† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2099|Trả lời: 0

Đời sống thuộc linh - B. Ý nghĩa thật của sự được cứu

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-9-2011 08:19:37 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đời sống thuộc linh
Tác giả: Richard Goswiller

B. Ý nghĩa thật của sự được cứu.

1. Sự cứu rỗi không phải:
a. Theo một tôn giáo.
Được cứu không chỉ có nghĩa là tin vào Đức Chúa Trời, hay trên tinh thần chấp nhận mọi đòi hỏi của Đấng Christ; hoặc chịu báp-tem; gia nhập Hội thánh hay dự thông công. Một người có thể làm tất cả những điều này cách hết sức thật lòng mà cũng chẳng bao giờ trở thành Cơ Đốc nhân.
b. Chỉ là 'chấp nhận Christ'.
Sự cứu chuộc không chỉ có nghĩa là 'nắm lấy Giê-xu' hay 'nhận Giê-xu' hay 'mời Giê-xu vào lòng'. Nó còn mang nhiều ý nghĩa khác hơn là 'quyết định tin theo Giê-xu'. Giống như trên, một người có thể làm tất cả những điều này một cách hoàn toàn máy móc và cũng chẳng khi nào thật sự trở thành một Cơ Đốc nhân.
c. Chủ yếu là một kinh nghiệm của cảm xúc hay trí tuệ.
Đức tin Cơ Đốc chắc chắn là một điều hợp lý và chỉ nhờ đó tâm trí của người mới có thể thỏa mãn. Về một phương diện đức tin này có yếu tố cảm xúc và ta không nên loại bỏ cảm xúc này ra khỏi đời sống Cơ Đốc. Tuy nhiên, những kinh nghiệm này không phải là những điều quan trọng duy nhất và chỉ với những kinh nghiệm như thế, không thể khiến một người trở thành một Cơ Đốc nhân được.
d. Cố gắng tỏ ra thiêng liêng.
Đừng bao giờ hiểu Cơ Đốc giáo là 'hãy làm những điều này' và 'đừng làm những điều kia'. Đó là tôn giáo của đời này. Cũng vậy, Cơ Đốc giáo không phải là 'cố hết sức' hay 'làm hết sức mình' hay 'được tiếng tốt' trước mặt người khác. Cơ Đốc giáo không phải là một tôn giáo hay là sự thiêng liêng do con người tạo ra. Những cố gắng tỏ ra thiêng liêng có thể lừa dối người khác hay lừa dối chính mình, nhưng sẽ chẳng bao giờ được kể là công bình trước mặt Đức Chúa Trời.
2.Tầm quan trọng của việc suy nghĩ theo Kinh thánh, theo thần học và một cách thiêng liêng.
a. Thực tế khách quan và chủ quan.
Ngay cả khi đã là Cơ Đốc nhân chúng ta cũng có khuynh hướng nhìn sự vật theo mối liên hệ của chúng đối với chúng ta (bản chất của nhân bản chủ nghĩa). Chúng ta quan tâm chủ yếu đến những tình cảm của chúng ta , đến ý kiến của chúng ta , đến kinh nghiệm của chúng ta và đến thế giới của chúng ta . Và chúng ta đánh giá chân lý trong tương quan của nó đối với chúng ta. Tuy nhiên, phải nhớ rằng chân lý là chân lý, dù chúng ta nghĩ gì hay cảm thấy gì chăng nữa.
b. Lẽ thật theo kinh nghiệm và lẽ thật được bày tỏ.
Ngày nay, trong Hội thánh cũng như ở ngoài đời người ta thường nhấn mạnh đến khía cạnh kinh nghiệm. Những gì quan trọng nhất là những gì bạn đã kinh nghiệm và tất cả mọi thứ (kể cả Lời Chúa) đều được giải thích bằng kinh nghiệm. Tuy nhiên, kinh nghiệm của bạn về một điều gì đó không biến điều đó thành chân lý. Nói cách khác, mặc dù kinh nghiệm có thể rất thật nhưng điều đó cũng không biến nó thành sự thật (đây là một điều rõ ràng nếu chúng ta suy xét đến sự lừa dối đã xảy ra trong cả các tôn giáo đời này lẫn trong tà giáo 'Cơ Đốc'. Thật vậy, hầu hết những lẽ đạo quí báu nhất trong Cơ Đốc giáo không hề được các tín đồ thực sự kinh nghiệm. Những lẽ thật này đã được bày tỏ cho họ là điều chân thật!
c. Sự hiểu biết là cần yếu cho đức tin thật.
Hội thánh ngày nay thường nhấn mạnh đến đức tin. Chúng ta đã trở thành những Cơ Đốc nhân 'có đức tin vào đức tin của mình'. Đúng ra, trọng tâm phải được đặt vào 'lẽ thật' do Đức Chúa Trời bày tỏ. Do đó, sự hiểu biết lẽ thật là yếu tố cần thiết dẫn đến đức tin. Chúng ta được mời gọi để biết lẽ thật, để xem xét lẽ thật và rồi tin vào lẽ thật. Vì vậy niềm tin đúng đắn và mọi suy nghĩ về Kinh Thánh phải được đặt căn bản trên sự kiện là biết lẽ thật của Kinh Thánh!
d. Kết luận tổng quát.
Điều tôi muốn nói rất đơn giản: khi chúng ta cố gắng để trả lời một câu hỏi như là 'ý nghĩa đích thực của sự cứu rỗi là gì?' - chúng ta không được dựa trên những phân tích khách quan hay theo kinh nghiệm mà nên tìm biết Đức Chúa Trời đã thật sự trả lời câu hỏi đó như thế nào!
3. Sự cứu rỗi thật sự chính là:
a. Điều Đức Chúa Trời đã làm từ ngàn xưa.
Sự cứu rỗi có nghĩa là được Đức Chúa Trời chọn lựa:
Sự chọn lựa có thể hiểu là hành động tối cao của Đức Chúa Trời qua đó Ngài chọn ra một dân sự cho riêng Ngài giữa vòng nhân loại.
Điều này chỉ có nghĩa là từ ngàn xưa, từ trước khi thế gian được dựng nên, Đức Chúa Trời đã chọn bạn làm đối tượng cho tình yêu của Ngài. Chính vào lúc đó Ngài đã tỏ lòng yêu thương đối với cá nhân bạn (RoRm 8:29, Eph Ep 1:4).
Sự cứu rỗi là được định sẵn bởi Đức Chúa Trời:
Sự định trước được coi như là hành động tối cao của Đức Chúa Trời qua đó Ngài dự bị những phương tiện hoàn hảo để làm thành những mục đích hoàn hảo của Ngài đối với những người mà Ngài đã lựa chọn từ trước.
Nói cách khác, những người mà Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương từ ngàn xưa, những người mà Đức Chúa Trời đã có một mục đích rõ ràng và nhất định cho họ, thì Ngài cũng định những phương cách chính xác để hoàn thành mục đích đó (RoRm 8:28-30, Eph Ep 1:4-6).
b. Điều Đức Chúa Trời đã làm trong không gian và thời gian.
Sự cứu rỗi là sự được kêu gọi có kết quả:
Có thể định nghĩa sự kêu gọi có kết quả là một lời kêu gọi tối cao và rõ ràng trong lòng tội nhân, qua lời kêu gọi này, họ được mời đến và được ban cho khả năng tin nhận sứ điệp của Phúc Âm để được cứu.
Có một lời kêu gọi tổng quát ngoại tại của Phúc Âm qua việc rao giảng lời Chúa và một lời kêu gọi đặc biệt và rõ ràng phía của Đức Thánh Linh. Điều gì đã khiến cho một tội nhân có thể đáp ứng? Đức Chúa Trời đã ban khả năng này qua của Đức Thánh Linh (EsIs 55:11, GiGa 5:21, 6:37, RoRm 10:17 v.v.;.)
Sự cứu rỗi là được tái sanh:
Có thể định nghĩa sự tái sanh là công việc kỳ diệu của Đức Chúa Trời qua đó Ngài khiến tâm linh chết của con người được sống lại bởi được 'sinh từ trên cao'.
Sự tái sanh còn có thể được định nghĩa là công việc kỳ diệu của Đức Chúa Trời qua đó sự sống mới được dẫn truyền và đặt vào trong một người, bởi đó khuynh hướng chủ trị tội nhân đã được thánh hóa và hướng về Đức Chúa Trời.
Đó chính là cốt lõi của 'sự qui đạo'. Đó chính là điều Chúa Giê-xu nhấn mạnh khi Ngài tuyên bố mạnh mẽ rằng tội nhân hư mất phải được sanh lại. Tại sao đây lại là điều cốt lõi? Vì chúng ta không thể thay đổi hay cải tạo xác thịt. Chúng ta phải là kẻ được dự phần vào bản chất thiên thượng (GiGa 3, GiGa 1:12, 13, Gia Gc 1:18, Tit Tt 3:5, Eph Ep 2:4, 5 v.v...).
Sự cứu rỗi là sự hiệp một với Christ:
Đây là công việc siêu nhiên của Đức Thánh Linh qua đó Ngài kết hợp tội nhân đã tin vào thân vị của Chúa Giê-xu đến đời đời.
Tín đồ khi đó được xem là 'ở trong Christ' và không còn 'ở trong A-đam' nữa (RoRm 5:12-21, 6:6). Xin lưu ý sự phân biệt sau đây:
Tái sanh - đó là 'Christ trong bạn'.
Hiệp một - đó là 'bạn trong Christ'.
Chúa Giê-xu nói về chính điều này trong GiGa 14:19, 20 và ở những chỗ khác. Xin tham khảo những tài liệu khác về vấn đề này.
Sự cứu rỗi là được xưng công bình:
Sự xưng công bình có thể được định nghĩa là lời tuyên bố hợp pháp một cách vô điều kiện (ân điển) và một cách công bình (sự đền tội) của Đức Chúa Trời qua đó Ngài tha thứ mọi tội lỗi cho tội nhân và ban sự công nghĩa cho họ. Việc này chỉ dựa trên sự hy sinh chuộc tội đã được Chúa Giê-xu Christ hoàn tất.
Đây là lời tuyên bố có giá trị đời đời của Đức Chúa Trời vì dựa trên sự đền tội của Đấng Christ. Do đó một tín đồ có thể biết chắc được rằng:
Người ấy không có mặc cảm phạm tội - có nghĩa là Đức Chúa Trời đối xử với bạn như thể bạn chưa bao giờ phạm một lỗi lầm nào trong cả cuộc đời!.
Người ấy là công bình - có nghĩa là Đức Chúa Trời đối xử với bạn như thể bạn đã tuân giữ luật pháp suốt cả đời bạn!
Vì vậy một tín đồ hưởng sự công bình nhờ đức tin chớ không nhờ việc làm (RoRm 1:16, 17, 10:4, Phi Pl 3:9, HeDt 7:18, 19 v.v...)
Sự cứu rỗi là được Đức Thánh Linh cư trú và ấn chứng:
Đây là mục đích đặc biệt của Đức Chúa Trời trong việc tuyên bố quyền sở hữu của Ngài, trong việc gìn giữ, bảo vệ những gì thuộc về Ngài và trong việc đảm bảo sự chuộc tội đời đời cho mỗi một người đã được tái sanh.
Không phải Đức Thánh Linh làm công việc ấn chứng mà chính Đức Thánh Linh là ấn chứng. Đây là dấu hiệu xác nhận của Đức Chúa Trời đối với mỗi một con cái của Ngài. Đây là cách Ngài bảo vệ họ và đây là lời Ngài hứa sẽ làm trọn công việc của Ngài.
Sự cứu rỗi là được hòa thuận lại, được nhận làm con:
Đây là công việc đặc biệt của Đức Chúa Trời, qua đó Ngài đem tội nhân xa lạ vào trong mối tương quan phải lẽ với Ngài và hơn thế nữa, tiếp nhận tội nhân trước đây vốn xa lạ đó làm con nuôi trong chính gia đình Ngài.
Khi tội nhân còn ở trong xác thịt, trong A-đam và đi theo Sa-tan thì người ấy là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là trước đây tất cả chúng ta đều xa cách Ngài và ở dưới cơn thạnh nộ thiên thượng của Ngài. Đó chính là ý nghĩa của sự bị lạc mất và chưa trọn vẹn! Nhưng bây giờ bởi dòng huyết Chúa Giê-xu chúng ta đã được, đem đến gần và hơn thế nữa, đã nhận vào gia đình của Đức Chúa Trời.
c. Điều Đức Chúa Trời đang làm trong hiện tại.
Sự cứu rỗi có nghĩa là đang được thánh hóa:
Sự nên thánh có thể được định nghĩa là công việc siêu nhiên mà Đức Thánh Linh làm bên trong một tín đồ để qua đó người ấy được nên giống như Chúa Giê-xu Christ.
Tôi nhấn mạnh tại đây cái thực tế của sự nên thánh ở hiện tại. Phải nhớ rằng sự xưng công bình thật luôn luôn dẫn đến sự nên thánh. Do đó qua tái sanh đời sống mới đã được trồng vào, giờ đây đang được lớn lên và ảnh hưởng đến đời sống người tín đồ với mức độ ngày càng gia tăng. Bằng cách này, mỗi một tín đồ đang được biến đổi đi từ vinh hiển đến vinh hiển để đến kết quả là được trở nên giống như Ngài!
d. Điều Đức Chúa Trời sẽ làm trong tương lai.
Sự cứu rỗi là được sống lại về thân thể:
Đây là một công việc siêu nhiên của Đức Chúa Trời qua đó Ngài khiến thân thể người tín đồ từ cõi chết được sống lại đến một đời sống vĩnh cửu trong sự hiện diện của Ngài.
Kinh Thánh dạy rằng một ngày kia tất cả mọi người từ cõi chết sẽ được sống lại để hưởng một đời sống hạnh phước khôn tả với Đức Chúa Trời. Do đó, 'sự cứu rỗi vĩ đại' của chúng ta nhất định có bao gồm sự cứu chuộc của thân thể.
Sự cứu rỗi là được làm vinh hiển:
Sự biến hóa vinh hiển là công việc siêu nhiên của Đức Chúa Trời qua đó thân thể hay hư nát được sống lại từ cõi chết biến thành không hư nát và thân thể hay chết được biến thành vĩnh cửu. Kết quả là người tín đồ được đời đời cất khỏi sự hiện diện của tội lỗi và khả năng phạm tội.
Thân thể hiện nay của chúng ta một ngày kia sẽ được biến hóa thành không hư nát. Thân thể là 'thân thể của tội lỗi' (RoRm 6:1-23) và vẫn còn bị ảnh hưởng của bản ngã xác thịt. Hậu quả là xác thịt này tìm cách thống trị đời sống của người tín đồ. Nhưng một ngày kia chúng ta sẽ thoát khỏi thân thể này và do đó sẽ thoát khỏi bản ngã xác thịt mãi mãi. Chính vào thời điểm ấy, người tín đồ được giải thoát khỏi sự hiện diện của tội lỗi và không bao giờ phải đấu tranh với xác thịt và những cám dỗ phạm tội nữa.
Hãy để ý là mỗi một định nghĩa nêu trên đều bắt đầu với lời tuyên bố: Đó là công việc của Đức Chúa Trời! Thật vậy, sự cứu rỗi chỉ đến từ Đức Chúa Trời! Ngợi khen Ngài!
Giáo lý của sự tái sanh
Tại sao cần thiết?
SaSt 3:1, 13, GiGa 8:34, 3:3, 6a, Gie Gr 13:23, RoRm 8:5-8, Eph Ep 2:1-3
Bản chất của sự sanh lại.
Đức Chúa Trời là tác giả của sự tái sanh. GiGa 1:12, 13
Đức Thánh Linh là tác giả chính của sự tái sanh. GiGa 3:5-8
Lời Chúa là công cụ của sự sanh lại. IPhi 1Pr 1:23
Sự tái sanh xảy ra và hoàn tất ngay trong một lúc, không giống như sự nên thánh vốn là một quá trình liên tục.
Kết quả của sự tái sanh.
Khi được sanh lại. Chúng ta thật sự tiếp nhận sự sống của Christ vào đời sống chúng ta. IICo 2Cr 13:5, IGi1Ga 5:12, GaGl 2:20, CoCl 1:27
Sự sống chúng ta nhận được là sự sống đời đời. GiGa 5:24, 10:28, RoRm 6:23
Đức Thánh Linh ngự trong người đã tái sanh. RoRm 8:9-11, ICo1Cr 3:16
Người được tái sanh thật sự trở thành một 'tạo vật mới'. RoRm 6:1-14, IICo 2Cr 5:17
Người được sanh lại có khả năng sống một đời sống thánh khiết trước mặt Chúa. RoRm 6:1-14, 8:1-4
Người được sanh lại có khả năng hiểu những điều thiêng liêng. ICo1Cr 2:6-16
Người được sanh lại có Chúa làm việc cách cá nhân trong đời sống. Phi Pl 2:13.
Sự hiệp một của tín đồ với Christ
(địa vị 'ở trong Christ'của người tín đồ)
RoRm 8:1, Eph Ep 2:6, CoCl 1:14, Eph Ep 1:4, IICo 2Cr 5:17, CoCl 2:10, 11, 12, RoRm 6:23, Eph Ep 1:3, 6, 2:5, 13, 18, Phi Pl 4:13, ICo1Cr 15:57, RoRm 8:38, 39, 37, IICo 2Cr 5:21.

† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 23-10-2018 12:34 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách