† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2324|Trả lời: 0

Đời sống thuộc linh - A. Người thuộc linh theo Kinh Thánh

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-9-2011 08:18:47 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đời sống thuộc linh
Tác giả: Richard Goswiller

A. Người thuộc linh theo Kinh Thánh.

1. Những nét đặc trưng của đời sống Cơ Đốc.
Sau nhiều năm trong chức vụ mục sư và làm công tác khải đạo trong lãnh vực tâm linh, tôi thấy đời sống Cơ Đốc có những nét đặc trưng sau đây:
Sau khi thật sự được tái sanh bởi Đức Thánh Linh, những Cơ Đốc nhân rất phấn khởi với đời sống mới trong Chúa Giê-xu Christ. Họ thiết tha yêu mến Đấng rất mực khoan dung cứu chuộc họ, và họ không còn ước muốn phạm tội như trước. Thật vậy, vì chưa cảm thấy khuynh hướng muốn phạm tội ngay nên họ cho rằng mình sẽ không còn phạm tội nữa và hẳn sẽ có thể thắng hơn bất cứ cám dỗ nào. Tuy nhiên, theo thời gian, khi đời sống tâm linh trở thành thực hữu, họ khám phá ra rằng trong thâm tâm họ vẫn có ước muốn phạm tội. Thực tế họ biết mình đang phạm tội. Tệ hơn nữa, họ còn thấy tội lỗi tiềm tàng đó mạnh mẽ cách kỳ lạ. Vào thời điểm này họ trở nên bối rối, có khi bối rối đến độ nghi ngờ cả kinh nghiệm qui đạo của mình. Họ lo âu, chán nản, và thất vọng khi cố gắng tìm cách giải quyết tình trạng khó xử của họ.
2. Những cách đáp ứng thông thường đối với vấn đề.
a. Thỏa hiệp với thế gian.
Một số người khi phải đương đầu với tình trạng khó xử này đã quyết định nhượng bộ với tội lỗi và sự yếu đuối của xác thịt họ. Họ tìm cách biện minh hay hợp lý hóa thái độ của mình. Họ còn có thể thay đổi cả quan điểm thần học để cất bỏ nỗi day dứt do ý thức về tội lỗi ấy. Làm như thế, họ không kể thái độ đó là tội lỗi, thực chất là họ bước theo thế gian làm hại đến những tiêu chuẩn cao trọng của Đức Chúa Trời.
b. Tình trạng hâm hẩm.
Một số khác đi đến chỗ tự lừa dối mình suy nghĩ rằng tất cả những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi là những biểu lộ mang tính thuộc linh. Vì vậy họ cố gắng giữ một mức độ 'Cơ Đốc giáo' vừa phải - đi nhà thờ, dâng hiến cho công việc nhà Chúa và còn có thể hầu việc Chúa trong một số khả năng nào đó, nhưng chưa bao giờ họ xử lý lối sống của họ một cách đúng đắn để nhận lời hứa được giải thoát khỏi tội lỗi và sự tầm thường.
c. Chiến đấu liên tục, thất bại và chán nản.
Do nhạy bén với Đức Thánh Linh, một số khác tỏ ra nghiêm túc hơn. Họ thấy kinh khiếp chính họ. Họ ghê tởm tội lỗi và lối sống của họ. Họ hết lòng mong ước được giải thoát để Chúa được vinh hiển qua đời sống họ. Họ nỗ lực đủ cách để nghe ngóng kết quả - nào cầu nguyện, kiêng ăn, nào chiến đấu, khuyên bảo. Nhưng kết quả dường như luôn luôn là: THẤT BẠI!
d. Sự đầy dẫy Thánh Linh thật và chiến thắng.
Cũng còn những người khác cứ quyết tâm bươn tới và cuối cùng khám phá được rằng thật ra Đức Chúa Trời đã cung cấp mọi điều cần thiết cho đời sống tâm linh. Họ tìm được đời sống phong phú mà Chúa định sẵn cho mỗi một con cái Ngài và họ bắt đầu cuộc sống ở một mức độ mà họ chưa bao giờ nghĩ rằng khả thể.
3. Con đường đến sự giải cứu và chiến thắng hoàn toàn.
Theo tôi, không có cách nào để bước vào một đời sống thuộc linh thật nếu chúng ta không hiểu ý nghĩa sự sống thuộc linh hoặc không biết Đức Chúa Trời đã dự trù những gì cho sự sống thuộc linh này!
"Tiếp theo con đường dẫn đến sự cứu rỗi thì không có đề tài nào quan trọng đối với tâm trí con người hơn là chương trình thiên thượng để qua đó một Cơ Đốc nhân có thể sống làm vinh hiển danh Chúa. Sự thiếu hiểu biết và sai lầm có thể đưa đến thất bại tâm linh cách bi thảm. Cũng giống như trong việc rao giảng Phúc Âm, nhu cầu rất trọng đại là nói ra cách chính xác về giáo lý, của Kinh Thánh về sự cứu rỗi khỏi quyền lực của tội lỗi là một nhu cầu rất lớn" (Lewis Sperry Chafer, Major Bible Themes, p.190
Do đó, tôi đề nghị câu sau đây sẽ làm nền tảng căn bản cho cả bài học này:
Giống như trong sự xưng nghĩa của một tín đồ, sự nên thánh của người ấy cũng do ân điển của Đức Chúa Trời; căn bản sự nên thánh của người ấy là do công tác cứu chuộc của Chúa Giê-xu và phương tiện đạt đến sự nên thánh đó chỉ do đức tin mà thôi!
Vì vậy, mỗi một Cơ Đốc nhân cần hiểu rõ lẽ thật của Phúc Âm để đặt niềm tin đúng đắn vào Đức Chúa Trời trong vấn đề nên thánh của mình. Có như vậy, chúng ta mới đạt được chiến thắng.
4. Ba loại người (ICo1Cr 2:6-3:4)
Căn cứ trên khả năng hiểu và tiếp nhận lẽ thật đã được Đức Thánh Linh bày tỏ, ba loại người này được phân biệt như sau:
a. Người thiên nhiên.
Tình trạng (ICo1Cr 2:11):
Trong người ấy chỉ có linh loài người (c.11). Do đó người ấy dự phần cách thoải mái những việc của đồng loại mình vì người ấy cũng giống y như vậy. Họ là người cùng hội cùng thuyền và sinh hoạt cùng một lãnh vực.
Tình trạng của người đó không thể thay đổi được:
Không thể thay đổi trình độ hay lãnh vực hiện đang sống của người thiên nhiên. Nói cách khác, người ấy không thể tuột xuống mức độ của thú vật nhưng cũng không thể leo lên mức độ thiên thượng. Người ấy có thể cố gắng hiểu, để phân biệt hay để tiến bộ ở tầm cao hơn. Nhưng bằng khả năng của riêng mình sẽ chẳng bao giờ người ấy vượt khỏi mức độ hiện đang sống.
Tình trạng bất năng của người thiên nhiên (ICo1Cr 2:14):
Người ấy không có khả năng thay đổi tình trạng của mình và cũng không thể hiểu được bất cứ điều gì cao hơn mức độ thiên nhiên của mình. Thật ra người đó bị Sa-tan thống trị và đang bị Sa-tan làm mù lòng (Eph Ep 2:2, IICo 2Cr 4:4). Vì vậy đối với người ấy tất cả lẽ thật thiêng liêng là sự rồ dại và người ấy chối bỏ lẽ thật này.
Kết luận tổng quát:
Con người thiên nhiên có thể có nhiều khả năng tự nhiên, kiến thức rộng, sự khôn ngoan ở đời, có những khuynh hướng tôn giáo v.v... Nhưng từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi người ấy cứ sống trong lãnh vực thiên nhiên và không thể thay đổi tình trạng của mình vì không thể hiểu nổi lẽ thật thiêng liêng.
b. Người xác thịt.
Một số người không chấp nhận quan điểm này. Họ cho là 'Cơ Đốc nhân' và 'xác thịt' không thể đi đôi với nhau. Dù quan điểm này có phần đúng, vì Kinh Thánh tuyên bố rằng tất cả Cơ Đốc nhân không còn ở trong xác thịt mà ở trong Thánh Linh nhưng Kinh Thánh dường như cũng chỉ ra là một người có thể sống trong Thánh Linh nhưng tâm trí cũng vẫn còn thuộc về xác thịt (xin xem lại ghi chú ở phần đầu).
Tình trạng người xác thịt (ICo1Cr 3:1-4):
Đoạn này nêu những điểm sau đây về tính xác thịt.
Câu 1: Người xác thịt được gọi là 'con đỏ' (còn là em bé), mặc dù không phải tất cả những con đỏ trong Christ đều là xác thịt.
Câu 2: Những người xác thịt này vẫn còn 'bú bình' - họ cần sữa hay thức ăn của trẻ con vì họ chưa tiêu hóa nổi thức ăn cứng.
Câu 3,4: Hai câu này dường như nói rằng những người này thật sự là những Cơ Đốc nhân nhưng họ có tâm trí xác thịt và do đó cư xử theo xác thịt. Vì vậy, dù là những Cơ Đốc nhân nhưng họ ăn ở như người thiên nhiên mô tả trong chương 2;.
Minh họa tình trạng người xác thịt:
Dường như Phao-lô muốn nói Cơ Đốc nhân xác thịt là người không lớn lên đúng mức. Hãy tưởng tượng niềm vui của bạn khi ngắm xem đứa bé sơ sinh của bạn lớn dần theo từng giai đoạn của tuổi ấu thơ thích hợp với sự phát triển của nó. Nhưng hãy tưởng tượng nỗi lo sợ của bạn, nếu đứa con tuổi 16 vẫn còn ở trong giai đoạn ấu nhi!
Kết luận tổng quát:
Người xác thịt hơn người thiên nhiên vì có Đức Thánh Linh. Nhưng người ấy đã không tăng trưởng đúng mức. Người ấy có thể 'ở trong Thánh Linh' nhưng tâm trí và đời sống bị xác thịt chi phối. Hội thánh đã sai lầm khi chấp nhận tình trạng này, nhưng Kinh Thánh thì dứt khoát xem điều đó là bất thường!
c. Người thiêng liêng.
Tình trạng (ICo1Cr 2:9-15):
Đây là loại người thứ ba nói chung, nhưng là loại Cơ Đốc nhân thứ hai nói riêng.
Câu 12: Người thiêng liêng có thể biết Chúa qua Đức Thánh Linh.
Câu 9: Lẽ thật thiêng liêng không phải tự nhiên mà hiểu được.
Câu 13: Người thiêng liêng không cần dạy dỗ bằng những phương cách tự nhiên hay sự khôn ngoan của thế gian nhưng được dạy dỗ bởi Đức Thánh Linh.
Câu 15: Sự sâu nhiệm của người thiêng liêng không bị giới hạn, người ấy có thể hiểu tất cả mọi điều (kể cả thiên nhiên và thiêng liêng) mặc dù người thiên nhiên và người xác thịt không thể hiểu được người ấy.
Khác biệt giữa người thiêng liêng và người xác thịt.
Khác biệt chủ yếu: Mặc dù các Cơ Đốc nhân đều 'ở trong Thánh Linh' nhưng Cơ Đốc nhân thiêng liêng là người đã học được ý nghĩa của việc 'bước đi trong Thánh Linh'
Do đó, đời sống người ấy được Đức Thánh Linh chi phối khi cứ bước theo Ngài.
Nhấn mạnh chủ yếu: Một người được kể là một Cơ Đốc nhân vì người ấy có một mối quan hệ đúng đắn với Đấng Christ. - Một Cơ Đốc nhân được kể là thiêng liêng vì người ấy có mối quan hệ đúng đắn với Đức Thánh Linh.
Kết luận tổng quát:
Bí quyết của sự thiêng liêng Cơ Đốc là bước đi theo Đức Thánh Linh. Cố gắng để biến một người thiên nhiên hay một Cơ Đốc nhân xác thịt thành một người Cơ Đốc thiêng liêng còn khó hơn việc làm cho nước chảy ngược lên đồi! Chẳng đưa đến kết quả gì! Chúng ta thường cố gắng thúc đẩy mọi người thực hiện những sinh hoạt thuộc linh như đi nhà thờ, cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, dâng 1/10, vâng phục Chúa, làm chứng cho những người hư mất. Tuy nhiên gần như là vô ích khi thúc giục một người xác thịt làm những sinh hoạt này còn với người thiêng liêng thì chẳng cần thúc giục để làm những điều ấy. Nan đề đặt ra là làm thế nào để một người Cơ Đốc trở thành thiêng liêng. Xét cho cùng đó là việc chỉ có Chúa làm được mà thôi!
d. Tiến trình của phân đoạn Kinh Thánh với ba loại người.
Mặc khải không thể hiểu được bằng những phương cách tự nhiên (c.9,10).
Người thiên nhiên không thể hiểu biết mặc khải, chỉ có Đức Thánh Linh mới biết mà thôi.
Đức Thánh Linh được ban cho các tín đồ để giúp họ hiểu (c.10).
Người thiên nhiên không thể nhận được lẽ thật thiêng liêng (c.14).
Do tính xác thịt nên Cơ Đốc nhân xác thịt bị ngăn trở không nhận được lẽ thật thiêng liêng (3:1-4)
Người thiêng liêng có thể nhận được tất cả lẽ thật thiêng liêng (2:15) mà không bị cản trở chút gì.

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 18-1-2019 06:23 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách