† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2671|Trả lời: 0

Nếp Sống - Thử thách

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 21-9-2011 19:26:30 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Nếp Sống Cộng Đồng
Tác giả: Dietrich Bonhoeffer

Thử thách

Mỗi ngày người tin Chúa chịu cô đơn nhiều tiếng đồng hồ khi sinh hoạt trong một xã hội ngoại đạo. Thời gian này là thời gian thử thách . Trong thời gian này, giờ tĩnh nguyện riêng và cộng đồng tín hữu sẽ được thử nghiệm. Cộng đồng có thực sự giúp cho cá nhân được tự do, mạnh mẽ và trưởng thành, hoặc cộng đồng làm cá nhân thiếu tự chủ và lệ thuộc? Cộng đồng có cầm tay hướng dẫn cá nhân học tập tự bước đi, hoặc cộng đồng làm cá nhân sợ hãi và do dự? Đó là một trong những câu hỏi nghiêm túc và quan trọng nhất đặt ra cho mỗi cộng đồng tín hữu. Ngoài ra, vấn đề quan trọng ở đây là phải chăng giờ tĩnh nguyện riêng đã đưa người tín hữu đi vào một thế giới không tưởng để rồi người đó sợ hãi bừng tỉnh khi đi ra lao động trong thế giới phàm tục, hoặc giờ tĩnh nguyện riêng đã dẫn người đó vào một thế giới đích thực của Đức Chúa Trời để người đó hăng hái và được tinh tuyền đi vào một ngày lao động? Phải chăng giờ tĩnh nguyện riêng làm cho cá nhân say sưa thuộc linh trong một thời gian ngắn, rồi cơn say thuộc linh sẽ biến mất khi ngày lao động bắt đầu, hoặc giờ tĩnh nguyện riêng làm cho Lời của Đức Chúa Trời thấm nhuần vào lòng ta để giữ gìn và thêm sức cho ta, giúp ta yêu thương cụ thể, vâng lời và làm việc nhân lành? Chỉ khi sinh hoạt trong xã hội ta mới có thể trả lời những câu hỏi này. Đối với mỗi cá nhân, phải chăng cộng đồng tín hữu thực sự hiện diện vô hình bên ta và giúp đỡ ta? Phải chăng sự cầu thay của các anh chị em tín hữu khích lệ ta sinh hoạt suốt ngày? Phải chăng Lời của Đức Chúa Trời là niềm an ủi và là nguồn năng lực cho ta? Hoặc ta lạm dụng sự cô đơn để chống lại cộng đồng, chống lại Lời Chúa và sự cầu nguyện? Mỗi cá nhân cần biết rằng thời gian cô đơn của mình cũng ảnh hưởng đến cộng đồng. Trong thời gian cô đơn ta có thể chia rẽ và làm ô danh cộng đồng, hoặc làm cho cộng đồng mạnh mẽ và nên thánh. Sự tự chế của mỗi tín hữu cũng là một cách phục vụ cộng đồng. Nếu không tự chế, tư tưởng, lời nói và việc làm sẽ trở thành tội lỗi, tuy riêng tư và bí mật nhưng vẫn làm hại cho toàn thể cộng đồng. Như vi trùng gây bệnh đã nhiễm vào cơ thể, có lẽ ta chưa biết nó đến từ đâu hoặc đang nằm trong chi thể nào, nhưng cơ thể đã nhiễm bệnh. Đó là hình ảnh của cộng đồng tín hữu. Vì chúng ta là những chi thể trong một thân, nên dù muốn dù không, mỗi chi thể đều dự phần vào tình trạng khoẻ mạnh hoặc đau yếu của thân. Đó không phải là lý thuyết, nhưng là một sự cố tâm linh mà ta có thể kinh nghiệm cụ thể - làm cho cộng đồng tan rã hoặc phước hạnh - trong cộng đồng tín hữu.
Sau một ngày sinh hoạt hữu ích trong xã hội, ta trở về với cộng đồng tín hữu, ta đem theo phước hạnh của sự cô đơn, nhưng chính ta cũng nhận được phước hạnh mới từ cộng đồng. Phước cho người cô đơn trong sức mạnh của sự tương giao, phước cho người có sự tương giao trong sức mạnh của cô đơn. Nhưng sức mạnh của sự cô đơn và sức mạnh của sự tương giao là sức mạnh của Lời Đức Chúa Trời, Lời có giá trị đối với mỗi cá nhân trong cộng đồng.
† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 23-10-2018 12:47 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách