† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2125|Trả lời: 0

Đời sống thuộc linh - E. Quyền chủ tể của Chúa Giê-xu Christ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-9-2011 08:21:50 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đời sống thuộc linh
Tác giả: Richard Goswiller

E. Quyền chủ tể của Chúa Giê-xu Christ.

1. Vấn đề hiện đang bàn cãi trong Hội thánh.
a. Nhận diện vấn đề.
Giê-xu có cần phải là Đấng Chủ Tể để làm Đấng Cứu Thế không?
b. Vấn đề được tranh cãi.
Người ta không thể đánh giá quá cao tầm quan trọng của vấn đề này trong mối tương quan của nó đối với cả sự cứu rỗi lẫn sự nên thánh. Sứ điệp của đức tin không thôi và sứ điệp của đức tin cộng với sự phó thác của đời sống không thể đồng thời là Phúc Âm; do đó một trong hai sứ điệp đó phải là Phúc Âm giả và phải chịu sự rủa sả của việc xuyên tạc Phúc Âm hay truyền bá một Phúc Âm khác (GaGl 6:9) và đây là một vấn đề rất quan trọng (trích trong Balacing the Christian life của Charles trang 170.)
Thế nhưng mặt khác của vấn đề thì cũng không kém phần thách thức. Đây là quan điểm được những Cơ Đốc nhân nhiệt tình nhưng sai lầm tin nhận. Họ tin rằng Chúa Giê-xu có thể là Đấng Cứu Thế mà không cần phải là Đấng Chủ Tể. Họ còn đi xa hơn nữa khi cho là thuyết 'Đấng Cứu Thế đồng thời là Đấng Chủ Tể' là Phúc âm sai. Chúng tôi những người chống lại điều nói trên, cho rằng chỉ có một Đấng Cứu Thế, một Chúa Giê-xu Christ và bất cứ ai tin vào một Đấng Cứu Thế mà không phải là Đấng Chủ Tể, thì không đang tin vào Đấng Christ thật và không được tái sanh. Chúng ta kêu gọi sự phó thác cho Christ, Đấng Christ thật và thách thức quan điểm tự cho mình là Cơ Đốc nhân mà lại không ngó ngàng tới hay làm theo những lời dạy của Đấng Christ (trích trong Christ's Call ta Discipleship của James Boice trang 10.)
"Tin Lành đang thịnh hành ngày nay đưa ra một niềm hy vọng giả tạo cho các tội nhân. Tin Lành này hứa với họ rằng họ có thể có sự sống đời đời trong khi vẫn tiếp tục sống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Thật vậy, Tin Lành này khuyến khích mọi người nhận Giê-xu là Đấng Cứu Thế nhưng hoãn lại sự vâng theo Ngài như vâng theo một Đấng Chủ Tể. Tin lành này hứa sự cứu chuộc khỏi địa ngục nhưng không nhất thiết tự do khỏi tội lỗi. Nó đem đến một sự an toàn giả tạo cho những người miệt mài trong tội lỗi của xác thịt và bác bỏ con đường của sự thánh khiết. Bằng cách tách rời đức tin khỏi sự trung tín Tin lành này đã cho người ta có cảm tưởng là sự chấp nhận về mặt trí tuệ cũng có hiệu lực như sự hết lòng vâng theo lẽ thật. Vì vậy Tin Lành của Christ đã nhường chỗ cho tin dữ của một chủ nghĩa dễ dàng và quỷ quyệt, không đưa ra một đòi hỏi đạo đức nào trên đời sống của những người tin. Đây không phải là sứ điệp mà Chúa Giê-xu đã tạo ra. Tin Lành mới này đã sản sinh ra một thế hệ những người tự nhận mình là Cơ Đốc nhân nhưng thái độ cư xử thì thường không khác thái độ chống nghịch của những người được tái sanh" (trích trong The Gospel according to Jesus) của John Mac Arther trang 16,17.
Cá nhân tội cảm thấy rằng việc vấn đề này đang được Hội thánh nói ra là một điều tốt. Từ lâu nay, tôi đã cảm thấy đây thật sự là một vấn đề trong Hội thánh ngày nay. Bây giờ chúng ta phải chắc chắn rằng tất cả chúng ta quay trở lại lời Chúa để tìm câu giải đáp chỉ không tìm ở những quan điểm quen thuộc của 'nhóm' hoặc 'giáo phái' của chúng ta.
c. Vấn đề được nói đến.
Mối tương quan giữa đức tin và sự tái sinh.
Đức tin và sự tái sinh không thể tách rời mà luôn đi cùng nhau. 'Chỉ có một mình đức tin mới cứu chuộc được nhưng đức tin cứu chuộc đó không bao giờ ở một mình' Sự tái sinh thường luôn đi kèm với đức tin truyền vào người tin một sự sống mới và một khuynh hướng mới. Điều này luôn được thể hiện ra trong việc làm.
Mối tương quan giữa đức tin và sự ăn năn.
Đức tin và sự ăn năn không thể tách rời mà luôn đi cùng nhau. Để có thể đặt niềm tin nơi Christ tội nhân phải quay lại với Ngài. Để có thể quay lại với Ngài, tội nhân phải từ bỏ tội lỗi và thế gian. Vậy thì chỉ một mình đức tin mới cứu được nhưng đức tin đó luôn luôn đi cùng với sự ăn năn thật.
Bản chất của 'đức tin cứu chuộc thật'.
Vậy, đức tin cứu chuộc thật không chỉ là sự chấp nhận về mặt lý trí hay một kinh nghiệm cảm xúc. Đức tin này bao gồm toàn thể con người (trí tuệ, tình cảm, ý chí, tấm lòng, cả đời sống). Điều này được nói rất rõ trong RoRm 10:9, 10, đức tin cứu chuộc này là căn bản, gốc rễ vì nó bao gồm sự sanh lại của toàn thể con người.
Kết luận tổng quát.
Tôi đồng ý với Packer và một số người khác trong quan điểm là toàn thể cuộc tranh cãi về vấn đề 'Đấng Cứu Thế đồng thời là Đấng Chủ Tể' chính là vấn đề xác định cách chính xác đức tin cứu rỗi là gì. Chính sự hiểu biết của chúng ta về đức tin là điều cần nói đến và là điều trọng tâm trong sự hiểu biết của chúng ta về cách thức để một người thật sự được cứu rỗi. Packer đã nói về vấn đề một cách vắn tắt như sau: "Để đạt được mục đích này, giống như những người Sademanians, họ xem đức tin là sự chấp nhận đơn giản đối với lẽ thật và vai trò cứu chuộc của Giê-xu và do đó những sự giảng dạy của họ bị phê bình là đề cao đức tin theo một cách làm hủy hoại đức tin. Việc chấp nhận đơn giản Phúc âm, tách rời khỏi sự phó thác cho Đấng Christ hằng sống để được biến đổi, theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, thì chưa phải là đức tin và càng chưa phải là đức tin cứu chuộc và suy luận ra sự chấp nhận như vậy chỉ đưa đến những sự qui đạo giả. Do đó Phúc Âm đang bị lâm nguy trong cuộc thảo luận này, mặc dù không phải theo cách của những người chống đối. "Đấng Cứu Thế đồng thời là Đấng Chủ Tể' suy nghĩ. Vấn đề đáng nói là bản chất của đức tin (J.I.Packer trong lời tựa của sách The Gospel Accordinh to Jesus của John Mac Arthur trang 9.
2. Sự nhận biết về Đấng Christ.
a. Giê-xu là Chúa.
Giê-xu không chỉ là một vĩ nhân và Ngài không chỉ là vị cứu tinh vĩ đại. Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tội nhân không chỉ đơn giản 'nhận Giê-xu là Đấng Cứu Thế của mình' hay chỉ thêm Giê-xu này vào đời sống mình. Tội nhân đến với Giê-xu như là đến với Thượng Đế và nhận lấy Ngài làm Đấng Cứu Chuộc. Tội nhân đến với Giê-xu như là đến với Đấng đang xét đoán họ về tội lỗi của họ và rồi sau đó ban cho họ món quả của sự tha thứ.
b. Giê-xu là Đấng Tối Cao.
Giê-xu là Đấng có quyền tối cao trên tất cả những gì Ngài đã tạo ra. Ngài là Đấng nuôi dưấng và duy trì mọi sự bằng quyền năng tối cao của Ngài, Ngài là Đấng cho tội nhân sống thêm một phút nữa và là Đấng chọn để ban cho tội nhân đời sống mới. Một lần nữa, Giê-xu này không chỉ là một con người và phải được thừa nhận là Thượng Đế nếu chúng ta muốn được Ngài cứu chuộc.
c. Giê-xu là Đấng Cứu Thế.
Mặc dù Giê-xu là Chúa, là Đấng tối cao, Đấng Toàn năng và Đấng xử đoán công bình của cả trái đất, Ngài cũng đã trở thành Đấng Cứu Thế bằng cách nhận lấy án phạt dành cho các tội nhân. Việc Ngài sống lại từ kẻ chết là ấn chứng của Đức Chúa Cha rằng công tác chết đền tội đã làm trọn và do đó khiến sự chết của Ngài thành sự đền trả xứng đáng những tội lỗi của dân sự Ngài.
d. Giê-xu là Đấng Chủ Tể.
Tất cả những điều chúng ta đòi chứng minh đơn giản xác định Quyền Chủ Tể của Chúa Giê-xu. Đây là vần đề trung tâm của sứ điệp Tin Lành. Vì quyền chủ tể của Christ là trung tâm con người Ngài và Con người Ngài là trung tâm của công việc Ngài! Vấn đề Giê-xu có cần là Chúa để làm Đấng Cứu Chuộc hay không gần như phi lý. Chúng ta không khiến cho Giê-xu thành Chúa Tể. Giê-xu Christ đã là Chúa Tể rồi! Chúng ta đã thật sai lầm khi cố phân chia con người của Christ!
3. Những yếu tố cần thiết bao gồm quyền chủ tể của Giê-xu.
a. Đức tin cứu chuộc.
Đức tin không chỉ là một sự chấp nhận của lý trí về những dữ kiện lịch sử hay lẽ thật về giáo lý. Đức tin là từ toàn thể của một con người và tiếp nhận lấy toàn thể của con người Đấng Christ (RoRm 10:9-10)
b. Sự ăn năn thật.
Giê-xu đến để gọi các tội nhân chỉ không phải những người công bình ăn năn. Nếu một tội nhân muốn đến với Giê-xu, vì người đó nhận biết rằng người đó rất cần đến một Đấng Cứu Thế, thì người ấy phải dứt khoát với tội lỗi.
c. Sự thuận phục hoàn toàn.
Thuận phục có nghĩa là đặt chúng ta dưới uy quyền của một người khác. Giê-xu gọi dân sự Ngài đến và theo Ngài, có nghĩa là họ phải thuận phục đường lối Ngài ngay cả khi họ không nhận thức được hết là điều này sẽ có ý nghĩa như thế nào trong đời sống họ.
d. Sự vâng lời không điều kiện.
Tội nhân không thể hoàn toàn đi theo Christ mà không hoàn toàn vâng lời ở vào mức độ hiểu biết đó. Ngay Giê-xu đã nói "Sao các ngươi gọi ta Chúa, Chúa, mà không làm theo lời ta phán?" (LuLc 6:46).
e. Phó thác hoàn toàn.
Không ai có thể theo Giê-xu mà không hoàn toàn phó thác cho Ngài và sẵn sàng làm theo ý chỉ của Ngài. Chúng ta chỉ có thể phó thác chính mình cho điều chúng ta hoàn toàn tin tưởng và cho là đáng giá nhất trong đời sống chúng ta. Thiếu sư phó thác như vậy bày tỏ một sự tin cậy chưa đầy đủ, còn một sự phó thác hết mình sẽ bày tỏ một đức tin đầy đủ đưa đến sự cứu rỗi.
"Không thể có một đức tin thật trừ phi có sự nhận biết đối tượng để tin, sự chấp nhận giá trị của đối tượng này và sự phó thác cho đối tượng thật và đáng tin cậy này không thể nói rằng chúng ta tin nếu chúng ta thiếu tin cậy đến nỗi không dám phó thác cho đối tượng đó" (Trích trong Biblical and Theological Studies của Benjamin Warfield trang 402,403.
CÂU HỎI
1. Xin hãy mô tả chính bạn trong mối liên hệ đến con người thiên nhiên, xác thịt và thiêng liêng đã được mô tả trong đề cương khóa học. Xin giải thích lý do khiến bạn hài lòng hoặc không hài lòng về tình trạng hiện tại của mình và xin nói những điều bạn định làm với tình trạng này.
2. Hãy so sánh quan điểm cứu rỗi mới của Hội thánh ngày nay với quan điểm trình bày trong lớp học. Những lý do nào đã đưa đến quan điểm mới này?
3. Xin giải thích tại sao sự hiểu biết đúng đắn về sự cứu rỗi thật sự là gì trong ý nghĩa trọn vẹn nhất của khái niệm này lại quan trọng đối với bạn?
4. Nếu Đức Thánh Linh quan trọng như vậy đối với nếp sống thuộc linh thì bạn phải có những biện pháp gì để khiến đời sống bạn thích ứng với Ngài tốt đẹp hơn?
5. Bạn phải chiến đấu nhiều nhất đối với thuộc tính nào của Đức Chúa Trời? Xin hãy giải thích lý do tại sao bạn phải chiến đấu một cách đặc biệt với thuộc tính này và bạn định làm thế nào để thắng hơn sự khó khăn này?
6. Bất kể quan điểm của bạn về vấn đề "Đấng Cứu Thế đồng thời là Đấng Chủ Tể ra sao, thì hiện bây giờ bạn có thuận phục quyền chủ tể của Đấng Christ trong đời sống bạn không? Xin hãy giải thích lý do tại sao và rồi nói thật rõ về những lãnh vực nào trong đời sống của bạn mà cần có sự thuận phục lớn hơn.
Do tổ tiên
Trong xác thịt hay thân thể của tội lỗi RoRm 8:8
Do sự sanh ra
Trong Thánh LinhRoRm 8:9
Theo xác thịt
Do sự chọn lựa
Theo Thánh Linh GaGl 5:16 hay theo xác thịt
RoRm 8:12, 13

† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 23-10-2018 12:34 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách