† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2168|Trả lời: 0

Đời sống thuộc linh - C. Công việc của Đức Thánh Linh

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-9-2011 08:20:18 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đời sống thuộc linh
Tác giả: Richard Goswiller

C. Công việc của Đức Thánh Linh.

1. Đức Thánh Linh và sự sống thuộc linh.
'Mặc dù còn có nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến vấn đề đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhưng rõ ràng Đức Thánh Linh là món quà vô giá của Đức Chúa Trời ban cho những người được cứu. Kinh Thánh đánh giá về tầm quan trọng của tặng phẩm này, cao hơn sự đánh giá của Cơ Đốc nhân rất nhiều. Sự kiện Đức Thánh Linh ở trong tín đổ, không được bày tỏ trong bất cứ kinh nghiệm nào; tuy nhiên, sự kiện đó là nền tảng mà tất cả mọi công việc khác làm cho một con cái của Chúa phải tùy thuộc vào' (trích trong He That Is Spiritual, Lewis Sperry chafer Zondervon trang 33.
a. Sự sống thuộc linh sản sinh bởi Đức Thánh Linh.
Sự sống thuộc linh không được thực hiện những phương cách tự nhiên. Đó không phải là điều mà người tín đồ cố đạt đến được. Sự sống thuộc linh là một phẩm chất của sự sống mà chỉ Đức Chúa Trời mới có thể tạo nên mà thôi. Đó là công việc của một mình Đức Chúa Trời!
Nhiều người lầm lẫn sự sống thuộc linh với những hoạt động bề ngoài, hay với một số kinh nghiệm thờ phượng đầy cảm xúc hay ngay cả với những cá tính riêng biệt (thí dụ: một người có tính tình dịu dàng và thụ động thường được xem là 'thuộc linh' hơn người khác). Nhưng sự sống thuộc linh là công việc siêu nhiên của chính Đức Chúa Trời Toàn Năng!
b. Sự sống thuộc linh là bởi năng lực của Đức Thánh Linh.
Trên thực tế, Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta sống một đời sống thiêng liêng và tiêu chuẩn Ngài định thì hết sức cao. Tuy nhiên, đồng thời Ngài biết chúng ta không thể nào đạt đến tiêu chuẩn Ngài đã đặt ra. Do đó, sự sống thuộc linh mà Ngài muốn, không phải đạt được bởi nỗ lực của chúng ta, cũng không bởi công tác của chúng ta hay sự đấu tranh phấn đấu nào của chúng ta cả. Sự sống thuộc linh không phải việc chúng ta làm cho Chúa!
Mỗi một tín đồ phải luôn luôn nhớ rằng sự xưng công bình là công việc Chúa làm cho chúng ta và sự nên thánh là công việc Chúa làm trong chúng ta.
c. Sự sống thuộc linh là do bởi sự đáp ứng của chúng ta đối với Đức Thánh Linh.
Vì sự sống thuộc linh là công việc của Chúa, và vì Chúa đã ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài để hoàn thành việc ấy nên đương nhiên, những tiến bộ trong đời sống thuộc linh của chúng ta được quyết định do đáp ứng đúng đắn của chúng ta với Đức Thánh Linh. Nói cách khác, chúng ta cần sẵn sàng cho Đấng đã đến, để Ngài làm những gì mà chỉ một mình Ngài có thể làm! Do đó chúng ta phải đi với Ngài; chúng ta không được làm buồn lòng hay dập tắt Ngài, và chúng ta không được chống cự những phương cách Ngài đã chọn để làm thành công việc của Ngài. Một lần nữa, trách nhiệm của người tín đồ chỉ là bước đi trong Thánh Linh!
'Ôi, anh ta đã làm được bao điều to tát, nào cầu nguyện, nghe giảng, nào đọc sách và thảo luận rất nhiều; thế nhưng anh ta có Đức Thánh Linh hay không? Qua Kinh Thánh, tôi biết được sự khác biệt lớn lao nhất giữa những thánh đồ và những tội nhân, đó là những người này thì có Thánh Linh còn những người kia thì không' (trích trong A Puritan Golden Treasury, Walter trang 142.
'Công việc của Đức Thánh Linh là hình thành trong người tín đồ một đời sống có tính thiên thượng. Đời sống này không thể bắt chước được; tuy nhiên người ta thường cho rằng sự sống thuộc linh có nghĩa là phấn đấu thực hiện một số luật lệ đặc trưng nào đó hay là sự mô phỏng theo lý tưởng của thiên đàng. Sự sống thuộc linh không phải do gắng sức đấu tranh mà có được, mà là điều đã được công bố. Không phải là bắt chước theo lý tưởng ở thiên đàng mà là sự được dự phần quyền năng thiên thượng, là năng lực duy nhất có thể thực hiện đời sống lý tưởng đó'. (trích trong He that is Spiritual của Lewis Sperry Chafer, trang 61.
'Sự sống thuộc linh thật là sự biểu hiện của Đức Thánh Linh trong và qua cá nhân mà Ngài đầy dẫy. Đó là một sản phẩm thiên thượng của đời sống, hơn là việc chỉ chấm dứt những điều thuộc về 'thế gian'. Sự sống thuộc linh thật không bao gồm những điều tiêu cực mà người ta không làm mà là gồm những điều tích cực mà người ấy làm. Đó không phải là sự đè nén mà là sự biểu lộ. Đó không phải là việc tự kềm chế bản ngã mà là tuôn đổ Đấng Christ. Người không được tái sanh sẽ không được cứu cho dù người đó thôi không phạm tội, người đó không được sanh bởi Đức Chúa Trời. Một Cơ Đốc nhân sẽ không trở thành thiêng liêng (thuộc linh) nhờ mình không làm theo thế gian, nhưng do người đó không có được một biểu hiện nào của Đức Thánh Linh' (trích trong He that is Spiritual của Chafer, trang 60.
2. Nhiệm vụ ba phần của Đức Thánh Linh trong đời sống tín đồ.
a. Đức Thánh Linh 'với' tín đồ.
Đức Thánh Linh là Đấng 'Paraklete' thiên thượng - Đấng đã đến với người tin Chúa để giúp đỡ. Do đó Ngài là Đấng Trợ giúp thiên thượng; Đấng Hướng dẫn, Đấng Yên ủi, Đấng giúp chúng ta mang gánh nặng. Bạn có thể tin cậy rằng Ngài sẽ làm những điều Ngài đã đến để làm, nhưng Ngài cũng sẽ đòi hỏi bạn làm những gì Chúa muốn bạn làm. Thêm vào đó, Ngài đến để thi hành nhiệm vụ theo cách thức này mãi mãi, và Ngài sẽ không bao giờ rời khỏi hoặc bỏ rơi bạn!
b. Đức Thánh Linh 'trong' người tín đồ.
Đức Thánh Linh không chỉ ở bên cạnh mà Ngài còn tái sanh và ban sự sống thuộc linh cho tội nhân hư mất. Từ đó, Ngài thường xuyên ở trong cuộc đời của người tín đồ. Thật vậy, đây là lẽ thật thực sự biến một người thành Cơ Đốc nhân và khiến Cơ Đốc nhân khác với người thế gian. Chính qua sự cư trú này mà Đức Thánh Linh hoàn tất công tác của Ngài là làm cho người tín đồ nên thánh và biến đổi người ấy để trở nên giống Christ (đây là sự đầy dẫy đương đề cập trong Eph Ep 5:18-21). Kết quả và bông trái của Thánh Linh sản sinh trong đời sống của người tín đồ. (Hê 8 và 10;, Phi Pl 2:13, GaGl 5:22, 23 v.v..).
c. Đức Thánh Linh 'trên' người tín đồ.
Đức Thánh Linh muốn ban năng lực và xức dầu cho mỗi tín đồ để hầu việc có kết quả. Điều này có thể được nói đến như là 'biểu hiện đặc biệt' của quyền năng Đức Thánh Linh. Chúng ta thấy điều này trong suốt Cựu ước (lưu ý đặc biệt đến các quan xét và các tiên tri) trong các sách Phúc Âm () và xuyên suốt sách Công vụ (trong sách này, điều ấy được nói đến như sự 'đầy dẫy'. Đây là sự ban quyền năng đặc biệt của Đức Thánh Linh liên hệ đến việc làm chứng về Đấng Christ của tín đồ; về những ân tứ cũng như chức vụ đặc biệt của tín đồ (Chúa Giê-xu đã hứa ban quyền phép này và Ngài trông đợi chức vụ họ được thực hiện bởi quyền phép này Luca 24 và Cong Cv 1:8).
3. Nhiệm vụ của Đức Thánh Linh trong đời sống tín đồ.
a. Đức Thánh Linh khiến người tín đồ nhận biết lẽ thật (GiGa 16:12-15)
Đức Thánh Linh dạy dỗ người tín đồ bằng cách bày tỏ lẽ thật thiêng liêng cho người ấy. Ngài khiến người tín đồ biết những gì không thể biết được bằng phương cách tự nhiên. Sự dạy dỗ của Ngài luôn luôn liên quan đến lời Chúa! Ngài sẽ soi sáng tâm trí, ban khả năng hiểu biết và khiến lẽ thật trở nên sống động trong lòng người. Ngài dạy dỗ để đem người ấy đến đời sống trưởng thành và kết quả.Vì Ngài là Giáo sư nên trách nhiệm của chúng ta là phải luôn luôn tỏ ra là người chịu dạy dỗ.
b. Đức Thánh Linh dắt dẫn người tín đồ (RoRm 8:4)
Đức Thánh Linh đã đến ở bên người tín đồ để giúp đỡ, hướng dẫn và an ủi. Sẽ không bao giờ có một thời điểm hay một hoàn cảnh nào mà Ngài không hiện diện. Ngài sẽ đem đến sự an ủi và lời khuyên bảo từ Chúa, qua đó dẫn chúng ta đến ý chỉ được bày tỏ của Đức Chúa Cha. Tuy nhiên, phải nhớ rằng sự dẫn dắt này có thể ngược lại những gì mà chúng ta thường tự nhiên chọn lựa (Xem Mat Mt 4:1). Nhưng những ai được Thánh Linh hướng dẫn cũng là con cái thật của Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ dạy cho họ cách đồng bước đi với Thánh Linh. Vì Ngài là Đấng hướng dẫn nên trách nhiệm của chúng ta chỉ là đi theo!
c. Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng của người tín đồ (RoRm 8:16)
Đức Thánh Linh sẽ nói sâu xa trong lòng và lương tâm của người tín đồ Ngài biến lẽ thật thiêng liêng quí báu trở thành sự thật đối với lòng của người tin. Ngài làm cho lẽ thật này trở nên sống động, mạnh mẽ và hứng thú! Ngài đem đến lòng của người tín đồ sự đảm bảo về sự cứu chuộc. Tuy nhiên, điều này sẽ không xảy ra nếu người ấy còn dung túng tội lỗi, vì khi đó nhiệm vụ của Đức Thánh Linh sẽ là thuyết phục cáo trách. Biết mình đã được xưng công bình là một chuyện và biết quyền năng không mô tả nổi của lẽ thật này lại là một chuyện khác!Vì Ngài làm chứng cho sự cứu chuộc và sự được nhận làm con của chúng ta nên trách nhiệm của chúng ta là không bao giờ dập tắt hay làm buồn lòng Ngài.
d. Đức Thánh Linh cầu thay cho người tín đồ (RoRm 8:26, 27)
Đây là đoạn văn thường bị hiểu sai và do đó đã tước đoạt lẽ thật quí báu của nó đối với người tín đồ. Điều này nói đến lẽ thật không thể mô tả nổi rằng Đức Thánh Linh đang thật sự cầu nguyện cho người tin ở ngay chính trong lòng người ấy. Đây là một nhiệm vụ kín nhiệm của Đức Thánh Linh mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được nếu Đức Chúa Trời không bày tỏ lẽ thật này cho chúng ta. Hãy lưu ý rằng Ngài cầu thay cho chúng ta theo ý chỉ của Đức Chúa Trời và vì vậy mà Đức Chúa Trời nghe Ngài. Do đó, chúng ta có một Đấng cầu thay trên thiên đàng (Chúa Giê-xu) và một Đấng cầu thay trong lòng chúng ta (Đức Thánh Linh).Vì Ngài cầu thay cho chúng ta, chúng ta cũng có thể trông cậy Ngài giúp chúng ta cầu nguyện trong ý Chúa.
e. Đức Thánh Linh tạo tâm linh của Christ trong người tín đồ (GaGl 5:1-26)
Đây là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của Đức Thánh Linh. Trách nhiệm của chúng ta không phải là tạo ra bông trái - trái đó được gọi là trái Thánh Linh. Tâm tính Cơ Đốc không phải là việc làm của chúng ta, cũng không phải việc làm của chúng ta cộng với việc làm của Ngài, đó là việc làm của Đức Thánh Linh và việc làm ấy được kết quả vì chúng ta là những cành nho nối liền với cây nho. Vì Ngài tạo ra bông trái nên trách nhiệm của chúng ta là hợp tác!
Bông trái và ân tứ của Đức Thánh Linh
GaGl 5:22, 23 ”Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó"
Eph Ep 4:7-1 ”Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàn kẻ phu tù, và ban các ơn cho loài người. Ấy chính Ngài đã cho này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư để cho các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch".
RoRm 12:3-8 ”Vì chúng ta có những sự ban cho khác nhau tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, hãy lấy lòng vui mà làm:
1. Nói tiên tri
2. Làm chức vụ
3. Dạy dỗ
4. Khuyên bảo
5. Bố thí
6. Cai trị
7. Làm sự thương xót
ICo1Cr 12:4-11 ”Vả, có các sự ban cho khác nhau...nhưng Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi người cho ai nấy đều được sự ích chung:
1. Lời nói khôn ngoan
2. Lời nói tri thức
3. Đức tin
4. Ơn chữa tật bệnh
5. Làm phép lạ
6. Nói tiên tri
7. Phân biệt các thần
8. Nói nhiều thứ tiếng
9. Ơn thông giải
Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người.

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 16-12-2018 02:25 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách