† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2181|Trả lời: 0

Nuôi Dạy Con - NHỮNG NGUỒN TÀI LIỆU CHO GIỜ GIA ĐÌNH LỄ BÁI

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 14-9-2011 09:08:01 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

NHỮNG NGUỒN TÀI LIỆU CHO GIỜ GIA ĐÌNH LỄ BÁI

Trong Phụ Lục A chúng tôi đã đề nghị cách tổ chức giờ gia đình lễ bái. Chúng tôi cho rằng bạn đã có sẵn tài liệu để hỗ trợ cho nội dung của giờ gia đình lễ bái. Nhưng trong trường hợp bạn không có gì để sử dụng, chúng tôi sẽ cung cấp một dàn bài về những lẽ thật Kinh Thánh, cùng với những câu hỏi thảo luận mà chúng tôi đề nghị. Tài liệu này có thể được điều chỉnh cho phù hợp với lứa tuổi của con nếu bạn thấy cần thiết. Khóa trình này không đòi buộc bạn phải đọc phần này, nhưng có lẽ bạn cần xem sơ để có thêm ý cho giờ lễ bái của gia đình mình.
Đức Chúa Trời
A. Ngài là ai? Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã tự bày tỏ một số điều về Ngài. Chúng ta gọi đó là những thuộc tính. Con cái của chúng ta cần có một số hiểu biết về Ngài là ai trước khi các con có thể tin nơi Ngài và sống cho Ngài. Danh sách sau đây chứa đựng những lời mô tả ngắn về thuộc tính của Đức Chúa Trời và có những phần Kinh Thánh tương ứng. Những câu hỏi thảo luận và những sinh hoạt cho giờ gia đình lễ bái cũng được bao gồm trong phần này.
1. Tình yêu thương. Ngài luôn luôn dâng chính mình Ngài vì lợi ích của con người (Xem Giăng 3:16; 4:8-16; Rôma 5:8; IICôrinhtô 13:11).
Thảo luận: Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu của Ngài cho nhân loại như thế nào? Cho gia đình chúng ta như thế nào?
2. Chân Lý. Ngài luôn luôn chân thật. Ngài không thể nói dối (Xem Thi Thiên 31:15; 100:5; Êsai 65:16; Giăng 14:6; 17:17)
Thảo luận: Một lời nói dối sẽ gây tổn hại như thế nào cho một người? Bạn hãy nói cho con nghe về sự chân thật của Đức Chúa Trời trong cả Kinh Thánh, tức là Lời Ngài dành cho chúng ta.
3. Thánh khiết. Ngài là Đấng trọn vẹn và tốt lành trong mọi tư tưởng và lời nói. Ngài không thể phạm tội. (Xem ISamuen 2:2; Êsai 43:15; Mác 1:24; IPhierơ 1:15-16)
Sinh hoạt: Dùng một tờ báo để minh họa về tính thô bạo và nan đề do tội lỗi con người gây ra trong thế giới này. Trái ngược hẳn với sự thánh khiết của Chúa. Giải thích cách Chúa Jêsus bày tỏ sự thánh khiết của Đức Chúa Trời bằng cách sống đời sống hoàn hảo, vô tội. Chỉ một mình Ngài mới có thể dùng huyết quí báu của Ngài để trả giá cho án phạt tội lỗi mà Đức Chúa Trời đòi hỏi. Chỉ một mình Ngài có thể dâng mạng sống và chết thế chỗ cho chúng ta. Nếu không có cái chết của Chúa Jêsus, chúng ta không thể nào đến gần Đức Chúa Trời thánh khiết được.
4. Thành tín. Ngài là Đấng chơn thật với chính mình Ngài và với Lời của Ngài, và Ngài sẽ làm theo điều Ngài nói. Chúng ta có thể tin cậy nơi Ngài luôn luôn. (Xem Phục truyền 7:9; Cathương 3:22,23; ICô 10:13; ITêsalônica 5:24; IITêsalônica 3:3).
Thảo luận: Chúng ta thấy sự chu cấp của Đức Chúa Trời trên đời sống mình trong những lãnh vực cụ thể nào? Hãy thảo luận về sự thành tín lớn lao của Đức Chúa Trời đối với con cái Ngài.
5. Tự hữu. Ngài là sự sống và là Đấng ban sự sống cho tất cả mọi loài. (Xem Sáng 2:7; Xuất 3:14; Giăng 1:3-4, 14:6; Côlôse 1:17).
Thảo luận: Nhân ngày ra đời của một bé trong gia đình bạn hoặc trong gia đình một bạn hữu, bạn hãy nói về Đức Chúa Trời là Đấng có từ ban đầu và Ngài là Đấng ban sự sống cho mọi loài.
6. Tể trị. Ngài là Đấng có quyền quyết định và lập ra bất cứ qui luật nào (Xem Gióp 1:21; 12:7-10; Thi Thiên 65:4; 66:7; 103:19; Danien 2:21).
Thảo luận: Những ví dụ về hành động tể trị của Chúa trong cõi thiên nhiên này là gì? Các con có thể nêu lên một ví dụ mà gần đây các con thấy trên tivi, hay con vừa đọc được, hoặc chính con vừa kinh nghiệm? Hãy nói về quyền tể trị tuyệt đối của Ngài trên lụt lội, động đất vv... và ngay cả sự thay đổi mùa màng.
7. Thương xót. Ngài là Đấng đầy dẫy lòng thương xót và nhơn từ. (Xem Dân số ký 14:18; Thi Thiên 86:15; 103:8-14; Luca 18:13, Tít 3:5-6).
Thảo luận: Cho một minh họa thực tiễn về một người mà con biết đã bày tỏ lòng thương xót với đồng loại của mình. Dùng minh họa đó để dẫn vào lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, đặc biệt là trong việc sai Con Ngài đến trần gian này để chết thế cho tội lỗi của chúng ta.
8. Nhịn nhục. Ngài là Đấng kiên nhẫn, không vội hành động (Xem Xuất 34:6; Dân số ký 14:18; ITimôthê 1:12-16)
Thảo luận: Đọc ITimôthê 1:12-16 để thấy Phao Lô chống cự Chúa trong mọi lãnh vực của đời sống ông, dầu vậy Chúa đã không mất kiên nhẫn đối với ông. Nhưng đã đem Phao Lô đến chỗ đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Ngài đã làm cho Phao Lô trở thành khuôn mẫu của sự nhịn nhục cho tất cả những ai tin cậy nơi Chúa Jêsus ngày nay để được sự sống đời đời.
9. Toàn năng. Ngài là Đấng có tất cả quyền năng; không có sức mạnh nào vĩ đại như chính Ngài. (Xem Sáng thế ký 1:1; Gióp 36:22, 37:23, 42:2; Thi Thiên 33:6-9, 62:11; Mathiơ 28:18; Khải Huyền 19:6)
Sinh hoạt: Khi có cơ hội sinh hoạt ngoài trời, hoặc chỉ cần có cơ hội đi dạo bên rừng cây, bạn hãy cho con thấy công việc sáng tạo kỳ diệu của Đức Chúa Trời trong thiên nhiên và quyền năng siêu nhiên của Ngài qua thiên nhiên.
10. Toàn tại. Ngài luôn hiện diện khắp mọi nơi, mọi lúc (Xem Thi Thiên 139: 7-12; Giêrêmi 23:24; Xachari 4:10).
Thảo luận: Trên giường ngủ, nếu bạn cảm thấy con sợ hãi bóng tối hoặc lo lắng về những gì xảy ra ở trường, hoặc điều gì đó bất an trong đời sống của con trẻ, hãy dành thì giờ để nói cho con nghe về sự hiện diện của Chúa ở khắp mọi nơi. Nếu con bạn đã xưng Jêsus là Chúa Cứu Thế, bạn có thể cho con biết chắc rằng Đức Thánh Linh đang hiện diện trong lòng nó, ban cho nó sự bình an và bảo đảm nơi Ngài. Nếu con bạn chưa tin Chúa, Đức Chúa Trời vẫn quan tâm đến nó và Ngài vẫn luôn ở khắp mọi nơi, ngay cả trong căn phòng của con.
11. Toàn tri. Ngài biết tất cả mọi việc. Không những Ngài biết những điều xấu chúng ta đã làm mà Ngài còn biết về những công việc tốt của chúng ta nữa (Gióp 37:16, Thi Thiên 44:21, 139:1-4, 147:4-5; Giăng 21:17)
Sinh hoạt: Bạn hãy sớm chọn một buổi tối nào đó, đi dạo với con dưới trời đầy sao thật sáng, hãy nhắc con Thi Thiên 147:4 cho con biết Đức Chúa Trời đã đếm số của tất cả ngôi sao ấy, thậm chí Ngài còn gọi tên chúng nữa. Ngài biết tất cả mọi sự trong cõi vũ trụ của Ngài. Ngài biết rõ mỗi chúng ta, biết về tất cả cuộc sống của chúng ta, ngay cả những tư tưởng của chúng ta nữa. Không còn điều gì trong cõi vũ trụ này để Ngài phải biết thêm, vì là Đức Chúa Trời nên Ngài đã biết mọi sự rồi.
12. Đời đời. Ngài không có bắt đầu cũng không có kết thúc. Ngài đã có, hiện có và sẽ có. (Xem Sáng 21:33, Phục Truyền 33:27; Thi Thiên 41:13, 90:2; Êsai 43:13; Giăng 8:58)
Thảo luận: Có sự sống đời đời nghĩa là gì? Đức Chúa Trời nói với chúng ta về sự sống đời đời mà Ngài muốn ban cho mỗi người trong chúng ta (Giăng 3:16), nhưng sự sống đời đời có nghĩa là gì? Sau khi bạn nghe những ý kiến khác nhau của các con, bạn giải thích rằng đó là sự sống với Đức Chúa Trời được bắt đầu khi chúng ta được cứu và tiếp tục đi với Chúa khi chúng ta ở thiên đàng. Sự sống với Chúa không bao giờ kết thúc. Cũng hãy giải thích Chúa là Đấng đã có từ trước. Chúng ta không thể hiểu được điều này bằng tâm trí hiểu biết về thời gian giới hạn của chúng ta. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã có từ trước vô cùng.
13. Không hề thay đổi. Ngài vẫn mãi y nguyên, không hề có sự thay đổi trong bản chất của Ngài. (Xem Malachi 3:6; Hêbơrơ 13:8; Giacơ 1:17).
Thảo luận: Hãy nói về thế giới hay thay đổi mà chúng ta đang sống đây. Ví dụ như phương tiện di chuyển trong thời của cha mẹ chúng ta từ xe bò đến xe ôtô, đến máy bay đến du hành không gian. Chúng ta đang sống trong một thế giới thường xuyên thay đổi, nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi trong bản chất của Ngài. Cách đây một triệu năm Đức Chúa Trời ra sao thì bây giờ Ngài cũng vậy. Chúng ta có thể luôn luôn trông mong nơi tình yêu của Ngài dành cho chúng ta vì Ngài không bao giờ thay đổi.
14. Vô hạn. Con người không bao giờ có thể hiểu biết đầy đủ về Ngài. Ngài là Đấng bất tận. (Xem Phục truyền 29:29; ICác vua 8:27; Êsai 55:8-9)
Thảo luận: Con người đang tiếp tục xây dựng những máy vi tính ngày càng lớn hơn và mạnh hơn để cất những dữ liệu ngày càng gia tăng mà con người đã gom góp được về thế giới này. Tuy vậy, Đức Chúa Trời nói với chúng ta trong lời Ngài rằng loài người vẫn không bao giờ có thể có cùng một suy nghĩ với Ta, vì ý tưởng Ta cao quá ý tưởng các ngươi (Êsai 55:8). Con người không bao giờ có thể hiểu đầy đủ về Đức Chúa Trời, dầu cho máy vi tính của con người có lớn và nhanh đến đâu đi chăng nữa.
15. Công chính. Ngài luôn luôn công bình. Những quyết định của Ngài luôn luôn đúng. Ngài sẽ làm cho mọi sự được phải lẽ. (Hãy xem Phục truyền 32:4; Thi Thiên 119:142; 145:17; Êsai 45:21; Sôphôni 3:5).
Thảo luận: Giải thích rằng ai cũng phạm lỗi cả. Ngay cả cô giáo hoặc mẹ hoặc bố của các con vẫn có thể có những quyết định bất công. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời thì không bao giờ phạm lỗi, Ngài luôn luôn công bằng và ngay thẳng. Cả gia đình hãy học thuộc lòng Thi Thiên 145:17-21.
16. Uy nghiêm. Ngài là Đấng vĩ đại, kỳ diệu và quyền năng. Không có ai giống như Ngài. Chỉ một mình Ngài xứng đáng với sự thờ phượng và ngợi khen của chúng ta. (Hãy xem Thi Thiên 11:1-7; 29:4; 104:1; 145:5; Êsai 6:1-3; Giuđe 1:24-45).
Sinh hoạt: Hãy chọn một bài đoản ca hoặc thánh ca phù hợp, nhấn mạnh đến sự uy nghiêm và vĩ đại của Đức Chúa Trời. Hãy lấy bài hát đó làm bài hát khẩu hiệu cho suốt tuần đó. Cũng hãy thảo luận về lời và ý nghĩa của bài hát khi bạn học bài hát ấy.
17. Khôn ngoan. Ngài luôn luôn biết cách để thực hiện mọi sự cách tốt đẹp nhất. (Xem Thi Thiên 104:24; 136:5; Châm Ngôn 3:19; Rôma 11:33.)
Thảo luận: Hãy bàn về sự khác biệt giữa tri thức và khôn ngoan. (Tri thức là ghi nhớ những sự kiện và những kiến thức; còn khôn ngoan là áp dụng những tri thức ấy vào những tình huống của đời sống để đem lại kết quả theo ý muốn.) Đức Chúa Trời là Đấng khôn ngoan trong tất cả mọi sự. Chúng ta có cách nào để nhận lấy sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời không? Hãy cùng nghiên cứu Châm Ngôn 1:1-9 nếu các con đủ lớn để hiểu phân đoạn Kinh Thánh này. ICôrinhtô 1:30 có ý nghĩa gì?
18. Ba ngôi. Ngài là ba Thân vị hiệp nhất hoàn toàn như một vậy. (Xem Mathiơ 3:16-17; 28:19; Giăng 14:16-20; IICôrinhtô 13:14)
Sinh hoạt: Sau khi dạy cho con một bài thơ, bạn bảo con hãy dạy bài thơ ấy lại cho một con chó (hoặc một súc vật nào đó). Con bạn sẽ nói làm gì có chuyện lạ lùng như vậy và chắc chắn nó sẽ cười. Bạn đồng ý với con, nhưng sau đó hãy giải thích rằng Chúa ban cho súc vật một tâm trí khác với tâm trí của loài người. Súc vật không học thơ được nhưng trẻ con thì học được. Nhưng tâm trí của một con trẻ kỳ diệu đến như thế vẫn không vĩ đại bằng tâm trí của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời hiểu được làm thế nào Ngài là một Đức Chúa Trời nhưng lại ở trong ba thân vị: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh. Ngài được gọi là Ba ngôi. Giải thích cho con thấy rằng tâm trí bạn và tâm trí con không thể hiểu được những điều này. Đức Chúa Trời không mong chúng ta phải hiểu nhưng Ngài muốn chúng ta phải tin. Tại sao? Bởi vì Ngài nói như vậy trong Lời Ngài. Đức Chúa Trời không hề nói dối và Ngài muốn chúng ta tin Lời Ngài.
Chúa Jêsus Christ.
B. Ngài là Ai? Chúa Jêsus Christ, cũng giống như Đức Chúa Trời, Ngài có tất cả những thuộc tính của Đức Chúa Cha.
1. Sự giáng sanh của Ngài. Chúa Jêsus là Con trọn vẹn của Đức Chúa Trời, Ngài đã đến trên thế gian này và được sinh ra như một em bé tại Bếtlêhem cách đây đã gần hai ngàn năm. (Xem Êsai 7:14; Mathiơ 1:23; Luca 2:10-11; Giăng 1:14)
Thảo luận: Hãy đọc câu chuyện về sự ra đời của Chúa Jêsus (Luca 1:26-38; 2:1-10). Phần Kinh Thánh này có thể được đọc vào ngày lễ Giáng Sinh hoặc bất cứ lúc nào trong năm. Hãy đề cập đến những lời tiên tri của Cựu ước được ứng nghiệm trong sự giáng sanh của Chúa Jêsus. Cũng cho các con biết mặc dầu Mari là mẹ Ngài, nhưng Giôsép không thật sự là cha Ngài, Đức Chúa Trời mới là Cha thật của Ngài. Hãy nhấn mạnh đến những gì thiên sứ phán trong Luca 2:10-11 và 1:35.
2. Đời sống và chức vụ của Ngài. Chúa Jêsus Christ, là Con hoàn hảo của Đức Chúa Trời đã sống trên đất này trong vòng ba mươi ba năm rưỡi. Ba năm sau cùng là chức vụ công khai của Ngài. Ngài đã chứng tỏ rằng Ngài là Đức Chúa Trời bằng nhiều phép lạ. (Xem Mathiơ 8:3; 8:16-17; 12:10-13; 14:25; Mác 5:1-15; Giăng 9:1-7; 9:35-38; 11:44; Công vụ 10:38)
Sinh hoạt: Thảo luận ngắn gọn về những loại phép lạ khác nhau mà Ngài đã làm (phép lạ trên thiên nhiên, trên ma quỉ, trên bệnh tật và trên sự chết.) Hãy cho các con bạn đóng vở kịch về người đàn ông bị mù trong Giăng đoạn 9 như là một ví dụ về sự chữa lành. (những đứa nhỏ rất thích đóng kịch về câu chuyện này.) Nhớ cầu nguyện cho những ai mà bạn biết đang có sự mù lòa thuộc linh để họ được chữa lành.
Tùy chọn: Nếu bạn có một quyển sách hình nỉ hoặc những tấm cạt hình sáng về Giăng đoạn 9, đề nghị một người con lớn của bạn đã tin Chúa chuẩn bị bài này và diễn cho mọi người trong nhà xem. Bạn nhớ cho con có thì giờ trước đó một tuần hoặc nhiều hơn nữa để đủ thì giờ chuẩn bị.
3. Sự chết của Ngài. Đức Chúa Trời đã cho phép con Ngài chịu khổ và chết một cái chết kinh khủng trên thập tự giá. Chúa Jêsus là một của dâng sẵn lòng vì cớ tội lỗi của mọi người đàn ông, đàn bà, em trai, em gái trên thế giới này. Khi hi sinh như vậy, Ngài đã làm ứng nghiệm những lời tiên tri của Cựu ước. Điều này cũng bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời đối với mọi người tội lỗi và thực hiện một con đường để tội lỗi của chúng ta được tha thứ. (Hãy xem Xuất 12:5,7,13; Êsai 53:1-12; Luca 23:33-34; Giăng 1:29, 10:11,18; Công vụ 2:23; IICôrinhtô 5:21; Hêbơrơ 9:13-14,22; IGiăng 5:21).
4. Sự phục sinh của Ngài. Chúa Jêsus đã chết một cái chết kinh khủng trên thập tự giá, nhưng Ngài đã nói trước về sự việc ấy và sau ba ngày Ngài sẽ sống lại (Mathiơ 16:21). Sau ba ngày, Đức Chúa Trời đã khiến Con Ngài sống lại từ mồ mả, để bày tỏ cho thế gian rằng tất cả những gì Chúa Jêsus tự nói về chính mình đều đúng cả. Sự phục sinh của Ngài cũng là một bằng chứng rằng tất cả những gì Ngài nói và làm đều đẹp lòng Đức Chúa Trời là Cha Ngài. Đức Chúa Trời đã chấp nhận giá đền tội của Chúa Jêsus cho tội lỗi chúng ta, đó là sự bằng lòng hi sinh của Ngài! Trước đây cũng có những người được sống lại từ kẻ chết như Laxarơ, Giăng 11:43-44), nhưng họ đã chết lại rồi. Chúa Jêsus Christ đã sống lại nhưng Ngài không bao giờ chết (Rôma 6:9). Nhiều người đã nhìn thấy thân thể phục sinh của Ngài như môn đồ của Ngài và nhiều người khác nữa. ICôrinhtô 15:6). Đây là phép lạ lớn nhất của Ngài! Là những tín hữu sống trong Chúa, bây giờ chúng ta được bảo đảm sẽ được sống lại từ kẻ chết để được sống với Ngài trong nước thiên đàng, và không bao giờ chết nữa ICôrinhtô (15:20-23, Mathiơ 16:21; Luca 24:5-7; Rôma 6:9; ICôrinhtô 15:3-8; Phi Líp 3:21).
Thảo luận: Chân lý về sự phục sinh của Ngài có thể được trình bày vào ngày Phục sinh hoặc những dịp khác. Hãy nhớ rằng những gì bạn giảng dạy phải phù hợp với lứa tuổi của các em. Tốt nhất là bạn nên chọn trước một loạt câu hỏi để biết chắc rằng các em đã am hiểu những chân lý này. Chẳng hạn như, Chúa Jêsus ở trong mồ mả bao nhiêu ngày? Đức Chúa Trời cho thấy Ngài chấp nhận những gì Chúa Jêsus thực hiện tại thập tự giá bằng cách nào? Sự phục sinh của Chúa Jêsus có ý nghĩa gì đối với các Cơ Đốc Nhân?
5. Sự thăng thiên của Ngài. Sau khi Ngài sống lại, Chúa Jêsus ở trên đất trong bốn mươi ngày để chứng minh cho những kẻ nghi ngờ rằng Ngài đã thực sự sống lại từ kẻ chết. Sự chứng minh này rất cần thiết để làm cho đức tin của những người thời đó, cũng như đức tin của chúng ta ngày nay được mạnh mẽ. Ngài cũng giải thích chi tiết hơn những gì Ngài đã dạy dỗ họ về sự chết và sự phục sinh của Ngài cho các tín hữu (Công vụ 1:3). Và trước mắt các môn đồ, Chúa Jêsus đã được một đám mây tiếp Ngài đi về trời (Công vụ 1:9-11).
Mục đích của sự thăng thiên của Ngài là:
a. Ngài được Đức Chúa Trời tôn cao (Công vụ 5:31). Hiện giờ Ngài đang ngồi trên ngai, bên hữu Đức Chúa Trời (IPhierơ 3:22) và Ngài là Chúa của tất cả mọi người.
b. Tại thiên đàng, Ngài bắt đầu một chức vụ cầu thay cho tất cả tín hữu (Rôma 8:27, 34; Hêbơrơ 9:24-38)
c. Để chuẩn bị một chỗ trên trời cho mỗi tín hữu (Giăng 4:12)
d. Cho phép Thánh Linh Đức Chúa Trời đến để ban quyền năng cho mỗi tín hữu (Giăng 16:7; Công vụ 1:8; 2:1-4).
e. Ban cho chúng ta sự sống đời đời bởi đức tin nơi Ngài (Giăng 3:36).
Thảo luận: Khi một đứa bé đã tin Chúa nhưng chán nản hoặc buồn bã vì trong gia đình có người qua đời, có em thì bị thất bại trong học đường, hoặc gặp phải một nan đề nào đó, bạn hãy nói với con về quyền năng phục sinh. Có lẽ giờ đi ngủ là giờ rất tốt để chuyện trò với con. Khích lệ con trẻ bằng cách bảo đảm với con trẻ về tình yêu và sự chăm sóc của Chúa, cho con biết Chúa biết tất cả những nan đề của nó và ngay giờ này Ngài đang cầu thay cho chúng trên thiên đàng.
6. Sự trở lại của Ngài. Vì cớ Hội thánh của Ngài, Chúa Jêsus sẽ trở lại. Ngài sẽ đem Hội thánh về thiên đàng để ở với Ngài đến đời đời. Hãy giải thích rằng sẽ không còn điều gian ác hoặc buồn khổ nào ở nơi đó vì không tội lỗi nào có thể xâm nhập vào nơi tuyệt vời ấy. Hãy giải thích về niềm hi vọng diệu kỳ của Cơ đốc nhân, tức là tin rằng một ngày kia, khi qua đời, thì người ấy sẽ được ở với Chúa đến mãi mãi. Trong cõi đời đời ấy, người ấy sẽ cứ ngợi khen Ngài về những công việc Ngài đã thực hiện và tạ ơn về sự diệu kỳ của Ngài.
Tùy chọn: Thảo luận xem các con của bạn phải làm gì để sẵn sàng đón Chúa trở lại. Ví dụ: những trẻ chưa được cứu cần phải biết Chúa; và những đứa đã được cứu cần có đời sống đẹp lòng Chúa.
Đức Thánh Linh
C. Ngài là Ai? Là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh cũng mang lấy những thuộc tánh của Đức Chúa Trời. Khi chức vụ của Chúa Jêsus trên đất gần kết thúc, Ngài biết rằng các môn đồ của Ngài sẽ cảm thấy bị bỏ rơi hoặc bị thất bại khi Ngài trở về cùng Cha Ngài trên thiên đàng. Vì thế để đáp ứng nhu cầu của họ, cũng như để đáp ứng nhu cầu của chúng ta ngày hôm nay, Ngài hứa sẽ sai Đức Thánh Linh đến ngự trong mỗi tín hữu (Giăng 14:16; 16:5-15). Đức Thánh Linh đã đến trên Giêrusalem vào ngày lễ Ngũ Tuần (Công vụ 2:1-4). Kể từ lúc ấy, Ngài đã đến với tất cả những tín hữu chân thật có lòng tin cậy nơi Ngài ngay giây phút họ tiếp nhận Ngài (Rôma 8:9b, 14, 16; ICôrinhtô 6:19).
1. Đức Thánh Linh sống trong mỗi tín hữu. Đức Thánh Linh đến và sống trong đời sống của mỗi tín hữu nào tin nơi Chúa Jêsus và nhờ Ngài để tội lỗi mình được tha thứ (Xem Rôma 8:9, 14, 16; ICôrinhtô 6:19-20; Galati 4:6).
Thảo luận: Giải thích rằng, khi được sinh ra trong thế giới này, chúng ta có một bản chất con người rất gian ác. Khi chúng ta trở thành con cái Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời không lấy đi bản chất con người của chúng ta, nhưng chúng ta nhận lấy một bản chất mới, đó là bản chất có Đức Thánh Linh ngự trị. Khi chúng ta bị cám dỗ để làm điều sai (ví dụ để nói dối); chúng ta có thể làm theo bản chất cũ và nói dối, là điều không đẹp lòng Chúa; hoặc chúng ta đầu phục Đức Thánh Linh, là Đấng ngự bên trong mỗi chúng ta, và dùng sức mạnh của Ngài để chống cự lại với sự cám dỗ và nhất định sẽ có một đời sống làm đẹp lòng Chúa.
2. Đức Thánh Linh làm cho bề trong của con người chúng ta được đổi mới. Ngài làm cho chúng ta ngày càng giống Chúa Jêsus hơn. Ngài thay thế những điều không đáng yêu chuộng trong đời sống của chúng ta bằng nét đáng yêu của Chúa Jêsus (Xem Rôma 5:5; Galati 5:22-23)
Thảo luận: Nói riêng với những đứa con đã được cứu của bạn về những tánh xấu mà bạn thấy nơi con (ví dụ nóng nảy) và hãy cầu nguyện với con, cầu xin Đức Chúa Trời để Đức Thánh Linh Ngài lấy đi những tánh xấu và giúp con bạn kiên nhẫn.
3. Đức Thánh Linh là tác giả của Kinh Thánh và dạy dỗ Lời ấy cho chúng ta. Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng ta Lời Đức Chúa Trời và giúp chúng ta am hiểu Lời ấy. (Xem Giăng 14:26, 15:26, 16:13-14; ICôrinhtô 2:10-13; IIPhierơ 1:20-21.)
Thảo luận: Giải thích cho con biết rằng đường lối và tư tưởng của Đức Chúa Trời rất cao so với tư tưởng và đường lối của loài người (Êsai 55:8-9), chúng ta cần có ai đó để dạy dỗ chúng ta về những đường lối ấy. Đức Thánh Linh là vị giáo sư tài ba nhất để dạy dỗ chúng ta đường lối Đức Chúa Trời, vì Ngài chính là Tác giả của Kinh Thánh. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh đều đặn, Đức Thánh Linh mới có thể soi sáng cho chúng ta trước những ý nghĩa của Lời Chúa. Ngài giảng giải những ý tưởng của Đức Chúa Trời và dạy chúng ta đường lối Đức Chúa Trời. (Giăng 16:14; IGiăng 2:27).
4. Đức Thánh Linh an ủi chúng ta. Ngài luôn luôn có mặt để giúp đỡ chúng ta những khi có cần. (Hãy xem Giăng 14:16, 18; IICôrinhtô 1:4, 22; Êphêsô 1:13-14).
Thảo luận: Chúa Jêsus biết rằng khi Ngài rời đất này để trở về trời, những ai tin cậy nơi Ngài sẽ cần được an ủi và khích lệ. Vì thế Ngài đã sai Đức Thánh Linh, còn được gọi là Đấng Yên Ủi, có nghĩa là Đấng được gọi đi bên cạnh để giúp đỡ chúng ta. Hãy tưởng tượng hai đứa trẻ cùng đi với nhau trên một con đường. Một đứa vấp phải hòn đá và té xuống đất. Đứa kia đang đi bên cạnh liền đỡ nó dậy và an ủi nó. Vậy chúng ta có Thánh Linh Đức Chúa Trời là Đấng đi bên cạnh và giúp đỡ chúng ta trong mọi nan đề và những nguy nan thì tuyệt vời biết dường nào.
5. Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta. Ngài chỉ cho chúng ta phải sống thế nào để đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ngài dẫn chúng ta vào đường lối mà Đức Chúa Trời đã dự định cho mỗi đời sống chúng ta. (Xem Êxêchiên 36:27; Công vụ 13:2-4; Rôma 8:14; Galati 5:25).
Sinh hoạt: Khi bạn có giờ rãnh, hãy dẫn con đi bộ ở vùng quê và dùng bản đồ để chỉ đường cho con. Giải thích chúng ta phải đi theo những con đường được đánh dấu trong bản đồ sao cho khỏi bị lạc đường. Rồi bạn nói với con về cách Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta vào những đường lối mà Ngài đã dự định cho đời sống chúng ta. Ngài biết đâu là điều tốt nhất cho mỗi đời sống chúng ta, và Đức Thánh Linh dùng tình yêu của Ngài để dẫn dắt chúng ta trong đường lối mà Đức Chúa Trời đã chọn cho chúng ta. Ngài không muốn chúng ta đi lạc đường và lỡ mất cơ hội tốt đẹp nhất mà Ngài dành cho chúng ta. Ngài dẫn dắt chúng ta bằng cách nào? Bằng cách phán với lòng chúng ta khi chúng ta đọc Kinh Thánh và cầu nguyện.
6. Đức Thánh Linh cáo trách tội lỗi. Ngài tỏ cho chúng ta biết khi nào chúng ta đã phạm tội với Ngài vì những công việc sai trật mình đã làm. (Xem Giăng 16:7-10; Galati 5:16-17; IPhierơ 1:22).
Thảo luận: Giải thích với con trẻ đã được cứu rằng chính Đức Thánh Linh là Đấng đã phán với con để con biết rằng mình phải tin nơi Chúa Jêsus. Đức Thánh Linh cũng chỉ cho chúng ta biết đâu là điều đúng, đâu là điều sai và Ngài giúp chúng ta chọn lựa điều đúng. Ví dụ, đang làm bài thi trong trường, con nhìn qua đứa bạn gái ngồi bên cạnh và đã biết được câu trả lời. Chép bài của bạn là đúng hay sai? Làm sao con biết được điều đó đúng hay sai? Đức Thánh Linh là Đấng dùng lời của dct để dạy bảo chúng ta những điều đúng, và cho chúng ta biết điều sai nhờ đó lòng con nhận biết rằng làm như vậy là sai.
Tội lỗi
D. Tội lỗi đã ảnh hưởng trên toàn thể nhân loại. Tội lỗi đã làm gãy đổ các mối quan hệ, và đó là nguyên nhân chủ yếu làm cho thế giới này mất trật tự.
1. Tội lỗi là gì? Tội lỗi là bất cứ điều gì chúng ta thực hiện mà không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tội lỗi là vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời (Xem Sáng Thế Ký 4:7-8; Châm Ngôn 6:16-19; Gia cơ 4:17; IGiăng 3:4).
Hãy kể những câu chuyện ngắn trong giờ gia đình lễ bái: Xuân là một đứa bé bảy tuổi, nhìn chung quanh thấy những bạn trai, bạn gái làm những điều rất xấu đang khi chúng chơi với nhau, khi ở trường học và ngay khi ở nhà nữa, nào là nói láo, đánh lộn, lừa đảo, ăn cắp. Và Xuân tự nghĩ, “mình là người không làm những điều này. Mình tốt hơn bọn nó.” Cô bé này cảm thấy thật kiêu ngạo khi nghĩ mình hơn người khác. Cô bé không biết rằng kiêu ngạo cũng là một tội rất xấu, và cô bé cũng tệ như những đứa bé kia vì đã kiêu ngạo. Xuân cũng không làm đẹp lòng Chúa y như mấy đứa trẻ kia đã không làm đẹp lòng Chúa vậy. Còn con thì sao?
2. Ai đã phạm tội? Ai cũng phạm tội chống nghịch Đức Chúa Trời. Ai nấy đều được sanh ra trong bản chất tội lỗi. (Xem Thi thiên 51:5; Truyền Đạo 7:20; Rôma 3:11, 23, 5:12; Galati 3:22)
Thảo luận: Kể lại câu chuyện của Ađam và Êva như đã được tường thuật trong Sáng thế ký 2 và 3. Hãy nói về những hậu quả do tội lỗi của họ gây ra và tội lỗi đã bị lan tràn đến mọi người qua Ađam như thế nào. Cho con biết rằng Chúa Jêsus là Đấng duy nhất đã sống cuộc đời trọn vẹn và Ngài chưa hề phạm tội (IPhierơ 2:22). Nhưng Ngài không được sanh ra bởi Ađam như tất cả chúng ta (Luca 1:35). Nhờ vậy mà Chúa Jêsus đã có thể chết thế chỗ chúng ta, tha thứ tội lỗi cho chúng ta và ban cho chúng ta một chỗ đứng phải lẽ trước mặt Đức Chúa Trời (IICôrinhtô 5:21).
3. Những hậu quả của tội lỗi là gì? Tất cả loài người đều phải chết vì tất cả chúng ta đều là tội nhân. Tất cả những ai không được tha thứ tội lỗi đều bị phân cách với Đức Chúa Trời vì họ đã không tin nơi Con Đức Chúa Trời là Chúa Jêsus Christ (Xem Giăng 3:17-18, 36 và Rôma 6:23).
Thảo luận: Bạn hãy kể câu chuyện về hai tên tội phạm bị đóng đinh hai bên Chúa Jêsus (Luca 23:39-43). Hai người này đại diện cho cả nhân loại, đó là một người thì rủa sả Đức Chúa Trời và bị chết, bị phân rẽ với Đức Chúa Trời đến mãi mãi; và người kia tin nơi Chúa Jêsus, nên được sống với Ngài đến mãi mãi. Rôma 6:23 cho biết rằng chúng ta đáng chết và đáng bị phân cách với Đức Chúa Trời vì cớ tội lỗi của chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót, Ngài đã ban sự sống đời đời cho tất cả những ai nhận lấy sự sống ấy như là một món quà từ Con Ngài. Hãy khích lệ con trẻ tiếp nhận món quà sự sống đời đời ngay hôm nay.
Ăn Năn Và Đức Tin
E. Câu giải đáp cho nan đề tội lỗi bắt đầu với sự ăn năn và đức tin.
1. Ăn năn là gì? Ăn năn là sự thay đổi của tâm trí về vấn đề tội lỗi dẫn đến việc thay đổi hành vi. Sự thay đổi về phương diện tâm trí này khiến chúng ta quay khỏi tội lỗi và chạy đến với Chúa Jêsus trong đức tin để xin Ngài cất tội lỗi khỏi chúng ta bởi sự hi sinh mà Ngài đã thực hiện trên thập tự giá. (Luca 15:10; 24:46-47; Công vụ 3:18-19; 17:30-31; Rôma 2:4 và IIPhierơ 3:9)
Thảo luận: Đọc câu chuyện người con trai hoang đàng (Luca 15:11-32). Theo con nghĩ Đức Chúa Trời có phản ứng gì khi chúng ta ăn năn tội lỗi và chạy đến với Ngài? (Ngài vui mừng, như người cha mất con đã làm vậy. Ngài không nhớ mãi tội lỗi của chúng ta để chống lại chúng ta.)
2. Đức tin là gì? Đức tin đem lại sự cứu rỗi là sự tin cậy của một người vào Chúa Jêsus Christ, như đã được bày tỏ cho chúng ta trong Lời Ngài. Đức tin là tin vào một người. Để có đức tin nơi Chúa Jêsus có nghĩa là tôi tin rằng Ngài đã gánh lấy tội lỗi của tôi trên vai Ngài, Ngài đã chết thế chỗ của tôi trên thập tự giá, và Ngài là con đường cứu rỗi duy nhất. Sự ăn năn và đức tin cùng đi đôi với nhau. Quay khỏi tội lỗi (là ăn năn) tin nơi Chúa Jêsus Christ để nhận lấy sự cứu rỗi (là đức tin). (Xem Rôma 10:17; 12:2-3; Galati 3:26; Êphêsô 2:8-9; Hêbơrơ 11:6).
Thảo luận: Kể câu chuyện về sự tiếp nhận Chúa của viên cai ngục người Philíp (Công vụ 16:22-34) và thảo luận về câu chuyện ấy. Chúng ta có thể dành thì giờ để khải đạo riêng cho những đứa con chưa tin Chúa nếu chúng muốn được nói chuyện với cha mẹ về vấn đề ấy.
---------------------------------------1* Paul Heidebrecht, “Những Mục Tiêu Thuộc Linh Cho Con Cái” in Parents and Child, ed. Jay Kesler, Ron Beers, and La Vonne Neff (Wheaton, IL: Victor, 1986), trang 644.
2* Mary White, Những Giờ Gia Đình Lễ Bái Thành Công (Colorado Springs, CO: Navpress, n.d.), trang 13.
3* Ibid trang 15,16
4* Larry Christenson, “Tại Sao Cần Có Giờ Lễ Bái Gia Đình?” in Parents and Children, trang 669.
5* Những bài đã trình bày về cách thức và lúc nào nên có thì giờ gia đình lễ bái được phỏng theo “Trách Nhiệm của Bậc Cha Mẹ Cơ Đốc.” trang 71 và 72 (see footnote 2)
6* White, trang 135
7. Ibid, trang 11 và 12.
--------------------------------------1* Bruce Narramore, Cứu Tôi Với! Tôi Là Cha Mẹ (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1972) trang 11.
2* Phỏng theo “Trách Nhiệm Của Bậc Cha Mẹ Cơ Đốc” Một tài liệu được phát hành do Chương Trình Child Evangelism Fellowship, trang 3. Được phép sử dụng.
3* Dorothy Law Nolte, as quoted by Anne Orlund in Children Are Wet Cement (Con Trẻ Là Xi Măng Còn Ướt) (Old Tappan, NJ: Revell, 1981) trang 58.
4* Phần thảo luận sau đây về Thi Thiên 127 và 128 được dựa trên tác phẩm Bạn và Con Mình (You and Your Child) của Charles Swindoll, (Nashville, TN: Nelson, 1977; New York: Bantam Books) trang 45-48)
5* Thomas Short, “Hôn Nhân Cơ Đốc” (Christian Marriage), cited in Swindoll, trang 45.
6* Phỏng theo Charles R. Swindoll và Ken Gire, Jr qua tác phẩm Phương Pháp Học Kinh Thánh Cho Bạn và Con (fullerton, CA: Insight for Living, 1986), trang 18.
7* Charles Caldwell Ryrie, Ryrie Study Bible: New American Standard Translation (Chicago: Moody Press, 1978), trang 1477.
8* Henry Brandt, Xây Dựng Một Gia Đình Hạnh Phúc Trong Kỷ Luật (Build a Happy Family with Discipline) (Wheaton, IL: Scripture Press, 1960), trang 2, cited in Swindoll, Bạn và Con Mình, trang 85.
9. Howard G. Hendricks, Sự Vùa Giúp Thiên Thượng Dành Cho Mái Ấm (Wheaton, IL: Victor, 1973), trang 21.
10* Ibid, trang 22
11* Richard L. Strauss, Con Trẻ Đầy Tự Tin và Cách Chúng Được Lớn Lên (Wheaton, IL: Tyndale, 1975) trang 22.
12* Victor P. Hamklton “chanak”, in Theological Workbook of the Old Testament, ed. R. Laird Harris, Gleason L. Archer, Jr, and Bruce K. Waltke, 2 vols (Chicago: Moody Press, 1980), 1: 301. This writer actually prefers “start"in Proverbs 22:6
13* Swindoll, You and Your Child, trang 6
14* Jack P. Lewis, “zaqen” in TWOT, 1:249
15* See Swindoll, You and Your Child, trang 11
16* Ryrie Study Bible, trang 968
17* James Dobson, Parenting Isn't For Cowards (Waco, TX: Word, 1987) trang 187.
18* Ibid.
19* Ibid, trang 76
20* Questions and quotes from Swindoll and Gire, You and Your Child Bible Study Guide, trang 40-42
21* Ibid, trang 42.
22* Ibid, trang 44
† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 20-10-2018 11:51 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách