† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2787|Trả lời: 0

Nếp Sống - Nhiệm vụ mang vác

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 21-9-2011 19:32:19 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Nếp Sống Cộng Đồng
Tác giả: Dietrich Bonhoeffer

Nhiệm vụ mang vác

Chúng ta bàn đến nhiệm vụ thứ ba , nhiệm vụ mang vác người khác. “Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Chúa Cứu Thế” (GaGl 6:2)! Như vậy, luật pháp của Chúa là luật pháp mang vác. Mang vác là chịu đựng. Đối với một tín hữu - nhất là đối với một tín hữu - người anh chị em là một gánh nặng. Đối với người ngoại giáo tha nhân không phải là gánh nặng. Người ngoại giáo tránh tất cả mọi gánh nặng, nhưng người tín hữu phải mang vác gánh nặng anh chị em mình.
Người tín hữu phải chịu đựng anh chị em mình. Chỉ khi nào người khác là gánh nặng, người khác mới là anh chị em của ta, chứ không phải là một đối tượng để ta chế ngự. Đối với chính Đức Chúa Trời, con người là gánh nặng nặng trĩu đến nỗi Ngài phải mang vác đến cây thập tự.
Đức Chúa Trời đã thực sự chịu đựng con người qua thân thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài đã mang vác con người, như người mẹ bồng ẵm con mình, như người chăn mang vác con chiên đi lạc. Đức Chúa Trời chấp nhận con người; con người đè nặng trên Ngài, nhưng Đức Chúa Trời vẫn ở với con người và con người với Ngài. Trong khi chịu đựng con người, Đức Chúa Trời giữ mối tương giao với con người. Đó là luật pháp của Chúa Cứu Thế, đã được chấp hành trên cây thập tự. Người tín hữu được dự phần vào luật pháp này. Người tín hữu cần mang vác và chịu đựng anh chị em của mình, nhưng quan trọng hơn là, hiện nay người tín hữu có thể mang vác anh chị em mình đúng theo luật pháp mà chính Chúa đã chấp hành.
Điểm đặc biệt là Kinh Thánh thường đề cập đến mang vác. Có thể nói, Kinh Thánh dùng từ này để diễn tả toàn bộ công lao của Chúa Giê-xu Cứu Thế. “Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta” (EsIs 53:4). Vì thế Kinh Thánh cũng có thể gọi toàn bộ cuộc đời của tín hữu là cuộc đời vác cây thập tự. Vác cây thập tự là thực hiện mối tương giao trong thân thể của Chúa Giê-xu Cứu Thế. Trong mối tương giao của cây thập tự mỗi người đều mang vác gánh nặng cho nhau. Nếu mỗi người không có kinh nghiệm mang vác, cộng đồng tín hữu đó sẽ không tồn tại. Ai từ chối mang vác gánh nặng anh chị em mình, người đó cũng từ chối luật pháp của Chúa Cứu Thế.
Trước nhất, sự tự do của người khác là gánh nặng của người tín hữu. Sự tự do của người khác mâu thuẫn với tính độc tài của ta, nhưng ta phải công nhận sự tự do của người khác. Ta có thể cất bỏ gánh nặng này bằng cách không cho người khác tự do, bằng cách cưỡng bức người khác, ép buộc người khác phải có ảnh tượng của mình. Nhưng nếu ta để Đức Chúa Trời tạo dựng ảnh tượng của Ngài trong ta, ta cũng phải để Ngài tự do tạo dựng ảnh tượng của Ngài trong người khác và phải mang vác gánh nặng tự do của những tạo vật khác. Sự tự do của người khác gồm những yếu tố mà ta gọi là bản chất, đặc tính, năng khiếu, cũng gồm những khuyết điểm và tính tình bất thường là những yếu tố đòi hỏi ta phải rất kiên nhẫn mới chịu đựng được, cũng gồm tất cả những yếu tố thường phát sinh ra xích mích, mâu thuẫn và xung đột giữa ta với người. Ở đây, mang vác gánh nặng người khác có nghĩa là chấp nhận và tán đồng sự kiện Đức Chúa Trời tạo dựng người khác, rồi từ chỗ chịu đựng người khác ta đổi thành vui mừng về người khác.
Trong một cộng đồng tín hữu, gánh nặng trở thành nặng hơn vì có người mạnh và người yếu trong đức tin. Người yếu không nên kết án người mạnh, người mạnh không nên khinh thường người yếu. Người yếu nên tránh tính kiêu căng, người mạnh nên tránh tính lãnh đạm. Không ai đòi hỏi quyền riêng. Nếu người mạnh vấp ngã, người yếu không vui sướng trên sự đau khổ của người mạnh; nếu người yếu vấp ngã, người mạnh chân thành giúp đỡ người yếu đứng dậy. Mọi người đều kiên nhẫn với nhau. “Nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên” (TrGv 4:10)! Khi đề cập đến đức chịu đựng sự tự do của người khác, Kinh Thánh dạy rằng: “Hãy nhường nhịn nhau” (CoCl 3:13), “hãy bước đi trong sự khiêm nhường, hiền lành, kiên nhẫn, hoà thuận với nhau trong tình thương” (Eph Ep 4:2)!
Bên cạnh sự tự do của người khác còn có sự lợi dụng sự tự do trong tội lỗi ; đó cũng là gánh nặng của anh chị em trong cộng đồng mà người tín hữu phải mang vác. Tội lỗi của người khác còn nặng nề khó mang hơn là sự tự do của người khác; vì tội lỗi phá hỏng mối tương giao với Đức Chúa Trời và với các anh chị em. Ở đây, trong mối tương giao do Chúa Giê-xu Cứu Thế ban cho, người tín hữu cần chịu đựng sự đổ vỡ với người khác.
Nhưng ở đây ân sủng vĩ đại của Đức Chúa Trời cũng sẽ được thể hiện rõ ràng nếu ta sẵn sàng mang vác. Ta không khinh thường nhưng mang vác người khác, nghĩa là không bỏ rơi nhưng chấp nhận người đó, dùng sự tha thứ săn sóc người đó trong cộng đồng. “Hỡi anh em, nếu có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là người có Chúa Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại” (GaGl 6:1) ! Như Chúa Cứu Thế mang vác và chấp nhận ta là những con người tội lỗi, ta cũng phải chấp nhận người có tội qua mối tương giao với người đó và mang vác người đó đến với mối tương giao của Chúa Giê-xu Cứu Thế qua sự tha tội. Ta phải chịu đựng tội lỗi của người anh chị em, không cần phải kết án. Đó là ân sủng dành cho người tín hữu. Khi tội lỗi xảy ra trong cộng đồng, mọi người cần tự kiểm thảo và tự buộc tội vì đã không trung tín cầu nguyện và cầu thay cho người phạm tội, vì mình thiếu phục vụ người anh chị em đó, thiếu sửa sai và an ủi trong tinh thần anh chị em, vì đó chính là tội lỗi riêng của mình, vì sự vô kỷ luật của mình đã phương hại đến cộng đồng và các anh chị em trong cộng đồng. Vì mỗi tội lỗi của mỗi cá nhân tố cáo và buộc tội toàn thể cộng đồng, nên toàn thể Hội Thánh đều đau đớn vì cớ tội lỗi của người anh chị em gây ra cho Hội Thánh, sẵn sàng mang vác gánh nặng tội lỗi và tha thứ cho người phạm tội. “Này, bạn mang vác tất cả mọi người, tất cả mọi người cũng mang vác bạn, và tất cả mọi việc, việc lành lẫn việc dữ, đều là của chung” (Luther).
Ta phải thực hiện nhiệm vụ tha thứ mỗi ngày. Ta tha thứ - không cần nói ra lời - khi cầu thay cho nhau; khi thành tâm thực hiện nhiệm vụ này, mỗi phần tử trong cộng đồng đều phải tin tưởng rằng tất cả các anh chị em của mình trong cộng đồng cũng thực hiện nhiệm vụ này cho mình. Người nào mang vác người khác mới kinh nghiệm được rằng mình cũng được mang vác, và chỉ nhờ sức mạnh này người đó mới có thể mang vác.
Chỉ khi nào ta thành tâm thực hiện nhiệm vụ lắng nghe, nhiệm vụ giúp đỡ cụ thể, nhiệm vụ mang vác, lúc đó ta mới có thể thực hiện nhiệm vụ cuối cùng và cao cả nhất: nhiệm vụ thực hiện bằng Lời Đức Chúa Trời.
† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 23-10-2018 12:50 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách