† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2401|Trả lời: 0

Nếp Sống - Hai mối nguy hiểm

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 21-9-2011 19:39:02 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Nếp Sống Cộng Đồng
Tác giả: Dietrich Bonhoeffer

Hai mối nguy hiểm

Khi xưng tội trước mặt nhau, anh chị em tín hữu cần đề phòng hai mối nguy hiểm. Mối nguy hiểm thứ nhất nằm ở nơi người nghe lời xưng tội. Một người duy nhất chịu trách nhiệm nghe lời xưng tội của tất cả mọi người là điều không tốt. Người đó rất khó chu toàn được nhiệm vụ của mình. Sự xưng tội đối với người đó sẽ trở thành một hành động vô nghĩa, rồi sẽ bị lạm dụng, sẽ trở thành sự thi hành giáo quyền trên linh hồn người khác. Để tránh mối nguy hiểm này ta không nên xưng tội với người không xưng tội. Chỉ người nào từng chịu nhục nhã mới có thể nghe lời xưng tội của anh chị em mình mà không bị tổn thương.
Mối nguy hiểm thứ hai liên hệ đến người xưng tội. Vì cớ sự cứu rỗi của linh hồn mình, người xưng tội phải tránh biến sự xưng tội của mình trở thành một việc làm đạo đức giả. Nếu xưng tội trở thành việc làm đạo đức giả thì xưng tội là bán rẻ tâm hồn một cách ghê tởm nhất, tệ hại nhất, gian ác nhất; xưng tội sẽ trở thành thú nói tầm phào. Xưng tội là một việc làm đạo đức giả là ý tưởng của ma quỉ. Chúng ta được quyền xưng tội chỉ nhờ vào ân sủng của Đức Chúa Trời mà thôi, nhờ sự giúp đỡ và ân tha tội của Ngài dựa vào Lời Hứa tha tội. Xưng tội giả dối là sự chết tâm linh, xưng tội dựa vào Lời Hứa là sự sống. Sự tha tội là lý do và là mục tiêu duy nhất của sự xưng tội.
Thánh Lễ vui mừng
Tuy xưng tội là một hành động tự tại trong danh Chúa Giê-xu Cứu Thế và trong cộng đồng tín hữu, được thực hiện thường xuyên tuỳ theo nhu cầu, nhưng xưng tội cũng là để chuẩn bị toàn thể cộng đồng dự Tiệc thánh . Vì đã hoà thuận với Đức Chúa Trời và với người khác nên người tín hữu cũng muốn tiếp nhận thân và huyết của Chúa Giê-xu Cứu Thế. Mệnh lệnh của Chúa Giê-xu là ta không được đến trước bàn thờ thờ phượng Chúa với một tâm hồn bất hoà. Ta phải thực hiện mệnh lệnh này mỗi khi ta dự Lễ Thờ Phượng, mỗi khi ta cầu nguyện và nhất là mỗi khi ta dự các Thánh Lễ. Trước khi dự Tiệc thánh, các anh chị em trong Chúa họp lại, mỗi người xin người khác tha thứ cho mình những lỗi lầm mà mình đã phạm. Nếu ai không đi trên con đường này đến với anh chị em mình, người đó chưa dọn lòng nghiêm túc để đến bàn tiệc thánh. Chúng ta phải chấm dứt tất cả những giận dữ, cãi lẫy, tranh cạnh, nói xấu và cách xử sự ngoài tình anh chị em nếu chúng ta muốn cùng nhau tiếp nhận ân sủng của Đức Chúa Trời qua Thánh Lễ này. Nhưng xin lỗi chưa phải là xưng tội; và chỉ khi ta xưng tội, ta mới vâng theo mệnh lệnh mà Chúa Giê-xu đã truyền. Để chuẩn bị dự Tiệc thánh, ta muốn biết chắc rằng những tội lỗi cụ thể nào đó - những tội lỗi đang dày vò tâm can của mình, đang làm mình sợ hãi và chỉ có Chúa biết mà thôi - đã được tha thứ rồi. Sự xưng tội và Lời Hứa tha tội giữa ta và người anh chị em trong Chúa đáp ứng nhu cầu này. Hễ ở đâu có sự sợ hãi và lo âu về tội lỗi, hễ ở đâu con người khao khát sự tha thứ, ở đó cần có sự xưng tội trước mặt anh chị em trong Chúa trong danh Chúa Giê-xu Cứu Thế. Khi chúng ta xưng tội trước mặt nhau, lúc đó Lời Chúa Giê-xu Cứu Thế - dạy lúc Chúa tha thứ cho những người có tội và bị lên án phạm thượng - ứng nghiệm trong cộng đồng tín hữu qua quyền năng của sự hiện hiện của Ngài. Khi chúng ta nhân danh Chúa Giê-xu của Ba Ngôi hiệp một tha thứ cho nhau tất cả tội lỗi của nhau, lúc đó các Thiên sứ trên trời vui mừng về những người có tội ăn năn trở về. Như thế, chúng ta chuẩn bị dự Tiệc thánh với những lời khuyên bảo, an ủi, cầu nguyện, với những nỗi lo sợ và niềm vui mừng của các anh chị em trong Chúa.
Ngày dự Tiệc thánh là một ngày vui mừng đối với toàn thể cộng đồng tín hữu. Cộng đồng - trong tâm hồn đã hoà thuận với Đức Chúa Trời và với nhau - cùng nhau tiếp nhận thân và huyết của Chúa Giê-xu Cứu Thế, và qua đó tiếp nhận được sự tha tội, sự sống mới và ân cứu rỗi.
Cộng đồng được Chúa ban cho một mối tương giao mới với Đức Chúa Trời và với con người. Sự tương giao trong Tiệc thánh thể hiện rõ ràng sự tương giao của các tín hữu. Các phần tử của cộng đồng trở thành một trong thân và huyết Chúa bên bàn Tiệc thánh, và cũng sẽ trở thành một trong cõi vĩnh hằng. Ở đây cộng đồng đạt đến mục tiêu. Ở đây niềm vui mừng trong Chúa Cứu Thế và trong cộng đồng của Ngài trọn vẹn. Nếp sống cộng đồng của các tín hữu sống theo sự hướng dẫn của Lời Chúa được thể hiện trong Thánh Lễ này.

Lời Giới Thiệu Về Tác Giả
Dietrich Bonhoeffer sinh năm 1906 tại Breslau, Đức, trong một gia đình danh y.
Bonhoeffer quyết định học Thần học rất sớm, mới 21 tuổi đã trình luận án tiến sĩ. Năm 1930, sau một năm làm Truyền đạo tại Barcelona, Bonhoeffer thi đậu bằng Giảng sư Đại học (hậu tiến sĩ) và được làm giảng sư trường Đại học Bá Linh. Những năm sau đó Bonhoeffer dành trọn thì giờ để nghiên cứu và giảng dạy.
Năm 1933, khi Hitler nắm chính quyền, Bonhoeffer quyết định phục vụ Chúa trong Hội Thánh. Trước nhất Bonhoeffer qua Luân Đôn làm Mục sư cho Hội Thánh Đức kiều tại đó và hoạt động đại kết với với các giáo phái khác. Năm 1935 Bonhoeffer trở về Đức lãnh trách nhiệm điều hành Chủng viện Thần học ở Finkenwalde, thuộc Stettin, của Hội Thánh Bekennende Kirche, một Hội Thánh đối lập với chính quyền Đức quốc xã.
Năm 1936 chính quyền Đức quốc xã rút giấy phép làm giảng sư trường Đại học Bá-linh, tiếp theo là lệnh cấm dạy, cấm viết và cuối cùng là lệnh trục xuất.
1939 Bonhoeffer được mời qua Mỹ giảng dạy, nhưng khi chiến tranh bùng nổ liền trở về Đức ngay.
Tháng tư 1943 Bonhoeffer bị bắt. Những bức thư viết trong tù của Bonhoeffer đã trở thành những lời di chúc bất hủ làm xúc động hậu thế. Hai năm sau, tháng tư 1945, Bonhoeffer bị tử hình trong trại tập trung Flossenbuerg.
Bonhoeffer là một nhà thần học lớn của thế kỷ hai mươi, đã để lại nhiều tác phẩm rất có giá trị như “Ethic ”, “Nachfolge ”, “Christologie ”...
Bonhoeffer viết “Gemeinsames Leben ” vào mùa thu 1938, một năm sau khi cơ quan an ninh Gestapo giải thể Chủng viện ở Finkenwalde. Trong lúc tính mạng bị đe doạ, Bonhoeffer đã chia sẻ lại kinh nghiệm sống tập thể của mình trong cộng đồng của những người tin Chúa tại Finkenwalde. Với ngôn ngữ của Thánh Kinh và lời văn giản dị, Bonhoeffer bàn về vai trò quan trọng của Lễ Thờ Phượng chung, giờ tĩnh nguyện riêng, công tác lao động hằng ngày, các bổn phận và nhiệm vụ của người tín hữu đối với anh chị em của mình ...
Quyển sách này được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau và hiện nay, sau 60 năm, vẫn còn lôi cuốn hàng triệu độc giả trên toàn thế giới.† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 21-10-2018 12:20 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách