† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2754|Trả lời: 0

Nếp Sống - Ca bài ca mới

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 21-9-2011 19:20:00 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Nếp Sống Cộng Đồng
Tác giả: Dietrich Bonhoeffer

Ca bài ca mới

Bên cạnh lời cầu nguyện bằng Thi thiên và Lời Kinh Thánh là Bài ca cộng đồng , tức là lời tôn vinh, cảm tạ, cầu xin của Hội Thánh.
Thi thiên kêu gọi chúng ta “hãy hát cho Đức Gia-vê một Bài ca mới” (Thi Tv 98:1). Mỗi buổi sáng sớm, gia đình tín hữu ca Bài ca mới ca tụng Chúa Cứu Thế. Đó là Bài ca mới mà toàn thể Hội Thánh của Chúa ở trên trời dưới đất hoà ca tôn vinh Chúa, và chúng ta được mời gọi đồng ca Bài ca đó. Đó là Bài ca tôn vinh vĩ đại duy nhất mà Đức Chúa Trời đã sáng tác trong cõi vĩnh hằng. Ai bước vào Hội Thánh của Chúa, người đó sẽ đồng ca Bài ca này. Đó là Bài ca tôn vinh mà “các sao mai đồng hát hoà nhau, và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng” (Giop G 38:7) trước khi sáng thế. Đó là Bài ca chiến thắng của dân Do Thái sau khi vượt Biển Đỏ, là Bài ca của Ma-ri sau khi nhận được tin mừng, là Bài ca của Phao-lô và Si-la ca giữa đêm khuya trong ngục tù. Đó là “Bài ca Môi se” của một ca đoàn đồng ca bên biển pha ly sau khi được giải cứu (KhKh 15:3). Đó là Bài ca của Hội Thánh trên trời. Mỗi sáng và mỗi tối Hội Thánh dưới đất đồng ca Bài ca này để ca tụng Đức Chúa Trời Ba Ngôi và công việc của Ngài. Ở dưới đất Bài ca này nghe khác, ở trên trời Bài ca này nghe khác. Ở dưới đất Bài ca này là Bài ca của những người tin, ở trên trời Bài ca này là Bài ca của những người thấy; ở dưới đất Bài ca này là Bài ca trong ngôn ngữ nghèo nàn của con người, ở trên trời Bài ca này là Bài ca trong ngôn ngữ “không thể nói, mà không có phép cho người nào nói ra” (IICo 2Cr 12:4). Đó là “Bài ca mới”, “không ai học được Bài ca đó, hoạ chăng chỉ có mười bốn ngàn người” (KhKh 14:3) hoà ca, có “đờn cầm của Đức Chúa Trời ” đệm theo (KhKh 15:2). Chúng ta biết gì về Bài ca mới và đờn cầm của Chúa? Bài ca mới của chúng ta là Bài ca của con người, của những khách hành hương có Lời Chúa bừng sáng lên soi sáng con đường mình đang đi. Đó là Bài ca giản dị của những người con của trần thế, đã được kêu gọi làm những người con của Chúa, hoà ca, không phải trong hôn mê, không như mất thần, nhưng tỉnh táo, cảm tạ, suy niệm Lời Chúa mạc khải..
“Hãy thành tâm hát mừng tôn vinh Chúa” (Eph Ep 5:19). Trước hết chúng ta phải ca Bài ca mới từ trong lòng, nếu không chúng ta sẽ không thể nào ca Bài ca này được. Tấm lòng ca, vì tràn đầy Chúa Cứu Thế. Vì thế ca hát trong Hội Thánh là một sinh hoạt thiêng liêng. Dấn thân vào Lời Chúa, ghép mình vào cộng đồng, khiêm cung và tự chế, đó là những điều kiện tiên quyết để hoà ca ca tụng Chúa. Nếu tấm lòng không ca, sẽ chỉ có tiếng hỗn độn tự ca tụng bản thân con người. Nếu không ca tụng Chúa, chúng ta chỉ ca tụng bản thân hoặc ca tụng âm nhạc, và rồi Bài ca mới sẽ trở thành bài ca tà thần.
“Hãy dùng ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau” (Eph Ep 5:19). Bài ca của chúng ta trên trần thế là lời nói. Bài ca là Lời được ca. Tại sao những người tin Chúa ca hát mỗi khi hội họp lại với nhau? Trước hết, lý do rất giản dị là nhờ ca chung chúng ta có thể nói, có thể cầu xin cùng một lời cùng một lượt, nghĩa là ca vì muốn nối kết lời. Tất cả những lời chia sẻ, những lời cầu nguyện đều hội lại trong lời ca. Sự kiện chúng ta không thể nói chung mà chỉ có thể ca chung giúp ta nhận thức rằng lời nói không đủ để diễn tả những điều chúng ta muốn trình bày, rằng đối tượng chúng ta ca tụng vượt lên trên tất cả lời nói của con người. Tuy nhiên chúng ta không nói bập bẹ, nhưng ca hát tôn vinh Chúa, để cảm tạ, để xưng nhận, để cầu nguyện. Như vậy nhạc phải tuyệt đối phục vụ lời, phải diễn tả lời ca mà chính nhạc cũng không thấu triệt được.
Vì lời ca quan trọng, nên bài ca của Hội Thánh, nhất là bài ca của gia đình tín hữu, nhất thiết là bài đồng ca. Ở đây lời và nhạc đặc biệt nối kết chặc chẽ với nhau. Khi đồng ca với nhau, chúng ta có thể diễn tả nghiêm túc nội dung của lời ca mà không cần một giọng ca nào khác đệm theo. Các anh chị em vùng Boehmen ca rằng: “Hôm nay chúng ta đồng ca, bằng một lưỡi, trong thuận hoà, tự đáy tim.” “Anh em lấy một lòng một miệng mà ca ngợi Đức Chúa Trời, là Cha của Chúa Giê-xu Cứu Thế chúng ta” (RoRm 15:6). Bản chất của những bài đồng ca của Hội Thánh dưới trần thế là sự tinh ròng của giọng ca, không bị đối tượng của âm nhạc làm vẩn đục, trong sạch, không để những đòi hỏi đen tối làm dơ bẩn, nhưng giản dị, bình thản và ấm cúng. Tuy nhiên điều này đòi hỏi tai của chúng ta phải kiên nhẫn học tập nghe. Vấn đề thuộc linh ở đây là Hội Thánh có thể nghiêm túc đồng ca không, nghĩa là ca bằng lòng, ca tụng Chúa, ca lời ca, hoà thuận ca.
Sự đồng ca thường gặp khó khăn vì một vài tệ nạn trong Hội Thánh mà chúng ta nên tránh. Trong Lễ Thờ Phượng phần ca hát là phần dễ bị tính khoe khoang và cách thưởng thức nghệ thuật của cá nhân thâm nhập vào nhất. Trước hết, trong khi toàn thể Hội Thánh đang đồng ca bỗng có một giọng nhì trổi lên. Giọng nhì này muốn đệm cho tiếng ca của Hội Thánh, nhưng cũng giết chết cả lời lẫn nhạc. Rồi có giọng ba xuất hiện ở đằng trước hoặc giọng tư ở đằng sau. Rồi để tất cả mọi người đều phải chú ý đến khả năng ca từ cao xuống thấp của mình, có người luôn luôn ca một âm giai thấp hơn. Rồi có thêm giọng đơn ca thét ra từ một lồng ngực tràn đầy sinh lực, lấn át giọng ca của tất cả mọi người để mọi người có thể trầm trồ khen tặng.
Ngoài ra còn một tệ nạn có phần kém nguy hiểm hơn, đó là những người tự cho mình “không có khả năng âm nhạc” nên không ca hát được. Và cuối cùng là những người vì cớ một lý do nào đó hoàn toàn không muốn ca hát chung với Hội Thánh, và như vậy mối tương giao trong Hội Thánh không được trọn vẹn.
Cái khó của sự đồng ca không phải là cái khó âm nhạc, mà là cái khó thuộc linh. Dù không có nhiều khả năng về âm nhạc, nhưng nếu chúng ta có tấm lòng sẵn sàng tĩnh nguyện chung với Hội Thánh và biết tự chế trong sinh hoạt với cộng đồng, chúng ta sẽ sung sướng đồng ca với toàn thể Hội Thánh.
Cộng đồng gia đình nên chọn và cố gắng học thuộc lòng một số bài ca, tạm gọi là những “bài ruột”. Trong giờ tĩnh nguyện, ngoài những bài ca trong chương trình chúng ta có thể thêm vào những “bài ruột” đó.
Nhưng chúng ta không chỉ ca hát trong giờ tĩnh nguyện mà còn thường xuyên ca hát, ca suốt ngày, suốt tuần. Càng ca nhiều chừng nào, chúng ta sẽ càng vui thích chừng nấy. Và càng vui thích đồng ca chừng nào, ân phước trong nếp sống cộng đồng sẽ càng dồi dào, càng phong phú chừng nấy.
Khi chúng ta đồng ca, đó là lúc Hội Thánh ca giọng ca của Hội Thánh. Không phải tôi ca, nhưng Hội Thánh ca, còn tôi với tư cách là một phần tử của Hội Thánh dự phần vào Bài ca của Hội Thánh. Vì thế chúng ta phải nghiêm túc đồng ca để cái nhìn thuộc linh của chúng ta nới rộng ra, để chúng ta nhận thấy cộng đồng nhỏ bé của chúng ta là một phần trong đại cộng đồng tín hữu của Chúa trên trần thế, để chúng ta vui lòng và sung sướng hoà giọng ca của mình vào Bài ca của toàn thể Hội Thánh.
† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 23-10-2018 12:36 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách