuôi Dạy Con - LỜI HƯỚNG DẪN DÀNH CHO HỌC VIÊN

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 14-9-2011 09:03:09 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

LỜI HƯỚNG DẪN DÀNH CHO HỌC VIÊN

Để bạn có thể nhận được nhiều lợi ích nhất qua việc nghiên cứu tài liệu này, bạn nên lập kế hoạch để làm tất cả bài tập của các đơn vị và các bài học theo thứ tự của tập tài liệu này. Nói cách khác, bạn cần những hiểu biết nền tảng của Đơn Vị 1 trước khi bạn có thể bắt đầu với Đơn Vị 2 và cứ tiếp tục như vậy. Chúng tôi khích lệ bạn nên học chương trình này một cách có hệ thống, không nên chọn một chủ đề mà bạn ưa thích ở giữa quyển rồi từ đó bắt đầu học.
Sách hướng dẫn học tập này được chia ra làm bốn đơn vị. Mỗi đơn vị đều có những câu hỏi, bài tập, và những đề án để giúp bạn am hiểu và áp dụng những nền tảng của việc nuôi dạy con cái như đã được hướng dẫn, để giúp con được gây dựng theo đường lối tin kính Chúa. Nhiều bậc ông bà cũng như những bậc cha mẹ đã thừa nhận rằng tập tài liệu này thật có giá trị trong việc giúp họ xử lý những vấn đề như đã được trình bày ở đây. Ao ước của chúng tôi là khi bạn học khóa trình này cách siêng năng, thì sự tăng trưởng ấy sẽ là bằng chứng được nhìn thấy trong chính cuộc đời của bạn và của con cái bạn.
Bạn phải dành ra cho mình ít nhất sáu tiếng đồng hồ để hoàn tất mỗi bài học. Thì giờ ấy bao gồm cả phần đọc theo như yêu cầu của bài, trả lời câu hỏi, làm bài tập và hoàn tất những đề án.
Nếu sau này bạn có dạy lại chương trình học này cho những người nào đó, thì bạn cần có sổ tay ghi chép lại xem thử bạn đã dành bao nhiêu tiếng đồng hồ để hoàn tất từng bài học. Nếu bây giờ bạn ghi lại những nan đề hoặc những thắc mắc nào bạn chợt nghĩ đến khi đang làm bài tập của khóa trình này, thì tất cả những việc làm ấy đều sẽ rất ích lợi cho tương lai.
Cách Trình Bày Một Đơn Vị
Gần ngay phần bắt đầu của một đơn vị bạn sẽ thấy một bảng liệt kê Những Mục Tiêu Của Đơn Vị, bảng này tóm tắt những điều quan trọng nhất mà bạn sẽ học khi bạn đi qua từng bài trong đơn vị đó. Bạn sẽ thấy mình cần phải nghiên cứu những mục tiêu này cách chăm chú và thường xuyên đánh giá xem thử mình đã nắm vững khóa trình này ở mức độ nào. Bảng liệt kê này cũng có thể được dùng như những lời hướng dẫn cho phần Bài Thi Đơn Vị được tìm thấy trong phần sau cùng của sách hướng dẫn học tập này.
Vì hầu hết những người tham dự chương trình học này đều là những người cực kỳ bận rộn, cho nên chúng tôi đã tìm cách để trình bày mỗi đơn vị và bài học với những bước được định nghĩa một cách rõ ràng để chúng ta dễ dàng tham khảo. Và cũng vì qua bảng Những Mục Tiêu Của Đơn Vị, bạn đã biết bạn cần phải nghiên cứu ở những phần nào, nên ngay khi bắt đầu bước vào một đơn vị, bạn biết những chủ đề nào bạn cần phải dành thì giờ nhiều nhất. Nếu một chủ đề có nội dung trình bày một mục tiêu của đơn vị, chắc chắn những hiểu biết của bạn về chủ đề đó phải được đánh giá qua phần thực hiện một đề án hoặc một bài tập cụ thể nào đó, hoặc qua một câu hỏi trong bài thi đơn vị.
Trưởng nhóm của bạn sẽ cho biết mỗi bạn phải tự làm Bài Thi Đơn Vị ở tại nhà hoặc làm tại lớp chung với cả nhóm.
Cách Trình Bày Một Bài Học
Có những thành phần nhất định được xây dựng trong mỗi bài học để hỗ trợ cho việc học hỏi của bạn. Những phần ấy được giải thích như sau để bạn có thể nhận diện và sử dụng chúng một cách đầy đủ nhất:
1. Dàn Bài đưa ra một cái nhìn tổng quát của từng phần trong mỗi bài học. Theo cách này bạn có thể biết trước thứ tự của những bài học nối tiếp nhau theo những chủ đề khác nhau trước khi bạn bắt đầu nghiên cứu.
2. Mục Tiêu Của Bài Học được đưa ra để giúp bạn nhận diện những phần quan trọng nhất trong mỗi bài học và nhờ vậy, nó hướng bạn đến việc sử dụng thì giờ học hỏi của mình một cách có hiệu quả nhất. Khi bạn đã học xong một bài, bạn có thể tự đánh giá mức độ mình đã am hiểu bài học này bằng cách xem thử mình có thực hiện được những Mục Tiêu của Bài Học hay không. Trưởng nhóm của bạn sẽ chọn những phần nào nên được đem ra thảo luận tại lớp, vì vậy, bạn hãy chuẩn bị!
3. Những câu hỏi thường được đặt ra ở giữa các phần trong bài học để giúp bạn đáp ứng với phần bài đang được trình bày. Những câu hỏi này kêu gọi bạn hãy đáp ứng ngay lập tức. Bất cứ lúc nào bạn thấy chữ “Câu Hỏi”, hãy dừng lại để viết câu trả lời vào vở. Bạn có thể kiểm tra những câu trả lời của mình với phần “Giải Đáp Câu Hỏi” ở cuối bài mà bạn đang học. Những câu hỏi và câu Trả Lời được đánh số thứ tự theo mỗi bài học để giúp bạn kiểm tra bài tập của mình.
4. Bài Tập là những sinh hoạt học tập được giới hạn lại. Bài tập sẽ chỉ ra những điều cụ thể mà bạn phải làm và để tâm trí mình hướng vào bài học. Bạn cần phải chuẩn bị để thảo luận và đánh giá những bài tập chỉ định này khi bạn cùng ngồi lại để học theo nhóm.
5. Những Đề Án Nghiên Cứu là những phần nghiên cứu hoặc sinh hoạt thực tiễn mang tính bao quát, được soạn thảo ra để giúp bạn tiếp nhận những ý niệm của bài học. Đây là những phần quan trọng nhất của khóa trình. Chính nhờ những đề án này mà bạn có thể thấy được những ý niệm chúng ta đã nghiên cứu trong bài học có thể được thực hiện trong đời sống bạn như thế nào. Chúng tôi sẽ không có câu trả lời cho các đề án, nhưng mỗi đề án sẽ được đánh giá và thảo luận kỹ càng trong mỗi lần có khóa hội thảo. Chúng tôi có liệt kê Một danh sách của tất cả những đề án nghiên cứu trong phần kết luận của phần giới thiệu khóa trình này.
6. Những Phần Phụ Lục gồm có cả những nguồn tài liệu cần thiết để hoàn tất bài học cũng như những phần tài liệu tham khảo rất hữu dụng có thể đem lại ích lợi cho bạn mà không nằm trong phần đòi buộc của khóa trình này. Chúng tôi xếp những phần phụ lục nằm ngay sau mỗi bài học mà phần phụ lục đó được giới thiệu. Bạn hãy đọc những phần phụ lục đó theo đúng như lời hướng dẫn thích hợp cho mỗi bài học.
7. Bài Tự Kiểm Tra được nằm trong một số bài học để giúp bạn tự đánh giá những ý niệm gì bạn đã nắm bắt được trong bài học ấy. Khi bạn đã học xong một bài, hãy làm bài tự kiểm tra, sau đó so sánh câu trả lời của bạn với phần trả lời đã được cho sẵn.
8. Bài Thi cũng là phần rất quan trọng của khóa trình này. Có tất cả bốn kỳ thi, cuối mỗi đơn vị là một kỳ thi. Mỗi kỳ thi bàn về những điểm chính của đơn vị ấy. Kết quả của tất cả bốn kỳ thi sẽ được cộng chung vào điểm kỳ thi cuối khóa của bạn.
Những Tài Liệu Cần Có
Để có thể học suốt khóa trình này, bạn cần có một quyển Kinh Thánh, một sách hướng dẫn nghiên cứu, và một quyển vở để bạn làm bài. Mỗi lần bạn gặp chữ “Câu hỏi”, là bạn biết mình phải trả lời bằng cách viết câu trả lời vào vở của mình. Trong một số “Bài Tập” và “Đề Án” bạn cũng sẽ được hướng dẫn để viết một số điều vào vở. Một số bài tập bạn không cần trả lời; một số bạn lại phải trả lời! Những câu hỏi này chủ yếu được dự định để kích thích những cuộc thảo luận và bàn thảo tại nhà.
Chấm Điểm
Bảng điểm sẽ được chia ra như sau:
1. Con điểm cuối cùng sẽ được ấn định cho khóa học.
2. __

Trong những nền văn hóa khác nhau thường có những tư tưởng khác nhau về việc nuôi dạy con, và những thói quen trong việc nuôi dạy con lại có những sự khác biệt từ cực đoan này đến cực đoan khác. Những bậc cha mẹ giàu có trên nhiều xứ sở tin rằng họ đang làm điều tốt nhất trong khả năng của mình để gây dựng con cái của họ. Đặc biệt những bậc cha mẹ Cơ đốc khi nói đến việc dạy con thì họ có thì có một ao ước làm bất cứ điều gì đáng phải làm cho con, tuy nhiên nhiều người cũng ý thức được sự thiếu sót của mình. Kinh Thánh là hướng đi cho cuộc đời chúng ta, và chúng ta phải tìm cho ra những sự giúp đỡ từ trong những trang giấy đó, cả trong từ ngữ của việc chu cấp một triết lý Cơ Đốc trong việc nuôi dạy con lẫn những lời đề nghị cụ thể về cách thức huấn luyện chúng.
Trong Đơn vị I chúng ta sẽ quan tâm đến những gì Kinh Thánh nói về con trẻ và làm thế nào để nuôi dạy chúng. Chúng ta sẽ xem xét đến nhiều phân đoạn Kinh Thánh xử lý về chủ đề này. Mục đích của chúng ta là đặt một nền tảng dựa trên Kinh Thánh về việc nuôi dạy con cái và phải căn cứ trên nền tảng ấy mà trình bày và thảo luận những phần còn lại của khóa trình. Chúng ta cũng xem xét đến một vài cách dạy con tiêu cực nơi một số bậc cha mẹ và so sánh những cách dạy tiêu cực ấy với một khuôn mẫu quân bình mà cha mẹ được khích lệ để dạy dỗ con bước đi với Đức Chúa Trời.
DÀN BÀI
Bài Học 1: Huấn Luyện Một Đứa Trẻ
Bài Học 2: Xây Dựng Một Gia Đình Khôn Ngoan
Bài Học 3: Các Khuôn Mẫu Của Cha Mẹ
MỤC TIÊU CỦA ĐƠN VỊ
Khi đã hoàn tất đơn vị này, bạn sẽ có khả năng để:
1. Bày tỏ sự hiểu biết của bạn về những phần Kinh Thánh quan trọng nói trực tiếp về cách nuôi dạy con.
2. Giải thích trách nhiệm chính của cha mẹ trong vai trò tích cực huấn luyện con cái về phương diện tâm linh.
3. Khẳng định sự đóng góp của sách Châm Ngôn, giúp huấn luyện con trẻ bước đi cách khôn ngoan, trong sự kính sợ Đức Chúa Trời.
4. Lập một kế hoạch để phát huy và làm cho sự huấn luyện đời tâm linh của con càng được sâu sắc hơn bằng cách vừa lấy chính đời sống mình làm gương vừa dạy dỗ con một cách nhẹ nhàng, tự nhiên trong mọi tình huống của đời sống hằng ngày nhưng không thiếu sự chuẩn bị.
5. Phác họa một số khuôn mẫu tiêu cực của các bậc cha mẹ và những nan đề có thể là hậu quả của những khuôn mẫu này.
6. Mô tả một số phương cách dạy con tích cực theo đúng Kinh Thánh.† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 20-10-2018 11:49 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách