† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2785|Trả lời: 0

Nếp Sống - Cầu nguyện chung

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 21-9-2011 19:20:55 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Nếp Sống Cộng Đồng
Tác giả: Dietrich Bonhoeffer

Cầu nguyện chung


Lời Chúa, Bài ca của Hội Thánh và lời cầu nguyện của chúng ta liên hệ mật thiết với nhau. Sau đây chúng ta bàn đến phần cầu nguyện chung . “Nếu hai người trong các con thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ” (Mat Mt 18:19).
Đối với chúng ta, không có phần nào trong giờ tĩnh nguyện khó bằng cầu nguyện; vì trong phần này chính chúng ta phải nói. Chúng ta đã nghe Lời Chúa, đã ca Bài ca của Hội Thánh. Bây giờ chúng ta, toàn thể cộng đồng, cầu nguyện với Chúa. Lời cầu nguyện phải thực sự là lời của chúng ta , phải là lời cầu nguyện của chúng ta cho ngày hôm đó, cho công ăn việc làm của chúng ta, cho cộng đồng của chúng ta, cho những nhu cầu và tội lỗi đang đè nặng trên tất cả chúng ta, và cho những người xin chúng ta cầu thay cho họ. Chúng ta không nên cầu nguyện cho mình sao? Hoặc chúng ta không có quyền cầu nguyện chung bằng chính miệng lưỡi của mình và với lời riêng của mình? Nếu thực sự muốn tương giao với nhau trong Lời Chúa, các tín hữu phải cầu nguyện chung với nhau. Chúng ta đồng tâm cầu nguyện với lời cầu xin chung, lời cảm tạ chung, lời cầu thay chung, vui mừng và tin tưởng đem tất cả đến trước mặt Chúa. Chúng ta nên tránh tất cả những nỗi sợ hãi, ngại ngùng cầu nguyện trước mặt người khác. Một anh chị em điềm tĩnh, giản dị dâng lời cầu nguyện chung của tất cả anh chị em lên cho Chúa. Chúng ta nên tránh nhận xét và phê bình khi có người nhân danh Chúa Giê-xu Cứu Thế cầu nguyện một cách ngập ngừng, yếu ớt. Thực ra cầu nguyện chung trong một cộng đồng tín hữu là một sinh hoạt rất bình thường; cho dù những ngại ngùng của chúng ta tốt đẹp và hữu ích như thế nào đi nữa, chúng ta phải cùng nhau cầu nguyện, mỗi người bằng lời lẽ riêng của mình để lời cầu nguyện được trong sáng và phù hợp với Kinh Thánh. Như vậy chúng ta mới nhận được Lời Hứa lớn mà Chúa Giê-xu Cứu Thế đã hứa.
Trước khi chấm dứt người trưởng của cộng đồng, gia trưởng cầu nguyện; tốt nhất nên để một anh chị em cầu nguyện kết thúc tất cả các giờ tĩnh nguyện. Đó là một bổn phận rất quan trọng. Để tránh có những nhận xét sai lầm và sự chủ quan nên có một người duy nhất luôn luôn cầu nguyện cho tất cả trước khi chấm dứt.
Điều kiện tiên quyết để một cá nhân có thể cầu nguyện trong cộng đồng là tất cả mọi người đều cầu thay cho cá nhân đó và cho lời cầu nguyện của người đó. Cá nhân chỉ có thể cầu nguyện trong cộng đồng nếu cộng đồng cầu nguyện và nâng đỡ cá nhân đó. Những lời chỉ trích nên đổi thành những lời cầu thay và nâng đỡ trong tình anh chị em. Nếu không, mối tương giao sẽ bị sứt mẻ chính vì cớ điểm này.
Lời cầu nguyện của mỗi cá nhân trong giờ tĩnh nguyện chung thực ra không phải là lời cầu nguyện riêng của cá nhân người đang cầu nguyện, nhưng là lời cầu nguyện chung của toàn thể cộng đồng. Vì lãnh trách nhiệm cầu nguyện cho cộng đồng, người cầu nguyện phải sinh hoạt với những sinh hoạt hằng ngày của cộng đồng, phải thấu đáo những nỗi lo âu, việc khó khăn, niềm vui mừng, lời cảm tạ, điều cầu xin và nguồn hi vọng của cộng đồng. Người đó phải biết rõ công tác của cộng đồng. Người đó cầu nguyện với tư cách của một người anh chị em sống giữa các anh chị em khác. Người đó cần tự kiểm thảo và cảnh giác, nếu không, người đó sẽ lầm lẫn tâm hồn mình với tâm hồn của cộng đồng. Nhờ vậy người đó mới có thể nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ cầu nguyện cho cộng đồng. Vì lý do này, người cầu nguyện thường xuyên cần lời khuyên bảo và sự giúp đỡ của cộng đồng. Cộng đồng nên chỉ dẫn và yêu cầu người đó cầu nguyện cho nan đề này hoặc công tác kia hoặc cho một người nào đó. Như thế, lời cầu nguyện của người đó sẽ càng ngày càng trở thành lời cầu nguyện chung của tất cả mọi người.
Nhưng cầu nguyện tự do cũng phải có thứ tự lớp lang, phải là lời cầu nguyện của một cộng đồng có trật tự, chứ không được lộn xộn, đụng đâu nói đó! Một số vấn đề cầu nguyện có thể được lập đi lập lại mỗi ngày dưới nhiều dạng thức khác nhau. Lúc đầu, những lời cầu xin lập đi lập lại của cộng đồng làm chúng ta cảm thấy nhàm chán, nhưng với thời gian vấn đề này chắc chắn sẽ được giải quyết nhờ hình thức cầu nguyện tự do của mỗi cá nhân. Nếu có thể, bên cạnh những lời cầu xin lập đi lập lại hằng ngày chúng ta có thể thêm những vấn đề khác. Chúng ta cũng có thể liệt kê các vấn đề cầu nguyện và sắp xếp thành một lịch cầu nguyện. Nếu không thể thực hiện lịch cầu nguyện cho giờ tĩnh nguyện chung, lịch cầu nguyện chắc chắn sẽ giúp ích ta rất nhiều trong giờ tĩnh nguyện riêng. Ngoài ra, để tránh tính chủ quan độc đoán của hình thức cầu nguyện tự do, người cầu nguyện nên cầu nguyện theo sự dạy dỗ của lời Kinh Thánh mới đọc. Nhờ đó lời cầu nguyện có một nền tảng vững chắc.
Thỉnh thoảng có người, sau khi lãnh nhiệm vụ cầu nguyện cho cộng đồng, tự nghĩ mình không thể cầu nguyện và muốn giao nhiệm vụ ngày hôm đó cho người khác. Ta không nên hành động như thế. Bầu không khí trong cộng đồng thường không liên hệ đến tình trạng thuộc linh nhưng rất dễ ảnh hưởng trên lời cầu nguyện của cộng đồng. Khi ta muốn tránh nhiệm vụ vì cảm thấy tâm hồn trống rỗng, mệt mỏi, hoặc đang nặng lòng vì một tội lỗi nào đó, chính lúc đó ta càng nên học hỏi ý nghĩa của nhiệm vụ mà Hội Thánh giao cho mình; và các anh chị em trong Chúa nên nâng đỡ người cảm thấy yếu đuối không thể cầu nguyện đó. Nhờ đó, lời dạy của Thánh Phao lô có thể sẽ trở thành cụ thể: “Chúng ta chẳng biết sự mình phải xin để cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta” (RoRm 8:26). Quan trọng là cộng đồng tín hữu nhận thức được rằng lời cầu nguyện của người anh chị em chính là lời cầu nguyện của mình và đồng tâm cầu nguyện với người anh chị em đó.
Những bài cầu nguyện viết sẵn trong một vài trường hợp có thể rất hữu dụng đối với một gia đình nho nhỏ, nhưng thường làm cho ta không nói lên được lời cầu nguyện đích thực của mình. Những bài cầu nguyện soạn sẵn của Hội Thánh có bố cục rất chặt chẽ, có ý tưởng rất phong phú, nhưng làm ta dễ quên đi lời cầu nguyện của riêng mình. Những bài cầu nguyện này rất phong phú và sâu sắc, nhưng không thật. Những bài cầu nguyện của Hội Thánh giúp ta học tập cầu nguyện, nhưng không thể thay lời cầu nguyện mà ngày hôm nay ta phải dâng lên cho Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện lắp bắp hôm nay của ta tốt hơn là bài cầu nguyện viết sẵn tốt nhất. Dĩ nhiên Lễ Thờ Phượng công cộng là trường hợp khác, khác với sự thờ phượng hằng ngày trong gia đình; điểm này chúng ta không cần phải bàn ở đây..
Ngoài sự cầu nguyện hằng ngày trong giờ tĩnh nguyện chung, cộng đồng tín hữu thường có nhu cầu thành lập các tổ cầu nguyện đặc biệt. Trong trường hợp này chúng ta không có một nguyên tắc nào ngoài nguyên tắc này: chỉ khi nào chắc chắc tất cả mọi người đều mong ước và tham dự một giờ cầu nguyện chung đặc biệt, chúng ta mới nên tổ chức một giờ cầu nguyện chung đặc biệt như thế. Nếu dự định riêng rẽ, chúng ta sẽ vô tình gieo mầm chia rẽ trong cộng đồng. Chính trong phạm vi này chúng ta phải thực hành nguyên tắc người mạnh dìu dắt người yếu và người yếu không kết án người mạnh. Kinh Thánh Tân ước dạy rằng cầu nguyện chung là một việc rất bình thường và rất tự nhiên, chúng ta không có phép nghi kỵ. Nhưng nếu có ngờ vực và lo sợ, chúng ta cần kiên nhẫn dìu dắt nhau. Chúng ta không nên thực hiện một điều gì bằng cách ép buộc, nhưng trong sự tự do và tình yêu.
† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 16-12-2018 02:28 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách