† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3108|Trả lời: 0

Nếp Sống - Đọc Kinh Thánh

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 21-9-2011 19:19:11 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Nếp Sống Cộng Đồng
Tác giả: Dietrich Bonhoeffer

Đọc Kinh Thánh

Sau phần cầu nguyện bằng Thi thiên - có một bài ca xen kẽ - là phần đọc Kinh Thánh . “Hãy chăm chỉ đọc sách” (ITi1Tm 4:13).
Chúng ta phải vượt qua một vài thành kiến mới có thể cùng nhau nghiêm túc đọc Kinh Thánh được. Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng, đọc Kinh Thánh là đọc Lời Chúa dành cho ngày hôm đó. Vì thế nhiều người chỉ đọc một vài câu Kinh Thánh chọn lọc ngắn ngủi làm câu gốc của ngày hôm đó. Chúa gia ân ban cho chúng ta các sách chú giải Kinh Thánh. Đặc biệt là trong những giai đoạn Hội Thánh phải chiến đấu chống lại những khó khăn, các sách chú giải đã từng giúp đỡ cho nhiều người. Nhưng những câu gốc và những lời chú giải không thể thay thế cho Kinh Thánh được. Lời chú giải trong ngày không phải là Lời Kinh Thánh còn lại mãi mãi cho đến ngày Chúa đến. Kinh Thánh trọng hơn chú giải. Kinh Thánh cũng trọng hơn “cơm canh hằng ngày”. Kinh Thánh là Lời Mạc khải của Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi người trong tất cả mọi thời đại. Kinh Thánh không gồm từng câu gốc một, nhưng là một toàn bộ có giá trị toàn bộ. Toàn bộ Kinh Thánh là Lời Mạc khải của Đức Chúa Trời. Chỉ trong mối tương quan mật thiết của Cựu ước và Tân ước, của Lời Hứa và sự ứng nghiệm, của của lễ và luật pháp, của luật pháp và Phúc Âm, của cây thập tự và sự phục sinh, của đức tin và vâng lời ta mới có thể cảm nhận được toàn bộ Lời Chứng về Chúa Giê-xu Cứu Thế mà thôi. Vì thế trong giờ tĩnh nguyện, ngoài phần cầu nguyện bằng Thi thiên phải có phần đọc Kinh Thánh Cựu và Tân ước.
Mỗi sáng và mỗi tối mỗi gia đình cần phải nghe và đọc một chương Kinh Thánh Cựu ước và ít nhất nửa chương Tân ước. Dĩ nhiên lúc đầu sẽ có những ý kiến phản đối. Có người sẽ cho rằng, không ai có thể tiếp thu và ghi nhớ nhiều ý tưởng và những mối tương quan trong một chương Kinh Thánh dài được; hoặc, đọc nhiều mà không thể thực sự hấp thụ là khinh thường Lời Chúa. Từ ý kiến chống đối này ta sẽ dễ trở về và thoả lòng với những câu gốc trong các sách chú giải hằng ngày. Nhưng thực ra chủ trương này phạm một lỗi rất lớn. Phải chăng chúng ta là những tín hữu trưởng thành mà thực sự không thể hiểu được mối liên hệ thượng hạ văn của một chương Kinh Thánh Cựu ước? Nếu thực sự như vậy thì điều này nói lên kiến thức Kinh Thánh quá hạn hẹp và mức độ đọc Kinh Thánh hằng ngày quá ít ỏi của chúng ta. Nếu chúng ta đã quen biết Kinh Thánh thì cùng nhau đọc một chương không phải là điều khó thực hiện, nhất là khi mỗi người đều có Kinh Thánh trên tay để dò theo. Nhưng nếu phải thú nhận rằng Kinh Thánh đối với mình còn rất xa lạ, chúng ta có quyền để lỗi lầm thiếu kiến thức Kinh Thánh này sinh ra thêm một hậu quả khác nữa không? Hoặc tốt hơn, chúng ta phải cần cù và kiên nhẫn bù đắp lại thiếu sót của mình? Ở điểm này các nhà thần học cần phải thực hành trước nhất. Chúng ta đừng nghĩ rằng, mục tiêu của giờ tĩnh nguyện chung không phải là làm quen với Kinh Thánh; đừng cho rằng, chúng ta chỉ nên nghĩ đến mục tiêu này khi đọc Kinh Thánh vào những lúc khác ngoài giờ tĩnh nguyện. Người nào nghĩ như vậy là hiểu lầm giờ tĩnh nguyện chung. Mọi người đều cần tiếp thu Lời Chúa theo phương cách và kiến thức của mình. Trong giờ tĩnh nguyện các em thiếu nhi có thể nghe và học lần đầu tiên các câu chuyện trong Kinh Thánh, người trưởng thành học những câu chuyện này lại và kỹ hơn, và không ai có thể học xong Kinh Thánh được.
Chẳng những tín hữu chưa trưởng thành nhưng nhiều tín hữu đã trưởng thành cũng thường than phiền rằng phần đọc Kinh Thánh quá dài, không thể nào tiếp thu nổi. Thật ra, đối với tín hữu trưởng thành phần đọc Kinh Thánh nào cũng “quá dài” hết, kể cả khi đọc khúc Kinh Thánh ngắn nhất. Tại sao? Kinh Thánh là một toàn bộ, và mỗi chữ, mỗi câu đều liên hệ chặt chẽ với nội dung của toàn bộ Kinh Thánh đến nỗi chúng ta không thể tách rời một chữ, một câu ra khỏi toàn bộ Kinh Thánh để suy niệm được. Mỗi chữ trong Kinh Thánh đều bao la rộng rãi hơn kiến thức của chúng ta. Mỗi ngày, khi đối diện với thực tế này, chúng ta nên hướng về Chúa Giê-xu Cứu Thế, là Đấng “mà trong Ngài đã giấu kín mọi điều quí báu về sự khôn ngoan thông sáng” (CoCl 2:3). Như vậy mỗi phần đọc Kinh Thánh đều phải luôn luôn “quá dài” để không trở thành những câu châm ngôn, nhưng là Lời Mạc khải của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu Cứu Thế.
Vì Kinh Thánh là một Corpus, một toàn bộ sống động, nên phần đọc Kinh Thánh trong gia đình phải là lectio continua, nghĩa là phải theo thứ tự từ đầu đến cuối. Chúng ta phải đọc và nghe theo thứ tự các sách Lịch sử, các sách Tiên tri, các Phúc Âm, các Thư tín và sách Khải thị. Nhờ đó Hội Thánh được đưa dẫn vào thế giới Mạc khải của dân tộc Do thái với các Tiên tri, các Quan xét, các Vua và các thầy Tế lễ, các cuộc chiến, các lễ, các của lễ và các sự khổ nạn. Hội Thánh được hướng dẫn vào các câu chuyện Giáng sinh, vào Lễ Báp tem, vào các phép lạ và bài giảng luận, vào sự thương khó, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu Cứu Thế. Nhờ đó Hội Thánh thấu đáo được sự cứu rỗi của Chúa dành cho nhân loại trên trần thế này và tiếp nhận sự cứu rỗi đó cho chính mình. Cách đọc Kinh Thánh theo thứ tự từ đầu đến cuối đòi hỏi người nghe phải dấn thân đến chỗ mà Chúa đã một lần dấn thân để cứu rỗi con người.
Chính nhờ phần đọc Kinh Thánh này mà những sách Lịch sử đối với chúng ta sẽ trở thành mới mẻ. Chúng ta được tham dự vào những sự cố đã một lần xảy ra cho mình. Chúng ta sẽ quên mình và đánh mất bản thân để dấn thân ra đi, xuyên qua Biển Đỏ, lưu lạc trong sa mạc, rồi vượt sông Giô-đanh tiến vào Đất Hứa. Chúng ta sẽ cùng với dân Do Thái nghi ngờ và vô tín, rồi sau khi bị sửa phạt chúng ta sẽ ăn năn, sẽ kinh nghiệm một lần nữa sự giúp đỡ và đức thành tín của Chúa. Tất cả những sự kiện này không phải là giấc mơ, nhưng là những sự cố thiêng liêng. Chúng ta sẽ được đem ra khỏi hoàn cảnh sống của mình và được đặt vào Lịch sử thánh của Chúa trên trần thế. Trong Lịch sử này, Chúa đã và hôm nay vẫn còn đang tác động qua chúng ta, qua những nan đề và tội lỗi của chúng ta, vì cớ sự công chính và ân sủng của Ngài. Quan trọng không phải Chúa là khán giả, là người tham dự vào cuộc sống của chúng ta, nhưng quan trọng là chúng ta là thính giả, là người tham dự vào công trình của Chúa trong lịch sử cứu rỗi. Đó là lịch sử của Chúa Cứu Thế trên trần thế. Và chỉ khi nào lúc đó chúng ta ở trong lịch sử đó, hiện nay Chúa mới ở với chúng ta.
Ở đây có một quá trình hoàn toàn nghịch đảo. Quan trọng không phải sự giúp đỡ và sự hiện diện của Chúa còn phải được thể hiện trong cuộc đời của chúng ta trước đã, nhưng sự hiện diện và sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta đã được thể hiện trong cuộc đời của Chúa Giê-xu Cứu Thế rồi. Thực vậy, đối với chúng ta, thấu đáo những việc Đức Chúa Trời đã thực hiện qua dân Do Thái, thấu đáo những việc Đức Chúa Trời đã làm qua Con của Ngài quan trọng hơn là tìm hiểu những điều Đức Chúa Trời đang sắm sẵn cho mình trong ngày hôm nay. Chúa Giê-xu đã chết quan trọng hơn là tôi sẽ chết. Và Chúa đã phục sinh là lý do duy nhất khiến tôi tin chắc rằng tôi được sống lại trong ngày tận thế. Sự cứu rỗi của chúng ta đến từ “ngoài chúng ta” (extra nos). Sự cứu rỗi không ở trong lịch sử của đời tôi nhưng ở trong lịch sử của Chúa Giê-xu Cứu Thế. Nếu đặt mình vào Chúa, vào sự nhập thể làm người của Chúa, vào cây thập tự và vào sự phục sinh của Ngài, tôi sẽ ở với Chúa và Chúa với tôi.
Khi thấu đáo như vậy, phần đọc Kinh Thánh hằng ngày sẽ trở thành có ý nghĩa và ích lợi hơn. Những điều chúng ta gọi là cuộc đời, nan đề, tội lỗi của chúng ta chưa đích thực là cuộc đời, nan đề, tội lỗi của chúng ta đâu. Chỉ trong Kinh Thánh mới có cuộc đời, nan đề, tội lỗi và sự cứu rỗi đích thực của chúng ta. Chúa đã vui lòng hành động cho chúng ta ở chỗ nào, chỉ ở chỗ đó Chúa mới giúp đỡ chúng ta. Chỉ nhờ Kinh Thánh chúng ta mới biết được cuộc đời của chúng ta. Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác và Gia-cốp là Đức Chúa Trời và Cha của Chúa Giê-xu Cứu Thế, và là Đức Chúa Trời của chúng ta.
Chúng ta cần phải gần gũi Kinh Thánh, noi gương các Nhà Cải Chánh và các bậc cha ông của mình. Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta không có phép sợ mất thời gian hoặc lo tốn công. Sở dĩ chúng ta cần đọc Kinh Thánh trước hết vì cớ sự cứu rỗi của chúng ta. Nhưng ngoài ra còn có nhiều lý do quan trọng khác nữa. Thí dụ như: Nếu không thấu đáo căn bản của Kinh Thánh, làm sao chúng ta có thể vững tin trong những hoạt động cho Hội Thánh hoặc cho cá nhân mình? Không phải tâm hồn của chúng ta, nhưng Lời Chúa quyết định con đường chúng ta đi. Ngày nay có bao nhiêu người còn nhận thức được rõ ràng vai trò quan trọng của Kinh Thánh? Để đi đến những quyết định quan trọng chúng ta thường dựa vào vô số những yếu tố “từ cuộc đời”, từ “kinh nghiệm”, nhưng không hề dựa vào Kinh Thánh, nhất là trong những trường hợp nếu lấy Kinh Thánh làm chuẩn thì chắc chắn chúng ta đã có quyết định ngược lại! Những người khinh thường Kinh Thánh thường là những người không đọc, không biết, không thành tâm nghiên cứu Kinh Thánh. Và ai không học tập tự sử dụng Kinh Thánh, người đó không phải là một tín hữu Tin Lành.
Ngoài ra chúng ta cũng cần tự hỏi: Nếu không nhờ Lời Chúa làm sao chúng ta có thể giúp đỡ các anh chị em của mình đang gặp khó khăn hoặc đang bị cám dỗ? Tất cả những lời nói của chúng ta đều sẽ vô ích. Nhưng nếu ai giống như “một chủ nhà kia, đem những vật mới và cũ ở trong kho mình ra” (Mat Mt 13:52), nếu ai có thể dùng Lời Chúa, nói ra vô số những mạng lịnh, những lời cáo trách, an ủi của Kinh Thánh, người đó sẽ nhờ Lời Chúa đánh đuổi ma quỉ và giúp đỡ anh chị em của mình. “Vì từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan” (IITi 2Tm 3:15).
Chúng ta nên đọc Kinh Thánh như thế nào? Trong các gia đình tín hữu, tốt nhất mọi người nên thay phiên nhau đọc Kinh Thánh từ đầu đến cuối. Chúng ta sẽ nhận thấy đọc Kinh Thánh không phải dễ. Nếu tâm hồn chúng ta càng giản dị, càng khiêm cung trước Lời Chúa chừng nào, cách đọc của chúng ta sẽ càng tương xứng với Lời đọc chừng nấy. Sự khác biệt giữa một tín hữu trưởng thành và một tín hữu chưa trưởng thành biểu lộ trong khi đọc Kinh Thánh. Một nguyên tắc căn bản là người đọc không bao giờ được đồng hoá mình với từ “Ta” của Chúa. Không phải tôi quở trách nhưng Chúa quở trách. Không phải tôi an ủi nhưng Chúa an ủi. Không phải tôi khuyên bảo nhưng Chúa khuyên bảo. Tuy nhiên, khi đọc Chúa quở trách, an ủi, khuyên bảo, tôi không đọc một cách bàng quan, nhưng đọc với tất cả tâm hồn. Như thế, tôi sẽ không lầm lẫn tôi với Chúa nhưng sẽ thành tâm phục vụ Ngài. Nếu không tôi sẽ đọc một cách hùng biện, văn hoa, ướt át hoặc truyền cảm, nghĩa là tôi hướng sự chú ý của người nghe về tôi thay vì về Lời Chúa; đó là tội trong cách đọc Kinh Thánh. Đọc Kinh Thánh cũng tượng tự như khi đọc thư của một người bạn cho người khác nghe. Chúng ta không thể đọc bức thư của bạn như thể chính mình là người viết bức thư đó, nhưng chúng ta cũng không thể đọc như thể bức thư đó không liên hệ gì đến mình; chúng ta phải chú tâm đọc bức thư và đọc với tình cảm của mình dành cho người bạn. Cách đọc Kinh Thánh nghiêm túc không tuỳ vào sự luyện tập về phần kỹ thuật nhưng tuỳ vào trình độ thuộc linh mỗi người. Nhiều tín hữu già dặn tuy đọc Kinh Thánh khó khăn, vụng về nhưng thường vượt xa hơn cả cách đọc Kinh Thánh lưu loát nhất của một Mục sư. Trong một gia đình tín hữu chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau về phương diện này.
Ngoài phần đọc Kinh Thánh theo thứ tự từ đầu đến cuối chúng ta cũng không nên quên vai trò của các sách chú giải Kinh Thánh. Trong chương trình của giờ tĩnh nguyện, chúng ta có thể đọc sách chú giải ở phần đầu hoặc ở một phần thích hợp nào đó để có một câu gốc cho cả tuần hoặc ngày hôm đó.
† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 23-10-2018 12:36 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách