† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2592|Trả lời: 0

Nếp Sống - Thẩm quyền của nhiệm vụ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 21-9-2011 19:36:33 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Nếp Sống Cộng Đồng
Tác giả: Dietrich Bonhoeffer

Thẩm quyền của nhiệm vụ

“Hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì hãy làm đầy tớ” (Mac Mc 10:43). Chúa Giê-xu ban thẩm quyền cho mỗi nhiệm vụ trong cộng đồng. Ta chỉ thực sự có thẩm quyền thuộc linh khi ta thực hiện các nhiệm vụ lắng nghe, giúp đỡ, mang vác và truyền bá. Tất cả những sự tôn sùng cá nhân, bao gồm sự tôn sùng cá tính, khả năng, quyền lực, năng khiếu của một người khác - kể cả những sự tôn sùng có tính cách thuộc linh - đều phàm tục và không thể có trong một cộng đồng tín hữu; sự tôn sùng cá nhân đầu độc cộng đồng tín hữu. Ngày nay nhiều người đòi hỏi Hội Thánh phải có những chức vị “cỡ Giám mục”, phải có “giới tăng lữ”, phải có “những nhà lãnh đạo có đầy đủ quyền hành”. Những đòi hỏi này phát xuất từ một nhu cầu tinh thần bệnh hoạn: nhu cầu thán phục, nhu cầu thiết lập những quyền hành cụ thể của con người, vì thẩm quyền đích thực của nhiệm vụ có vẻ quá yếu ớt. Khi đề cập đến chức vụ giám mục (ITi1Tm 3:1), Kinh Thánh Tân ước không chấp nhận những nhu cầu này. Ở đây ta không thấy nói đến những khả năng của con người, hoặc những cá tính xuất sắc của một thánh nhân. Vị giám mục là một người giản dị, trung tín trong đức tin và nếp sống, một người thi hành chu đáo nhiệm vụ của mình cho Hội Thánh. Thẩm quyền của vị giám mục phát xuất từ sự thi hành nhiệm vụ. Bản thân con người của vị giám mục không có gì để ta phải thán phục.
Người đi tìm thẩm quyền giả tạo muốn tái lập mối liên hệ cá nhân, trực tiếp giữa người và người trong Hội Thánh. Nhưng thẩm quyền chân chính biết rằng tất cả mối liên hệ trực tiếp, nhất là trong vấn đề thẩm quyền, đều rất nguy hiểm, rằng thẩm quyền chỉ có thể có khi phục vụ Đấng duy nhất có thẩm quyền. Người có thẩm quyền chân chính biết rằng mình có trách nhiệm với Lời mà Chúa Giê-xu đã phán, rằng: “Các con chỉ có một Thầy, và tất cả các con đều là anh em” (Mat Mt 23:8). Hội Thánh không cần có những cá nhân xuất sắc, nhưng cần những tôi tớ của Chúa trung thành phục vụ Ngài và anh chị em mình. Hội Thánh không thiếu những cá nhân xuất sắc, nhưng thiếu những tôi tớ phục vụ. Hội Thánh chỉ tín nhiệm người tôi tớ giản dị của Lời, vì Hội Thánh biết rằng Hội Thánh được hướng dẫn không nhờ sự khôn ngoan và tính kiêu ngạo của con người, nhưng bằng Lời của người chăn nhân lành. Trong phạm vi thuộc linh, sự tín nhiệm liên hệ mật thiết với thẩm quyền và lệ thuộc vào sự trung tín phục vụ Chúa Giê-xu chứ không bao giờ lệ thuộc vào khả năng đặc biệt của con người. Người tôi tớ của Chúa Giê-xu chỉ tìm thấy thẩm quyền trong nhiệm vụ của mình, khi không đi tìm thẩm quyền riêng cho mình, nhưng chính mình hạ mình trước thẩm quyền của Lời và làm một người anh chị em sinh hoạt hoà mình với tất cả các anh chị em khác.
† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 23-10-2018 01:04 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách