† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2607|Trả lời: 0

Nếp Sống - Nhiệm vụ lắng nghe

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 21-9-2011 19:28:42 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Nếp Sống Cộng Đồng
Tác giả: Dietrich Bonhoeffer

Nhiệm vụ lắng nghe

Nhiệm vụ thứ nhất mà mỗi người trong cộng đồng đều phải thực hiện để phục vụ người khác là lắng nghe anh chị em của mình. Ta bắt đầu yêu Đức Chúa Trời khi lắng nghe Lời Ngài. Cũng thế, ta bắt đầu yêu thương anh chị em trong cộng đồng khi học tập lắng nghe họ. Vì yêu thương ta nên Đức Chúa Trời chẳng những ban Lời Ngài cho ta nhưng cũng cho ta mượn tai của Ngài. Vì thế công việc của Ngài mà ta phải thực hiện đối với anh chị em của mình là lắng nghe. Các tín hữu, nhất là các vị Truyền đạo, thường tưởng rằng nhiệm vụ duy nhất của mình là phải thường xuyên “cống hiến” cho người khác một cái gì đặc biệt, nhất là khi sinh hoạt chung với họ. Ta quên rằng, nghe có thể là một nhiệm vụ quan trọng hơn nói. Nhiều người đi tìm một lỗ tai sẵn sàng nghe, nhưng trong vòng các tín hữu họ không tìm được một lỗ tai nào sẵn sàng nghe, vì các tín hữu thường nói vào những lúc đáng lẽ họ phải nghe. Ai không thể lắng nghe anh chị em của mình, người đó cũng sẽ không lắng nghe Đức Chúa Trời mà chỉ muốn nói trước mặt Ngài mà thôi. Đó là lúc sự sống thuộc linh bắt đầu chết, và cuối cùng chỉ còn lại những chuyện “thuộc linh” nhảm nhí, những giáo điều giả dối, được thêu dệt bằng những lời lẽ thiêng liêng. Ai không thể kiên nhẫn lắng nghe, người đó sẽ nói mà không hiểu người khác, cũng không nhận thấy chính mình không hiểu gì hết. Ai nghĩ, thời gian của mình quá quí nên không thể dành thời gian để lắng nghe, người đó sẽ không bao giờ thực sự có thời gian cho Đức Chúa Trời và cho anh chị em mình, nhưng luôn luôn có thời gian cho mình, cho lời nói và chương trình của riêng mình.
Công tác chăm sóc đời sống thuộc linh của các anh chị em trong cộng đồng khác công tác giảng luận ở điểm này: ngoài nhiệm vụ chia sẻ Lời còn có thêm nhiệm vụ lắng nghe. Có loại lắng nghe bằng nửa lỗ tai, nghĩa là nghe với ý nghĩ đã biết tất cả những điều người khác sẽ nói. Đó là loại lắng nghe thiếu kiên nhẫn, thiếu chú ý, khinh thường người anh chị em và chỉ chờ đến phiên mình nói để nói cho người khác cút đi. Với thái độ đó chúng ta sẽ không bao giờ hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta, và ở đây, thái độ của chúng ta đối với anh chị em mình cũng phản ảnh lại mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời. Nếu không lắng tai nghe những chuyện nho nhỏ của anh chị em, chắc chắn chúng ta cũng không thể thực hiện nhiệm vụ nghe lời xưng tội của anh chị em mình, một nhiệm vụ lắng nghe quan trọng nhất mà Đức Chúa Trời giao cho chúng ta. Con người phàm tục trong xã hội ngày nay biết rằng mình có thể giúp đỡ người khác rất nhiều bằng cách chỉ thành tâm lắng nghe. Con người đã dùng kiến thức này để khám phá ra phương pháp tâm trị, một phương pháp thu hút rất nhiều người, kể cả các tín hữu. Nhưng người tín hữu quên rằng Đấng lắng nghe vĩ đại đã giao cho mình nhiệm vụ lắng nghe và cho phép mình dự phần với Ngài trong công tác này. Chúng ta cần nghe với lỗ tai của Đức Chúa Trời để có thể nói bằng Lời của Ngài.
† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 23-10-2018 12:49 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách