† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2715|Trả lời: 0

Nếp Sống - Xưng Tội Và Tiệc Thánh

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 21-9-2011 19:37:21 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Nếp Sống Cộng Đồng
Tác giả: Dietrich Bonhoeffer

Xưng Tội Và Tiệc Thánh

“Vậy hãy xưng tội cùng nhau...” (Gia Gc 5:16) ! Ai cô đơn với tội lỗi của mình, người đó hoàn toàn cô đơn. Người tín hữu, tuy có giờ tĩnh nguyện chung, cầu nguyện chung, có tương giao trong khi phục vụ, nhưng vẫn cô đơn, chưa thực sự hoà mình vào cộng đồng vì sinh hoạt trong cộng đồng với tư cách là một người tin, một người sùng đạo, chứ không sinh hoạt với tư cách là một người phàm tục, tội lỗi. Một cộng đồng sùng đạo không cho phép cá nhân trong cộng đồng làm người tội lỗi. Vì thế mỗi người đều phải giấu kín tội lỗi của mình, giấu mình và giấu cộng đồng. Ta không được phép làm người tội lỗi. Nhiều tín hữu kinh ngạc khi thấy trong hàng ngũ những người sùng đạo có một người tội lỗi. Vì thế ta cô đơn với tội lỗi của mình, cô đơn trong sự dối trá và trong sự giả hình, vì tất cả chúng ta đều là những người tội lỗi.
Nhưng ân sủng của Phúc Âm - rất khó hiểu đối với một người sùng đạo - là đặt ta đối diện với chân lý và nói: Bạn là một tội nhân, một người phạm tội đại ác, nhưng bây giờ với tư cách là một tội nhân bạn hãy đến với Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương bạn. Dù bạn là người thế nào đi nữa, Đức Chúa Trời vẫn yêu thương bạn. Chúa không kỳ vọng điều gì nơi bạn, không của lễ, không công quả, nhưng chỉ kỳ vọng chính bản thân bạn mà thôi. “Hỡi con, hãy dâng lòng con cho Cha” (ChCn 23:26)! Đức Chúa Trời đã đến với bạn để làm cho người có tội được phước. Bạn hãy vui mừng! Đó là Phúc Âm giải phóng qua chân lý. Bạn không thể trốn Đức Chúa Trời được. Trước mặt Ngài, mặt nạ mà bạn mang trước mặt mọi người trở thành vô ích. Ngài muốn thấy bạn trong con người thật của bạn, và Ngài muốn gia ân cho bạn. Bạn không cần dối trá với chính mình và với các anh chị em của mình nữa. Đừng làm như thể bạn không có tội! Bạn có quyền là một người có tội. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời về điều này; vì Ngài yêu thương tội nhân, và ghét tội lỗi!
Chúa Cứu Thế trở thành Người Anh của chúng ta trong xác thịt để chúng ta tin nhận Ngài. Qua Ngài tình thương của Đức Chúa Trời đến với tội nhân. Trước mặt Ngài con người được quyền làm người có tội và chỉ khi làm người có tội con người mới có thể được cứu giúp. Trước mặt Chúa Cứu Thế tất cả mọi hào quang bề ngoài đều không còn nữa. Chân lý của Phúc Âm trong Chúa Giê-xu Cứu Thế là nỗi đau khổ của tội nhân và đức từ bi của Đức Chúa Trời. Cộng đồng tín hữu phải sống trong chân lý này. Vì thế Chúa ban cho các môn đệ của Ngài thẩm quyền để nghe lời xưng tội và nhân danh Ngài để tha tội. “Các con tha tội cho người nào, người đó sẽ được tha; còn các con cầm tội người nào, người đó sẽ bị cầm” (GiGa 20:23).
Như thế, Chúa Cứu Thế đã tạo dựng Hội Thánh cho ta, và ban cho chúng ta người anh chị em trong Hội Thánh để làm một nguồn phước cho ta. Khi ta xưng tội, người anh chị em thay thế Chúa đối diện với ta. Trước mặt người anh chị em ta không cần phải giả nhân giả nghĩa nữa. Trước mặt toàn thế giới này ta không thể sống thực, ta chỉ có quyền sống thực, làm một tội nhân trước mặt người anh chị em mà thôi; vì ở đây có chân lý và đức từ bi của Chúa Giê-xu Cứu Thế.
Chúa Cứu Thế trở thành Người Anh của ta để cứu giúp ta; bây giờ qua Chúa và với thẩm quyền của Ngài người anh chị em của chúng ta trở thành như Chúa trước mặt ta. Người anh chị em ở trước mặt ta là một dấu hiệu về chân lý và ân sủng của Đức Chúa Trời. Người đó được ban cho ta để giúp đỡ ta. Người đó đại diện cho Chúa nghe lời xưng tội của ta, và người đó nhân danh Chúa tha tội cho ta. Cũng như Đức Chúa Trời, người đó giữ kín lời xưng tội của ta. Khi ta xưng tội với người anh chị em tức là ta xưng tội với Chúa.
Như thế, trong cộng đồng tín hữu có tiếng kêu gọi chúng ta xưng tội với nhau và tha thứ cho nhau; đó là ân sủng vĩ đại của Đức Chúa Trời trong cộng đồng.
Mở đường đến với cộng đồng
Sự xưng tội mở đường đến với cộng đồng . Tội lỗi làm con người cô đơn. Tội lỗi lôi kéo con người ra khỏi cộng đồng. Con người càng cô đơn bao nhiêu, quyền lực của tội lỗi càng tàn phá con người bấy nhiêu. Ta càng lâm vào hố sâu tội lỗi bao nhiêu, nỗi cô đơn càng vô phương cứu chữa bấy nhiêu. Ta không muốn ai biết tội lỗi của mình. Tội lỗi sợ ánh sáng. Trong bóng tối của nín lặng tội lỗi đầu độc toàn bộ bản chất của con người. Điều này cũng có thể xảy ra trong một cộng đồng sùng đạo. Nhưng qua sự xưng tội, ánh sáng của Phúc Âm chiếu vào trong tâm can đen tối và bí mật của con người. Tội lỗi phải bị phơi ra ánh sáng. Điều ta giữ kín sẽ được công bố cho mọi người đều biết. Tất cả mọi điều bí mật và giấu kín sẽ bị bật mí. Đó là một cuộc chiến đấu cam go cho đến khi miệng lưỡi nói ra lời xưng nhận tội lỗi. Nhưng Đức Chúa Trời phá cửa và xích sắt của chúng ta (Thi Tv 107:16).
Khi xưng tội mình ra với người anh chị em trong Chúa, ta sẽ không còn tự bào chữa nữa. Người có tội tự nộp mình, tự thú tất cả những lỗi lầm của mình, và dâng tâm hồn của mình lên cho Đức Chúa Trời. Người có tội được tha tất cả những tội lỗi của mình trong mối tương giao với Chúa Giê-xu Cứu Thế và với người anh chị em đó. Tội lỗi mà ta xưng ra sẽ không còn có quyền lực gì nữa. Tội lỗi đó đã bị tố cáo và bị lên án. Tội lỗi đó không còn có thể phá hại mối tương giao được nữa. Bây giờ mối tương giao mang vác tội lỗi của ta. Ta không còn cô đơn với tội lỗi của mình, nhưng qua sự xưng tội ta đã “cởi bỏ” sự gian ác của ta và giao phó cho Đức Chúa Trời. Chúa đã cất tội lỗi của ta đi. Bây giờ ta ở trong cộng đồng của những người có tội, gồm những người sống nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời trên cây thập tự của Chúa Giê-xu Cứu Thế. Bây giờ ta có quyền làm một người tội lỗi, nhưng là một người vui mừng trước ân sủng của Chúa. Ta có quyền xưng tội lỗi của mình ra và nhờ đó mà ta tìm được sự tương giao. Tội lỗi giấu kín cách ly ta với cộng đồng, làm cho tất cả mối tương giao cụ thể trở thành mù mờ, nhưng tội lỗi xưng ra giúp ta tìm đến với mối tương giao với các anh chị em trong Chúa Giê-xu Cứu Thế.
Ở đây chúng ta đang bàn đến sự xưng tội giữa hai người tín hữu. Để người có tội có thể tìm lại được mối tương giao trong cộng đồng, ta không cần phải xưng tội ra trước tất cả mọi người. Qua người anh chị em mà ta xưng tội - người đã tha tội cho ta - ta gặp gỡ toàn thể cộng đồng. Qua mối tương giao mà ta tìm được nơi người anh chị em ta nhận được mối tương giao của toàn thể cộng đồng; vì ở đây không có một người nào xử sự theo ý riêng mình và với thẩm quyền của chính mình, nhưng xử sự theo mệnh lệnh mà Chúa Giê-xu Cứu Thế đã ban cho cộng đồng, và mỗi phần tử trong cộng đồng đều được kêu gọi thực thi mệnh lệnh đó. Khi một tín hữu sinh hoạt trong cộng đồng biết xưng tội trước mặt một người anh chị em khác, người đó không bao giờ bị cô đơn.
Mở đường đến với cây thập tự
Sự xưng tội mở đường đến với cây thập tư . Căn nguyên của tất cả mọi tội lỗi là sự kiêu ngạo, là superbia. Tôi muốn sống cho tôi, tôi có quyền trên chính bản thân tôi, có quyền ghen ghét và thèm muốn, có quyền trên sự sống và cái chết của tôi. Sự kiêu ngạo làm cho tinh thần và thể xác của con người bệnh hoạn; vì trong sự gian ác của mình con người muốn giống như Đức Chúa Trời. Sự xưng tội với người anh chị em trong Chúa là một điều rất nhục nhã, làm ta đau đớn, mất giá trị, và đánh gục ngã sự kiêu ngạo của ta. Ta phải làm một người tội lỗi đứng trước mặt anh chị em của mình! Đó là một điều sỉ nhục vô cùng đối với ta. Khi xưng những tội lỗi cụ thể ra, lúc đó con người ta bị chết đau đớn trước mặt người anh chị em. Vì khó lòng chịu nổi nhục nhã này, nên ta thường tưởng mình có thể tránh né, không cần phải xưng tội trước mặt một người anh chị em trong Chúa. Ta bị chói mắt đến nỗi không thể thấy được Lời Hứa và vinh quang của sự nhục nhã này. Chính Chúa Giê-xu Cứu Thế, chứ không ai xa lạ, đã công khai chịu sự nhục nhã của tội nhân thay thế chúng ta, đã không hổ thẹn chịu đóng đinh trên cây thập tự như một người có tội. Sự tương giao với Chúa Giê-xu Cứu Thế dẫn đưa ta vào cái chết nhục nhã của sự xưng tội để ta dự phần vào chân lý trên cây thập tự. Cây thập tự của Chúa Giê-xu Cứu Thế tiêu diệt tất cả mọi sự kiêu ngạo. Ta không thể nào tìm thấy cây thập tự của Chúa nếu ta ngại không đi đến chỗ Chúa đã công khai chết cái chết của tội nhân. Nếu ta hổ thẹn, không chấp nhận chịu cái chết nhục nhã của tội nhân qua sự xưng tội, tức là ta từ khước vác cây thập tự. Qua sự xưng tội, ta thực sự tương giao với Chúa Giê-xu Cứu Thế trên cây thập tự. Xưng tội là chấp nhận cây thập tự. Trong cái đau đớn cực độ của tâm linh và thể xác vì cớ bị nhục nhã trước mặt người anh chị em, tức là trước mặt Chúa, ta kinh nghiệm cây thập tự của Chúa Giê-xu là sự cứu rỗi và phước hạnh của mình. Con người cũ chết, nhưng Đức Chúa Trời đã chiến thắng cái chết. Bây giờ ta dự phần vào sự sống lại và sự sống đời đời của Chúa Cứu Thế.
Mở đường đến với sự sống mới
Sự xưng tội mở đường đến với sự sống mới . Khi ta ghét tội, xưng ra và được tha thứ, lúc đó là lúc ta đoạn tuyệt với quá khứ. “Mọi sự cũ đã qua đi.” Hễ ở đâu có sự đoạn tuyệt với tội lỗi, ở đó có sự hoán cải. Xưng tội là hoán cải. “Kìa, mọi sự đều trở nên mới” (IICo 2Cr 5:17). Chúa Giê-xu Cứu Thế ban cho ta một cơ hội mới để ta có thể bắt đầu. Như các môn đệ đầu tiên khi nghe tiếng Chúa gọi đã từ bỏ tất cả để theo Ngài, khi xưng tội người tín hữu cũng từ bỏ tất cả đi theo Chúa. Xưng tội là đi theo Chúa. Sự sống với Chúa Giê-xu Cứu Thế và với Hội Thánh của Ngài bắt đầu. “Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót” (ChCn 28:13). Khi xưng tội, lúc đó là lúc người tín hữu bắt đầu bỏ tội. Quyền lực của tội lỗi bị tiêu diệt. Bắt đầu từ nay người tín hữu thắng hết trận này đến trận khác. Điều ta kinh nghiệm trong Lễ Báp-tem, nay ta lại được kinh nghiệm một cách mới mẻ. Ta được giải cứu khỏi bóng tối và bước vào Nước Chúa Giê-xu Cứu Thế. Đó là Tin Lành. Sự xưng tội tái lập niềm vui báp-tem. “Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng có sự vui mừng” (Thi Tv 30:6).
Mở đường đến sự tin chắc
Sự xưng tội mở đường cho ta đến sự tin chắc . Tại sao xưng tội trước mặt Chúa thường dễ hơn xưng tội trước mặt anh chị em trong Chúa? Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết và vô tội. Ngài là vị chánh án công chính xét xử tội lỗi và là kẻ thù của tất cả mọi sự bất tuân. Còn người anh chị em cũng tội lỗi như ta, cũng thấu đáo đêm tối của những tội lỗi lén lút qua kinh nghiệm của mình. Vậy đáng lẽ xưng tội trước mặt người anh chị em dễ hơn xưng tội trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết chứ? Nhưng tại sao ta lại cảm thấy ngược lại? Ta nên tự hỏi, phải chăng khi xưng tội trước mặt Đức Chúa Trời ta thường tự lừa dối mình, phải chăng thay vì xưng ra ta chôn giấu tội lỗi của mình. Và phải chăng ta thường tái phạm, bất tuân nhiều lần chính là vì ta sống dựa vào sự tự tha chứ không phải thực sự Chúa tha thứ tội lỗi cho ta? Tự tha tội không bao giờ giúp ta thoát được tội lỗi. Muốn thoát khỏi tội lỗi chỉ nhờ lời kết án và gia ân của Đức Chúa Trời mà thôi. Ai có thể giúp ta tin chắc rằng ta đã xưng tội trước mặt Chúa và chính Chúa hằng sống đã tha tội cho ta chứ không phải ta xưng tội với chính mình và tự tha tội cho mình? Đức Chúa Trời ban cho ta sự tin chắc này qua người anh chị em của ta. Người anh chị em giúp ta không còn tự lừa dối mình nữa. Ai xưng tội trước mặt anh chị em mình, người đó biết rằng bây giờ mình không còn một mình, người đó kinh nghiệm được sự hiện diện của Đức Chúa Trời qua sự hiện diện của một người khác. Hễ khi nào tôi còn xưng tội với một mình tôi, tất cả tội lỗi còn ở trong bóng tối, nhưng khi xưng tội trước mặt người anh chị em, tất cả tội lỗi bị phơi ra ánh sáng. Vì sớm muộn gì rồi tội lỗi cũng sẽ bị phơi ra ánh sáng, nên tốt hơn hiện nay ta xưng ra với một người anh chị em, còn hơn là chờ đến sau này, khi tội lỗi ta bị vạch trần trong ngày tận thế giữa thanh thiên bạch nhật trước toà án cuối cùng. Như thế, cơ hội xưng tội trước mặt anh chị em trong Chúa là một ân sủng. Nhờ đã xưng tội, ta không còn lo sợ về toà án của Chúa nữa. Chúa ban người anh chị em cho ta để ta qua người đó hiện nay đã có thể tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ kết án nhưng cũng sẽ tha tội cho ta trong toà án của Ngài. Khi xưng tội trước sự hiện diện của một người anh chị em trong Chúa, chẳng những ta không thể tự lừa dối mình, nhưng cũng tin chắc vào Lời Hứa tha tội của Đức Chúa Trời khi người anh chị em thừa hành sự uỷ nhiệm của Ngài và nhân danh Ngài tha tội cho ta. Đức Chúa Trời ban cho ta cơ hội xưng tội trước mặt anh chị em để ta tin chắc vào sự tha tội của Đức Chúa Trời.
Chính vì cớ sự tin chắc này nên khi xưng tội ta phải xưng những tội lỗi cụ thể . Ta thường có thói quen tự bào chữa bằng cách xưng tội tổng quát. Ta kinh nghiệm - trong giới hạn mà chúng ta kinh nghiệm được - sự hư mất hoàn toàn và sự gian ác của con người xác thịt qua những tội lỗi cụ thể của ta. Vì thế, để chuẩn bị chu đáo cho sự xưng tội, ta nên dùng mười điều răn để tự kiểm điểm. Nếu không, rất có thể trong khi xưng tội trước mặt người anh chị em ta sẽ trở thành người đạo đức giả và rồi không nhận được sự an ủi của Chúa. Chúa Giê-xu tiếp xúc với những người thâu thuế và đĩ điếm, những người phạm tội công khai. Họ biết họ cần sự tha tội và họ tiếp nhận sự tha thứ cho những tội lỗi cụ thể của họ. Chúa Giê-xu hỏi anh mù Ba-ti-mê: “Anh muốn tôi làm chi cho anh” (Mac Mc 10:51)? Trước câu hỏi này, ta phải trả lời rõ ràng cụ thể trong khi xưng tội. Khi ta xưng tội, Chúa tha thứ cho ta những tội lỗi cụ thể mà ta xưng ra, và đồng thời Ngài cũng tha tất cả tội lỗi của ta, những tội lỗi mà ta nhận biết và không nhận biết.
Như vậy có phải sự xưng tội với anh chị em trong Chúa là một luật lệ của Chúa không? Sự xưng tội không phải là một luật lệ, nhưng là một lời mời của Chúa mời người có tội. Có thể có người tuy không xưng tội trước mặt người khác nhưng vẫn tin chắc rằng qua ân sủng của Chúa mình được bước vào sự sống mới, được đến cây thập tự và mối tương giao với Chúa. Có người, khi xưng tội một mình trước mặt Đức Chúa Trời, tin chắc mình xưng tội thực sự và được Chúa tha tội thực sự. Ở đây chúng ta đề cập đến những người không thể một mình xưng tội với Đức Chúa Trời được. Luther cho rằng sự xưng tội trước mặt anh chị em trong Chúa là một sinh hoạt trong nếp sống của người tín hữu. Trong quyển “Phúc Âm Căn Bản” (Grosser Katechismus), Luther viết rằng: “Vì thế, khi tôi khuyến khích xưng tội tức là khuyến khích làm người tín hữu.” Đối với những người tuy đã tìm kiếm và đã nỗ lực nhưng vẫn chưa tìm được niềm vui lớn trong mối tương giao, của cây thập tự, của sự sống mới và của sự tin chắc, người đó nên nhận lời mời xưng tội trước mặt anh chị em mình. Sự xưng tội là một sinh hoạt tự do của người tin Chúa. Nhưng ai từ khước sự giúp đỡ của Chúa mà không bị mất mát?
† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 23-10-2018 01:05 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách